Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI

2 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
KONYA DEFTERDARLIĞI KAMU TAŞINMAZ MALLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN SUNUM

3 KAMU TAŞINMAZ MALLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI KAMU TAŞINMAZ MALLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

4 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
DAYANAK Sayılı Kanunun Ek 3. Maddesi Tarih ve 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

5 YATIRIM KAPSAMINDAKİ BÖLGELER
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI YATIRIM KAPSAMINDAKİ BÖLGELER DÖRT BÖLGEDEN OLUŞMAKTADIR.

6 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
I. BÖLGEDEKİ İLLER (14 İL) İstanbul Tekirdağ-Edirne-Kırklareli İzmir Bursa-Eskişehir-Bilecik Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova Ankara

7 II. BÖLGEDEKİ İLLER (10 İL) (İki İlçe Hariç)
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI II. BÖLGEDEKİ İLLER (10 İL) (İki İlçe Hariç) Balıkesir-Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada Hariç) Aydın-Denizli-Muğla Antalya-Isparta-Burdur Adana-Mersin

8 III. BÖLGEDEKİ İLLER (27 İL)
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI III. BÖLGEDEKİ İLLER (27 İL) Konya-Karaman Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak Kayseri-Sivas-Yozgat Zonguldak-Karabük-Bartın Samsun-Tokat-Çorum-Amasya Gaziantep-Adıyaman-Kilis

9 IV. BÖLGEDEKİ İLLER (30 İL) (+İki İlçe)
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI IV. BÖLGEDEKİ İLLER (30 İL) (+İki İlçe) Kastamonu-Çankırı-Sinop Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane Erzurum-Erzincan-Bayburt Ağrı-Karsa-Ardahan-Iğdır Van-Muş-Bitlis-Hakkari Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Şanlıurfa-Diyarbakır Mardin-Batman-Şırnak-Siirt Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri

10 YATIRIMIN DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI YATIRIMIN DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN Sabit Yatırım Tutarının En Az ; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A Maddesi Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanan Yatırımlardan I. ve II. Bölgelerde TL III. ve IV. Bölgelerde TL olması gerekir

11 BÖLGESEL DESTEK UNSURLARI
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI BÖLGESEL DESTEK UNSURLARI I. ve II. BÖLGELERDE III. ve IV. BÖLGELERDE Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği

12 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
III. Bölgede Yer Alan İlimiz Konya İçin; Vergi İndirimi Sigorta Primi işveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri tahsisi Faiz Desteği

13 HANGİ VERGİLERDE İNDİRİM YAPILACAKTIR
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI HANGİ VERGİLERDE İNDİRİM YAPILACAKTIR Gümrük Vergisi : Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında dönemin içinde kalmak kaydıyla, CKD (Tamamı sökülmüş sonradan montaja uygun) aksam ve parçalarının ithali, gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa ve yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki ithalat rejimi kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

14 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
Katma Değer Vergisi İstisnası 3065 Sayılı KDV gereğince teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri KDV’den istisnadır.

15 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
İşletme Büyüklüklerine Göre Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirim Oranları (3. Bölge İçin) (A) Büyük ölçekli yatırımlar ile Bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıda belirtilmiştir.

16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Yatırım Katkı Oranı % Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranları % III 20 60 40

17 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
(B) Ancak, Teşvik Belgesi Kapsamında Tarihine Kadar Yatırıma Başlanması Halinde Aşağıda Belirtilen İndirim Oranları ile Yatırıma Katkı Oranları Uygulanır. Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Yatırım Katkı Oranı % Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranları % III 40 80 50

18 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
(C) İndirilen Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Tutarı Yatırıma Katkı Tutarına Ulaşıncaya Kadar İndirimli Vergi Uygulamasına Devam Edilir. (D) Arazi, Arsa, Royalti (Bir lisans veya ticari marka sahibinin sahip olduğu hakları bir başkasına devretmesi karşılığı aldığı bedeldir.) , Yedek Parça ve Amortismana Tabi Olmayan Diğer Harcamalar İndirimli Vergi uygulamasından yararlanamaz.

19 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
(E) 5520 Sayılı Kanun Gereği Finans ve Sigortacılık Konularında Faaliyet Gösteren Kurumlar ve İş Ortaklıkları ile 4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen Yatırımlar, İndirimli Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi uygulamasından yararlanamaz. (F) İndirimli Oranlar Stopaj Suretiyle Yapılan Vergilendirmede Uygulanmaz.

20 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
ÖRNEK : Konya’da elektrikli makine ve cihaz imalatı amacıyla yatırım teşvik belgesi almış bir yatırımcı 4 milyon TL’lik yatırım yapmıştır. Yatırıma tarihinden önce başlandığı ve 2011’de işletmeye başlanıldığı ve 2011 yılı sonunda 8 milyon TL mali kar elde edeceği varsayımıyla yararlanacağı vergi indirimi tutarını bulalım;

21 Yatırımın İçeriği Şu Şekildedir;
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI Yatırımın İçeriği Şu Şekildedir; Bina, Arsa, Arazi : 1.1 milyon TL Makine ve Teçhizat : 2.9 milyon TL Konya III. Bölgede yer almakta elektrikli makine cihaz imalatı ise bölgesel teşviklerden yararlanacaktır.

22 2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanı İçin;
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI 2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanı İçin; Mali Kar 8 Milyon TL Hesaplanması gereken vergi (teşviksiz) (8 milyon*20) 1.6 Milyon TL Hesaplanan İndirimli Kurumlar Vergisi (Teşvikten kaynaklanan % 80 indirimli) (8 milyon*(0,20-(0,20*0,80)) 320 Bin TL Faydalanan Vergi İndirimi (1.6 milyon-320 bin) 1.28 Milyon TL Yatırım Katkı Tutarı (2.9 milyon*0,4) 1.16 Milyon TL Ödenmesi Gereken Vergi (1.6 milyon-1.16 milyon) 440 Bin TL

23 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Büyük Ölçekli Yatırımlar İle Bölgesel Uygulama Kapsamında Desteklenen Yatırımlardan, Teşvik Belgesinde Kayıtlı İstihdam Öngörüleri İle Tutarlı Olmak Kaydıyla; a) Komple yeni yatırımlarda, işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen BÖLGELER Tarihine Kadar Başlanılan yatırımlar Tarihinden Sonra Başlanılan yatırımlar III 5 Yıl 3 Yıl İstihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır.

24 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
FAİZ DESTEĞİ Talep edilmesi halinde Bölgesel Desteklerden yararlanacak yatırınlar için Bankalardan kullanılacak en az 1 yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin ve kar payının; III Bölgeden yapılacak yatırımlardan Türk Lirası cinsi kredilerin 3 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 1 puanı, Bölge ayrımı yapılmaksızın araştırma ve geliştirme yatırımları ile doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarında TL cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 2 puanı, Müsteşarlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

25 İLİMİZDE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR VE YATIRIM TUTARLARI
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI İLİMİZDE YAPILABİLECEK YATIRIMLAR VE YATIRIM TUTARLARI TR 52 Konya-Karaman Madencilik ve Taşocağı Yatırımları 500 Bin TL Motosiklet ve Bisiklet Üretimi Eğitim Hizmetleri Makine ve Teç. İmalatı (Tabanca ve Diğer Silahlar İçin) Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 1 Milyon TL Deri Giyim Eşya İmalatı Bavul, El Çantası, Saraciye Ayakkabı vb. imalatı Lisanslı Depoculuk İmalatı Metalik Olmayan Mineral Ürünlerinin İmalatı 2 Milyon TL Kimyasal Madde ve ürünlerin imalatı 3 Milyon TL

26 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
TR 52 Konya-Karaman Demir Çelik dışında ana metal sanayi 3 Milyon TL Metal Eşya Elektrikli Makine ve Cihazları İmalatı Makine ve Cihazları İmalatı Radyo, Televizyon haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı Tıbbi Aletler, hassas ve optik aletler imalatı Mobilya İmalatı Motorlu Kara Taşıtları ve yan sanayi (yan sanayi) Motorlu Kara Taşıtları ve yan sanayi 50 Milyon TL

27 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
TR 52 Konya-Karaman Entegre hayvancılık yatırımları Süt inekçiliği 300 büyükbaş Büyükbaş besicilik 500 ad./dönem Süt ve et yönlü küçükbaş 1000 ad/dönem Kanatlı entegre tesisleri 200 bin ad./dönem Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı Selüloz üretiminden başlamak kaydıyla entegre kağıt üretim tesisleri Oteller 3 Yıldız ve üzeri Öğrenci Yurtları 100 öğrenci Soğuk Hava Deposu Hizmetleri 1000 m2 Hastane Yatırımı, Huzurevi 100 kişilik huzurevi. Tehlikeli Atık, geri kazanım ve bertaraf tesisleri

28 TEŞVİK KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI TEŞVİK KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZLAR Hazineye, Özel bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler.

29 YATIRIMA UYGUN TAŞINMAZLARIN TESPİTİ
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI YATIRIMA UYGUN TAŞINMAZLARIN TESPİTİ Komisyona Yer Tespitinde Düşen Görevler (1) Ön Toplantı, İllerde hangi yatırımlar için yer verilmesine ihtiyaç var, Yapılacak yatırım arazinin nerelerde bulunduğu, Bunların mülkiyetinin kime ait olduğu, yatırımlar için ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin alınması, OSB de ve Endüstri Bölgesinde durumu,

30 YATIRIMA UYGUN TAŞINMAZLARIN TESPİTİ
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI YATIRIMA UYGUN TAŞINMAZLARIN TESPİTİ Komisyona Yer Tespitinde Düşen Görevler (2) Yatırım yapılacak yerlerin genel olarak belirlenmesi, Hangi tür yatırıma ne kadar yer verilmesi, Yönünde Ön Kararlar Alınmalı,

31 YATIRIMA UYGUN HAZİNE TAŞINMAZLARIN TESPİTİ
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI YATIRIMA UYGUN HAZİNE TAŞINMAZLARIN TESPİTİ Ön kararlara göre yatırım için belirlenen Hazine taşınmazlarına ilişkin, Görüş sorulan kamu idarelerinin görüşleri öncelikli olarak verilmesini teminen mutat toplantılarda gündemde tutulması, Yatırım için uygun olanların bilgi ve belgelerini, MEOP ortamında güncellenmek suretiyle ilana çıkılmadan önce ikişer aylık dönemler halinde toplu olarak bir yazıyla Maliye Bakanlığına bildirilerek izin alınmalıdır.

32 TEŞVİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYECEK TAŞINMAZLAR
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI TEŞVİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYECEK TAŞINMAZLAR Özel kanunları uyarınca değerlendirilmesi mümkün bulunmayan, İmar planında ayrıldığı amaç dışında talep edilen, Tapu kütüklerinde ihtiyati tedbir, haciz, ipotek, tapu tahsis belgesi gibi kısıtlayıcı şerh ve kayıt bulunan, Paylı ve Elbirliği mülkiyetine konu olan, Kamu hizmetlerinde kullanılan veya kamu hizmetine tahsisli olan, Mülkiyeti ihtilaflı olan, Taşınmazlar kapsam dışındadır

33 YATIRIMCILARA DUYURULMASI
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI YATIRIMCILARA DUYURULMASI Yatırım yapmaya uygun arazi ve arsaların taşınmaz maliki idarelerce belirlenmesini müteakip, Bulundukları yerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir. En az 2 aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir. Başvuru tarihine kadar maliki idarelerin Web Sitesinde yayımlanır. Ayrıca, komisyona müracaat tarihinden en az 30 gün önce bir defa da Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk on gazeteden Basın İlan Kurumunca belirlenecek birisinde bir defa yayımlanarak, yatırımcılara duyurulur.

34 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
İLİMİZDE YATIRIMLAR İÇİN İLAN EDİLEN TAŞINMAZLAR

35 SANAYİ YATIRIMLARI İÇİN
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI SANAYİ YATIRIMLARI İÇİN Fevzi Çakmak Mahallesinde 6 adet toplam ,63 m2 Toplam Emlak Vergi Değeri = ,75 TL Toplam Rayiç Değeri = ,15 TL

36 ENTEGRE HAYVANCILIK İÇİN
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI ENTEGRE HAYVANCILIK İÇİN YATIRIM YAPILACAK YERLER YÜZÖLÇÜM (M2) EMLAK VERGİ DEĞERİ RAYİÇ BEDEL Çengilti Köyünde 7 adet ,00 m2 TL ,00 TL İsmil Kasabası 36 adet ,00 m2 TL ,00 TL Yazıbelen Köyü 2 adet ,00 m2 TL ,50 TL Akbaş Köyü 1 adet 71.200,00 m2 TL ,00 TL Eğribayat Köyü 1 adet ,00 m2 TL ,00 TL Ereğli Sazgeçit Kasabası 1 adet ,50 m2 TL ,00 TL

37 BAŞVURUDA İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI BAŞVURUDA İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER Yatırımcı, Talep form dilekçesini, Yatırımcıdan istenecek belgeleri, Yatırım bilgi formunu , Hazırlayarak taşınmaz maliki idareye müracaat edecektir.

38 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
1- Talep Formu 2-Yönetmelik Ek: 2 Nolu Form. Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Bilgi Formu Organize sanayi bölgesinde boş parsel bulunmadığına ve yatırımın bu alanlarda yapılamayacağına ilişkin belge Endüstri bölgesinde boş parsel bulunmadığına ve yatırımın bu alanlarda yapılamayacağına ilişkin belge Başvuru Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Makbuz Avan Proje

39 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
Oda Sicil Kayıt Örneği Vergi Borcu Bulunmadığına İlişkin Belge İşletme Hesabı Özeti İşletmenin Son Üç Yıllık Bilançosu Son Üç Yıllık Mali Tablolar Halka Açık A.Ş.'lerde, Halka Açılma Oranını Gösteren Belge Şirket Ana Sözleşmesi Kanuni Temsilcilerin İmza Sirküleri ve Adresleri Fizibilite Raporu ve Finans Tablosu İstenecek Diğer Belgeler

40 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
KIYMET TAKDİRİ Yatırıma konu taşınmazın; -İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izin bedeli, emlak vergi değeri ne göre belirlenir. -Hazine taşınmazları için rayiç bedeli, Taşınmazları satmaya yetkili komisyonlarca tespit edilir. Veya; -2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi ekspertiz şirketlerine, -Merkez denetim elemanlarına, Tespit ettirilebilir.

41 TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI Yatırım teşvik belgesi sahibi olunması veya bu mahiyette alınacak yazı, Yatırım tutarının, taşınmaz bedellerinin -Tarım ve hayvancılık için bir, -Turizm yatırımı için iki, -Diğer yatırımlar için üç katından az olmaması,

42 TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI OSB ve Endüstri Bölgelerinde boş yer yoksa veya yapılacak yatırım buralarda yapılamıyorsa talep değerlendirilecek, En fazla istihdam eden ve yatırım yapan, Yatırım tutarının % 20’si kadar öz kaynağa sahip olan, Gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir

43 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
KOMİSYON Yatırım yeri ve yatırımcıyı belirleyen komisyon: Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, Taşınmazın sahibi olan ilgili idarenin mahallindeki en büyük memuru (Defterdar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı, Bölge Müdürü veya İl Müdürü) Taşınmazdan sorumlu birim amiri (millî emlak müdürü, emlak işlerinden sorumlu müdürü gibi), Bayındırlık ve İskân İl Müdürü, Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için ayrıca Belediye İmar Müdürü, Yatırımın türüne göre ilgili bakanlığın il müdüründen, Oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

44 KOMİSYONUN DEĞERLENDİRMESİ
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI KOMİSYONUN DEĞERLENDİRMESİ Komisyon; -Yatırımcının mali durumunu, -Yatırımın gruplandırılan iller ve teşvik edilecek sektörler arasında yer alıp almadığını, -Yatırım tutarının, taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup olmadığını, -Yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini, -Taşınmazın üzerinde avan projenin uygulanıp uygulanamayacağını, -Yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunu, İnceleyerek ön izin verilmesi uygun olup olmadığına karar verir ve onay için taşınmaz maliki idarenin yetkili organlarına iletilir.

45 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
ÖN İZİN -Uygulama imar planı, -Uygulama projesi, -Terk, -İfraz, -Tevhit ve benzeri işlemlerin, Yerine getirmek üzere, bir yıl süre ile, fiili kullanım olmaksızın, bedelsiz olarak ön izin verilmektedir. İhtiyaç duyulması halinde ön izin süresi bir yıl uzatılabilir.

46 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
İRTİFAK HAKKI Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine ayni hak olarak kurulan yükümlülüktür.

47 İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ VEYA KULLANMA İZNİ VERİLMESİ
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ VEYA KULLANMA İZNİ VERİLMESİ Ön izin şartlarını yerine getiren yatırımcı lehine; -Tescilli yerlerde bedeli karşılığında kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir, -Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde ise bedeli karşılığında kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilir.

48 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
BEDEL İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli, Yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin; - I ve II nci bölgede bulunan illerde yüzde üçü, - III üncü bölgede bulunan illerde yüzde ikisi, - IV üncü bölgede bulunan illerde yüzde biri, Olarak belirlenmektedir

49 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
ÖRNEK : İsmil Kasabasında bulunan toplam m2 yüzölçümlü taşınmazın emlak vergi değeri 2010 yılı için 0,21 TL/m2’ dir. Konya 3.bölgede yer alması nedeniyle emlak vergi değerinin % 2’si hesaplanacaktır. x 0, = ,00TL ,00 x % = ,12 TL 15.030,12 x % = ,08 TL 15.030, ,08 = ,04 TL Ödenecek irtifak Hakkı Bedeli

50 MÜTEAKİP YIL BEDELLERİ
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI MÜTEAKİP YIL BEDELLERİ İkinci ve müteakip yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri, cari yıl bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan ÜFE oranında artırılır. İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde, ilk yıl bedeli ile sözleşmeleri gereğince artırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir. Tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan pay alınmaz.

51 YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ Sözleşmeyi 15 gün içinde yapmayan ve bedelleri yatırmayan yatırımcı bu hakkından vazgeçmiş sayılır. -Kullanma iznine ilişkin sözleşmesi yapılmadan, -İrtifak hakkı tapu siciline tescil edilmeden, Taşınmazların fiili kullanımına izin verilmez.

52 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
İSTİHDAM Yatırım teşvik belgesinde taahhüt edilen istihdam sayısına yatırım konusu işletmenin faaliyete geçiş tarihinden itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur. İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilir. Üretime katkı sağlamak amacıyla hizmet satın almak suretiyle sağlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayısı içerisinde değerlendirilmez.

53 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
DEVİR Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma iznini tesis ettirdikten sonra üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, devrin yatırım tamamlanmadan önce yapılması halinde, devralan kişide aynı şartlar aranır. Devralan kişiler otuz gün içinde idarece düzenlenecek olan yeni sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Ön izin devredilemez ve bu süre içerisinde ortak alınamaz

54 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
MASRAFLAR İrtifak hakkının tapuya tesciline veya kullanma izni sözleşmesinin notere tasdik ettirilmesine ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri malî yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.

55 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
YATIRIM SÜRESİ Yatırım teşvik belgesinde belirlenen (uzatmalar dahil) sürede; -Tasdikli imar planı, -Uygulama projesi, -Ruhsatına ve sözleşme hükümlerine, Göre yatırıma başlanılması ve uygulama projelerinde gösterilen bina, yapı ve tesislerin inşaatlarının bitirilerek faaliyete geçilmesi zorunludur.

56 İNDİRİMLERİN İPTAL EDİLMESİ VE GERİ ALMA
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI İNDİRİMLERİN İPTAL EDİLMESİ VE GERİ ALMA Öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması, Taahhüt edilen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması, Hâlinde indirimler iptal edilerek genel hükümlere göre işlem yapılır ve hâsılat payı alınır. Bu şartlara uyulmaması ve sözleşme hükümlerine göre yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sözleşme fesh edilir, irtifak hakkı tapudan terkin ettirilir ve taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler Hazineye intikal eder.

57 İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZNİ SÜRESİNİN SONA ERMESİ
T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZNİ SÜRESİNİN SONA ERMESİ İrtifak hakkı ve kullanma izni, sözleşme süresi sonunda biter. Bu durumda; makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder Bundan dolayı hak lehtarı veya kullanma izni sahibi ile üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, yatırımcının talep etmesi halinde, üzerindeki yapı ve tesisler dikkate alınmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.

58 T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI
TEŞEKKÜRLER


"T.C. MALİYE BAKANLIĞI KONYA DEFTERDARLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları