Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri"— Sunum transkripti:

1 Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim Sözleşmeleri Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim Sözleşmeleri “Doğal Tekel” durumundaki Dağıtım Şirketleriyle bu bölgelerde serbest tüketicilere gaz sağlamaya çalışan tedarikçiler arasında imzalanmaktadır. EPDK mevzuatı gereğince bu sözleşmelerin şartları taraflar arasında serbestçe belirlenmektedir. Ancak birçok noktada sözleşmelerin imzalanmasını imkansız kılan anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Sözleşmeler arasında bir terminoloji birliği yok. Bazı Dağıtım Şirketleri tarafından gönderilen sözleşmelerdeki giriş noktası, çıkış noktası, istasyon, hukuki teslim noktası, ticari teslim noktası gibi tanımlar birbirleriyle çelişmektedir ve problemlidir. Elektrik Piyasasında da olduğu gibi taraflarca benimsenen Standart sözleşmeler oluşturulması gerekmektedir. Sözleşmelerin EPDK tarafından standart hale getirilmesi yaşanan problemlerin önüne geçecektir. Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri

2 Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri 05 Nisan tarihinde EPDK Asgari taşıma taahhüdü ve kapasite aşım cezaları Dahili kullanım gazı Sayaçlara ilişkin yatırımlar Son ödeme tarihleri konularını içeren bir yazı yazmış olup buna rağmen birçok yerde aynı talepler devam etmektedir Ayrıca netliğe kavuşturulması gereken diğer konular çözüm beklemektedir Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri

3 Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim Sözleşmeleri Sorunlar Çözüm Önerileri «Madde 8 – a) Serbest tüketici ve tedarikçi arasında imzalanan doğal (gaz alım-satım sözleşmesi, dağıtım şirketine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, dağıtım şirketiyle mevzuatta tanımlanan sözleşmelerin imzalanması koşuluyla, yürürlüğe girer. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen serbest tüketicinin dağıtım şirketinden doğal gaz satın almaya devam ettiği kabul edilir ve tedarikçi tarafından bir hak iddia edilemez.» Maddenin bu hali, Dağıtım şirketlerinin tedarikçiye olası engeller getirebilme ihtimalini doğurmaktadır. Farklı Maddeler içeren sözleşmeler piyasaya giriş engeli olacaktır.Bu durum piyasanın serbestleşmesi adına ciddi bir engel teşkil etmektedir. Sözleşmelerde mevzuat kapsamında yer almayan hüküm ve şartların sözleşme kapsamına dercedilmesi nedeniyle çoğunlukla mümkün olmamaktadır. (kapasite kullan ya da öde gibi). Sözleşmeler arasında bir terminoloji birliği bulunmamakta, sözleşmelerdeki giriş noktası, çıkış noktası, istasyon, hukuki teslim noktası, ticari teslim noktası gibi tanımlar birbirleriyle çelişmektedir. Hatta, Bağlantı sözleşmesi, Taşıma ve Teslim Sözleşmesi ve Standart Taşıma Sözleşmesinde taahhüt edilen asgari basınç seviyeleri farklıdır. THS’nin imzalanmasına dair süre sınırı kaldırılmalıdır. THS’nin imzalanmasına yönelik Taşıtan ve son kullanıcı arasındaki ön koşulların sağlanması durumunda dağıtıcı şirketlerin onay zorunluluğu getirilmelidir. EPDK tarafından mevzuata uygun olarak acilen standart sözleşmeler hazırlanmalıdır. EPDK bu süreci şeffaf olarak yürütmeli ve tüm tarafların görüşleri dinlenmelidir. Bu standart sözleşmeler hazırlanana kadar bu madde uygulanmamalıdır. Bu sözleşmelerin elektrik pazarında olduğu gibi standart hale getirilmesi sayesinde: Ödeme Vadesi, Damga Vergisi, Teminat gibi maddelerin her dağıtım bölgesi ve Taşıtan için standart hale gelecektir. Dağıtım bölgesindeki sorumlulukların ilgili mevzuat ve ihale dokümanlarıyla uyumlu halde sözleşmelerde yer alması sağlanacaktır. Dağıtım Şebekesi’nin temel kullanım koşullarının Şebeke Yönetmeliği’nde belirlenerek açıklığa kavuşturulmayan bazı noktalar yüzünden süregelen ve gerekli olmadığını düşündüğümüz DAŞİD gibi bir düzenlemenin de gündemden kalkması sağlanacaktır. Taşıtan, Taşıyıcı ve Dağıtımcı tarafından imzalanan sözleşmeler teknik taahhütler standart hale getirilmelidir. Taşıma Hizmeti ve Teslim Sözleşmeleri’nin piyasa işleyişine ve son tüketiciye ulaşmaya engel olması önlenmelidir. Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri

4 Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim Sözleşmeleri Sorunlar Çözüm Önerileri Diğer Bedeller: Asgari Taşıma Taahhüdü Rezerv Kapasite ve Kapasite aşım ücretleri Mevzuat ve gerçekleştirilen ihaleler sonucu belirlenmiş bedeller dışında gelen taleplerin uygun olmadığı EPDK tarafından belirtilmiştir . Bu oluşturulacak standart sözleşmelerde ya da ilgili diğer mevzuatta somut bir şekilde ifade edilmelidir. Bütün risklerin Taşıtan’ca üstlenilmesi talebi, Dağıtım Şirketlerinin sorumluluğunu, riskleri belirleyen maddelerin olmaması Dağıtım Şirketi’nden kaynaklanan sorunlar (gaz kesintisi, kaza, bakım vb.) Dağıtım Şirketlerinin sorumluluğunda kalmalı. Risklerin Taşıtanlarca üstlenilmesi beklenmemelidir. Ödeme vadesi Taşıma Hizmeti Sözleşmesi için fiili ayı takip eden ayın 18. günü olarak standart bir ödeme günü olmalıdır. Teminat bedelinin belirlenmesi Ödeme Vadesine bağlı olacak şekilde tavanı belli bir standarda bağlanmalıdır. (En fazla Ardışık en yüksek 2 ay). Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri

5 Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim Sözleşmeleri Sorunlar Çözüm Önerileri Damga vergisinin Taşıtan tarafından ödenmesi talebi Damga vergileri masrafları zaten dağıtım şirketlerinin tarife hesabında dikkate alınmaktadır. Bu nedenle Damga vergisinin taraflar arasında eşit olarak paylaşılmasının daha adil olacağı düşünülmektedir. Yükümlülük ve Zilliyetlik Doğal gazın hangi noktada kimin sorumluluğuna geçtiği somut olarak belirtilmelidir. Doğal gazın mülkiyeti müşteriye kadar Taşıtan’a aittir. Zilliyeti; İletim Hatlarında BOTAŞ’a, Dağıtım Hatlarında ise Dağıtım Şirketi’ne aittir Fesih Maddeleri Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmeli ve açıkça fesih sebepleri belirtilmelidir. (Ödeme vs....) İhbar süresi ve gaz kesme şartları Müşterinin gazının mevzuatta yazan durumlar dışında hangi hallerde kesilebileceği somut bir şekilde belirlenmelidir. Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri

6 Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim Sözleşmeleri Sorunlar Çözüm Önerileri BOTAŞ Teslim Sözleşmesi’ne Dağıtım Şirketlerinin de taraf olması talebi Dağıtım Şirketlerini ilgilendiren maddeler olmasından dolayı Dağıtım Şirketleri Teslim Sözleşmeleri’ne taraf olmalıdır. Ölçüm değerlerinin fatura kesilmesinden sonra düzeltilmesi konusu ve sonuçları İletim , Taşıma ve Müşteri Faturaları etkileniyor Dengeleme ve Ticaret mekanizması etkileniyor. EPDK raporları etkileniyor. Ay sonlarında yapılan mutabakat kesin olmalı. G+6’dan sonra hiçbir değerin geriye dönük değiştirilmemesi gerekiyor. Ay içindeki geriye dönük düzeltmenin şartları da MTS’de belirtilmelidir. Yuvarlamalar standart hale getirilmelidir. Müşteri ya da Taşıtan’dan gelen kalite ölçüm talepleri Kalite ölçüm şartları MTS’de yer almalıdır. Müşteriden gelen duruş ya da düşük ölçekli sayaca geçiş talepleri Bu taleplerin Dağıtım Şirketi tarafından en kısa sürede yerine getirilmesi kullanılmayan gaza bedel ödenmemesi açısından önemlidir. Qmin uygulamaları net olarak belirtilmelidir. Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri

7 Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri
Taşıma Hizmeti ve Müşteri Teslim Sözleşmeleri Sorunlar Çözüm Önerileri Teslim Basıncı Problemleri BOTAŞ Teslim sözleşmeleri nedeniyle, Dağıtım Şirketleri ile imzalanan Teslim Sözleşmelerinde de Ana Çıkış Noktasında ve Müşteri Teslim Noktasında teslim basıncı konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Dağıtım Şirketlerinin BOTAŞ Teslim sözleşmelerine taraf olması ve bununla birlikte gerek Şehir Giriş istasyonlarındaki, gerekse müşteri teslim noktalarındaki basınç değerlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde sözleşmelere yazılması gerekmektedir. Sayaç Arıza ve Ölçüm Problemleri Müşteri sayaçlarında ölçümlerde problem çıkması ya da müşteri sayaçlarının arızalanması durumunda dağıtım şirketlerinden gelen sözleşmelerde uygulanacak yöntem konusunda farklılıklar bulunmaktadır. Bu tür durumlarda uygulanacak yöntem konusunda «Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği» nin esas alınması ve direk yönetmeliğe atıf yapılması yeterli olacaktır. Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri


"Serbest Tüketici & Taşıma Teslim Sözleşmeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları