Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm. Psikolojik Danışman

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm. Psikolojik Danışman"— Sunum transkripti:

1 Uzm. Psikolojik Danışman
REFİKA YAZGAÇ Uzm. Psikolojik Danışman refikayazgac-derslerim.blogspot.com Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

2 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
DERSİN AMACI *İnsanı biyo- psiko- sosyal boyutlarıyla bir bütün olarak tanımak ve değerlendirmek, insan davranışının tanınması ve bunun hem sağlık, hem de hastalık durumundaki özelliklerinin bilinmesi, hasta ilişkisindeki etkileşimi en olumlu, en verimli, en yaratıcı biçimde şekillendirip yürütmek, bunun için de insan psikolojisini öğrenmektir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

3 PSİKOLOJİYE GİRİŞ DERSİNİN DİĞER AMAÇLARI
Öğrencilere kendi gelişimleri konusunda katkıda bulunmak. İnsanların davranışları ve düşünme süreçleri hakkında bilgi sahibi olarak “sağlık personeli olarak yetişirken “geniş bakış açısı kazanmak” Öğrencilerin kendi duygularının ve düşüncelerinin farkında olmaları ve farkındalıklarını hayata geçirebilmelerini sağlamak Yaratıcı düşünme bu dersin önemli kavramlarından birisidir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

4 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
1. Hafta Oryantasyon 2. Hafta Kendini tanıma, Psikoloji Davranış bilimleri ve tıpsal psikoloji nedir? 3. Hafta Psikoloji alanına ilişkin temel kavramlar 4. Hafta Algı-Gereksinmeler- içgüdüler- dürtüler; engellenme- çatışma- güdüleme 5. Hafta Engellenme- çatışma- güdüleme ( devam) 6. Hafta Öğrenme – bellek, zeka 7. Hafta İletişim 8. Hafta Kişilik boyutları/ kişiler arası farklılıklar 9. Hafta Kurban Bayramı 10. Hafta Vize 11. Hafta Hasta ve hasta yakınları 12. Hafta Yaşam dönemleri Çocukluk, Ergenlik, erişkinlik, yaşlılık, ölüm 13. Hafta Kişilik ve kişilik kuramları. Normal dışı davranışlar 14. Hafta Psikosomatik hastalıklar 15. Hafta Hekim- hasta ilişkisi / sarsıcı yaşam olayları karşısında insan Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

5 Katılımcı ve öğrenci merkezli bir derstir. Bu nedenle
Psikoloji dersi Katılımcı ve öğrenci merkezli bir derstir. Bu nedenle dersin verimli olmasının sorumluluğu hepimizindir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

6 Değerlendirme Sistemi
Ders “60” ile başlar! Anket çalışmaları, sürpriz uygulamalar... Uygulamaların telafisi yok. Gelinmeyen ders -? Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

7 KATKILAR- KATILIMLAR- UYGULAMALAR...
Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 7

8 GRUP KURALLARI Gizlilik Birbirimize saygı Birbirimizi dinlemek
Çalışmaya aktif katılım Zamanında başlamak ve bitirmek …………… ‘’Verimli bir çalışma olabilmesi için bazı kurallara ihtiyacımız var. -İki günlük çalışmamızda yine grup olarak bazı paylaşımlar olacağından gizlilik esastır. Grupta kişisel deneyimlerimizi,duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Bunu yapabilmek için birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Güvenin sağlanması için de, grupta konuşulanların grupta kalması gerekir, grup enerjisi grupta kalmalıdır. -Gruba devam ve katılım: Her grup üyesinin gruba katkısı vardır. Bu nedenle gruba devam etmek, her oturumda gelmek ve en azından düşünce olarak katılmak grubun ilerlemesi için çok önemli ve gereklidir. -Birbirimize saygı: Grupta herkes tek ve biriciktir. Düşüncelerimiz,duygularımız birbirinden farklı da olsa kabul edilir ve saygı duyulur. -Birbirimizi dinlemek birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlar. -Çalışmaya aktif katılım: Cevap vermeme hakkınız var ancak yapılanlar, aktif katılımınız grubun öğrenmesini çabuklaştırır. -Zamanında başlamak ve bitirmek önemli. Zamanımız sınırlı ve kunularımız çok. O nedenle zamanımızı verimli kullanmalıyız. Arada 10 dakikalık molalar vereceğiz. -Grupla ilgili kararları birlikte alacağız (sigara içilmesi,telefonların kapalı olması…gibi). Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 8 8

9 Başka insanlarla iyi bir iletişim kurup kurmadığımızı anlayabilmek için kendinizi diğer insanlara ne ölçüde gösterdiğimizi bilmemiz gerekir. Bu seminer duyurulduğunda kayıt olurken ve buraya gelirken ne beklentileriniz var öğrenellim Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 9 9

10 JOHARİ PENCERESİ AÇIK ALAN ARENA KÖR ALAN GİZLİ /SAKLI ALAN KARANLIK/
BİLİNMEYEN Başkalarına açık Başkalarına kapalı Kendince bilinen Kendince bilinmeyen Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ 10

11 KENDİNİ TANIMAK Benlik bilinci; kişinin kendisi hakkında sahip olduğu görüşüdür. Kendini açmak ; Birisiyle karşılıklı etkileşim sürecinde ki düşünce ve duyguları paylaşmaktır. Açık benliğimiz; bilinçli olarak yaptığımız davranışlar ve sarf ettiğimiz sözlerdir. Bunlar hem kendimiz hem de başkaları tarafından bilinen özelliklerimizdir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ 11

12 KENDİNİ TANIMAK Kör benliğimiz; farkında olmadığımız, ancak başkaları tarafında bilinen özelliklerimizdir. (genellikle bunlar alınganlık vb. Savunma Gizli benliğimiz; başkalarının bilmediği ama bizim için açık olan düşüncelerimiz, duygularımız ve özlemlerimizdir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ 12

13 KENDİNİ TANIMAK Bilinmeyen Benliğimiz ise, ne başkaları ne de kendimiz tarafından bilinmez. Buna bilinçaltı da deniliyor. İki kişi arasındaki en etkin iletişim, her iki tarafın da birbirine açık olduğunda gerçekleşir. Bir kişiyle etkileşim sırasında açık olabilmemizde güven önemli bir rol oynar. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ 13

14 JOHARİ PENCERESİ Kişilerarası ilişkilerde farkındalık
GERİBİLDİRİM SAĞLAMAK KENDİMİZ Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinen Genel alan Kör alan DİĞERLERİ Bilinmeyen Saklanan Gizli alan Bilinmeyen alan Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 14

15 JOHARİ PENCERESİ Kişilerarası ilişkilerde farkındalık
GERİBİLDİRİM SAĞLAMAK Kendince bilinen Kendince bilinmeyen AÇIKLAMA Bilinen Genel alan Kör alan The other axis relates to letting others know more about you: E.G. Reducing the avoided or hidden through (willing) disclosure Starts with a willingness to tell others more about what we really think (within reason) – accepting they can take it or leave it Definitely requires trust – build trust through some common ‘fun’ ‘(soft activities) (not always easy either – seems the office party where everyone lets loose has fallen out of favour) The point: The more we can be open with others – through disclosure or by seeking feedback – the better the communication (I have a very good example of this) But first: let me finish off the Teamwork Equation DİĞERLERİ Bilinmeyen Saklanan gizli alan Bilinmeyen alan Uzm. Psikolojik Danışman Refika YAZGAÇ Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 15 15

16 psyche (nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelimelerinin
Psikoloji psyche (nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kelime anlamı "ruh bilgisi"dir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

17 "organizmanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir.“
Psikoloji "organizmanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir.“ Pozitif bilimdalı olması gözlem ve deneyi kullanması buna bağlı olarak elde ettiği sonuçları matamatikle dile getirmesi demektir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

18 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
“POZİTİF BİR BİLİM” Pozitif bilimdalı olması gözlem ve deneyi kullanması buna bağlı olarak elde ettiği sonuçları matamatiksel dile getirmesi demektir. GÖZLEM DENEY Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

19 Geniş anlamıyla her türlü canlıdır.
“Organizma “ Geniş anlamıyla her türlü canlıdır. Psikolojide organizma terimi olarak hayvan ve insan anlaşılır. Psikolojinin asıl amacı insanı incelemektir. Organizma merkezi sinir sistemi belli ölcüde gelişmiş canlılara denir Hayvanlardan tek hücreli canlılar bu grua girmez cünkü MSS yoktur Belli etkiler karşısında belli tepkilerde bulunan canlılardır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

20 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
MSS X ETKİ/UYARIM ORGANİZMA DAVRANIŞ Mss olan herhangi bir x canlı, dışardan gelen bir etki bir uyarım geldiğinde belli bir tepki davranışta bulunur. Etki tepki bağlamı kurabilen canlılar sadece beyin fonksiyonları gelişmiş canlılardır. Tek hücreli canlılarda ise ne kadar bir tepkide gelse tektip tepki verirler. Örneğin sıcak bir suyda atsanık kasılma büzülme hareketi yapar Soğuk suyada atsanız kasılma büzülme hareketi yaparlar Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

21 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
“DAVRANIŞ” İÇSEL DAVRANIŞ DIŞSAL DAVRANIŞ Pozitif bilimdalı olması gözlem ve deneyi kullanması buna bağlı olarak elde ettiği sonuçları matamatikle dile getirmesi demektir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

22 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
“Davranış “ Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Yürümek, koşmak, ağlamak, gülmek, yemek, içmek, bisiklete binmek, saz çalmak, konuşmak gibi eylemler birer davranıştır. ukeça Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

23 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
“Bu davranıştır" dediğimiz; insanların yapıp-etmeleri, davranışların gözlenebilir yanıdır. Davranışın ortaya çıkması için insanın zihninden bir şeylerin (düşünme, problem çözme, duygulanma, anlama, algılama v.b) geçmesi gerekir. işte bu işlemlere zihinsel oluşumlar adı verilir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

24 edilen organize bilgiler kümesi, düzenli bilgiler elde etme sürecidir.
Bilim : Belirli bir alanda bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu elde edilen organize bilgiler kümesi, düzenli bilgiler elde etme sürecidir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

25 Her bilim dalında, uğraş konusu olan nesnenin
davranışlarının göz önüne alınması, o uğraşıda yeterli anlayış ve başarı için zorunludur. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

26 İnsanbilimlerinde insanı biyo-psiko-sosyal bir
bütün olarak ele almak gerekir. . Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

27 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Her sağlık elemanı hastasıyla ilişkisinde onunla karşılıklı bir davranış etkileşimi içine girer. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

28 “insanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir.“
Psikoloji de “insanın davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir.“ Pozitif bilimdalı olması gözlem ve deneyi kullanması buna bağlı olarak elde ettiği sonuçları matamatikle dile getirmesi demektir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

29 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
SAĞLIGIN TANIMI Geçmişte sağlığın tanımı; hastalıklardan uzak olma diye ifade edilirdi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı “sadece hastalıklardan ve mikroplardan koruma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklar. Yaşadığımız çağa göre ise; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal, mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

30 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Sağlık, göreli olarak hastalık ve içsel çatışmalardan kurtulmuş etkili bir yaşam için ruh ve bedenin ahenkli çalışmasıdır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

31 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Birey kendisini hasta hissettiği zaman ve bununla ilgili etkinliklere giriştiğinde, ve bu girdiği rol hekim tarafından da onaylandığı taktirde birey artık hastadır diyebiliriz. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

32 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Sağlıklı olmak (being healthy) ve hastalığı olmamanın (being witout illness) ile eş anlamlı değildir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

33 Tıbbi bir patolojiyi ifade etmek için
kullanılan hastalık (disease) terimi ile, bir hastanın yaşadığı öznellik taşıyan yakınmalar içeren durumu (illness) ve koşullardan etkilenmiş bireyin (hastanın) sosyal konumu olarak da hastalık durumunu (sickness) olarak birbirinden ayırmak yararlı olur. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

34 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
SAĞLIK ELEMANI Hastaya sadece biyolojik sağlığını değil, olağan yaşam sürecine tekrar dönmek isteği ve yeteneğine yardımcı olan profesyonel insan olarak tanımlayabiliriz. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

35 Sağlık psikolojisi insanların sağlıklı olabilmek için
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ: Sağlık psikolojisi insanların sağlıklı olabilmek için nasıl yaşamaları, neler yapmaları gerektiğini, niçin hasta olduklarını, hasta olduklarında da bu duruma nasıl tepki verdiklerini araştıran, inceleyen, psikolojinin uygulamalı bir alt dalıdır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

36 Tıpsal olaylarda, yani gerek ruhsal , gerekse bedensel hastalıklarda
TIPSAL PSİKOLOJİ Tıpsal olaylarda, yani gerek ruhsal , gerekse bedensel hastalıklarda insanın ruhsal yapısını ve ruh çalışmasını inceleyerek tanımlar ve bu yoldan hem hastalıkların anlaşılmasında, hem de tedavisinde yardımcı olur. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

37 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
PSİKİYATRİST 6 senelik Tıp eğitimi görmüş ve psikiyatri konusunda 4 senelik uzmanlık eğitimi almış doktor. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

38 Üniversitelerin edebiyat fakültelerinde Psikoloji eğitimi gören kişi.
PSİKOLOG Üniversitelerin edebiyat fakültelerinde Psikoloji eğitimi gören kişi. Kişilik ve uyum bozukluklarının teşhisinde, terapinin uygulanmasında, çeşitli yöntemleri uygulayan ve değerlendirin kişi Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

39 Bireysel, akademik , mesleki sorunları olan kişilere yol gösterir
PSİKOLOJİK DANIŞMAN Bireysel, akademik , mesleki sorunları olan kişilere yol gösterir ama patolojik problemlerle ilgilenmez Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

40 En genel anlamıyla, bir insanın ruhsal acılarının başka bir
PSİKOTERAPİ NEDİR? En genel anlamıyla, bir insanın ruhsal acılarının başka bir insan aracılığıyla azaltılması/ortadan kaldırılmasıdır. Belki de ilk terapistler şamanlar.. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

41 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
PSİKOTERAPİ Psikoterapi, belli bir kurama/yönteme göre belirlenmiş bir çerçeve içinde, temel bazı tekniklerin kullanımı yoluyla, hasta ile terapist arasındaki ilişki aracılığıyla, kişinin kendini anlaması ve yaratıcı biçimde değiştirebilmesini amaçlayan bir sağaltım/tedavi şeklidir. En az 1-2 yıldan başlayıp 6-8 yıla kadar sürebilen, son derece kişisel/özel ve bir o kadar da profesyonel/sınırlı bir ilişkisel süreci kapsamaktadır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

42 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
PSİKOLOJİDE ALANLAR A) DENEYSEL ALANLAR Deneysel alanlarda, psikolojinin amacı daha çok teoriktir. Akademik Psikoloji de denilmektedir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

43 Psikoloji ile ilgili prensipleri ve davranışların temellerini
GENEL PSİKOLOJİ Psikoloji ile ilgili prensipleri ve davranışların temellerini araştıran, psikolojinin temel kavramalarına anlam kazandıran psikoloji dalıdır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

44 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
GENETİK PSİKOLOJİ Davranışların ortaya çıkmasından itibaren gelişmesini, gelişme dönemlerini araştıran psikolojidir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

45 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
DENEYSEL PSİKOLOJİ Laboratuar deneylerinin yapıldığı, hipotezlerin gerçeklenmesi ile ilgili deneysel araştırmaların sürdürüldüğü ve davranışların açıklandığı psikoloji dalıdır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

46 İnsanın anatomik yapısı, sinir sistemi,
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ İnsanın anatomik yapısı, sinir sistemi, salgı bezleri v.b fizyolojik olayların davranışlarla ilişkisini araştıran psikoloji dalıdır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

47 KARŞILAŞTIRMALI PSİKOLOJİ
Farklı cinslerde görülen davranışların karşılaştırılmasını ve farklılıklarını inceleyen psikoloji dalıdır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

48 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
SOSYAL PSİKOLOJİ Bireyin toplumla ilişkilerini ve toplumun bireyi etkilemesi ile ilgili olaylar üzerinde araştırmalarını sürdüren psikolojidir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

49 ÇOCUKLUK, GENÇLİK, YETİŞKİNLİK PSİKOLOJİSİ
Çocukluk psikolojisi, bebeklikten ergenlik dönemine kadar olan davranışlarda, gençlik psikolojisi, yaşlar arasındaki davranışlarda, yetişkinlik psikolojisi ise 20 yaştan itibaren meydana gelen davranış değişmelerini ve gelişmelerini araştıran psikoloji alanıdır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

50 kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığı alanlardır.
B) UYGULAMALI ALANLAR Uygulamalı Psikoloji ise deneysel alanlarda elde edilen bulguların günlük yaşamda karşılaşılan sorunların tanısını,belirlenmesini, çözümlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığı alanlardır. Başlıcaları Eğitim Psikolojisi, Klinik Psikolojisi, Endüstriyel Psikoloji, Hukuk Psikolojisi vb. dir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

51 gereği bu araştırmaların ışığında belirlenmiştir.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Psikolojinin; algılama, öğrenme, düşünme, motivasyon, heyecan, zeka ve kişilik, çevre-insan etkileşimini araştıran alanlarındaki bulguların eğitime uygulanması ile gelişmiş bir alandır. Gerek öğrenci, gerek öğretmen, gerek öğretim teknikleri ile ilgili yenilikler ve gelişmeler, bu çalışmaların sonucudur. Ayrıca okul hayatının fizik koşullarının düzenlenmesi, daha uygun ortamlarda eğitim ve öğretim yapılmasının gereği bu araştırmaların ışığında belirlenmiştir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

52 İnsanların zeka, kişilik,hastalıkları gibi çeşitli
KLİNİK PSİKOLOJİSİ İnsanların zeka, kişilik,hastalıkları gibi çeşitli konulardaki problemlerinin teşhis edilmeleri ile ilgili olarak geliştirilen teknikler üzerinde çalışılan uygulamalı psikoloji dalıdır. Kliniklerde çeşitli teknikler geliştirilir. Bu teknikler uygulanarak zekada normal ve anormal durumlar,kişilik bozuklukları, çeşitli ruh hastalıkları teşhis edilir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

53 Psikolojinin verilerinden yararlanarak endüstriyel alanlarda
ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ Psikolojinin verilerinden yararlanarak endüstriyel alanlarda işe göre eleman seçme, üretilen araç ve gereçleri insan yapısına uygun olarak düzenleme, çalışanların psikolojik problemlerini çözme amacıyla araştırmalar yapan bir daldır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

54 alanlardan biridir. Sanık ve tanığın tanımlanması, suçlu insana karşı
HUKUK PSİKOLOJİSİ Hukukta psikolojinin teorik bilgilerinden yararlanan psikoloji dalıdır. Sanık ve tanığın psikolojik durumları, sorgulanması, yargılanması ve yasalar karşısında insanların tutum ve tavırlarını araştıran alanlardan biridir. Sanık ve tanığın tanımlanması, suçlu insana karşı gösterilen tavır değişmeleri, cezaevi şartlarında yapılan düzenlemeler, bu çalışmaların bir sonucudur. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

55 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
“DAVRANIŞ” OLUŞUMU BİLMEK ÖNEMLİDİR Pozitif bilimdalı olması gözlem ve deneyi kullanması buna bağlı olarak elde ettiği sonuçları matamatikle dile getirmesi demektir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 55

56 Duygusal yaşantıda esas olan gördüğümüz ve algıladığımız şeydir.
Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

57 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
DUYGULAR ÖZLEMLER ÖZ/ÇEKİDEK Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

58 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
BUZ DAĞI Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 58

59 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
DAVRANIŞ (eylem, ana hikaye) BAŞA ÇIKIŞ (duruşlar) DUYGULAR (neşe, heyecan, keyif, öfke, incinme,korku, üzüntü) DUYGULAR HAKKINDAKİ DUYGULAR (duygular hakkındaki kararlar) ALGILAR (inanışlar, varsayımlar, öznel gerçeklik, düşünceler, fikirler, değerler) BEKLENTİLER (kendinden, diğerlerinden, diğerlerinin senden) ÖZLEMLER (evrensel) (sevgi, kabullenilme, ait olma, yaratıcılık, bağlantı, özgürlük, vb.) BENLİK/SELF (ruh, yaşam gücü, öz, çekirdek, varoluş) Bazen bir espriye yüksek sesle güleriz, fakat bu şaka başka birini küçük duruma düşürüyorsa gülmemeyi tercih ederiz. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 59

60 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
DAVRANIŞLAR Davranışlar bizim inançlarımızı, değerlerimizi, ihtiyaçlarımızı dış dünyada nasıl yansıttığımızdır. Bazen bir espriye yüksek sesle güleriz, fakat bu şaka başka birini küçük duruma düşürüyorsa gülmemeyi tercih ederiz. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 60

61 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
ALGI.. İnsanın çevresindeki uyaranların ya da olayların ayırımında olması ve onları yorumlaması süreci. . Bazen bir espriye yüksek sesle güleriz, fakat bu şaka başka birini küçük duruma düşürüyorsa gülmemeyi tercih ederiz. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 61

62 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

63 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
KENDİNİ TANIMA!!!! BUZ DAĞI SÜRECİ BİREYİN DIŞINDA BİR OLAY İLE BAŞLAYIP,DUYGU, ALGI,BEKLENTİ ÖZLEM VE ÖZ TANIMLAMASIYLA BİTER. DUYGU HIZLI ORTAYA ÇIKAN VE VE SONUÇLANAN BİR SÜREÇTİR.OLAYLARLA YÜZYÜZE KALINDIĞINDA,BİR DUYGU İÇİNE GİRİMESİ ÇOĞU ZAMAN SALİSELERLE SIĞDIRILACAK KADAR HIZLIDIR.BU HIZLILIK DUYGUHALİNİN NEDNİNİN,KARŞI KARŞIYA KALINAN OLAYDA OLDUĞU İZLENİMİ VERİR. REFİKA ÖZKAN Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 63

64 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Her sağlık elemanı hastasıyla ilişkisinde onunla karşılıklı bir davranış etkileşimi içine girer. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

65 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

66 "Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır"
sözü iletişimin insan yaşamındaki önemini ortaya koymaktadır. O halde gerek kişisel gerekse mesleksel yaşamımızda başarılı ve mutlu olabilmemiz için iletişimin ne olduğunu? Nasıl olması gerektiğini ve bunların niçinlerini bilmekte yarar vardır. Bireylerin birbirleri ile ilişkilerini sürdürmelerinin anahtarı iletişimdir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Uzm. Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 66

67 olarak tanımlanabilir.
İletişim geniş anlamda "kişi ve çevresi arasında iki yönlü ilişkiyi ilgilendiren tüm aşamalar" olarak tanımlanabilir. Dinamik, akıcı, devamlı ve değişken bir süreçtir. İletişimi "herhangi bir işaret yardımı ile duygu, düşünce ve anlamların nakli ya da değiş tokuşu" olarak da tanımlayabiliriz. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç Uzm. Psikolojik Danışman Refika ÖZKAN 67

68 UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN
PSİKOLOJİ DERSİ BAŞA ÇIKIŞ DURUŞLARI REFİKA ÖZKAN UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

69 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
BUZ DAĞI Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 69

70 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Alttan Alıcı DAVRANIŞ Fazla sevimli, fazla neşeli, özür dileyen, rica eden, sızlanan, yalvaran, bağımlı KONUŞMA “Ne istersin?”, “Herşey yolunda”, “Hepsi benim hatam”, “Sensiz hiç bir şeyim”, “Beni önemsemeyin”. BASKIN DUYGU İncinme, üzüntü, kaygı, gücenme, bastırılmış öfke KENDİ HAKKINDAKİ ALGISI Benlik değeri olmayan, kendine güveni olmayan, benliğinden uzaklaşmış, benliğinin beklentilerine odaklanmış KAYNAKLARI Şefkatli, bakım veren, duyarlı En içteki çekirdeğin etrafında ihtiyaçlar yer alır. Bunlar insanın başı üzerinde bir çatı, yiyecek, gibi en temel ihtiyaçlardır fakat burada daha çok ilişki ihtiyaçları yer alır, birisinin kişiyi dinlemesi, bilmesi, kabul etmesi, değer vermesi, sevilmek ve de sevmek gibi. Bütün insanlar bu duygu ve düşünceleri yaşar ve bilir. Ancak kişi bunların , ancak ihtiyaçlarının gerçekleşmeleri tehlikeye girdiğinde ve ya başkaları tarafından saldırıldığında, farkına varır ve ya net bir şekilde ifade edebilir. İnsanlar, koşulları gereğince ihtiyaçlarını saklamak ve ya bastırmak isteyebilirler fakat o zaman da kendileri için sonradan ortaya çıkabilecek daha ciddi sıkıntılar yaratırlar. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 70

71 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Suçlayıcı DAVRANIŞ Suçlayıcı, bağıran, öfkeli bakışları olan, emreden, yargılayıcı, suç bulan, kontrol edici, eleştirici KONUŞMA “Hepsi senin suçun”, “Senin sorunun ne?”, “Hiçbir şeyi doğru yapmıyorsun”, Eğer şöyle yapsaydın…”, “Benim sorunum yok” BASKIN DUYGU Öfke, engellenme, güvenmeme, gücenme, bastırılmış incinme, kontrolü kaybetme korkusu KENDİ HAKKINDAKİ ALGISI Benlik değeri olmayan, başarısız, benliğinden uzaklaşmış, çaresiz, diğerlerinden beklentilere odaklanmış, yalnız KAYNAKLARI Atılganlık, liderlik, enerji En içteki çekirdeğin etrafında ihtiyaçlar yer alır. Bunlar insanın başı üzerinde bir çatı, yiyecek, gibi en temel ihtiyaçlardır fakat burada daha çok ilişki ihtiyaçları yer alır, birisinin kişiyi dinlemesi, bilmesi, kabul etmesi, değer vermesi, sevilmek ve de sevmek gibi. Bütün insanlar bu duygu ve düşünceleri yaşar ve bilir. Ancak kişi bunların , ancak ihtiyaçlarının gerçekleşmeleri tehlikeye girdiğinde ve ya başkaları tarafından saldırıldığında, farkına varır ve ya net bir şekilde ifade edebilir. İnsanlar, koşulları gereğince ihtiyaçlarını saklamak ve ya bastırmak isteyebilirler fakat o zaman da kendileri için sonradan ortaya çıkabilecek daha ciddi sıkıntılar yaratırlar. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 71

72 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Süper Mantıklı DAVRANIŞ Gergin ve katı duruş, soğuk görünen, ciddi, üstten bakan, manipülatif, tavsiye veren, duyarsız gözüken, fazla nesnel, sıkıcı. KONUŞMA Mantıklı ve nesnel, kurallardan ve soyut fikirlerden bahseden, uzun açıklamalar yapan, kişisel ya da duygusal konulardan kaçınan, karmaşık jargonlar kullanan, “Herkes mantıklı olmalı”, “Bunu bir düşün”, “Fazla duyarlı/ fazla duygusal davranıyorsun” BASKIN DUYGU Az duygu gösterir, içsel olarak fazla duyarlı, yalnız, dışlanma hissi, boşluk, kontrolü kaybetme, incinebilirlik KENDİ HAKKINDAKİ ALGISI Benlik değeri olmayan, benliğinden uzaklaşmış, çaresiz, kendine güveni olmayan, duygularını gösteremeyen KAYNAKLARI Entellektüel, detaylara dikkat eden, çözüm odaklı, mantıklı En içteki çekirdeğin etrafında ihtiyaçlar yer alır. Bunlar insanın başı üzerinde bir çatı, yiyecek, gibi en temel ihtiyaçlardır fakat burada daha çok ilişki ihtiyaçları yer alır, birisinin kişiyi dinlemesi, bilmesi, kabul etmesi, değer vermesi, sevilmek ve de sevmek gibi. Bütün insanlar bu duygu ve düşünceleri yaşar ve bilir. Ancak kişi bunların , ancak ihtiyaçlarının gerçekleşmeleri tehlikeye girdiğinde ve ya başkaları tarafından saldırıldığında, farkına varır ve ya net bir şekilde ifade edebilir. İnsanlar, koşulları gereğince ihtiyaçlarını saklamak ve ya bastırmak isteyebilirler fakat o zaman da kendileri için sonradan ortaya çıkabilecek daha ciddi sıkıntılar yaratırlar. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 72

73 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Alakasız DAVRANIŞ Hiperaktif ya da hipoaktif, kıpır kıpır/yerinde duramayan, manipülatif, uygunsuz davranan, duyarsız gözüken, yüzeysel, hep almaya odaklanmış KONUŞMA Dikkati dağıtmak için konuyu değiştirme, tek bir şeye odaklanamama, kişisel veya duygusal konulardan kalınma, şaka yapma/anlamsız şeylerden bahsetme, söz kesme BASKIN DUYGU Çok az gerçek duygu gösterme, çok duyarlı, yalnız/dışlanmış, kaygılı, üzüntü, boşluk hisseden, yanlış anlaşılan, kontrolü kaybetmekten korkan, incinebilir, kafası karışık KENDİ HAKKINDAKİ ALGISI Benlik değeri olmayan, kendine güveni olmayan, benliğinden uzaklaşmış, çaresiz, esas duygularını gösteremeyen, kimsenin önemsemediği, ait hissetmeyen KAYNAKLARI Espritüel, spontan, yaratıcı, eğlenceli, esnek En içteki çekirdeğin etrafında ihtiyaçlar yer alır. Bunlar insanın başı üzerinde bir çatı, yiyecek, gibi en temel ihtiyaçlardır fakat burada daha çok ilişki ihtiyaçları yer alır, birisinin kişiyi dinlemesi, bilmesi, kabul etmesi, değer vermesi, sevilmek ve de sevmek gibi. Bütün insanlar bu duygu ve düşünceleri yaşar ve bilir. Ancak kişi bunların , ancak ihtiyaçlarının gerçekleşmeleri tehlikeye girdiğinde ve ya başkaları tarafından saldırıldığında, farkına varır ve ya net bir şekilde ifade edebilir. İnsanlar, koşulları gereğince ihtiyaçlarını saklamak ve ya bastırmak isteyebilirler fakat o zaman da kendileri için sonradan ortaya çıkabilecek daha ciddi sıkıntılar yaratırlar. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 73

74 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Dengeli DAVRANIŞ Hayat dolu, yaratıcı, canlı, güvenli, sorumluluk sahibi, kabul edici, sevgi dolu, dengeli KONUŞMA Duyguları, düşünceleri, beklentileri, istedikleri ve istemedikleriyle ile ilgili dürüst, açık ve paylaşımcı, saygılı; kendini, diğerlerini ve durumu kapsayan BASKIN DUYGU Barışçıl, sakin, sevecen, meraklı, kendini ve diğerlerini kabullenen KENDİ HAKKINDAKİ ALGISI Benlik değeri yüksek, yeterli, kendini biricikliğini takdir eden, değerlerin eşitliğini kabul eden, yaşam gücüne bağlantısı olan KAYNAKLARI Kendi hakkında farkındalık, sorumluluk sahibi, açık, kendine ve diğerlerine şefkatli, bağlantılı, bütünlüğü sağlamış En içteki çekirdeğin etrafında ihtiyaçlar yer alır. Bunlar insanın başı üzerinde bir çatı, yiyecek, gibi en temel ihtiyaçlardır fakat burada daha çok ilişki ihtiyaçları yer alır, birisinin kişiyi dinlemesi, bilmesi, kabul etmesi, değer vermesi, sevilmek ve de sevmek gibi. Bütün insanlar bu duygu ve düşünceleri yaşar ve bilir. Ancak kişi bunların , ancak ihtiyaçlarının gerçekleşmeleri tehlikeye girdiğinde ve ya başkaları tarafından saldırıldığında, farkına varır ve ya net bir şekilde ifade edebilir. İnsanlar, koşulları gereğince ihtiyaçlarını saklamak ve ya bastırmak isteyebilirler fakat o zaman da kendileri için sonradan ortaya çıkabilecek daha ciddi sıkıntılar yaratırlar. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 74

75 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE NASIL KULLANILABİLİR? Zen Budistleri gibi mistikler şu soruyu sorarlar: “Bir ormanda eğer bir ağaç yıkılırsa ve çevrede bunu duyacak kimse yoksa, o ağaçtan bir ses çıkarmı ? “ Bir kimse algılamadığı sürece her hangi bir ses yoktur. Yanlızca ses dalgaları vardır. Ses algılamayla oluşur. Ses iletişimdir. (Drucker, 1994, s.364) Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 75

76 PSİKOLOJİ DERSİ Bunlar yanlış değil. İş görüşmesinde ;SÜPER MANTIKLI
Bir iş çözümü için; SUÇLAYICI Bir partide: ALAKASIZı eğlenmek için kullanabiliriz. REFİKA ÖZKAN UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

77 Ham duyusal bilgiden anlamlı örüntüler yaratma süreci
ALGI.. İnsanın çevresindeki uyaranların ya da olayların ayırımında olması ve onları yorumlaması süreci. . Ham duyusal bilgiden anlamlı örüntüler yaratma süreci Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 77

78 Duyusal uyarılma deneyimi
DUYUM Duyusal uyarılma deneyimi Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 78

79 Görme durumunda ışık dalgaları İşitme durumunda titreşim
Alıcı hücrenin tepki verebilmesi için enerjinin yeterince güçlü olması gerekir Görme durumunda ışık dalgaları İşitme durumunda titreşim Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 79

80 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
NÖRON Santral sinir sistemini nöron adı verilen sinir hücreleri ile glia hücreleri oluşturur. Nöron, beynimizdeki temel alıcı ve verici işlevlerden sorumlu sinir hücreleridir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

81 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

82 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
SİNAPS Bir sinir hücresi ile gelen bilginin diğer sinire, kasa, salgı bezlerine aktarıldığı, sinirlerin bağlandığı yere sinaps denir. Sinaps, bir nöronun aksonundan bir başka nöronun dendritine uyarının iletildiği bölgedir. Bir nöron sadece bir yere, bazen de binlerce nörona bağlanabilir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

83 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

84 Basit bir dille anlatılacak olursa beyin, İKİ YARIM KÜREDEN oluşur.
KABUK, İÇ ve İKİ YARIM KÜREDEN oluşur. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 84

85 1.Beyin kabuğu yada korteksi beynin %80 ini oluşturur.
2. İç kesitte beyin temel işlevsel yapıları vardır 3. Beyin corpus kollosum ile birbirine bağlanan iki yarıküreden oluşur Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 85

86 Duyusal deneyimlerimiz nöral sinyal örüntülerinin bir sonucudur.
Nöral sinyal elektrokimyasal bir süreçle sinir hücrelerinden merkezi sinir sistemine iletilir. Duyusal deneyimlerimiz nöral sinyal örüntülerinin bir sonucudur. Her duyusal deneyim beyinde yaratılan bir yanılsamadır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 86

87 ALGISAL DEĞİŞMEZLİK Duygusal uyarılmadaki değişmelere rağmen nesneleri
Sabit ve değişmez olarak algılama eğilimi Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 87

88 BAŞKALARININ ALGILANMASI
Genellikle , başkalarının sahip olduğunu düşündüğümüz önemli özelliklerine dayanır. Araştırmalar kişilerin “Belirleyici Kişilik Özellikleri”ne baktığımızı söylerler. (Kelley 1950) Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 88

89 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
HALE ETKİSİ Bir kişinin Belirleyici Kişilik Özelliklerini genelleme eğiliminin yarattığı etkidir. Örneğin; Eğer birini temelde “iyi” veya “hoş” algılıyorsak, o zaman o kişinin tüm davranışlarını da iyi ve hoş yorumlamaya eğilim gösteririz. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 89

90 ÖNYARGI Potansiyel bir tehlikeden kaçmak için yararlı olabilecek öğrenilmiş bir davranışın aşırı bir tutum olarak görülmesidir. Önyargı oluşturmak kolaydır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 90

91 TUTUMLAR Tutumlar üç boyutta incelenir:
Bilişsel- inaçlar (gerçekçi ve yansız) örneğin ” Sigara içmek kanserin başlıca neddenidir.” Duygusal- duygular örneğin “sigara kokusundan nefret ediyorum” Davranışsal- eylemler, hareketler örneğin; “yemeklerimi sadece sigara içilmeyen lokantalarda yerim Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 91

92 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Organizma içsel dengesini (homeostatik denge) sağlayabilmesi için iç ve dış uyaranlara tepki gösterir. Davranışın nedenleri ilk yıllarda içgüdülerle açıklanmış ancak daha sonra bu yeterli olmamıştır. Çünkü önemli insan davranışları doğuştan gelmemekte yaşantılarla öğrenilmektedir. İnsan davranışlarının çok az bir kısmı katı, değişmez ve tümüyle türe özgüdür. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 92

93 DAVRANIŞIN OLUŞUM SÜRECİ
DÜRTÜ organizmada Eksikliğin hissedilmesiyle Yaşanan gerilim GÜDÜ gerilimin organizmayı eyleme Geçiren ve eylemde tutan güce ulaşması MOTİV eylemin Yönünü belirleyen Güc.(sosyokültürel Yaşantılara bağlıdır). DAVRANIŞ UYARICI Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

94 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
GÜDÜLENME Organizmayı eyleme iten ve eylemi yönlendiren içsel uyarım durumu. Hedefe yönelik davranış Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

95 Güdülenme bir ihtiyacın hissedilmesi ile başlar
İhtiyaç; insanın gelişimi ve çevresiyle uyumlu bir ilişki kurabilmesi için gereken önemli koşulların eksikliğini hissetmesi olarak tanımlanabilir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

96 GÜDÜLENME DURUMU İHTİYAÇ DÜRTÜ GÜDÜ DAVRANIŞ
Hissedilen bu ihtiyaçları gidermek için organizmada beliren bu güce dürtü, organizmanın belli bir yönde etkinlik gösterme eğilimine güdü, Organizmayı belli davranışlara sürükleyen bu içsel olayların tümüne güdülenme durumu denir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

97 İnsanları neler güdüler?
Açlık Susuzluk Uykusuzluk Cinsel yakınlık Üreme Güvenlik Ait olma Sevme, sevilme Saygı Tanınma Merak, bilme Estetik haz Kendini geliştirme Gerilim İntikam Elde etme İlerleme Acıma Ait olma İhtiras Değişim Özerklik Adalet arayışı Güçlü olma Korku Kontrol etme Heyecan Eğlenme Üretme Başarma Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

98 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
İKİ TEMEL İÇGÜDÜ TEMEL İÇGÜDÜ EROS (YAŞAM İÇGÜDÜSÜ) CİNSELLİK THANATOS (ÖLÜM İÇGÜDÜSÜ) SALDIRGANLIK Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

99 GÜDÜLENMEYİ NELER ETKİLER?
İhtiyaçlarımız ( fizyolojik ve psikolojik sağlık için duyulan nesnel gereklilikler) Değerlerimiz ( kendimiz için iyi veya faydalı gördüğümüz ve kazanmaya veya sürdürmeye çalıştığımız şeyler) Amaçlar veya niyetlerimiz (davranışlarımızın amacı veya niyeti) Duygularımız. REFİKAYAZGAÇ Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

100 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
GÜDÜLENME İçsel güdülenme : herhangi bir dışsal uyaranın etkisi olmadan davranmak ( yeni bir şey öğrenmekten keyif aldığımız ve kendimizi geliştirdiğimiz için okuyorsak) Dışsal güdülenme : dışsal bir uyaran etkisiyle davranmak ( ana babamızın veya toplumun gözünde iyi bir insan olmak için okuyorsak) Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

101 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
ÖĞRENİLMİŞ GÜDÜLER Doğuştan değil yaşantılar sonucu öğrenilmişlerdir. Davranışlarımız üzerinde öğrenilmemiş dürtü ve güdüler kadar etkilidirler. REFİKA ÖZKAN Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

102 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
ÖĞRENİLMİŞ GÜDÜLER Saldırganlık Başarı Güç kazanma Bir arada bulunma Sosyal kabul Uyma Yardım etme Bağımlılık Düzenlilik REFİKA ÖZKAN Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

103 ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE
YÜKSEK BAŞARI GÜDÜSÜ OLAN KİŞİLER; Kendine güvenli Sorumluluk alma bilinci yüksek Sosyal baskılara boyun eğmeyen İç odaklı yönelime sahip Yarışmacı ortamlarda hızlı öğrenen A tipi insan Kendileriyle yarışan bireylerdir. REFİKA ÖZKAN Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

104 FİZYOLOJİK GEREKSİNİMLER
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME DEĞERLİ HİSSETME GEREKSİNİMİ Prestij,başarı,yeterli olmak ve başkalarınca benimsenip tanınmak, saygı AİT OLMA GEREKSİNİMİ Başkaları ile ilişki kurmak, kabul edilmek ve bir yere ait olmak, aile ve arkadaşlık GÜVENLİK GEREKSİNİMİ Kendini güven ve emniyet içinde ve tehlikeden uzak hissetmek, iş güvenliği, sağlık, aile güvenliği DEĞERLİ HİSSETME GEREKSİNİMİ Prestij,başarı,yeterli olmak ve başkalarınca benimsenip tanınmak,benlik saygısı,başkalarına saygı duymak 55. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları Kişinin amacını gerçekleştirmesi ve potansiyelini ortaya çıkarması,kişisel tatmin,kişisel başarı,bilimsel buluşlar,yaratıcılık,spontanlık,problem çözme,gerçekleri kabul etme FİZYOLOJİK GEREKSİNİMLER Yemek, içmek, uyumak, seks, barınma,homeostasisi sağlamak vs REFİKA ÖZKAN Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 104

105 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Maslow’a göre; Tüm güdüler hiyerarşik olarak aşağıdan yukarı sınıflanırlar. En alttakiler göreceli olarak basittir. Bir üst düzeye geçmek için alt düzeydeki güdülerin belli düzeyde doyurulması gerekir. Bu durum hem güdülerin evrimi hem de bireyin gelişimi açısından geçerlidir. REFİKA ÖZKAN Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

106 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
DİKKAT! Bireyden bireye düzeyler arasında farklılık olabilir. Bazıları için sosyal ilişkilerle insanlara yakınlaşma güdüsü, emniyet ve korunma güdüsünden daha önce gelir. İnsanların içinde bulunduğu kültürel yapı ve aile değerleri hangi düzeydeki güdülerin daha belirgin ve baskın rol oynayacağını saptar.(paragözlerin manevi aşama olan kendini gerçekleştirmeye yönelmesi zordur!) Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

107 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
DUYGU NEDİR? Latince “emovere”---harekete geçirme, oynatma anlamına gelir.(Emotion) Türkçede ruhsal alandaki bazı oynamalar için kullanılır. Bir davranış yapısı olup, doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan, ,iç ve dış uyaranlara bağlı olarak oluşur, kendilerini ilk ortaya çıkaran uyarıcı yok olduktan sonra da varlıklarını sürdürürler. Bilişsel ve fizyolojik ögelere sahip davranışı etkileyen duyumlardır. REFİKA ÖZKAN Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

108 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
ROBERT PLUTCHİK(1980) Duyguları en etkili biçimde tanımlama ve sınıflama işleminin öncüsüdür. Davranışları güdüleyen duyguları 8 kategoride ele alır. Korku , hayret, üzüntü, tiksinti, öfke, umut, sevinç ve kabul edilme. REFİKA ÖZKAN Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

109 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

110 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
PLUTCHİK’E GÖRE Çemberde yan yana olan duygular birbirinin karşısında veya uzağında olanlara göre daha benzerdir. Farklı duyguların birleştirilmesiyle daha zengin bir yaşantı portföyü sağlanabilir. Duygu ne kadar şiddetliyse davranış güdülenmesi o kadar şiddetlidir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

111 HASTANE CANLI BİR SİSTEMDİR!
YÖNETİM HASTA YAKINI HEMŞİRE/FTR Uzm DOKTOR HASTA Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 111

112 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Düşünce, ilgi alanı,istek,ihtiyaç ve değerler gibi uyuşmayan veya uyuşmaz gözüken nitelik, nicelik veya güçlerin çarpışması, yarışması veya birbirini engellemesidir. ÇATIŞMA İnsan ilişkilerinin doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Gelişme ve öğrenme için bir fırsattır. Çatışmaya Ne Sebep olur? ·          Çatışmaya yol açan değişik motive edici güçlerin neler olduğunu bilirsek, çözüm daha çabuk ve kalıcı olur. ·          Çatışmaların çoğunlukla kaynağı insan ihtiyaçlarıdır. ·          İhtiyaçlarını gidermek için çatışmaya giren birey, bu ihityaçları karşılanmadığı sürece çatışmaya devam eder.  Çatışmaya Ne Sebep olur?  Temelde çatışmalar gereksinim ve isteklerin çatışmasından doğar dedik. Maslov’un gereksinimler pramidini hatırlayalım Bir seçim labirentidir: Her adımda his, davranış ve düşünce yönünden seçim yapmak gerekir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 112

113 EN AZ İKİ TEMEL FARKLILIĞIN
ÇATIŞMA BİREYİN KENDİ İÇİNDE ya da BİREYLER ARASINDA EN AZ İKİ TEMEL FARKLILIĞIN UYUŞMAZLIĞIDIR. Kişiler ihtiyaç ve isteklerinin farklılığından çatışma yaşar Maslowun ihtiyaçlar hiyararşısindeki karşılanmamış gereksinimler Çatışmaların temelini oluşturur. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 113

114 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Çatışma her zaman olumsuz değildir Durgunluğu önler Yaratıcı problem çözmeyi başlatır Kişisel ve toplumsal değişime neden olur. Kendini değerlendirme ve becerileri test etmeye yarar Çatışma anı, öğrenilebilir bir andır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

115 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
ÇATIŞMANIN KAYNAĞI KARŞILANMAMIŞ TEMEL GEREKSİNİMLER Ait olma Güç Özgürlük Eğlenme Farklı Değerler -İnançlar -Öncelikler -İlkeler Sınırlı Kaynaklar -Zaman -Para -Mal ÇATIŞMA Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 115

116 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
FARKLILIKLAR.. Değerler, öncelikler ve amaçlar çakıştığı zaman farklılıklar ortaya çıkar. Bu farklılıklar gerçeklere değil, bireyin onları algılamalarına dayanır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 116

117 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
ÇATIŞMA YELPAZESİ ŞİDDET VE KAVGA KRİZ KÜÇÜK TARTIŞMA RAHATSIZLIK YANLIŞ ANLAMA BASİT FARKLILIK Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 117

118 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

119 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

120 Çatışma bir değişiklik gereksinimini belirtir.
Değişme bildik kalıpları bozduğu için korkutucu gelebilir ama aynı zamanda ilişki için sağlıklı da olabilir. Üretken bir çatışma tarafların birbiriyle yeni ilişki biçimleri bulmalarına olanak sağlar. . Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

121 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Çatışma soruna tanı koyma olanağı tanır. Birçok insan sorunları kabul etmektense, onları yadsıma eğilimine sahiptir. Açık çatışma durumu karşılıklı beklenti ve gereksinimler konusunda bilgi sağlar. Çatışma emniyet sibobu işlevini görür. Düzenli çatışmalar sorunların üst üste birikip yığılmasını engeller. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

122 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Grup İçi Çatışma Çatışma Türleri Bireyler Arası Çatışma Bireysel Çatışma Gruplar Arası Çatışma Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 122

123 AMAÇ ÇATIŞMALARI Yaklaşma-Uzaklaşma Maaş düşürmeyi mi kabul etsem,
ACABA Hastaneye yakın bir eve mi taşınsam , yoksa Ailemle birlikte kalmaya devam mı etsem? ACABA Özel hastaneye geçip daha çok maaş mı alsam, yoksa ömür boyu garantili devlet hastanesinde mi kalsam? Yaklaşma-Uzaklaşma ACABA Maaş düşürmeyi mi kabul etsem, yoksa Hastaneden mi ayrılsam? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık! Yaklaşma-Yaklaşma Uzaklaşma-Uzaklaşma AMAÇ ÇATIŞMALARI Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

124 Hastaları gece uyandırmayın diyorlar, ateş takibini 24 saat istiyorlar
Servis şefi dan sonra hasta kabul etmeyin dedi. Hastane sahibi ise her gelen hastayı kabul edin diyor. Şimdi ben ne yapayım? Göndericilerarası Rol Çatışması Hastaları gece uyandırmayın diyorlar, ateş takibini 24 saat istiyorlar (Ama nasıl?) Hastane sahibi yönetim kadrosunda görev almamı istiyor? Peki ama o zaman ben hastalarıma ne zaman bakabileceğim? Göndericinin Kendi İçindeki Rol Çatışması Rollerarası Çatışma ROL ÇATIŞMALARI Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

125 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
ÇATIŞMAYA GÖSTERİLEN TEPKİLER Kaçma Çekilme İnkar Görmezden gelme Kavga Tehdit Saldırı öfke Problem çözme Anlayış Saygı Çözüm Kaybet/Kaybet Kaybet/Kazan Kazan/Kazan Kaybet/Kazan Kaybet/Kaybet Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 125

126 çatışma çözme yöntemlerinden
Sorunların çoğu çatışmalardan değil Yanlış çatışma çözme yöntemlerinden kaynaklanır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 126

127 çatışma yapmaMAya yönelik
BİZ çatışma çözmeye değil çatışma yapmaMAya yönelik Yetiştiriliriz. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 127

128 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Çok önemli İ L Ş K E R Az önemli A M AÇ L A R Çok önemli Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 128

129 ÇATIŞMA STRATEJİLERİ…
Köpek Balığı (Zorlama) Kaplumbağa (Geri Çekilme/Kaçma) Ayı Tedy (Yapıcı/Yumuşak) Tilki (Uzlaşma/Orta yolcu) Baykuş (Problem Çözme/Yüzleşme) Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 129

130 Çatışma Yönetimi Stratejileri
Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç

131 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Kaçınma ve geri çekilme En büyük kayıp çözümsüzlüktür Kaplumbağalar çatışmadan korunmak için kabuğuna çekilirler. Eğer amaçlar önemsiz ve başkalarıyla ilişkilerimizi de korumak çok önemli değilse Kullanılabilir. Olumsuz durumlarda eğer yapacak daha iyi bir şeyiniz yoksa sakin olmak ve çekilmek Duyguları kontrol etmek. KAPLUMBAĞA (Kaçan) Kaplumbağa çatışma durumunda kabuğuna çekilir. Amaçlarını ve ilişkilerini bir kenara bırakır. Çatışmayı ortaya çıkarak sorunlarla uğraşmaz. Çözüm için umut taşımaz. Çaresizdir. Çatışma durumlarında hem psikolojik hem de fiziken geri çekişmenin kolay olduğunu kabul eder. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 131

132 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Amaç odaklı Zorlama Kazan-kaybet müzakeresi Güç kullanımı Yarışmacı Düşmanlık ve pişmanlık Saldırganlık içerir Kazanma ihtiyacı yüksektir İlişki önemsenmediğinde Değişim beklentisi çok zayıfsa İvedilik söz konusu ise KÖPEKBALIĞI (Zorlayan) Köpekbalıkları karşılarındakini kendi amaçlarını kabule zorlayarak güçlerini kullanırlar. Amaçları kendileri için çok öncelikli, ilişkileri az önceliklidir. Başkalarının onları sevmelerini ve kabul etmelerini beklemezler. Köpekbalıkları kazanırken diğeri kaybeder. Saldırarak, üstün güç göstererek, ezerek kazanırlar, çünkü kaybetmek zayıflık, yetersizlik işaretidir. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 132

133 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Ayı Tedy… Kolaylaştırıcı, yapıcı İlişki odaklı Fedakar Bir karar verme gereği zorunlu ise Kaybetmek ilişkide kalmayı sağlıyorsa SEVİMLİ AYICIK (Yumuşak) Ayıcıklar için ilişki ve başkaları tarafından sevilmek çok önemlidir. Uyum amaçlı davranmak bir amacı başarmaktan daha doğrudur. Çatışmalarda ilişki bozmadan müzakerenin imkansız olduğuna inanırlar. Çatışma sürecek, ilişki bozulacak, birilerinin canı yanacak diye korkarlar. İlişki bozulmasın diye amaçlarından vazgeçerler. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 133

134 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Amaçlar ve ilişki odaklı Amaçlarından vazgeçebilirler, başkalarının da vazgeçmesini beklerler Kazan-kazan veya kaybet-kaybet Kumar oynamak Zaman baskısı yoksa Basit çözüm veya anlaşma olamayacaksa TİLKİ (Orta yolcu) Tilkiler hem kendi amaçlarını, hem de ilişkileri önemser ve orta yolu bulmaya çalışırlar. Kendi amaçlarının bazılarından vazgeçerken, karşılarındakini de bazı amaçlarından vazgeçmeye ikna ederler. Ortada buluşarak her iki tarafın da biraz kazanmasını sağlarlar Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 134

135 Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç
Baykuş Problem çözme Amaçlara ve ilişkiye büyük derecede önem verme Kazan-kazan Olumsuz duygular yaşanmaz Fazla zaman ve enerji ister Öğrenme ve gelişim talep ediliyorsa BAYKUŞ (Yüzleşen) Baykuşlar amaçlarını da ve ilişkilerini de önemserler. Çatışma olduğunda bunu bir sorun olarak ele alırlar. Çözüm ararken her iki tarafın gerginliklerini anlarlar ve azaltmaya çalışırlar. Müzakere yaparlar. Herhangi bir tarafın tek olarak amacına ulaşması baykuş için yeterlı olmaz. Onlar için olay hem iki tarafın duygusal rahatlaması ve ilişkinin sürmesi, hem de amaçlara ulaşıldığında tamamlanır. Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç 135

136 ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE ZOR OLAN DURUMLAR
Konu etnik, din ve değerler ise Çatışmaya taraf olanlar çoksa ve sonuç kalabalığı etkiliyorsa Gelecekte birlikte ve bir arada yaşanacaksa Bir taraf kaybettiğini düşünüyorsa Uzman Psikolojik Danışman Refika Yazgaç


"Uzm. Psikolojik Danışman" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları