Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti)"— Sunum transkripti:

1 (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti)
T R A C (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) TELSİZ KULLANIMI

2 Telsiz Haberleşmesi Nedir?
Arada herhangi bir kablo bağı bulunmayan ve noktadan noktaya Radyo Dalgaları ile ses ve data sinyallerinin taşınması yöntemi ile yapılan haberleşme çeşididir.

3 Telsiz Haberleşmesi Niçin Gereklidir?
Böyle bir durumda normal haberleşme kanallarını kullanmaktan (GSM,Normal Telefon, Faks ve İnternet gibi) söz etmek sizce mümkün mü?

4 Telsiz Haberleşmesi Niçin Gereklidir?
Normal koşullarda haberleşme, Telefon, Faks ve İnternet gibi araçlar ile yapılabilmektedir. Ancak bu haberleşme kaynakları; Büyük çaplı terör saldırıları, Doğal Afet ve Savaş gibi durumlarda kullanılmaz hale gelebilmektedir. * Telsiz ise bu durumların hiçbirinden etkilenmeyen Tek Haberleşme kaynağıdır.*

5 Telsiz Haberleşmesi Niçin Gereklidir?
Olağan veya olağanüstü koşullarda, noktadan noktaya bağlantı sağlayan, Emniyet, Sağlık, Sivil Savunma, Arama ve Kurtarma birimleri ve benzeri kurum/Kuruluşların Hareketli birimlerinin Merkez ve Sabit birimleri ile kendi aralarında yapacakları haberleşme için Telsiz Haberleşmesi tek seçenek olmaktadır.

6 Telsiz Haberleşmesi Niçin Gereklidir?
Arama ve Kurtarma çalışmasında en önemli ekipman “Telsizdir” diyebiliriz. Arazide çalışma yapan bir ekibin ana kampla bağlantı kurup, olayın gidişatı, kazazedelerin durumu, ihtiyaçlar gibi konularda başvuracakları yegane haberleşme aracı yine Telsizdir.

7 Telsiz Haberleşmesinde Organizasyon Nasıl Olmalıdır?
Organize olmamış bir haberleşme trafiği hem haberleşme kirliliği yarattığı gibi hem de telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Organizasyon içerisinde bulunan gruplar oluşturulur iken, gurup yapısına uygun haberleşme düzeni oluşturulmalıdır.

8 Telsiz Haberleşmesinde Organizasyon Nasıl Olmalıdır?
Örgütün en üst idari birimi Ana Merkez olarak konumlandırılır. Bir alt birim de yer alan Merkezler, Yardımcı Merkez konumunda yer alır. Hareketli birimler ise kendi üst birimlerine bağlı olarak çalışmalarını sürdürürler.

9 Telsiz Haberleşmesinde Organizasyon Nasıl Olmalıdır?
Bütün bu oluşum içerisinde telsiz haberleşmesinin kimliği olan Çağrı İşareti Kullanılmalıdır. Çağrı işareti veya diğer deyimle Çağrı Kodları Rakam veya harf gruplarından oluşabilir. Kesinlikle isim ile çağrı yapılmaz. Bu işaretlerin bir kullanıcıya verilmiş kimlik olduğu unutulmamalıdır.

10 Telsiz Haberleşmesinde Organizasyon Nasıl Olmalıdır?
Çağrı işaretleri Rakamlardan oluşacağı gibi harf gruplarından da oluşabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur akılda kalabilecek bir işaretin verilmesidir. Bu da her grubun veya kişinin iş koluna göre de düzenlenebilir.

11 Telsiz Haberleşmesinde Organizasyon Nasıl Olmalıdır?
Grupların alt gruplarına da numara verilebilir. Beton santrali 20, Santral 21 Sağlık 22 gibi. Veya; Afet Merkez, Afet22 gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Bir diğer çağrı şekli Amatör Telsiz işret sistemidir. YM7KA-(Yanki-Mayk-Yedi-Kilo-Alfa) veya (Yozgat-Manisa-Yedi-Kayser-Ankara) gibi.

12 Telsiz Haberleşmesinde Kurallar Nasıl Olmalıdır?
Telsiz Haberleşmesi de Trafik kuralları gibi Haberleşmeye katılan her birim veya Telsiz Kullanıcısı/Operatörlerin uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması durumunda kargaşa yaşanması kaçınılmaz olur. Bu nedenle belirlenen kurallara mutlak uyulması gerekmektedir.

13 Telsiz Haberleşmesinde Kurallar Nasıl Olmalıdır?
Tüm birimler ile Telsiz kullanıcısı Operatörlerin Katılımından oluşan telsiz haberleşmesi ağına Çevrim denir. Çevrimi oluşturan grup içerisinde bir çevrim lideri vardır. Çevrim lideri, bu düzen içerinde tüm kontrolü elinde bulundurur.

14 Telsiz Haberleşmesinde Çevrim Nedir?
Örgütlenmenin en üst idari makamı adına harekat eden çevrim lideri Haberleşmenin Merkezidir. Haberleşmenin merkezinin talimatlarına tüm birimlerin veya operatörlerin uyması gerekmektedir.

15 Telsiz Haberleşmesinde Kurallar Nasıl Olmalıdır?
Haberleşmeyi bir trafik kuralına benzetmiş idik! Tıpkı trafikte olduğu gibi Telsiz haberleşmesinde haberleşme tek bir yoldan yapılmaktadır. Bu nedenle Haberleşme trafiğinin düzenli olması, herkesin kurallara katiyen uymasından geçer.

16 Telsiz Haberleşmesinde Kurallar Nasıl Olmalıdır?
Haberleşme trafiğini ihlal edenler kendi mesajlarını karşı tarafa iletemeyecekleri gibi, başkalarının mesajlarının da sağlıklı iletilmesine engel olmuş olacaklardır. Bu da kargaşaya neden olacağı gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlara da sebep olabilir..

17 Telsiz Haberleşmesinde Kurallar Nasıl Olmalıdır?
Telsiz kullanıcısı veya birim Telsiz Kullanımını bilmeli ve çıkması muhtemel sorunları nasıl çözeceğini bilmelidir. Her birim veya Telsiz operatörü Çevrim Liderinin talimatlarına uymak mecburiyetindedir.

18 Telsiz Haberleşmesinde Kurallar Nasıl Olmalıdır?
3. Yoğun bir haberleşme trafiğinde, mesaj önceliklerinin belirlenmesi ve haberleşmenin bu sıraya göre sağlanması gerekmektedir. 4. Telsiz üzerindeki düğme veya tuş takımlarının görevlerini ve orada bulunma nedenlerini çok iyi bilmelidir.

19 Telsiz Haberleşmesinde Kurallar Nasıl Olmalıdır?
5. Her birim Merkezin iş yükünü azaltmak ve hızlı müdahale yapabilmek için Merkez ile işbirliği yapma yaklaşımında olması gerekir. Örneğin; Değirmendere mevkiinde bulunan bir Ambulans Çağrı geldiğinde “…….. Değirmendere de dinlemede” diyerek merkezin bunu ayrıca sormasına gerek kalmaz. Böylelikle Hızlı müdahale yapabilir.

20 Telsizinizi Koruyun! Telsiz cihazları Pahalıdır. Çalınma, Kaybolma ve Muhtemel hasarlara karşı korumak kullanıcının sorumluluğundadır. En önemlisi de 2813 sayılı Telsiz Kanununa göre telsiz neredeyse Ateşli silahlar ile eşit tutulmakta, kaybedilmesi durumunda çok çeşitli yaptırımlar söz konusu olmaktadır.

21 Telsizinizi Koruyun! Özellikle El Telsizlerinin Yağmura ve Darbeye Karşı korunmalıdır. Suya düşürülen bir El Telsizi Hiçbir suretle Açılmamalı, derhal Bataryası üzerinden çıkartılarak ilgili onarım birimine verilmelidir. Sabit veya Mobil Telsizlerin antenlerinde bir zarar meydana gelmiş ise mandala basılmamalıdır. (Çağrı yapılmamalıdır)

22 Frekansların Mantığı Telsizlerde iki tür frekans bilgisi bulunmaktadır. - RX (Dinleme Frekansı) - TX (Gönderme Frekansı) RX-TX Aynı frekansta ise SIMPLEX (Yakın Kanal) denir. Bu tür kanallarda görüşme Telsizin gücü ile sınırlıdır. Sabit Merkez Telsizler uzak, Araç Telsizleri Yakın ve El telsizleri ise kısa menzillidir.

23 Frekansların Mantığı Özellikle bulunulan alan ile doğru orantılı olan Telsiz haberleşmesinde, Yükseklik, Açık alan, arazi koşulları ve hava durumu mesafeyi olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Bu koşullarda kullanılan el, araç veya Sabit Merkez telsiz kullanımı yine görüşülecek mesafe ile doğru orantılıdır. El telsizlerinin mesafesi çok daha kısa olacaktır.

24 Frekansların Mantığı RX-TX Ayrı frekansta ise teknik olarak açıklaması DUPLEX olan Role ile Haberleşme de kullanılmaktadır. Bu tür haberleşme Aktarma istasyonları tarafından yapılır.

25 TAŞEKKÜR EDERİZ Mesleğiniz,Yaşınız ne olursa olsun
Sizde Amatör Telsizci olabilirsiniz ! Tatbik ve İcra eden karar verenden daima daha kuvvetlidir.                                                       Mustafa Kemal Atatürk.


"(Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları