Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 GÜNCEL MEVZUATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 16.Eylül.2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 GÜNCEL MEVZUATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 16.Eylül.2008."— Sunum transkripti:

1 1 GÜNCEL MEVZUATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 16.Eylül.2008

2 2 TOPLANTI GÜNDEMİ  Genel Bilgilendirme ve TÜRMOB Genel Kurulu  Kardeş Okul projesi kapsamında yapılan çalışmalar.  Odaya Teslim edilen defter  05.11.2008 tarihine kadar 2008 yılı için Aylık olarak Ba ve Bs bildirim vermeleri  01.11.2008 Tarihinden itibaren Kira ödemelerinde Yeni dönem  Ücretler Banka kanalıyla ödenecek  KDV Beyannamelerinde POS Bilgileri  SGK Yapılan önemli değişiklikler  3568 Sayılı Meslek yasasındaki değişiklikler ve diğer konular

3 3 Genel Bilgilendirme ve TÜRMOB Genel Kurulu  TÜRMOB 19.OLAĞAN GENEL KURULU 18-19 EKİM.2008 TARİHİNDE ANKARADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK  EK-1 ve EK-2 İŞ-KUR İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ SSK VERİLEN AYLIK HİZMET PRİM BELGESİ İLE BİRLEŞTİRİLECEK  VUK.355 MADDE YER ALAN CEZALARA İLİŞKİN BAKANLIK YENİ BİR DÜZENLEME YAPMAK ÜZERE ÇALIŞMALAR YAPMAKTADIR.

4 4 KARDEŞ OKUL ÇALIŞMALARI YAPILAN YARDIMIN CİNSİTUTARI YTL.SAĞLANAN KATKI YTL.NET ÖDENEN YTL. Okuma Bayramı Kitap Kırtasiye 150.00-.-150.00 Karne Günü Kitap Kırtasiye500.00100.00400.00 Okul iç ve dış mekân Boya işçiliği 450.00-.-450.00 Gıda Yardımı3.250.001.800.001.450.00 Kırtasiye Yardımı350.00100.00250.00 Büro Sandalye200.00-.-200.00 Dershane Ücreti2.600.001.300.001,300,00 TOPLAM7.500.003.300.004.200.00

5 5 Kardeş Okulda ihtiyaçlı ailelere Gıda Yardımı

6 6 ODAYA TESLİM EDİLEN DEFTERLER ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE Odamıza gelen Bilgilerde; Bazı Meslek Mensuplarımızın Muhasebe hizmeti verdikleri Mükelleflerinin belirli nedenler ile işlerini bıraktıkları, Bu Mükelleflere ait bildirim ve beyannameleri vermedikleri yönündedir. Bilindiği üzere bildirim ve beyannamelerin Elektronik ortamda verilmemesi halinde VUK 355 mad.göre ceza kesilmektedir. Bu nedenle Meslek Mensuplarının ileride bu konuda sorumlu tutulmamaları için bu şekilde olan Mükelleflere kesinlikle işin bırakıldığını Noter kanalı ile ihtar edilmesi gerekmektedir. Ayrıca oda kanalı ile defter teslimlerinde mükellefle yapılan sözleşmenin bir sürecide ibraz edilecektir.

7 7 2008 yılı için Aylık olarak Ba ve Bs bildirim Formları  05.11.2008 tarihine kadar 2008 yılı için Aylık olarak Ba ve Bs bildirim vermeleri  Ocak-Eylül Dönemine ilişkin bildirimler ayrı ayrı olmak üzere 05.11.2008 tarihinde verilecek  Ekim 2008 Döneminden itibaren aylık bildirimler dönemin bitiminden itibaren izleyen ayı takip eden ayın 5 günü verilecek

8 8 KİRA ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM  29 Temmuz 2008 Tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 268 seri nolu genel tebliği ile 01.Kasım.2008 tarihinden itibaren konut ve işyeri kira ödemelerinde tevsik zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Uygulama kapsamında Konutlarda, her bir konut için aylık 500,00 YTL alt sınır konulmuştur.

9 9 KİRA ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM  Kira geliri elde edenlerden, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeleri zorunluluk kapsamında olduğu halde bu hüküme göre işlemlerini yerine getirmeyenlere VUK. mükerrer 355 inci md. yer alan hüküm uyarınca, (Mükerrer 257 nci md. getirilen uygulama) 01.Kasım.2008 tarihinden itibaren özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir ki buda; Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.490 YTL’den, İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 680 YTL’den, Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320 YTL’den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir. tutarında olacaktır.

10 10 ÜCRETLER BANKA KANALIYLA ÖDENECEK  08.05.2008 Tarihinde resmi gazetenin 26870 sayılı sayısında yayınlanan 5754 sayılı Kanunun 82 maddesi ile yapılan düzenlemede;Borçlar Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanların ücret ödemeleriyle ilgili düzenleme yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre işverenlere işyerlerinde istihdam etmiş oldukları işçilere ait her türlü ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak ödemlerini işçi adına açılacak olan bir banka hesabına ödeyecektir.

11 11 ÜCRETLER BANKA KANALIYLA ÖDENECEK  Yayınlanacak yönetmelikte İşverenlerin tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alınarak belirlenmesi ve ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılmasında alt sınır net asgari ücret olarak düşünülmektedir.  Yapılan bu düzenlemeye göre yönetmelik yayınlandıktan sonra kanun kapsamına dâhil işverenlerin çalıştırdığı, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında elden nakit olarak ödemeleri geçerli sayılmayacaktır.

12 12 ÜCRETLER BANKA KANALIYLA ÖDENECEK  Ayrıca İşverenler tarafından işyerlerinde istihdam ettikleri çalışanları için ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde çalışan adına özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işverenlere bu durumda olan her işçi ve her ay için 100,00 YTL ile 1.500.00 YTL kadar idari para cezası uygulanacak

13 13 KDV Beyannamelerinde POS Bilgileri  Ağustos 2008 döneminden başlamak üzere; KDV beyannamelerini doldururken kredi kartı satış (POS) cihazları ile gerçekleştirdikleri ilgili döneme ait gün sonu işlemleri yapılmış satışlarını, aylık olarak banka ve üye işyeri bazında www.gelirler.gov.tr sitemizdeki İnternet Vergi Dairesindeki Pos Bilgileri menüsünden sorgulamalarına imkan sağlanmıştır.

14 14 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER  Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (SSK İşlem Yönetmeliği 26.Madde)  Mevcut uygulamaya ek olarak ayrıca örneği SGK tarafından hazırlanan sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilecek. Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e- sigorta ile yapılması gerekecek  Ancak, on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmeyecek.

15 15 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER  İstihdamı Teşvik için Sigorta Primlerinde %5 Puanlık indirim  01.Ekim.2008 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanun kapsamındaki özel sektör işverenlerinin istihdam ettikleri işçilerin SSP işveren hisselerinin %5’lık kısmı hazine tarafından karşılanacak

16 16 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER  Kadın ve Genç Erkek İşçi İstihdamını Teşvik  18-29 Yaş arası erkek ve Bayan işçilerin SSP İşveren hisselerinde indirim  01.Temmuz.2008 Tarihinden itibaren geride bırakılan bir yıl içinde çalışan ortalama işçi sayısına ilaveten alınan işçiler yararlanacak ancak bu işçiler Ocak- Haziran 2008 arasında verilen dönemlerdeki aylık bildirgelerde yer almamış olacak

17 17 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER  Özürlü işçilerin Primlerinde Hazine desteği  İşverenler tarafından istihdam edilen zorunlu olan ve ayrıca kontenjan fazlası Özürlü işçilerin asgari ücret üzerinden hesaplanan SSP işveren hisselerinin tamamı hazinece karşılanacaktır.

18 18 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER  Eski Hükümlü ve Terör Mağduru çalıştırma zorunluluğu kaldırıldı  5763 sayılı kanunla 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler sadece % 3 oranında özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü olacaklar  Özürlü işçiler için bu teşvikten yararlanma şartı bu işçilerin İŞKUR kanalıyla işe alınması halinde geçerli olacaktır.

19 19 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER  Ağır ve Tehlikeli işlerde Eğitim Zorunluluğu  01.Ocak.2009 Tarihinden itibaren Yürürlüğe girecek olan Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışma yönetmeliğine göre işçiler çalıştırılmadan önce gerekli eğitime alınacaklardır.

20 20 SGK Yapılan önemli değişiklikler  Teşviklerden Yararlanma  Mevcut 5084 sayılı yasa kapsamında bulunan işyerlerinde teşvik uygulandığından mükerrer olmaması için sadece teşviklerden biri uygulanacaktır.  İŞ-KUR işgüçü Çizelgesi verilmesi

21 21 3568 SAYILI MESLEK YASASINDA DEĞİŞİKLİKLER  Serbest Muhasebecilik kaldırıldı.  Sınavsız Ruhsat alma hakkı kaldırıldı  Seçim Sistemi değiştirildi

22 22 Katılımlarınızdan Dolayı Teşekkür ederiz. Malatya SMMM Odası Yönetim Kurulu adına Mustafa Bahadır ALTAŞ BAŞKAN


"1 GÜNCEL MEVZUATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 16.Eylül.2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları