Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEVAŞ BİLİM TEKNOLOJİLERİ PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEVAŞ BİLİM TEKNOLOJİLERİ PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 GEVAŞ BİLİM TEKNOLOJİLERİ PROJESİ
T.C. GEVAŞ KAYMAKAMLIĞI GEVAŞ BİLİM TEKNOLOJİLERİ PROJESİ -GEBİTEP-

2 PROJENİN TANITIMI İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bilim ve teknolojiye damgasını vuran toplumlar çağdaş ülkeler olarak nitelendirilmekte ve dünyada söz söyleyen konumunda yer almaktadırlar. Okuyan, düşünen, araştıran, tartışan ve bir ürün ortaya koyabilme becerisine sahip bireylerle örülü toplumlar dünyaya yön vermekte çağdaş uygarlığında en üst seviyesini oluşturmaktadırlar. Bu büyük yarışta bizim de yer alabilmemiz kendi potansiyel gücümüzü fark edip onu                      harekete geçirecek düşünmeyi, akıl yürütmeyi amaçlayan, soran sorgulayan, hayal eden ve    bunları gerçeğe dönüştüren nesiller yetiştirecek bir eğitim anlayışı ile mümkün olacaktır.

3 İnsanların buluş yeteneklerini ortaya çıkarmak
PROJENİN AMACI PROJENİN AMAÇLARI Bilim ve teknolojinin önemini kavratmak GEBİTEP Bilim Şenliğini gelenekselleştirmek İnsanların buluş yeteneklerini ortaya çıkarmak Eğitimi canlandırmak 'Bilime Yolculuk' gezileri düzenlemek

4

5 PROJENİN AMACI Bilim ve teknolojinin önemini kavratmak
Bu proje ile amacımız Milli Eğitim sistemimizin de amaçları doğrultusunda okuyan, araştıran akıl ve muhakeme yeteneği olan, yaratıcı fikirler ortaya koymayı ve bunları ürüne dönüştürmeyi bilen öğrenciler yetiştirilmesine yardım etmek; bilim ve teknolojinin önemini kavramış, bunu bir yaşam felsefesine dönüştürmüş, özgün fikirleri olan, bilgi ve teknoloji tüketen değil üretmeye çalışan genç beyinlere bir fırsat verip kendilerini ortaya koymalarına vesile olmaktır.

6 PROJENİN AMACI b. İnsanların buluş yeteneklerini ortaya çıkarmak GEBİTEP ile ilçemizde bu alanda bir boşluğun doldurulacağı ve bir şenlik havasında tüm halkın da katılımıyla bir uyanışın sağlanacağını açıktır. Şüphesiz ki bu proje ile öğrencilerimiz ve halkımızın beyninde bilim ve teknolojinin yeri, değeri ve önemi değişecek; Gevaş kendi içindeki özgün fikirler ve ürünlerle buluşma şansı bulacaktır.Her insanın keşfedilmemiş bir hazine olduğu gerçeği bu projedeki en önemli çıkış noktamızdır.

7 PROJENİN AMACI c. Eğitimi canlandırmak
İlçemiz sınırları içerisinde hem eğiticilerin hem de öğrencilerin rekabet ortamı içerisinde yaparak, yaşayarak öğrenme sürecine katkıda bulunmalarını sağlamak, bilimsel bir bakış açısı sağlamak en büyük amaçlarımızdandır. Proje kapsamında, öğrencilerin bilim olimpiyatlarına hazırlanması ve katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

8 PROJENİN AMACI d. GEBİTEP çerçevesindeki Bilim Şenliğinin gelenekselleştirmek Her yıl Haziran ayının ikinci haftasının Gevaş'ta 'Bilim ve Teknoloji Haftası' olarak kutlanmasını sağlamak bu projedeki amaçlarımızdandır.

9 PROJENİN AMACI e. 'Bilime Yolculuk' gezileri düzenlemek Proje kapsamında, özgün çalışmalarıyla dereceye giren kişilerin bilim ve teknolojiyle ilgili kuruluşlara ve büyük fabrikalara götürülmesi hedeflenmektedir

10 PROJENİN GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiyi kullanmanın yanında onu yaratmanın da yolunu açacak bu projeyi çok önemli buluyoruz. Bilim ve teknoloji yarışında Gevaş olarak biz de varız demek; içimizdeki gizli cevherleri ortaya çıkarmak istiyoruz.

11 PROJENİN HEDEFİ Gevaş'ta bilim ve teknoloji konusunda bir boşluğun olduğu açıktır. Bu boşluğun kapatılması için öncelikle halkımızda ve öğrencilerimizde bir farkındalığın oluşmasını sağlamak hedeflenmektedir.  İnsanlarda var olan buluş yetisini ortaya çıkarmak ve ortaya koyacakları ürünlerin sergilenmesine ve değerlendirilmesine olanak sağlamak hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde yapılacak olan çalışmalarla ilçemizde eğitimin kalitesini artırmak; il ve Türkiye genelinde ses getirecek ürünlerin ortaya konulmasını sağlamak. Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal bilimler olimpiyatlarına öğrenci hazırlamak ve dereceye girmeleri için gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Bu projeyle bilim ve teknoloji alanında sağlanacak gelişimin devamlılığını sağlamak amacıyla, her yıl ilçemizde Haziran ikinci haftasının ' Bilim ve Teknoloji Haftası ' olarak kutlanması hedeflenmektedir. Bilim ve teknolojiyle ilgili kuruluşlarla ve büyük fabrikalarla işbirliğine gidilerek, dereceye giren kişilerin bilim ve teknolojiyi yerinde görmelerine imkân sağlamak hedeflenmektedir.

12 GEBİTEP ETKİNLİKLERİ 1.MATEMATİK OLİMPİYATLARI PROJESİ 2.FEN BİLİMLERİ
3.BİLİM KÖŞESİ PROJESİ 4.BULUYORUM KULLANIYORUM PROJESİ 6.BİLİME YOLCULUK PROJESİ 5.BİLİM ŞENLİĞİ PROJESİ

13 1.MATEMATİK OLİMPİYATLARI PROJESİ
Bu proje İlköğretim ikinci kademe, Ortaöğretim ve Gevaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. İlçedeki tüm matematik öğretmenleri kendi okulları bünyesinde Proje konusunda öğrencilerini bilgilendirecek ve öğrencilerin yetiştirilmesini sağlayacaklardır. Projeye her okulun katılması zorunludur. Matematik Olimpiyatlarına öğrenci seçimi için tüm ilçe çapında bir sınav uygulanacak ve öğrenci seçimi yapılacaktır. Seçilen öğrencilere özel bir program uygulanarak bu öğrencilerin İl ve Ülke genelinde yapılacak Matematik Olimpiyatlarına hazırlanması sağlanacaktır. Proje kılavuzu adresindeki “Projeler” bölümünden edinilebilir.

14 2.FEN BİLİMLERİ OLİMPİYATLARI PROJESİ
Bu proje İlköğretim ikinci kademe, Ortaöğretim ve Gevaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Proje alanı Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) alanını kapsamaktadır. İlçedeki tüm Fen Bilimleri öğretmenleri kendi okulları bünyesinde Proje konusunda öğrencilerini bilgilendirecek ve öğrencilerin yetiştirilmesini sağlayacaklardır. Öğrencilerce hazırlanan projelerin bilimsel, mantık çerçevesi içinde, özgün, estetik, sosyal hayata fayda sağlayıcı, uygulanabilir olmasına dikkat edilecektir. Projeye her okulun en az bir proje ile katılması zorunludur. Öğrenciler tek başına veya iki kişilik gruplar halinde proje hazırlayabilirler. Projelerde mutlaka danışman öğretmen seçilmelidir. Projeye katılan eserler Gevaş Bilim Şenliği’nde sergilenecektir. Proje kılavuzu adresindeki “Projeler” bölümünden edinilebilir.

15 3.BİLİM KÖŞESİ PROJESİ Bu Proje her kademedeki tüm okullara yöneliktir. Bilim ve teknolojinin hayatımızda ve eğitim sistemimizdeki yeri ve önemi konusunda her okuldan belirlenen öğretmenler seminerlerle bilgilendirileceklerdir. Öğretmenlerin kendi okullarında öğrencilerini bilgilendirecek ve öğrencilerden bir çalışma ekibi oluşturacaktır. Bilim ve teknoloji sınıflarının ve köşelerinin oluşturulması için gerekli alt yapı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Tüm bu çalışmalar Gevaş MYO öğretmen ve öğrencileri ile eşgüdümlü yürütülecektir. GEBİTEP çerçevesinde yürütülecek olan Matematik Olimpiyatları, Fen Bilimleri Olimpiyatlarının okullarda oluşturulacak olan BİLİM KÖŞELERİNDE sürekli olarak tanıtılması sağlanacaktır. Bu proje GEBİTEP ‘Buluyorum Kullanıyorum’ projesi ile ilişkilendirilerek okullardaki teknolojik araç ve gereçler konusundaki ihtiyaçların belirlenerek çalışmaların iş birliği içerisinde yürütülmesi sağlanacaktır. Örnek Bilim Köşeleri hazırlanacak, bu çalışmaların halkın görebileceği yerlere asılması sağlanacaktır. Okullarda hazırlanan bilim ve teknoloji sınıflarındaki çalışmaların ve bilim köşelerinin fotoğraflarının çekilmesi ve hazırlanan slaytların GEBİTEP ‘Bilim Şenliği 2009‘da sergilenmesi sağlanacaktır.Örnek bir bilim köşesinin ilçemiz halk kütüphanesi bünyesinde de oluşturulması sağlanacaktır. Bilim Köşesini en iyi hazırlayan okula ‘Bilime Yolculuk’ projesi çerçevesinde gezi ödülü verilecektir.Teknolojik donanımı olan ve bilim teknoloji düzenleyen okullarla temasa geçilerek bilgi paylaşımı ve işbirliğine gidilmesi sağlanacaktır. Böylelikle BİLİM KARDEŞLİĞİ alt projesi hayata geçirilecektir.Aynı zamanda bu proje ’Bilime Yolculuk ‘projesiyle de ilişkilendirilecektir.Bilim Köşesini en iyi hazırlayan okula ‘Bilime Yolculuk’ projesi çerçevesinde gezi ödülü verilecektir.

16 4.BULUYORUM KULLANIYORUM PROJESİ
Bu proje ilçemiz merkez ve köy öğretmen ve öğrencileri ile tüm vatandaşlarımıza yönelik olarak uygulanacaktır. Bu proje ile insanların günlük hayatlarını kolaylaştırmak üzere kendileri tarafından geliştirilmiş özgün araç, gereç, makine, cihaz, yöntem, materyal vs. tespit etmek ve değerlendirmek amaçlanmaktadır. Proje ile ilgili, tüm okullarda öğrenci ve vatandaşlar için gerekli duyuru ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak bu projeye katılım teşvik edilecektir. Bu projede hazırlanan çalışmalar Gevaş Bilim Şenliği’nde sergilenecek ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecektir.

17 5.BİLİM ŞENLİĞİ PROJESİ Bilim şenliği projemiz ile bu güne kadar var olup da gün yüzüne çıkamamış özgün fikir, ürün ve projelerin sergilenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bilim Şenliği, GEBİTEP’in itici kuvvetidir. Bilim Şenliği’ne bilime ve teknolojiye ilgi duyan herkes katılabilir. Bilim Şenliği GEBİTEP’in vitrini olacaktır. GEBİTEP bünyesindeki diğer projelerde hazırlanan çalışmalar Bilim Şenliği’nde sergilenecektir.

18 6.BİLİME YOLCULUK PROJESİ
Bilime Yolculuk Projesi ile katılımcılardan dereceye girenlere Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve çalışmaları yerinde görme fırsatı tanımak amaçlanmaktadır. Bu proje GEBİTEP kapsamında hazırlanarak dereceye giren katılımcıların ödüllendirilmesi çerçevesinde öngörülmüştür. Bilime Yolculuk Projesi’nde gezilecek yerler büyük Bilim ve Teknoloji merkezleri, Ülke ekonomisi ve kalkınmasında önemli yer tutmuş kurum, kuruluş veya fabrikalar veya önemli Bilim ve Teknoloji Fuarları olabilecektir. Bu gezi ile ilgili katılımcıların tüm giderleri ücretsiz karşılanacaktır.

19 Çalışma takvimi

20 SUNUM İÇERİĞİ BİTMİŞTİR… Güzelkonak YİBO Müdürü
TEŞEKKÜRLER HAZIRLAYAN Bülent SERTKAYA Güzelkonak YİBO Müdürü GEBİTEP KOORDİNATÖRLERİ İRTİBAT NO: – Bülent SERTKAYA:


"GEVAŞ BİLİM TEKNOLOJİLERİ PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları