Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOY K&G FORMLARININ DOLDURULMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOY K&G FORMLARININ DOLDURULMASI"— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİBAŞKANLIĞI
SOY K&G FORMLARININ DOLDURULMASI VE UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Bülent POLAT Orman Mühendisi Ankara-2010

2 ORMANLAR VE DİĞER AĞAÇLIK ALANLAR
KRİTER 1 ORMAN KAYNAKLARI GÖSTERGE 1 Ormanlar ve diğer ağaçlık alanlar Tablo 1 (ha) KOD ORMANLAR VE DİĞER AĞAÇLIK ALANLAR Önceki envanter yılı Son envanter yılı Değişim Verimli Bozuk Toplam Toplam % 1.T TOPLAM ORMANLAR 1.T1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 1.T11 İbreliler 1.T12 Yapraklılar 1.T13 Karışık ormanlar 1.T2 Plantasyonlar 1.T21 1.T22 1.T23 1.A DEVLET ORMANLARI 1.A1 1.A11 1.A12 1.A13 1.A2 1.A21 1.A22 1.A23 1.B ÖZEL ORMANLAR 1.B1 1.B11 1.B12 1.B13 1.B2 1.B21 1.B22 1.B23

3 Bu gösterge ile işletme düzeyinde ormanlık (verimli) ve diğer ağaçlık alanların (% 10 kapalılıktan düşük) trendi izlenmeye çalışılmaktadır. Statüsü ne olursa olsun bütün ormanlık alanlar bu tabloya dahil edilmelidir (MP, korunan alan vb) rakamların toplamı mutlaka belli bir müstenide (amenajman planları vb) dayandırılmalıdır. İç toplamlar tutmalı (örneğin 1.A11+1.B11= 1.T11) ve son sütunda toplam alanın +/- yüzde değişim oranı hesaplanmalıdır.

4 DİKİLİ KABUKLU GÖVDE HACMİ
GÖSTERGE 2 Dikili servet, biokütle ve karbon stoku Tablo 2 (bin m3) KOD DİKİLİ KABUKLU GÖVDE HACMİ Önceki envanter yılı Son envanter yılı Değişim Verimli Bozuk Toplam Toplam % 2.T TOPLAM ORMANLAR 2.T1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 2.T11 İbreliler 2.T12 Yapraklılar 2.T13 Karışık ormanlar 2.T2 Plantasyonlar 2.T21 2.T22 2.T23 2.A DEVLET ORMANLARI 2.A1 2.A11 2.A12 2.A13 2.A2 2.A21 2.A22 2.A23 2.B ÖZEL ORMANLAR 2.B1 2.B11 2.B12 2.B13 2.B2 2.B21 2.B22 2.B23

5 DİKİLİ KABUKLU GÖVDE HACMİ
GÖSTERGE 3 Artım Tablo 3 (bin m3) KOD DİKİLİ KABUKLU GÖVDE HACMİ Önceki envanter yılı Son envanter yılı Değişim Verimli Bozuk Toplam Toplam % 3.T TOPLAM ORMANLAR 3.T1 Doğal-Yarı Doğal Ormanlar 3.T11 İbreliler 3.T12 Yapraklılar 3.T13 Karışık ormanlar 3.T2 Plantasyonlar 3.T21 3.T22 3.T23 3.A DEVLET ORMANLARI 3.A1 3.A11 3.A12 3.A13 3.A2 3.A21 3.A22 3.A23 3.B ÖZEL ORMANLAR 3.B1 3.B11 3.B12 3.B13 3.B2 3.B21 3.B22 3.B23

6 GÖSTERGE 4 Amenajman Planı Olan Orman Alanı
Tablo 4 (ha) Önceki envanter yılı Son envanter yılı Değişim(%) 4.T Amenajman Planına Konu Orman 4.T1 Süresi dolmamış 4.T11 Süresi dolmuş 4.T12 Planı yapılmamış İşletme düzeyinde ne kadar ormanlık alanının amenajman planlarına göre yönetildiği takip edilecektir. Plana konu orman alanı Genel Müdürlüğümüz yetki alanında idare edilmekte olan ormanları ifade eder. Ancak özel ormanlar bu tabloya dahil edilmelidir. Özel bir durum varsa bu KRİTER DEĞERLENDİRME bölümünde izah edilmelidir. Bu gösterge ile işletme düzeyinde ne kadar ormanlık alanının amenajman planlarına göre yönetildiği takip edilecektir. Plana konu orman alanı Genel Müdürlüğümüz yetki alanında idare edilmekte olan ormanları ifade eder. Örneğin milli park sahaları gibi diğer kuruluşların yönetiminde olan alanlar bu tabloya dahil edilmeyecektir, yani 14.T değeri 11.T değerine eşit olmayabilir. Ancak özel ormanlar bu tabloya dahil edilmelidir. Özel bir durum varsa bu KRİTER DEĞERLENDİRME bölümünde izah edilmelidir.

7 Bu gösterge ile orman alanının kadastro durumu takip edilecektir.
GÖSTERGE 5 Kadastrosu Yapılan Orman Alanı Tablo 5 (ha) 2009 2010 Değişim(%) 5.T Orman Alanı 5.T1 Kadastrosu yapılan alan 5.T11 Tescili yapılan alan 5.T12 Tescili yapılmayan alan 5.T2 Kadastrosu yapılmayan alan 5.A Orman dışına çıkan alan Bu gösterge ile orman alanının kadastro durumu takip edilecektir. 5.T orman alanı 1.T alanına eşit olmalıdır. Orman dışına çıkarılan alan (5.A) kümülatif olarak belirtilmelidir. Bu değerin değişimi bir evvelki yıla göre hesaplanmalıdır. Bu gösterge orman alanının kadastro durumu takip edilecektir, 15.T orman alanı 11.T alanına eşit olmalıdır. Orman dışına çıkarılan alan (15.A) kümülatif olarak belirtilmelidir. Bu değerin değişimi bir evvelki yıla göre hesaplanmalıdır.

8 5 göstergeye ait işletme düzeyinde değerlendirmeler yapılacaktır.
KRİTER 1 DEĞERLENDİRME 5 göstergeye ait işletme düzeyinde değerlendirmeler yapılacaktır. Ormanlık alan artmışsa veya azalma olmuşsa, İbreliden yapraklıya kayma olmuşsa, Orman alanı artarken servet azalmışsa, Orman kaynaklarının trendi değiştiren önemli vakalar yaşanmışsa onların izah edilmeli Orman kaybının olup olmadığı, bunun ciddiyeti, planlama ile ilgili hususlar ve benzeri açıklamalar yazılabilir. Raporun bu bölümünde Sürdürülebilir Orman Yönetiminin ilk kriteri olan orman kaynaklarına ilişkin 5 göstergeye ait işletme düzeyinde değerlendirmeler yapılacaktır. Örneğin ormanlık alan artmışsa, ibreliden yapraklıya kayma olmuşsa bunun nedenleri veya orman alanı artarken servet azalmışsa bunun izah edilmesi, orman kaynaklarının trendi değiştiren önemli vakalar yaşanmışsa bunların ifade edilmesi, orman kaybının olup olmadığı, bunun ciddiyeti, planlama ile ilgili hususlar ve benzeri açıklamalar yazılacaktır..

9 Özellikle tablolardaki rakamlardan belli olmayan hususların açıklanması için bu bölüm kullanılmalıdır. Değerlendirmeyi kolaylaştıracak tablo, grafik veya benzeri şekiller kullanılabilir. Son yıl yapılan kadastro çalışması diğer yıllar ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeli Özellikle tablolardaki rakamlardan belli olmayan hususların açıklanması için bu bölüm kullanılmalıdır. Gerektiğinde müracaat edilebilecek bir kaynak veya geçerli bir müstenid varsa değerlendirmeler daha evvelki yıllara kadar uzatılabilir. Ayrıca orman alanı dışındaki yol ve dere kenarları, köy korulukları ve benzeri ağaç toplulukları hakkında da bilgi verilmeli varsa buna ilişkin rakamlar kaynak gösterilerek belirtilmeli ve bu kaynakların trendi hakkında sağlıklı delillere dayanan görüş ifade edilmelidir. Bu bölümde değerlendirmeyi kolaylaştıracak tablo, grafik veya benzeri şekiller kullanılabilir. Kadastroya ilişkin konular da bu bölümde ele alınmalı, son yıl yapılan kadastro çalışması diğer yıllar ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmeli, şayet istenilen oranda bu çalışma yapılamıyorsa bunun nedenleri izah edilmelidir.

10 Bloklar büyüklüklerine göre sınıflandırılacak
KRİTER 2 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÖSTERGE 1 Ormanların Dağınıklık Durumu Tablo 6 KOD Önceki envanter yılı Son envanter yılı Değişim(%) 6.T Orman parçalarının sayısı 6.T1 10 ha küçük parçaların sayısı 6.T2 10-99 ha parçaların sayısı 6.T3 100 ha büyük parça sayısı 6.A Parçalar arası ortalama mesafe Bir evvelki planın meşçere haritalarından blok orman sahalarının miktarı tespit edilecek Bloklar büyüklüklerine göre sınıflandırılacak Aynı işlem son meşçere haritası üzerinde de tekrar edilecek Bloklar arası ortalama mesafe tahmini olarak hesaplanacak Bu veri ile orman içi açıklıkların büyüklüğü hakkında ve söz konusu sahalarda ekolojik koridorlar tesis edilip edilemeyeceği konusunda fikir edinilmeye çalışılacak gösterge orman alanındaki dağınıklığın durumunu takip etmek için kullanılacaktır. Tablonun doldurulabilmesi için bir evvelki planın meşçere haritalarından blok orman sahalarının miktarı tespit edilecek bu bloklar büyüklüklerine göre sınıflandırılacaktır. Aynı işlem son meşçere haritası üzerinde de tekrar edilecektir. Bloklar arası ortalama mesafe tahmini olarak hesaplanacaktır. Bu veri ile orman içi açıklıkların büyüklüğü hakkında ve söz konusu sahalarda ekolojik koridorlar tesis edilip edilemeyeceği konusunda fikir edinilmeye çalışılacaktır.

11 Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 2 Silvikültürel Bakımlar Tablo 7 (ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 7.T Toplam silvikültür bakımı 7.T1 Gençlik bakımı 7.T2 Sıklık bakımı 7.T3 İlk aralama bakımı 7.T4 Diğer bakımlar

12 Evvelki yıllar ortalaması Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 3 Gençleştirme Güvenilirliği Tablo 8 (ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 8.T Toplam gençleştirme alanı 8.T1 Suni gençleştirme alanı 8.T11 Suni Gençleştirmede başarılı alan 8.T2 Doğal gençleştirme alanı 8.T21 Doğal gençleştirmede başarılı alan 8.A Rehabilitasyon 8.A1 Rehabilitasyon Başarılı alan GÖSTERGE 4 Tohum Kaynakları Tablo 9 (ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 9.T1 Tohum meşçereleri alanı 9.T2 Tohum bahçeleri alanı 9.T3 Diğer tescilli tohum kaynakları alanı Sadece uygulama yapılan alanlara ilişkin veriler girilecektir

13 KRİTER2 DEĞERLENDİRMESİ
Bu kriter silvikültürel bakımların, gençleştirme çalışmalarının hangi ölçüde sürdürülebildiği konusunda fikir verecektir. Ormanların parçalılık durumu izah edilmeli Dağınık ve parçalı ise bunun doğal veya antropojen nedenlerden mi olduğu belirtilmeli Bu dağınıklığın doğal hayatı nasıl etkilediği konusu işlenmeli ve bölgede ekolojik koridor tesis edilmiş veya potansiyel sahalar varsa bunlar belirtilmelidir. Bu kriter altında yer alan göstergeler biyolojik çeşitliliğin Genel Müdürlüğümüz görev alanındaki parametreleri takip etme amacıyla oluşturulmuştur. Bu yüzden program-gerçekleşme yaklaşımının dışında, silvikültürel bakımların, gençleştirme çalışmalarının hangi ölçüde sürdürülebildiği konusunda fikir verecektir. Ormanların parçalılık durumu izah edilmelidir şayet ormanlar oldukça dağınık ve parçalı ise bunun doğal veya antropojen nedenlerden mi olduğu belirtilmedir. Bu dağınıklığın doğal hayatı nasıl etkilediği konusu işlenmeli ve bölgede ekolojik koridor tesis edilmiş veya potansiyel sahalar varsa bunlar belirtilmelidir.

14 Endemik türlerin durumundan bahsedilmeli bunların korunması veya geliştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetki alanında yapılabilecek işler varsa önerilmelidir. Ayrıca il sınırları içinde biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi konusunda yapılmış çalışma ve etkinlikler bu bölümde anlatılmalıdır. Ormanlardaki bitki türleri ve diğer yaşayan organizmalar hakkında bilgi veya tablo ve benzeri rakamlar varsa bu bölümde belirtilmeli ve bunlar hakkında yorum yapılmalıdır. Endemik türlerin durumundan bahsedilmeli bunların korunması veya geliştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetki alanında yapılabilecek işler varsa önerilmelidir. Ayrıca il sınırları içinde biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi konusunda yapılmış çalışma ve etkinlikler bu bölümde anlatılmalıdır.

15 Evvelki yıllar ortalaması
KRİTER 3 SAĞLIK CANLILIK VE ENTEGRASYON GÖSTERGE 1 Doğal Faktörlerden Etkilenen Ormanlar Tablo 10 (ha/m3) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 10.T Doğal faktörlerden etkilenen alan 10.T1 Doğal faktörlerden yanan alan 10.T11 Doğal faktörlerden çıkan yangın sayısı 10.T2 Fırtınadan etkilenen alan 10.T21 Devrik miktarı 10.T3 Kuraklıktan etkilenen alan 10.T31 Kuraklık kaybı 10.T4 Böcekten etkilenen alan 10.T41 Böcek zararı 10.T5 Diğer doğal faktörlerden etkilenen alan 10.T51 Diğer faktörlerden kaynaklanan kayıp Orman yangınlarından sadece doğal nedenlerle çıkanlar bu tabloya konudur.

16 Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 2 Başarılı Tabii Gençleştirme Alanı Tablo 11 (ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 11.T Başarılı tabii gençleştirme alanı 11.T1 Hiç müdahale edilmemiş alan 11.T2 Tohum ve fidan takviyesi yapılmış alan Başarılı tabii gençleştirme alanı 8.T21 verisi ile uyumlu olmalıdır. Bu tabloda başarılı alanın ne kadarında hiçbir ek müdahale yapılmadan doğal gençleştirme yapıldığı ne kadarında ise tohum veya fidan takviyesine ihtiyaç duyulduğu hakkında fikir edinilecektir.

17 Evvelki yıllar ortalaması Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 3 Açma Yerleşme Tablo 12 (ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 12.T Toplam açma yerleşme alanı 12.T1 Toplam açma alanı 12.T11 Toplam açma sayısı 12.T2 Toplam yerleşme alanı 12.T21 Toplam yerleşme sayısı GÖSTERGE 4 Yakacak Odun Tüketimi Tablo 13 (ster) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 13.T Yakacak odun tüketimi

18 Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 5 Orman yangınları Tablo 14 (ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 14.T Toplam yanan orman alanı 14.A Toplam orman yangını sayısı 14.T1 Kasıt nedeniyle yanan alan 14.A1 Kasıt nedeniyle çıkan yangın sayısı 14.T2 İhmal ve kaza nedeniyle yanan alan 14.A2 İhmal kaza nedeniyle çıkan yan.sayısı 14.T3 Belli olmayan nedenden yanan alan 14.A3 Belli olmayan nedenden çıkan yan.sayısı 14.T4 Doğal nedenlerden yanan alan 14.A4 Doğal nedenlerden çıkan yangın sayısı Doğal nedenlerden yanan alan ve doğal nedenlerden çıkan yangın sayısı 10.T1 ve 10.T11 verileri ile aynıdır. Orman yangınları genel tablosunda bütünlük sağlanması için bu tabloya da eklenmiştir.

19 Evvelki yıllar ortalaması Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 6 Otlatma Zararı Tablo 15 (ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 15.T Otlatma ile zarar gören toplam alan 15.T1 Ormana zarar veren otlatma sayısı GÖSTERGE 7 İzin ve İrtifaklar Tablo 16 (kümülatif- ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 16.T Toplam izin verilen alan 16.A Toplam verilen izin sayısı 16.T1 Bedelsiz verilen izin alanı 16.A1 Bedelsiz verilen izin sayısı 16.T2 Bedelli verilen izin alanı 16.A2 Bedelli verilen izin sayısı 16.T3 Turistik tesis izin alanı 16.A3 Turistik tesis izin sayısı 16.T4 Özel ağaçlandırma izin alanı 16.A4 Özel ağaçlandırma izin sayısı Bu tabloda otlatma ile belirgin bir şekilde zarar gören ve davaya konu edilen alanlar kast edilmektedir. Sadece kesinleşmiş izinler dikkate alınacaktır. Kümülatif veriler yazılacak, değişim bir evvelki yıl rakamlarına göre hesaplanacaktır.

20 KRİTER 3 DEĞERLENDİRMESİ Ormanların korunmasına ilişkin bilgiler
İzinlere ilişkin bilgiler Doğal gençleştirmeye ilişkin bilgiler yer almalıdır Yakacak odun tüketimi belge ve bilgilere dayandırılmalı Gerek kaçak kesimden gerekse başka nedenlerden dolayı yakacak olarak tüketilen odun miktarı da tahmin edilerek bu kısma yazılmalı Genel Müdürlüğümüz Kriter ve Gösterge formunda yer almamakla birlikte yaprak kurumalarına ilişkin gözlem ve varsa rakamsal bilgiler de bu bölümde yer alabilir Bu kriterin değerlendirmesine yardımcı olacak her türlü ek bilgi, tablo ve grafik kullanılabilir Bu kriter ormanların sağlığı canlılığı ve entegrasyonu konusunda Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren parametreler hakkında bilgi vermektedir. Bu kapsamda ormanların korunmasına ilişkin bilgiler, izinlere ilişkin bilgiler ve doğal gençleştirmeye ilişkin bilgiler yer almaktadır. Değerlendirmede uzun yıllar ortalamaları kullanılabilir, örneğin açma alanı 2007 yılında 120 hektar ve 2008 yılında 130 hektar ise bu bilgiler tek başına sağlıklı bir fikir vermeyebilirler, mesela uzun yıllar ortalaması 300 hektar olabilir, bu yüzden bunun belirtilmesi faydalı olacaktır. Korumaya ilişkin sorunların temelinde yatan nedenler açıklıkla belirtilecek, verilen izinlerden dolayı oluşan kamu yararı ifade edilecek hatta varsa bu rakamsal olarak belirtilecektir. Yakacak odun tüketimi belge ve bilgilere dayandırılacak ama gerek kaçak kesimden gerekse başka nedenlerden dolayı yakacak olarak tüketilen odun miktarı da tahmin edilerek bu kısma yazılacaktır. Belli bir gösterge olarak Genel Müdürlüğümüz Kriter ve Gösterge formunda yer almamakla birlikte yaprak kurumalarına ilişkin gözlem ve varsa rakamsal bilgiler de bu bölümde yer almalı bu konuda belirtilmesinde gerek görülen her türlü görüş ve öneri yazılmalıdır. Orman ölümü (forest decline: ağaçların toplu olarak kuruduğu yerler) vakası varsa mutlaka yeri ve sebepleri ile birlikte belirtilmelidir. Bu kriterin değerlendirmesine yardımcı olacak her türlü ek bilgi, tablo ve grafik kullanılabilir.

21 KRİTER 4 ÜRETİM KAPASİTESİ VE FONKSİYONLARI
GÖSTERGE 1 Entegre Amenajman Planları İle Yönetilen Ormanlar Tablo 17 (ha) KOD Önceki envanter yılı Son envanter yılı Değişim(%) 17.T Fonksiyonel planı olan orman alanı 17.T1 Fonksiyonel plan sayısı Fonksiyonel plan ile kast edilen ormanların işlevlerine göre işletme sınıflarına ayrıldığı ve her işletme sınıfında yapılacak veya yapılmayacak faaliyetlerin belli bir denge derc edildiği, tercihen coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarının da kullanıldığı (sayısal harita vb) amenajman planlarıdır. Bu şartlara uymayan ancak fonksiyonel yapıldığı ifade edilen planlar hakkında bilgiler KRİTER DEĞERLENDİRME bölümünde ifade edilmelidir.

22 Evvelki yıllar ortalaması Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 2 Odun Üretimi Tablo 18 (m3/ster) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 18.T1 Toplam endüstriyel odun üretimi 18.T11 Tomruk üretimi 18.T12 Maden direği üretimi 18.T13 Tel direği üretimi 18.T14 Sanayi odunu üretimi 18.T15 Lif-yonga odunu üretimi (m3) 18.T16 Kağıtlık odun üretimi 18.A17 Sırık Üretimi 18.A2 Lif-yonga üretimi (ster) 18.A3 Yakacak odun üretimi GÖSTERGE 3 Artım ve Üretim Dengesi Tablo 19 (m3) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 19.A Toplam artım 19.B Toplam eta 19.C Toplam üretim

23 Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 4 Odun Dışı Orman Ürünleri Üretimi Tablo 20 (ton-kg belirtilecek) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 20.1 Adaçayı (Kg) 20.2 Ayı mantarı (kg) 20.3 Ayvadana otu (kg) 20… Ceviz (kg) Çalı çırpı (ton) Çam kabuğu (kg) Çıra (ton) Çıralı çam kök odunu (ton) Defne Yaprağı (Kg) Diğer gövde ve dallar (kg) Diğer yapraklar (kg) Fıstıkçamı Koazaklı (kg) Ihlamur çiçeği (kg) Isırgan otu (kg) Kayın yaprağı (kg) Kekik (Yaş) (Kg) Kestane (kg) Kozalak(kg) Kök odunu (ton) Laden Yaprağı (Kg) Liken (kg) Mantar (kg) Paramula kökü (kg) Sıklemen (kg) Süpürge çalısı (kg) Sürgünlü defne yaprağı (kg) Programlı veya programsız üretimi yapılan bütün odun dışı orman ürünleri bu tabloya alfabetik sıraya göre işlenecektir. Odun dışı orman ürününün yanına parantez içinde üretim birimi (ton, kg vb) yazılacaktır.

24 KRİTER 4 DEĞERLENDİRMESİ
Bu kriter ile ormanlardan elde edilen odun ve odun dışı ürünlerin trendi hakkında bilgi edinilecektir. Bu bölümde trende ilişkin yorumlar yapılacak bu yorumlar geçmiş yıllara ait bilgiler ve ortalamalara dayandırılamalı. Bu kriter ile ormanlardan elde edilen odun ve odun dışı ürünlerin trendi hakkında bilgi edinilecektir. Bu bölümde trende ilişkin yorumlar yapılacak bu yorumlar geçmiş yıllara ait bilgiler ve ortalamalara dayandırılacaktır.

25 KRİTER 5 KORUYUCU VE ÇEVRESEL FONKSİYONLAR
GÖSTERGE 1 Koruyucu Özelliği Nedeniyle Muhafaza Edilen Alanlar Tablo 21(ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 21.T Koruyucu özelliği nedeniyle korunan alan GÖSTERGE 2 Su Havzalarını Koruma Alanları Tablo 22(ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 22.T Su havzalarını koruma alanları G1:Bu gösterge ile yerleşim yerlerini, yol, baraj ve benzeri alt yapı tesislerini, sel, heyelan, toprak kayması, çığ gibi afetlerden korumak için muhafazaya ayrılan alanlar belirtilecektir GÖSTERGE 3 Toprak Muhafaza Alanları Tablo 23(ha) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 23.T Toprak muhafaza alanları

26 KRİTER 5 DEĞERLENDİRMESİ
Muhafaza edilen orman alanlarının hangi amaçlarla muhafazaya ayrıldığı Bu alanların artım veya azalma trendi ve bunun nedenleri Buna ilişkin geçmişte yapılan başka çalışmalar varsa bunlardan bahsedilecektir. Muhafaza edilen orman alanlarının hangi amaçlarla muhafazaya ayrıldığı ve bunun etkinliği, bu alanların artım veya azalma trendi ve bunun nedenleri bu kısımda yorumlanacaktır. Buna ilişkin geçmişte yapılan başka çalışmalar varsa bunlardan bahsedilecektir.

27 Evvelki yıllar ortalaması Evvelki yıllar ortalaması
KRİTER 6 SOSYO EKONOMİK FONKSİYONLAR GÖSTERGE 1 Üretilen Odun Ürününün Değeri Tablo 24 (Bin TL) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 24.T Üretilen odun ürünün toplam değeri Yakacak odun dahil üretilen bütün odun ürünleri ortalama satış fiyatları baz alınarak hesaplanacaktır. GÖSTERGE 2 Odun Dışı Orman Ürünlerinin Değeri Tablo 25 (Bin TL) KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 25.T Odun dışı orman ürünlerinin değeri Üretilen bütün odun dışı orman ürünleri ortalama fiyatları baz alınarak hesaplanacaktır.

28 Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 3 Yaratılan İstihdam Tablo 26 KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 26.T1 İşletmede çalışan daimi işçi sayısı 26.T2 İşletmede çalışan geçici işçi sayısı 26.T21 Geçici işçiler için kullanılan adam/ay 26.T3 İşletmede çalışan teknik eleman sayısı 26.T4 işletmede çalışan diğer memur sayısı 26.A Ormancılık faaliyetlerinde çalışan kişi sayısı 26.A1 İşletmede yaratılan istihdam (adam/ay) 26.B1 İşletmenin teknik eleman norm kadrosu 26.B2 İşletmenin memur norm kadrosu : Bu göstergenin amacı işletme düzeyinde istihdam edilen kişi sayısının belirlenmesi, yani ormancılık faaliyetlerinin kaç kişiye istihdam yarattığının tespitidir. Bu nedenle orman köylülerine ve özel sektöre yaratılan istihdam da önem kazanmaktadır. Örneğin; bir yol inşaatında firmanın çalıştırdığı işçi sayısı ve adam/ay 63.A ve 63.A1 rakamları içine dahil edilmelidir Bu göstergenin amacı işletme düzeyinde istihdam edilen kişi sayısının belirlenmesi orman köylülerine ve özel sektöre yaratılan istihdam da önem kazanmaktadır.

29 Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 4 Orman Toplulukları ve Sivil Örgütler Tablo 27 KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 27.T1 İşbirliği yapılan köy tüzel kişiliği sayısı 27.T2 İşbirliği yapılan diğer sivil örgüt sayısı İşbirliğinin bir akit ile (sözleşme,protokol vb) yapılmış olması gereklidir. Herhangi bir akit olmadan gerçekleştirilen işbirlikleri hakkında genel değerlendirmeler KRİTER DEĞERLENDİRME bölümünde ele alınabilir. İşbirliğinin bir akit ile (sözleşme,protokol vb) yapılmış olması gereklidir.Herhangi bir akit olmadan gerçekleştirilen işbirlikleri hakkında genel değerlendirmeler KRİTER DEĞERLENDİRME bölümünde ele alınabilir.

30 Evvelki yıllar ortalaması
GÖSTERGE 5 İşlenen Orman Suçları Tablo 28 KOD Evvelki yıllar ortalaması 2009 2010 Değişim(%) 28.T1 Kesme sayısı 28.T2 Nakil sayısı 28.T21 Açma sayısı 28.T3 Yerleşme sayısı 28.T4 Sarf sayısı 28.A Bulundurma sayısı 28.A1 Otlatma sayısı

31 KRİTER 6 DEĞERLENDİRMESİ
Bu kriterin değerlendirildiği bölümde işletme ile ilgili diğer sosyo- ekonomik bilgiler de verilebilir. Bunun yanı sıra orman endüstrisinin durumu işleme kapasitesi ve trendi bu bölümde ele alınmalıdır. Orman halk ilişkileri ile sivil topluluklar ve kar amacı gütmeyen hükümet dışı kuruluşlarla ilgili bilgiler Orman suçları trendi geçmiş yıllar değerleri de kullanılarak yorumlanmalıdır Bu kriterin değerlendirildiği bölümde işletme ile ilgili diğer sosyo- ekonomik bilgiler de verilebilir. Bunun yanı sıra orman endüstrisinin durumu, işleme kapasitesi ve trendi bu bölümde ele alınmalıdır. Orman halk ilişkileri ile sivil topluluklar ve kar amacı gütmeyen hükümet dışı kuruluşlarla ilgili bilgiler, yapılan müşterek çalışmalar bu bölümde yer almalı, orman suçları trendi geçmiş yıllar değerleri de kullanılarak yorumlanmalıdır.


"SOY K&G FORMLARININ DOLDURULMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları