Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VARLIK(EKİPMAN) YÖNETİMİ PROJE SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VARLIK(EKİPMAN) YÖNETİMİ PROJE SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 VARLIK(EKİPMAN) YÖNETİMİ PROJE SUNUMU

2 Varlık(Ekipman) Yönetimi nedir?
Altyapı ekipmanlarının yaşam döngüleri boyunca devreye alma, kullanma ve hurdaya ayrılması kararlarında servis seviyesini optimum düzeyde tutarken, maliyetleri minimize etmeyi hedefleyen sürekli bir süreçtir.

3 Varlık (Ekipman)Yönetiminin Amacı Nedir?
Ekipmanların satın alınmalarından başlanarak, işletme içindeki tüm yaşam döngüsünü takip ederek yönetilmesini sağlamak, Ekipman envanterini kayıt altına almak, Ekipmanların bakım ve yönetim maliyetlerinin azalmasını sağlamak, Bakım, onarım, malzeme takibi, satınalma, iş güvenliği yönetimi, planlama, personel ve taşeron yönetimi süreçleri toplam sistemin parçalarıdır.

4 Kritik ekipmanların servis sürelerini arttırmak,
Tüm iş planlarını, iş güvenliği planlarını, yapılan işlerin geçmişini, yapılacakları, maliyetlerini ve sonuç olarak sahip olunan tüm varlıkların etkinliğini izleyebilmek, Ekipmanların satın alınma, güncellenme ve bakım tarihlerini bilinir kılmak ve bu sayede garanti ve bakım-onarım sözleşmelerini sağlıklı bir şekilde takip edebilmek, Kişi inisiyatifine dayanan işlemlerin azalması ile yapılan işlemlerdeki hata payının azaltılması,

5 Mevcut ekipmanların miktar, durum ve lokasyon bilgilerine anında ulaşılabilmesi sayesinde gereksiz alımların önlenmesi, Bir bölgede atıl durumda bekletilmekte olan varlığın, gerek duyulan bölgeye iletilmesinin sağlanması ile gereksiz masrafların engellenmesi, Geniş alana yayılmış ve dağınık bölgelerdeki ekipman bilgilerinin, merkezi ortamda toplanabilmesi ile yeni yatırımlar aşamasına gelindiğinde hızlı karar alınabilmesi sağlanır.

6 Neden Varlık(Ekipman) Yönetimi?
Yaşlanan altyapının sürekliliğini sağlama ve koruma Mevcut durum hakkında yetersiz ve tutarsız bilgi İhtiyaçlarımıza en uygun stratejiyi izlemek üzere sistem istikrarı Daha bilinçli karar alma gerekliliği Hizmet seviyeleri ile ilgili daha fazla netlik ve tutarlılık Daha istikrarlı bir bütçe yolu geliştirmek

7 Neden Varlık(Ekipman) Yönetimi?
Altyapının artan maliyetleri ile mücadele Çalışanların gelişimi ve izlenebilirliği Kültür değiştirme Kamu sağlığı ve güvenliğini korumak Hizmet alan memnuniyetini ve hizmet seviyesini iyileştirmek

8 Varlık(Ekipman) Yönetimi ile beklenen sonuçlar nelerdir?
Sistem ve ekipmanların hizmet seviyelerinin muhafazası Kurum/İşletme kültürünün kalıcı olarak değişimi Ekipman yönetimi girişimlerinin Stratejik İş Planı ve bütçe içine entegrasyonu Sermaye yatırım kararlarının yaşam çevriminin finansal, sosyal ve çevresel maliyet ve faydaları baz alınarak yapılandırılması Roller, sorumluluklar, karar verme yetkinlikleri ve mali yükümlülükler üzerine daha fazla netlik

9 Varlık(Ekipman) Yönetimi ile Hedeflenen Çözümler neler?
Daha iyi operasyonel kararlar Geliştirilen acil durum tepkisi Gelecekteki bakım ve değişimler için daha fazla planlama ve bütçeleme yeteneği Arttırılan ekipman ve lokasyon bilgisi Hangi ekipmanlar daha kritik ve hangileri değil bilgisi Daha etkin operasyon Hizmet alıcılarla daha iyi iletişim Ölçüm/oran bazlı güvenilir operasyonel bilgi Sistemin doğru ihtiyaçlarını karşılamak için sermaye geliştirme projeleri

10 VARLIK(EKİPMAN) OPERASYONLARI YÖNETİMİ
Coğrafi Demirbaşlar Bina ve Tesisler Makine ve Ekipmanlar Proses Ekipmanlar IT & Telekom ve Sinyalizasyon Araç Ekipman Takip ve Bakım Yönetimi Kanalizasyon ve Deşarj Hatları Demirbaş & Altyapılar Test, ölçüm ve Kalibrasyon Bütçe ERP Entegrasyon Çağrı Merkezi Projeler Depo Yönetimi Satınalma ve Kontrat Periyodik Bakım Abone hizmeti ve Faturalama İş Yönetimi Personel ve Taşeron Yönetimi Operasyon & Analizler Enerji Yönetimi Planlama ve Satınalma Alarm& Göstergeler CO2 ve Emisyon MRO Tedarik Zinciri SCADA Mobile PDA Laptop ERP / ESB MS Project® Coğrafi Bilgi Sistemi

11 Varlık(Ekipman) Yönetimi Planı Nedir?
Neye sahipsin? Bedeli ne? Durumu ne? Önce neyi değiştireceksin? Maliyeti ne?

12 Varlık(Ekipman) Yönetim Planı
Sistem düzenleme; Veri hiyerarşisi, Standartlar ve Envanter Durum Değerlendirme Protokolü; Derecelendirme Metodolojileri Beklenen Ömür Tabloları; Azalan Eğriler Amortisman-Değerleme; Yaşam Çevrim Maliyeti Talep Analizi; Balans Skor kart; Performans Ölçütleri Varlık(Ekipman) Kaydı Geliştirme Durum Değerlendirme, Arıza Modları Kalan Ömür Belirleme Yaşam Çevrim & Yenileme Maliyetleri Belirleme Servis Seviyesi Hedeflerini Düzenleme (LOS) İş Riski Belirleme (Kritiklik) Operasyon&Bakım Yatırımlarını Optimize etme Sermaye Yatırımlarını Optimize etme Finansman Stratejisi Belirleme Varlık(Ekipman) Yönetimi Planını inşa etme FMECA (Arıza modu, etkileri ve kritiklik analizleri); İş Riski Maruziyeti (BRE); Delfi Teknikleri Kök neden analizi Emniyet düzeyi derecelendirme; Stratejik doğrulama ; Sipariş Yönetimi Yıllık yenileme ödeneği Varlık(Ekipman) Yönetim Planı; Politika ve Stratejiler; Yıllık Bütçe

13 Proje Uygulama Kapsamı
Lara İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Hurma İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamuru Termal Kurutma ve Ko-jenerasyon Tesisi 11 Adet Atıksu Pompa İstasyonu Lara ve Hurma Deniz deşarj hatları Antalya İlçeleri 30 Adet Atıksu Arıtma Tesisi

14 Projenin Modülleri Varlık ve Lokasyonlar Lineer Varlıklar
Varlık ve Lokasyonlar Lineer Varlıklar GIS Entegrasyonu Satınalma ve Stok Yönetimi Satınalma Talepleri Yönetimi Servis Talepleri Taşeron Hakediş Yönetimi Stok Yönetimi Çağrı Yönetimi ve İş Atama Sistemi İş Emri ve Bakım Planlama İş Emri Çizelgeleme İş Planları Personel Yönetimi Muayene Yönetimi ve Kestirimci Bakımlar İş Akışları Yönetimi Doküman Yönetimi Proje Yönetimi Enerji Yönetimi Finansal Planlanma ve Bütçe Yönetimi Laboratuar Süreçleri Yönetimi Araç Ekipman Takip ve Bakım Sistemi Mobil Uygulamalar Mobil İş Emri Mobil Kontrol ve Muayene Mobil Stok Yönetimi Raporlar ve Analizler Dashboard ve Kpi Uygulamaları Mesaj Sistemi

15 VARLIK (EKİPMAN)YAŞAM DÖNGÜSÜ
Planlama Satınalma Devreye Alma Bakım Devreden çıkarma İhtiyaç planlaması Kurumsal stratejilerle karşılaştırılması Satınalma veya kiralama planları Satıcı araştırmaları Mevcut varlıkların kontrol edilmesi Butçe kontrolleri Satınalma onaylarının alınması Teklif isteme Teklif değerlendirme Satınalma siparişi Sözleşmeler Onaylar Sipariş kabulü Sipariş-fatura eşleştirme Sözleşme yönetimi Varlık kayıtlarının oluşturulması Varlıkla ilgili kritik bilgilerin oluşturulması Varlığın bir bölüme yada kişiye atanması Kurulum Varlık izleme Bakım ve destek prosedürlerinin oluşturulması Kur, tası, ekle, değiştir süreçleri Konfigürasyon takibi Lisans yönetimi Planlı bakımlar Arıza yönetimi Malzeme yönetimi Maliyetlerin kontrolü Servis ve destek Servis sağlayıcılarla ilişkiler Değiştir/Onar kararları Devreden çıkartma süreçleri Hurda deposu Mevzuatların kontrolü

16 Varlık(Ekipman) Yaşam Döngüsü İş Prosesleri
Planla Elde et İşlet Bakım yap Yenile Hurda et Destek Prosesler Talep Yönetimi Varlık(Ekipman)Bilgisi Finansman Yönetimi Durum-Performans izleme Maruz Kalınan İş Riski Yönetimi (BRE=>Business Risk Exposure) Kaynak Yönetimi Gözden geçirme-sürdürme- geliştirme Çekirdek Proses

17 Varlık(Ekipman) Performans Yönetimi kârlılığı nasıl arttırır?
Proses maliyetlerini azaltır ve kapasiteyi arttırır. Varlık(Ekipman) arızalarından kaynaklanan operasyon ve gelir kayıplarını azaltır. Risk yönetimini geliştirir. Mevzuatlara uyumu geliştirir. Varlık(Ekipman) güvenilirliğini ve dayanıklılığını arttırır. Stok ve stok taşıma maliyetlerini azaltır. Varlık(ekipman) garanti çevrimini sürekli kılar. İşgücü maliyetlerini azaltır. Sermaye harcamalarını azaltır. Satınalma tasarruflarını arttırır.

18 Varlık(Ekipman) Performans Yönetimi
Yalnızca Varlıkları(Ekipma nları) değil, Finansal ve Operasyonel sonuçları da optimize eder. Çapraz Fonksiyonel Veri ve Gelişmiş Analizler ile İleri Yönetim Mekanizmasını Destekler. Pahalı operasyon sürprizlerini önler. Gizli kar potansiyeline eriştirir.

19 TEŞEKKÜRLER...


"VARLIK(EKİPMAN) YÖNETİMİ PROJE SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları