Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“TOPLAM İSTİHBARAT” İÇİN KONSOLİDE VERİ TABANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“TOPLAM İSTİHBARAT” İÇİN KONSOLİDE VERİ TABANI"— Sunum transkripti:

1 “TOPLAM İSTİHBARAT” İÇİN KONSOLİDE VERİ TABANI
ALTERNATİF ETKİ GÜZERGAHLARI ARAMA ALGORİTMASI (ALEGAr)

2 “Toplam İstihbarat” (Total Intelligence)
“Her düzeyde güvenilirlikteki bilginin, belirli amaç(lar)a göre ayıklanmak üzere mümkün tüm kanallardan toplanması” anlamında kullanılmaktadır. , Rev.0 © SMUH®, 2004

3 “Koz” Bir ülkenin bir diğerine karşı “kozu”-uluslararası hukuk ve etik çerçevesinde kullanılmak kaydıyla-, birincinin herhangi bir üstünlüğü ve/ya diğerinin bir zafiyetidir. , Rev.0 © SMUH®, 2004

4 “Konsolide Veri Tabanı”
“Çeşitli kanallardan gelebilecek koz bilgileri ve bunların güncellenme işlemlerinin birleştirilmiş (tek) bir veri tabanı üzerinde yapılması” anlamında kullanılmaktadır. , Rev.0 © SMUH®, 2004

5 “Alternatif Etki Güzergahları Arama algoritması-ALEGAr”
150 koz türü, 120 ülke arasında, ikili, üçlü, dörtlü, ilh. uzunluktaki zincirler boyunca, 200,000 kadar olası güzergah ortaya çıkarabilir. , Rev.0 © SMUH®, 2004

6 “Alternatif Etki Güzergahları Arama algoritması-ALEGAr” (devam)
Bu güzergahlardan bazıları, her ülkenin kullanabileceği ya da kendisine karşı kullanılabilecek kozlar nedeniyle kısa, bazıları ise daha uzundur. , Rev.0 © SMUH®, 2004

7 “Alternatif Etki Güzergahları Arama algoritması-ALEGAr” (devam)
Bu çeşitli uzunluktaki zincirler arasında, bir amacı gerçekleştirebilecek olan(lar)ın aranılması, eğer bir algoritma kullanılmaz ise samanlıkta iğne aramaya benzer ve muhtemelen de bulunamaz. , Rev.0 © SMUH®, 2004

8 “Alternatif Etki Güzergahları Arama algoritması-ALEGAr” (devam)
ALEGAR, bu aramayı optimal şekilde yapmak üzere tasarımlanmış fuzzy temelli bir algoritmadır. , Rev.0 © SMUH®, 2004

9 Bu tanımlara dayalı olarak:
ALEGAR, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde kullanılabilecek etkili bir enstrüman olabilir. Ama bir koşulla: arama yapabileceği konsolide bir veri tabanı var ise! , Rev.0 © SMUH®, 2004

10 Konsolide veri tabanı yok ise!!
Bu takdirde ALEGAR kullanılamaz. Ama, birleştirilmemiş (unconsolidated) veri tabanları üzerinden etkili başka bir yaklaşım da gerçekleştirilemez. , Rev.0 © SMUH®, 2004

11 Yapılması gereken ilk:
O halde ilkin, parçalı halde çeşitli kurumların toplayıp kendi veri tabanlarında güncellediği bilgilerin tek veri tabanında birleştirilmesidir. , Rev.0 © SMUH®, 2004

12 Ama bunun için bir yeniliğe ihtiyaç var!
Çeşitli bilgilerin tek veri tabanında toplanabilmesi için, bu bilgilerin aynı bir formatta bulunması gerekir. Öyle yeni bir “bilgi birimi” bulmalıyız ki, hangi konuda olursa olsun, hangi kanallardan toplanmış olursa olsun, bir arada bulunabilsin ve bir algoritma tarafından işlenebilsin. , Rev.0 © SMUH®, 2004

13 Bu yenilik “koz” kavramıdır.
Serbest formatta toplanacak bilgiler koz formatına çevrilmelidir. Örneğin, “x ülkesinin tekstil sanayiindeki rekabet gücünün y ülkesine göre yüksekliğini ifade eden bir bilgi, istihbarat açısından değerli bir bilgidir. Ama bu haliyle veri tabanına girilir ise üzerinde işlem yapılamaz. , Rev.0 © SMUH®, 2004

14 Bu rekabet gücü üstünlüğü nasıl ifade edilmeli ki koz olsun?
Bu bilgi, rekabet gücü kozu için, x ülkesinin diğer ülkelere karşı durumunu 3 ana ve 15 alt-faktör açısından belirli bir kodlama sistematiğine göre ifade edebildiği takdirde bir “koz” sayılır. Ve başka kozlar ile -örneğin ülke nüfuslarının ortalama yaşları ya da eğitim durumları- ile ancak böylece karşılaştırılabilir. , Rev.0 © SMUH®, 2004

15 Bu bir paradigma değişimidir
Onlarca kanaldan sürekli olarak toplanıp değerlendirilen, ama bir veri tabanında kozlar cinsinden konsolide edilemeyen bilgiler kuşkusuz değerlidir. Ama konsolide bir veri tabanı ve bunun üzerinde arama yapabilecek bir algoritmaya göre değeri çok düşüktür. , Rev.0 © SMUH®, 2004

16 Paradigmalar güç değişir ama!
Mevcut bilgi toplama ve bilginin ifade ediliş paradigmasının değiştirilmesi zordur ama gereklidir. 21.yy’da geleneksel güç kavramları ile ayakta kalabilmek çok güç olacaktır. , Rev.0 © SMUH®, 2004

17 Kimler yaşamlarını sürdürebilecek?
Yaşamlarını sürdürebilen toplumlar, kendi üstünlük ve zafiyetleri kadar başkalarınınkileri de bilen, bunlardaki değişimleri izleyebilen ve daha da önemlisi bunlar arasından kendi sorunları için çıkar yollar bulabilenlerin olacaktır. , Rev.0 © SMUH®, 2004


"“TOPLAM İSTİHBARAT” İÇİN KONSOLİDE VERİ TABANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları