Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 2009 teklif çağrısı döneminde sunulan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 2009 teklif çağrısı döneminde sunulan"— Sunum transkripti:

1

2 Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 2009 teklif çağrısı döneminde sunulan
Büyük Şehirlerde Suçun Önlenmesinde Toplum Destekli Polislik ve Yeni Yaklaşımlar Projesi Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 2009 teklif çağrısı döneminde sunulan “Büyük Şehirlerde Suçun Önlenmesinde Toplum Destekli Polislik ve Yeni Yaklaşımlar” isimli proje Ulusal Ajans tarafından görevlendirilen bağımsız uzmanlarca, 1001 başvuru arasından, desteklenmeye değer bulunan 89 proje arasında yer almıştır.

3 Proje Hareketliliği (Çalışma Ziyareti)
Proje kapsamında sekiz kişilik Emniyet Müdürlüğümüz heyeti, Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün misafiri olarak, 03 – 18 Aralık 2009 tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’e çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

4 Heyetimiz Üyeleri Adı Soyadı Rütbesi Ünvanı H. Yusuf KARABABA
2. Sınıf Emniyet Müdürü Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet AKGÜN Arif CANLI 3. Sınıf Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürü Savaş DEMİREL Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü İbrahim ÇAPAN 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ar-Ge Şube Müdürü Hayrettin BAYRAKTAR TDP Şube Müdürü Ziya LEZKİ Emniyet Amiri Asayiş Şube Müdürlüğü Bünyamin POLAT Başkomiser Ar-Ge Şube Müdürlüğü

5 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınması öngörülen konu başlıkları
Suçun önlenmesinde TDP biriminin kuruluş çalışmaları TDP’de görev alacak personelin niteliklerinin belirlenmesi Toplum içerisindeki değişik özellikler taşıyan çevrelerin etkileri (dezavantajlı guruplar) Suçun önlenmesinde halk kesimleri ile etkileşim Personelin meslek öncesi ve meslek içi eğitimi Diğer kuruluşlarla etkileşim (Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri vb.) Uluslararası boyutta TDP çalışmaları

6 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınması öngörülen konu başlıkları
Suç önlemesinde soruşturmacı birimler ile iş birliği halinde yapılan çalışmalar Yerleşim yeri, ekipman, teçhizat, lojistik Suçun önlenmesinde kurum, kuruluş, halk kesiminin rolü TDP ile ilgili yasal düzenlemeler TDP bütçe yapısı ve Stratejik Planlama çalışmaları

7 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Berlin Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünce koordine edilen önleyici polislik çalışmaları ve organizasyon

8 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Toplu ulaşım araçlarındaki güvenlik tedbirleri ve yerel kuruluşlarla geliştirilen polis işbirliği çalışmaları

9 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Berlin Emniyeti, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkez Amirliğince yürütülen ve “Neukoelln Anneleri” entegrasyon projesi

10 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Yaşlı vatandaşların hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirilmeleri amacıyla hazırlanan “Yaşlı Vatandaşların Güvenliği” konulu tiyatro oyunu projesi ve örnek oyun

11 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Toplumsal olaylarda göstericileri mülakat yoluyla ikna etmekle görevli Berlin Polisi “Uyuşmazlığı Önleme Ekibi” (Anti – Conflict Team)

12 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Polis ve göçmenler arasında meydana gelen uyuşmazlıklara çatı olmaya dönük polis içerisindeki yapının tanıtımı “Polis ve Göçmenler” konulu sunum

13 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Polis birimlerinde ve yerel organizasyonlarla network uygulaması; Gençlerin uyuşturucudan korunmalarını temin etmek amacıyla geliştirilen “Uyuşukluğa İzin Vermeyeceğiz Projesi”

14 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Çocukların özellikle kış aylarında göller ve kanallarda uymaları gereken güvenlik kuralları ile acil durumlarda ne şekilde yardım talep edecekleri konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla Berlin Deniz Polisi tarafından hazırlanan “Bobby Ayı ve Hansi Tavşan” Projesi

15 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Gençlerin suç işlemeleri durumunda karşılaşacakları mahrumiyetler ve işleyecek olan yasal prosedür hakkında bilgilendirmeleri yoluyla suçtan uzak tutulmalarını amaçlayan “Gençler için Yasal Uyarı” Projesi

16 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Berlin Polisinin mükerrer suçu önleme çalışmalarına dair proje

17 Çalışma ziyareti kapsamında ele alınan konular
Konutların güvenliğini sağlamada kullanılan teknik önleme biriminin tanıtımı

18 Teşkilatımızda Tatbikinde Fayda Görülen Hususlar
Berlin Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 merkez İlçe Emniyet Müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı toplam 43 Polis Merkezi Amirliği yapılandırılmıştır. Merkez İlçe Emniyet Müdürlükleri ülkemizdeki orta büyüklükteki İl Emniyet Müdürlüğü şeklinde yapılandırılmıştır, fiziki ve tarihi yapılarda hizmet vermektedir.

19 Teşkilatımızda Tatbikinde Fayda Görülen Hususlar
Polis Merkezi Amirlikleri ise Teşkilatımızdaki İlçe Emniyet Müdürlüğü seviyesinde teçhiz edilmiştir. Bu birimlerde bütçe ve harcama süreçleri ihtiyaçlarının önceden belirlendiği ve bu kapsamda kaynakların tanımlandığı ve tahsis edildiği görülmektedir. Bütçe tahsisatının nitelikli istatistik ölçüm yöntemleri bağlamında gerçekçi boyutta yapıldığı ve bu boyutta sıkı disiplin içinde olduğu anlaşılmaktadır.

20 Teşkilatımızda Tatbikinde Fayda Görülen Hususlar
Personel mesaisinin haftada 40 saat üzerinden düzenlendiği ve polis merkezi grupları hizmetlerinin 4-5 grup üzerinden yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Gelişen durumlara göre fazla mesai yapması gereken personelin ücret ya da izin karşılığı bahse konu fazla mesai hizmetini yürüttüğü görülmektedir. Merkezde etkili bir önleyici polislik şubesi bulunmamaktadır ve önleyici polislik çalışmaları sorumlu şube koordinesinde, Berlin çapında ilgili şube müdürlüklerinde görevli 200 kişi ile birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı olarak Emniyet Müdürünün talimatı ve onayı ile yürütülmektedir.

21 Teşkilatımızda Tatbikinde Fayda Görülen Hususlar
Sivil toplum kuruluşları, Gençlik Dairesi ve Belediyeler tanımlanan problemler ve networkler (sosyal ağlar) içerisinde yer almaktadır. Bahse konu kurumların imkânlarının suçun önlenmesinde kullanılmasında Berlin Emniyet Müdürlüğü zaman zaman lokomotif görevi gördüğü anlaşılmaktadır.

22 Teşkilatımızda Tatbikinde Fayda Görülen Hususlar
Sanık ve şüpheli haklarının insan hakları boyutunda önemli gelişme kaydettiği bilinmektedir. Evrensel hukuk boyutunda kamu otoriteleri sanığa bir takım imkânlar oluşturmakla yükümlüdür. Ancak mağdur haklarının korunmasına yönelik çalışmaların bu çerçevede yeterince ilerleyemediği değerlendirilmektedir. Dönemin Emniyet Müdürünün çabaları ve Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün lokomotif desteği neticesinde Beyaz Halka Derneği kurulmuştur.

23 Teşkilatımızda Tatbikinde Fayda Görülen Hususlar
Derneğin yıllık bütçesi (ondört milyon) Eurodur. Derneğe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında yer tahsis edilmiştir ve Berlin Emniyetinden emekli bir personel derneğin Berlin şubesine başkanlık etmektedir. Derneğin mağdurlara avukat temin etmek üzere kaynak aktarımı ve hukuki destek sağladığı anlaşılmaktadır. Mağdur haklarının korunması amacıyla çeşitli konularda ihtisaslaşmış 60 yakın sivil toplum örgütünün faaliyet gösterdiği alınan bilgiler kapsamında anlaşılmaktadır.

24 Teşkilatımızda Tatbikinde Fayda Görülen Hususlar
Mükerrer suçların takip ve kontrolü için hukuki kapsamda kriterler geliştirilerek söz konusu suçluların takibine dair önemli çalışmalar yapıldığı ve toplum destekli polislik kavramından çok suçun önlenmesinde toplum kesimleriyle işbirliği ve önleyici polislik yaklaşımlarının öne çıktığı anlaşılmaktadır.

25 Teşkilatımızda Tatbikinde Fayda Görülen Hususlar
Örneğin Direksiyon 2 olarak ifade edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü kuruluşunda önleyici hizmetlerden sorumlu bir Emniyet Müdür Yardımcısı ve ona bağlı 4 büronun oluşturulduğu ve her büronun başında komiser sınıfı bir personel ile 5-7 memurun görevlendirildiği, toplum kesimleriyle proje odaklı çalışmalar yaptıkları ve toplum destekli polislik mantığının tüm birimlerce yapılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

26 Teşkilatımızda Tatbikinde Fayda Görülen Hususlar
Geçen yıl Berlin Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde gerçekleştirilen proje kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğünde staj yapan Türk asıllı Alman Emniyet Teşkilatı mensupları ile yarı resmi bir yemekte bir araya gelindi. Berlin ve Ankara Emniyet Müdürlükleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Berlin Emniyet Müdürlüğünde görevli 280 civarında Türk asıllı polisin görev yaptığı bilgisine ulaşıldı. Personelin iki ülke Emniyet Teşkilatları işbirliğiyle gerçekleştirilecek projelerde aktif görev alabilecekleri değerlendirilmektedir.

27 Teşkilatımızda Tatbikinde Fayda Görülen Hususlar
Nitelikli işbirliği ile gerçekleştirilecek benzer faaliyetlerin artırılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.


"Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 2009 teklif çağrısı döneminde sunulan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları