Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Yılmaz ÖZMEN Denizli İl Özel İdaresi, Genel Sekreter Yrd.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Yılmaz ÖZMEN Denizli İl Özel İdaresi, Genel Sekreter Yrd."— Sunum transkripti:

1 Dr. Yılmaz ÖZMEN Denizli İl Özel İdaresi, Genel Sekreter Yrd.
Denizli Sanayisinde İhtiyaç Duyulan İş Gücü Mesleki Yeterlilik Gereklilikleri Dr. Yılmaz ÖZMEN Denizli İl Özel İdaresi, Genel Sekreter Yrd.

2 Giriş MTE dünyada ve Avrupa Birliğinde çok ciddi bir şekilde ele alınıp değerlendirilen bir olgudur. Ülkemizde bu alanda pek çok projeler gerçekleştirilmekte ve yenilikler meydana getirilmektedir. Türkiye iş gücünün niteliğini yükseltmek ve ekonominin tüm sektörlerinde istihdam imkânlarını artırabilmek için MTE sistemini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çaba, Türkiye'nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında rekabet edebilirliği ve Avrupa Birliği’ne giriş bağlamında daha da anlamlı hale gelmektedir. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

3 İllerarası Rekabetçilik Endeksi
Türkiye'deki illerin rekabetçilik seviyelerinin göreceli olarak belirlenmesi amacıyla oluşturulan İllerarası Rekabetçilik Endeksi, yıllık bazda ve düzenli olarak yayınlanan veriler üzerine inşa edilmiş olan bir çalışmadır. 4 ana değişken, bu 4 ana değişkene ait toplamda 39 alt değişken ve bu alt değişkenlere ait  ağırlıklandırmalardan meydana gelmektedir.  Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

4 Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik

5 Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik
Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

6 Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli

7 Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli
Üretim ve üretilen değerlerin ticareti bir ilin gelir kaynağının ana eksenini oluşturmaktadır. Hizmet ve mal üretiminin altyapısı o ilin bu konudaki rekabetçiliğinin sınırları hakkında bir girdi sağlamaktadır Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

8 Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi

9 Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi
Bir ilin rekabetçilik düzeyinin dört ana değişkeninden birisidir. Özellikle kalifiye insan kaynağının şehre çekilmesinde önemli bir yer tutmaktadır Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

10 Erişilebilirlik

11 Erişilebilirlik İlin her türlü erişilebilirlik imkanını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Pazarlara yakın olan illerin uzak olanlara oranla çoğunlukla daha gelişmiş olduğu ve ulaşım ve haberleşme altyapısının bölgelerin ekonomik performanslarını önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

12 Toplam Endeks

13 Toplam Endeks (4 ana bileşenin ortalaması)
Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

14 Çıkarılacak Sonuç Bu rekabetçi ortamda üst sıralara çıkmanın en önemli yolu İNSANA YATIRIM dır. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

15 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanunu
tarihinde kabul edilen bu kanunun amacı; Ulusal ve uluslar arası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; Denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek, Ulusal yeterlilik çerçevesi ile ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

16 Mesleki Ve Teknik Eğitim Planlaması - İstihdama Yönelik İş Piyasası Analizi
DENİZLİ VERİLERİ Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

17 Amaç Etkili bir meslekî eğitim ve öğretim sistemi iş piyasasındaki dinamik güçlerle olan uyumuna dayanmaktadır. Burada iş piyasası dinamiklerini, endüstrinin ve ticaretin ihtiyaçlarını, eğitilmiş bireylerin hazır bulunurluğunun tanımlanması amaçlanmaktadır. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

18 Neden İş Piyasaları Analizi
İş piyasası analizi, meslek kurumları da dahil olmak üzere eğitim makamlarının gelişim planları ve stratejileriyle ilgilidir. Aşağıda gelen kısımda Türkiye için yapılan iş piyasası analizinden Denizli için gerekli kısımları bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye bölgelere ayrılmış olup Denizli bunlardan İzmir bölgesi içerisinde yer almaktadır. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

19 Cinsiyete, ana ekonomik faaliyetlere göre istihdam edilenler, Kaynak: TUİK
Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

20 Bölgemizdeki Yakın Gelecekte Beklenen İstihdam Büyümesine Dair Beklentiler
En yüksek ve mutlak büyüme beklentileri şu mesleklerde görülmektedir: Kişisel ve koruyucu işçiler, Metal ve makine işçileri, Makine operatörleri ve montajcılar, Temel satış elemanları, Müşteri hizmetleri personeli, Mühendisler ve bilim adamları, Zanaatkârlar. Tarım ve balıkçılık işçileri, matbaa işçileri, kurumsal müdürler ve şoförler/ mobilya fabrika işçilerinde, hukuk ve ticarette düşük veya olumsuz büyüme rakamları görülmektedir. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

21 Açık İşlerin Belirli Şartları
Açık işler doldurulmasının işverenler tarafından zor olarak algılandığı gerçeğinin, pozisyonlar için gerekli niteliklerde kendini gösterdiği varsayılabilir. İşverenlere sorulan açık uçlu bir soruya cevaben bu konuyla ilgili görüşlerini beyan etmelerine fırsat tanınmıştır.  Gerekli nitelik ve yetkinlikler çok boyutludur. Bu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Her meslek grubunda bulunan kritik açık işlerle ilgili işe alınacak kişilerde bulunması gereken spesifik özelliklerin (nitelikler ve yetkinlikler) bir dağılımını sunmaktadır. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

22 Kritik açık işler için gerekli spesifik özellikler

23 Kritik açık işler için gerekli spesifik özellikler
Tabloda görüldüğü üzere işverenler henüz doldurulmamış açık işlere alınacak adayların ve özellikle genel müdürler, şoförler ve mobil tesis operatörleri, eğitim profesyonelleri, yaşam bilimi ve sağlık profesyonelleri ve metal- makine ve ilgili ticari işçiler gibi belli pozisyonlar için başvuran adayların teorik bilgiye sahip olmalarını istemektedirler. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

24 Bölgedeki her meslek grubu için kilit açık işler
4 3 2 1

25 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDEKİ BECERİ İHTİYAÇLARI
Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

26 Eğitim Politikaları İçin Personelden İhtiyaç Duyulan Yeterlilikler
İŞKUR’un ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim politikaları için personelin yeterlilikleri ile ilgili firmaların karşılaştığı problemler, bu yeterliliklerin artırılması konusunu derinlemesine incelemek ve anlamak çok büyük önem arz eder.   Önceden sınıflandırılmış kilit nitelikler şunlardır: Yönetim becerileri, Temel ve esas beceriler, Sosyal beceriler ve iletişim becerileri, Bilgisayar ve bilişim teknolojileri becerileri, Maliye ve bütçeleme becerileri, Ticaret ve satış becerileri, Diğerlerine öğretme ve eğitim verme isteği, İş planlama becerileri ve ağır fiziksel çalışma koşullarında çalışabilme becerileridir. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

27 Beceri türüne göre yetersizlikler
Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

28 Beceri türüyle ilgili problemlerin sektörden sektöre farklılığı
Çok Problemli Az Problemli Madencilik & Taşocakçılığı Ağır Şartlarda Çalışma Becerisi Bilgisayar Ve Bilişim Teknolojileri Becerisi İş Planlama Becerisi Gıda Ürünleri İmalatıı Temel Esas Beceriler Sosyal Ve İletişim Becerileri Tekstil Ve Deri Sanayi Kimya Ve Yağ Sanayi Diğerlerine Öğretme Ve Eğitim Verme İsteği Sosyal Ve İletişim Becerileri İş Planlama Becerileri Ağaç Ürünleri İmalatı Metal Sanayi Makine İmalatı Yönetim Becerileri Kamu Hizmetleri Maliye Ve Bütçeleme Becerisi Ticaret Ve Satış Becerisi İnşaat Toptan Ve Perakende Ticaret Oteller Ve Lokantalar Taşımacılık Ve Haberleşme Mali Hizmetler Gayrimenkul Ve İş Faaliyetleri Sağlık Toplum Hizmetleri 282828

29 Hangi meslekler hangi çeşit beceri problemleriyle karşılaşır?
Yeniden düzenlenen eğitim politikaları için olduğu kadar, Meslekî Eğitim ve Öğretim programlarının müfredat gelişimi için de hayati önem taşımaktadır. Daha spesifik meslekler açısından beceri çeşidine göre kısa bir tablo sunmayı tercih ettik. Bunun için de üç basamaklı seviyeyi kullandık ve belirli bir meslek için beceri problemleriyle karşı karşıya kalan firmaların kesin sayısına yoğunlaştık. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

30 Hangi meslekler hangi çeşit beceri problemleriyle karşılaşır?
Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

31 Hangi meslekler hangi çeşit beceri problemleriyle karşılaşır?
Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

32 Hangi meslekler hangi çeşit beceri problemleriyle karşılaşır?
Bu temel becerilerin bazıları okullarda yeni konular tanıtılarak ya da mevcut müfredatın içeriklerini yeniden düzenleyerek öğretilebilir. Özellikle sosyal ve iletişim becerileri, ticari beceriler ve iş planlama becerileri, meslekî eğitim ve öğretim okullarındaki ve yüksek eğitimdeki eğitim programlarının didaktik ve pedagojik ilkelerini yeniden gözden geçirmeyi gerekli kılmaktadır. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

33 Hangi meslekler hangi çeşit beceri problemleriyle karşılaşır?
İşletmeler genellikle meslekî eğitim ve öğretim mezunlarının birçok temel becerileri ile ilgili (Diğer becerilere göre nispeten daha düşük olan beceriler notlandırmada öncelikli olarak yer almıştır): Yabancı Dil Becerileri (%81) Yönetim Becerileri (%43) Müşteriye Odaklanma (%35) Teknik ve Profesyonellik Becerileri (%31) Bilgisayar Becerileri (%30) Yoğun Çalışma İsteği (%28) Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

34 Beceri İhtiyaçları ve Beceri Eksiklikleri Genel Analizi
Belirtilen beceri sorunlarının toplam sayısında beceri türünün payı açısından, en sık bildirilen beceri sorunu sosyal becerilerle iletişim becerileridir (tüm yanıtların %27’si). Sık belirtilen diğer beceri türleri şunlardır: Yönetim becerileri (%13), Temel beceriler (%13), İş planlama becerileri (%11) Bilgi ve iletişim teknolojisi becerileri (%10). Daha az sözü edilen beceriler ticaret ve satış becerileri (%8), diğerlerini yönlendirme konusunda isteklilik (%9), ağır fiziksel iş becerileri (%5) ve mali becerilerle bütçe oluşturma becerileri (%4). Firma boyutu, beceri sorunlarını neredeyse hiç etkilememektedir Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

35 Teknik Beceri Sorunları
İşyerlerinin yaklaşık %17’si en azından bir teknik sorun yaşamıştır. Çoğu teknik sorun, bir mesleğin içeriğinin gerektirdiği becerilerle ilgilidir veya özellikle “teorik yetkinliklerle” ilgilidir.  Teknik beceri sorunları, bir meslek grubundan diğerine farklılık gösterebilir. Meslekî eğitim ve öğretim gerektiren orta eğitim düzeyindeki meslekler, genellikle teknik beceri sorunu yaşamaktadır.  Daha net belirtmek gerekirse, özellikle toptan ve perakende ticaret ile tekstil sanayi, teknik ve meslekî beceri sorunları olduğunu bildirmektedir; bunun ardından metal (dışındaki) endüstri, ulaşım ve haberleşme, otel ve lokantalar, sağlık ve kamu hizmetleri ve ağaç ürünleri imalatı gelmektedir. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

36 Dil Becerisi Sorunları
Tüm firmaların %19’u dil becerileriyle ilgili sorun yaşadıklarını söylemişlerdir. Ortalama olarak bu firmalar 1 ile 2 arasında yabancı dilden bahsetmektedir.  İşletmelerin çoğu (%66), beceri sorunları yaşadıkları dil olarak İngilizceden söz etmektedir. Almanca %14’le ikinci sıradadır; Rusça için oran %5 ve Fransızca için de yine %5’tir. Burada, ilgili mesleklerin teknik gereksinimleriyle ilişkili özel dil terminolojisi kastedilmektedir. Dil becerisi sorunları şu sektörlerde daha acildir: Ağaç ürünleri üretimi, toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar, mali hizmetler, sağlık ve kamu hizmetleri. Dile göre beceri sorunlarının dağılımı, turizm sektörü Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

37 SONUÇ-1 Denizli de arzı sağlayan kamu erki ve talebi oluşturan/sosyal taraf piyasa aktörleri (DTO, DSO, vb.) bir araya gelmek ve bu raporda ortaya konan profil çerçevesinde ihtiyaçlarını, hedeflerini ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemeleri gerekmektedir. Bu tablo ışığında tüm taraflar taşın altına ellerini koymak ve gerekli adımları atmaları beklenmelidir. Sadece tek taraflı atılan adımlar veya ifade edilen sızlanmalar ile sorunların çözülemeyeceği aşikârdır. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

38 SONUÇ-2 Denizli’deki geleneksel endüstriyel yapının dünya trendleri doğrultusunda mutlaka kendisini revizyona tabi tutması gerekmektedir. Sadece günü kurtarmaya yönelik ve kısa vadeli hesaplarla yapılacak olan bir pansuman çözüm sorunları çözemeyeceği gibi ileri safhalarda daha karmaşık ve çözümünün bilinmesi zor olan sorunlara da yol açabilir. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

39 SONUÇ-3 Bu amaçla nitelikli iş gücü peşinde koşan yatırımcı/sanayicinin de mutlaka eğitilmesi ve kurumsal gelişimlerini tamamlamalarına yönelik faaliyetlerde bulunulması gerekmektedir. Denizli girişimciliğin son derece ileri olduğu bir bölge olmakla birlikte bu yapı daha ziyade başkasından görerek benzerini yapma şeklinde gerçekleşmektedir. Bu ise gelişmeyi değil bir süre sonra kilitlenmeyi ve kendi kendine rekabet gücünü kırma anlamına gelmektedir. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

40 SONUÇ-4 İSTİHDAM boyutunda konu ele alındığında çoğu zaman tek boyutlu bir çerçevede kalınmaktadır. Bu boyut genelde sanayicinin ihtiyacı olan ara elemanı temin ettiğinizde istihdamın tüm sorunları çözülecek şeklinde anlaşılmaktadır. Bu ise ciddi bir yanlış algılama olup, sorunlara çözüm yerine yenileri eklenmesi anlamına gelir. Plansız ve hedefsiz eğitimler kayıp işgücü, ekonomik potansiyel ve sosyolojik problemler doğurur. Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ

41 SONUÇ-5 Yapılması gereken istihdamı artırmaya yönelik öncelik çalışması olup diğer boyutları ile birlikte ele alınmasıdır. Bu kapsamda her ülkenin kendi nitelikleri ve hedefleri bağlamında istihdamın artırılmasına dair seçenekleri söz konusu olacaktır. Bunlardan başlıcalar şu şekilde sıralanabilir: MTE uygulamalarının istihdam kaynaklı ele alınması Müteşebbislerin önündeki engelleri kaldırma yönünde tedbirler alınması (vergi, teşvik vb.) Yeni işyerlerinin ve alanlarının oluşturulmasına teşvik ve katkı Dr. Yılmaz ÖZMEN, Genel Sekreter Yrd. DİÖİ


"Dr. Yılmaz ÖZMEN Denizli İl Özel İdaresi, Genel Sekreter Yrd." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları