Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleğime doğru yolculuk

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleğime doğru yolculuk"— Sunum transkripti:

1 Mesleğime doğru yolculuk
Bengisu ILGIN Psikolojik Danışman ve Rehber Özel Enka Teknik ve Meslek Lisesi

2 NEDEN BİR İŞTE ÇALIŞIRIZ?
► Yaşamımızı sürdürebilmek için gerekli geliri kazanmak için, ► Kişisel gelişimimiz için, ► Bireysel kimliğe sahip olmak için, ► Toplumda statü elde etmek için, ► Sosyal ilişkilerde bulunmak için, ► Mutlu ve başarılı bir yaşam sürmek için,

3 MESLEK SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Günümüzün büyük bir bölümü iş  ortamında ve işe yönelik faaliyetlerle geçmektedir. Meslek seçimi sadece ne iş yapılacağı ile değil aynı zamanda nasıl bir yaşam sürüleceği ile de ilgilidir.  Bireyin seçtiği meslek gelecekteki yaşam standardını, tarzını ve sosyal yaşantılarını belirleyici bir rol oynamaktadır. Mesleğe adım attıktan sonraki yaşam, genellikle seçilen meslek çevresinde gelişir.

4 MESLEĞİ NE ZAMAN SEÇERİZ?
Yakın zamanlara kadar meslek seçimi, bir anda verilebilen bir karar olarak görülmekteydi. Meslek seçme sorununa; “birey mesleğini gelişigüzel bir karar sonucu değil, hayat boyunca oluşan ve gelişen, büyük ölçüde değeri dönülmez olan davranış örüntüleri yoluyla seçer” denilmektedir.

5 MESLEKİ GELİŞİM DÖNEMLERİ
1) BÜYÜME EVRESİ (0-14 yaş): Bu aşamada çocuğun mesleki benlik kavramı çevresindekilerle etkileşimle gelişmeye başlar. Bireyin çevresindekilerle özdeşim kurması mesleki benliğin gelişmesinde önemli etkiye sahiptir. a) Hayal basamağı (4-10 yaşlar) b) İlgi basamağı ( yaşlar) c) Yetenek basamağı (12-14 yaş)

6 MESLEKİ GELİŞİM DÖNEMLERİ
2) ARAŞTIRMA EVRESİ ( yaşlar): Araştırma basamağı ergenlikten ilk yetişkinliğe kadar sürer. Bireyler bu aşamada kendilerini başkalarının mesleki rollerini ve iş dünyasını keşfetmektedirler. İlk mesleki seçimler geçicidir. Hayalleriyle, başkalarıyla yapılan görüşme ve tartışmalarla, rol denemeleriyle sınanır. Bu evre üç alt basamaktan oluşmaktadır. Bunlar; a) Deneme basamağı (14-17 yaşlar) b) Geçiş basamağı (18-21 yaşlar) c) Sınama ve izleme basamağı (22-24 yaşlar)

7 MESLEKİ GELİŞİM DÖNEMLERİ
3) YERLEŞME EVRESİ (25-44 yaş) : Mesleki benlik kavramı kararlılık kazandıkça, iş dünyasında ilerlemek ve bir yer edinmek için daha çok çaba harcanır. Bu evre iki alt basamaktan oluşmaktadır. a) Sınama evresi (25-30 yaşlar) b) Sağlamlaştırma basamağı (31-44 yaşlar)

8 MESLEKİ GELİŞİM DÖNEMLERİ
4) KORUMA EVRESİ ( yaşlar) : bu evrede birey var olan mesleki benlik kavramını korumaya çalışmaktadır. Elde ettiği işi en iyi şekilde yapıp kendini geliştirme çabası içerisindedir.

9 MESLEKİ GELİŞİM DÖNEMLERİ
5) ÇÖKÜŞ EVRESİ ( 65 yaş ve sonrası): Bu evre fiziksel ve zihinsel süreçlerin yavaşlaması enerjinin azalması ile belirginleşir. Çöküş aşamasında birey daha az yük ve sorumluluk alabilir. Daha çok geçmiş deneyimlerinden ve bilgisinden yaralanma yolunu seçer. Bu evre iki alt basamaktan oluşmaktadır. Bunlar: a) Yavaşlama basamağı (65-70 yaşlar) b) Emeklilik basamağı (71 yaş ve sonrası)

10 MESLEĞE KARŞI GÖSTERİLEN OLUMLU TUTUM VE DAVRANIŞLAR
Seçimin tesadüflere bağlı olamayacağını bilmek, Araştırmaların gereğine inanmak, Ne istediğini bilmenin gereğine inanmak, Hayranlık duyduğu bir meslekte bulunduğunun hayalini kurmanın yeterli olmayacağının bilincinde olmak. Bütün bunlar mesleğe ilişkin olumlu tutumların göstergesi sayılabilir.

11 MESLEK SEÇİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN FAKTÖRLER NELERDİR?
a. Mesleğimizi seçerken, yapmaktan hoşlandığımız etkinlikleri  ve bulunmayı  tercih ettiğimiz ortamları düşünmeliyiz.

12 MESLEK SEÇİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN FAKTÖRLER NELERDİR?
b Mesleğimizi seçerken, ilgilerimizi, yapabildiklerimizi önemli gördüğümüz durumları gözönünde bulundurmalıyız. Bu süreçte seçeceğimiz mesleğin ne tür bir eğitim gerektirdiği ve iş bulma fırsatlarını da göz önünde bulundurmalıyız.

13 MESLEK SEÇİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN FAKTÖRLER NELERDİR?
C- Mesleki hedeflerimizi belirlerken ve çevremizdeki fırsatları değerlendirirken, hobilerinizi, katıldığınız eğitim etkinliklerini, kursları vb. konuları göz önünde bulundurmanız gerekir.

14 MESLEK GELİŞİME KATKISI OLAN ÇALIŞMALAR
a Gönüllü Çalışma Gönüllü çalışma yapmak, ilgi duyduğumuz bir alanda karşılık beklemeden çalışmaktır.   Bu çalışmalar hem bireysel gelişimimize, hem de topluma katkı sağlar. Pek çok alanda, ulusal ve uluslar arası sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalara katılabilmek mümkündür.

15 SAHİP OLUNMASI GEREKEN NİTELİKLER
Makine Mühendisliğinde okumak isteyenler matematik, fizik, kimya, teknik resim ve tasarım, geometri alanlarına yatkın olmakla birlikte genel akademik yeteneğe, yaratıcılık ve hayal gücüne sahip olmaları gerekir. Otomasyon Mühendisliğinde okumak isteyenler yüksek akademik yeteneğe, üstün düşünme ve kavrayış gücüne, sağlam bir mantığa sahip, sabırlı ve yaratıcı olması gerekir. Kimya Mühendisliği programında okumak isteyenler in üstün bir genel akademik yeteneğe sahip matematik, fizik, özellikle kimya ile ilgili bilimsel merakı olan, sabırlı ve insanlarla olumlu ilişkiler kurabilen kişiler olması gerekir.

16 MESLEKLER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
1-Mesleğin Unvanı ve Niteliği: Bu meslekte çalışan bir eleman bir iş gününde ve haftasında neler yapmaktadır? 2-Çalışılan Ortam: Kapalı bir mekanda mı? Açık havada mı? Hangi iklim koşullarında? Makinelerle mi? Ayakta mı? Nöbet var mı? 3-Mesleğe Hazırlanma: Bu mesleği öğrenmek için gereken eğitim süresi ne kadar? Hangi okullarda okumak gerekiyor? 4- Mesleğin Olumlu ve Olumsuz Yanları: Bu mesleğin en cazip tarafı ve ne hoşa gitmeyen tarafı nedir? 5- Mesleğe Girmek İçin Aranan Özellikler: Bu mesleği yapmak için yaş, boy, kilo, ve dış görünüşle ilgili belirli şartlar var mı?

17 MESLEKLER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
6- İşe Giriş Koşulları: Başvuru genel yapılır daha çok kamu kuruluşlarında mı özel kuruluşlarda mı yapılıyor? 7-Mesleğe Olan Talep: Bu meslekte iş bulma şansı ne kadardır? 8-Meslekte İlerleme: Yükselme çalışmaya mı kıdemi mi bağlı? 9- Mesleğin Getirdiği Kazanç: Çalışanların ortalama kazançları ne kadardır? 10-Meslek Kuruluşları: Bu meslekte çalışanların haklarını savunmak için kurulmuş oda, birlik veya benzeri kuruluş var mı? 11-Emekli Olma Koşulları: Emekli olmak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?

18 KAYNAKLAR Akay Bengisu.”Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk
Düzeyleri”.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi,1983. Baymur, Feriha. Genel Psikoloji. İlaveli 2. Baskı, İstanbul:1973. Crites, J.O. Vocational psychology, The Study of Vocational Behavior and. Development, Mc Graw-Hill B. Comp, New York:1969. Crites, J.O. The Maturity of Vocational Attitutes in Adoloscence, Washington:1971. Kuzgun, Yıldız. Mesleki Rehberliğin Bireylerin Yetenek ve İlgilerine Uygun Meslekleri Tanımlamalarına Etkisi: Ankara: A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No:118,1982 Mesbil. Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi Ulusal Mesleki Bilgi Sistemihttp://mbs.meb.gov.tr/ Türkiye İş Kurumu web sayfası


"Mesleğime doğru yolculuk" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları