Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyoloji Dönem Ödevi Adı: Şeyma Soyadı: Yılmaz Sınıf: A9/F No: 456

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyoloji Dönem Ödevi Adı: Şeyma Soyadı: Yılmaz Sınıf: A9/F No: 456"— Sunum transkripti:

1 Biyoloji Dönem Ödevi Adı: Şeyma Soyadı: Yılmaz Sınıf: A9/F No: 456
Konu: Biyoloji Bilimine Katkıda Bulunan Türk Bilim Adamları Öğretmen: Fatma Kutluyuva

2

3 Prof. Dr. Ali Demirsoy

4 Prof. Dr. Ali Demirsoy 1945 yılında, Yuva (Gerüşla)- Kemaliye (Eğin)/Erzincan köyünde çiftçi-sanatkar Mehmet Sadık Demirsoy'un oğlu olarak dünyaya geldi yılında, köyündeki ilkokulu, 1959'da Kemaliye'deki ortaokulu, 1962'de Ankara Gazi Lisesi'ni, 1966'da Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü'nü bitirdi.

5 Petrol aramada staj yaptı
Petrol aramada staj yaptı yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne asistan oldu yılında Erzurum ve civarı vilayetlerin Orthoptera Faunası adlı tezle doktor oldu. Aynı yıl DAAD'den aldığı bir bursla Almanya'da lisan okuluna devam etti.

6 Daha sonra Humboldt bursunu kazanarak Hamburg Üniversitesi'nde, Paris ve Londra'daki araştırma enstitülerinde çalıştı. Türkiye'nin Caelifera Faunasının taksonomik incelemesi adlı tezle 1974 yılında Habilitasyonunu yaptı. Yine bu süre içerisinde Birleşmiş Milletler'in finanse ettiği bir derin deniz araştırmasına katılarak Kuzey Kutbu ve Grönland'da, İzlanda civarında, oseonografik, yavru balık ve deniz akımlarını inceleyen bir bilimsel araştırmaya aktif olarak katıldı

7 1984 yılında Alexander von Humboldt bursunu tekrar alarak, Hamburg Üniversitesi Zooloji Enstitüsü'nde Türkiye Faunası ile ilgili araştırmalarına devam etti yılında Hacettepe Üniversitesi'ne atandı yıllarında Zooloji Bölüm Başkanlığı, yılları arasında da Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı yaptı.

8 1982 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ders kitaba, araştırma, deneme ve bilimsel roman tarzı çok sayıda kitabı vardır. Türkiye faunasının yanısıra, çevre, biyolojik çeşitlilik ve biyoloji eğitimi ile ilgili çalışmaları ve girişimleri vardır.

9 Bilimsel Aktiviteler Burslar ve oduller
1. DAAD Bursu, Münih, 2. Alexander Humboldt Bursu (24 ay), Hamburg, Paris, Londra ve Berlin Üniversiteleri, ve 1984

10 3. Birleşmiş Milletlerin Desteklediği "İzlanda, Gröland ve Kuzey Kutbu Oşeonografik ve Derin Deniz Biyolojisi Araştırması" projesine biyoloji uzmanı olarak l974  4. Uluslararası Könisberg ekspedasyonuna Orthoptera uzmanı olarak

11 5. Poprad/Çekoslovakya'da yapılan Uluslararası 3
5. Poprad/Çekoslovakya'da yapılan Uluslararası 3.Biyoloji Olimpiyatına Türkiye'nin gözlemcisi olarak katılma; IV., V ve VI. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatına Türkiye takımını bilimsel olarak hazırlama ve olimpiyatta takım lideri olarak temsil etme

12 6. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği tarafından, 28 Mayıs 1996 tarihinde Türkiye Faunası'na yaptığı katkılardan dolayı şeref ödülü. 7. Çevre Bakanlığını tarafından 1998 Birleşmiş milletler " Unep Sasakava Enviroment Prize" ödülüne aday.

13 8. Çevre Bakanlığını tarafından 1999 Birleşmiş milletler "Global Environment Leadership Award" ödülüne aday.

14 Prof. Dr. Yusuf Vardar

15 Prof. Dr. Yusuf Vardar 1921 Karacaova (Yunanistan) doğumludur. Tekirdağ Ortaokulu'nu ve Edirne Lisesi 'ni bitirdikten sonra, 1946'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü'ne bağlı Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun olmuştur.

16 1949'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Kürsüsü'nde Prof
1949'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Kürsüsü'nde Prof. Dr. Leo Brauner'in öğrencisi olarak "Angiosperm Nebatların Su Altındaki Transpirasyonu Hakkında İncelemeleri" konusunda yaptığı tezle Doktora derecesine hak kazanmıştır.

17 1954 yılında yine İstanbul Üniversitesi'nde Doçentliğe yükseltilmiştir
1954 yılında yine İstanbul Üniversitesi'nde Doçentliğe yükseltilmiştir. Çalışmalarını Ocak-Aralık 1958 arasında, ABD hükümetinin verdiği bursla, International Cooperation Administration programından yararlanarak "Bitki Fizyolojisinde Atomun Sulhçu Gayelerle Kullanımı".

18 konularında araştırmalar yapmak üzere University of Wisconsin'de sürdürmüştür. ABD'den dönüşte ise, Nisan 1959'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bünyesindeki Biyoloji Enstitüsü'ne Doçent olarak atanmış ve 1960'ta da bu Enstitü'de Profesörlüğe yükseltilmiştir

19 HİZMETLERİ Ekim 1961'de, kuruluşuna öncülük ettiği ve Türkiye'nin üçüncü Fen Fakültesi olan, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı'na seçilmiştir. Ardından üç yeni dönem (Ekim 1963, Ekim 1965 ve Ekim 1969) Fen Fakültesi Dekanlığını yürütmüştür. Ayrıca arasında E.Ü. Fen Fakültesi Botanik Kürsüsü Başkanlığı yapmıştır.

20 Ekim 1971-Mayıs 1974 döneminde ise Ege Üniversitesi Rektörlüğüne seçilmiştir. Temmuz 1964-Ocak 1966 arasında TÜBİTAK BAY Grubu üyeliğini, 'te TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğini yürütmüş; Şubat 1972-Ocak 74 arasında da TÜBİTAK Bilim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir. 20

21 Temmuz 1973'te Üniversitelerarası Kurul'un oluşturulmasıyla seçimle işbaşına gelen ilk Üniversitelerarası Kurul Başkanı olan Vardar, bu görevi Haziran 1974'e dek yürütmüştür. Yine yılları arasında, 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

22 Kasım 1977'de, yaş haddi ile emekli olmasına 11 yıl varken, kendi isteğiyle E.Ü. Fen Fakültesi'nden emekli olmuştur. Emekliliğinin ardından arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası 'nda Baş Müşavir ve Genel Sekreter olarak görev almıştır.

23 Bu dönemde de kendisi temel bilimci olduğu halde, uygulamaya inanmış ve her zaman savunduğu üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması ve geliştirilebilmesi için katkılarda bulunmuştur.

24 EBSO-TÜBİTAK işbirliği ile, EBSO-Ege Üniversitesi arasında oluşturulan Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi'nin (ÜSİGEM) hayata geçirilmesinde rol oynamıştır. Bu çalışmaları nedeniyle kendisine Fahri Doktora payesi verilmiştir

25 BİLİMSEL ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Yusuf Vardar Türk Biyoloji Derneği, ABD, İsviçre, Alman Botanik Dernekleri, Avrupa Bitki Fizyologları Birliği gibi mesleki örgütlere üye olmuş, 1950'li yıllarda Türk Biyologlar Derneği Başkanlığı yapmıştır. 1969'da Yale Series in Sciences International Advisory Board'a seçilmiştir

26 Ayrıca 'da Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu üyesi, 'da CENTO Bilimsel Koordinasyon Heyeti Türk Delegesi ve 'te Akdeniz Uygulamalı Bitki Fizyologları Örgütü Başkanı olarak görev almıştır.

27 Uluslararası düzeyde (Ekim Ekim 1971) bitki hormonları transferi ve bitki büyüme hormonları konularında İzmir'de iki kez NATO-Advanced Study Instıtute düzenlemiştir. Bu NATO-ASI toplantılarında sunulan makalelerin toplandığı ve editörlüğünü Vardar'ın yaptığı kitaplar günümüzde de sanal ortamda satıştadır.

28 Vardar (1968) Elsevier ve Kaldewey and Vardar (1972) Verlag Chemie, gibi birçok elektronik kitapçıda satılmaktadır. (web adreslerine ulaşım tarihi 16 Mayıs 2006). Yine İzmir'de Ekim 1975'te K.H. Sheikh ve M. Öztürk'le beraber 3rd Mediterranean Plant Physiologists (MPP) toplantısının düzenlenmesini sağlamıştır. Toplam 7 adet Yüksek Lisans ve 12 adet Doktora tezi yönetmiştir.

29 Yusuf Vardar ayrıca yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla 1976 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü 'ne layık görülen ilk botanikçidir.

30 YAYINLARI Vardar'ın yayınları 60'ı yabancı dilde, toplam 130 orjinal makale; editörlüğünü üstlendiğini ve ingilizce olarak yayımlanan 3 adet kitap; toplam 25 adet Türkçe ders kitabı; 77 adet Türkçe derleme makale ile Ege Ekspres, Rapor, Tercüman, Yeni Asır, Son Havadis gibi günlük gazetelerde yayımlanan 1000 kadar yazıdır.

31 Ayrıca 1975 yılına kadar, 17 farklı temel bitki fizyolojisi kitabında Vardar'ın çalışmalarına gönderme yapılmıştır. Türkçe kitaplarından bazıları sanal ortamda hala satılmaktadır. Makalelerine, Science Citation Index'de sadece yılları arasında 70'ten fazla atıf yapılmıştır. Y. Vardar, Cumhuriyet'ten sonra Türk biyolojisinin gelişmesine katkıda bulunan bilim adamları arasında anılmaktadır.

32 Prof. Dr. Osman Nuri Eralp

33 Prof.Dr.Osman Nuri Eralp
( , İstanbul), Türk bakteriolog ve veterinerdir. Tahsilini İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyeyi (Sivil tıp fakültesini) bitirdikten sonra Paris Sorbonne ve Institut Pasteur'de tamamlamıstır.

34 Osman Nuri Eralp bakteriyoloji ve viroloji üzerine önemli arastirmalar yapmış bir bilim adamıdır. Çalışmalarını özellikle: tüberküloz, tüberkülin, şarbon, sığır vebası, kolera, gonokok, frengi, sütte yaşayan ve sütle bulaşan bütün mikroorganizmalar ve diğer konular kapsamaktadir.

35 seneleri arasında "Ilm-i Ensaç adı altında anabilim dalında İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde Histoloji ve Embriyoloji dersleri vermiştir.

36 Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

37 Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
1935'te doğan Sinanoğlu, 1953’te Atatürk tarafından 1928 yılında kurulmuş TED Yenişehir Lisesini burslu olarak okudu ve birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla kimya mühendisliği okumak üzere ABD'ye gitti. 1956’da ABD Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Kimya Mühendisliği'ni birincilikle bitirdi

38 1957’de Massachusetts Institute of Technology ' yi ( MIT ) 8 ayda birincilikle bitirerek Yüksek kimya Mühendisi oldu. 1960’ta Yale Üniversitesinde "asistant professor" (yardımcı doçent ) olarak çalışmaya başladı. 26 yaşında iken atom ve moleküllerin çok elektronlu kuramı ile "associate professor" (doçent) ve 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırdı ve "full professor" ( profesör ) ünvanını aldı. Bu ünvan ile modern üniversite tarihinin ve Yale Üniversitesi tarihinin en genç profesörü oldu.

39 1964’te ODTÜ'ye danışman profesör oldu
1964’te ODTÜ'ye danışman profesör oldu. Yale Üniversitesinde ikinci bir kürsüye daha profesör olarak atandı. Dünyada yeni kurulmaya başlayan Moleküler Biyoloji dalının ilk birkaç profesöründen biri oldu. (Watson ve Crick sarmal modelindeki dna sarmalının çözelti içinde o halde nasıl durduğunu keşfeden adam - solvofobik kuvvet ) Amerikan Ulusal bilimler akademisine Üye olarak seçildi. Buraya seçilen ilk ve tek Türk oldu.

40 İki defa Nobel' e aday gösterildi
İki defa Nobel' e aday gösterildi. Defalarca Nobel Akademisinin isteği üzerine Nobel'e adaylar gösterdi. Dünyanın sayısız yerinde sayısız buluşları ve teoremleri ile ilgili sayısız konferans verdi. 26 yaşından beri devam ettiği Yale Üniversitesinde Moleküler biyoloji ve kimya olmak üzere iki kürsüde profesör ve son 7 senedir görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesinde ise Kimya dalında olmak üzere bir kürsüde Profesör olarak görevini sürdürüyor

41 Prof. Dr. Semahat Geldiay

42 Prof. Dr.Semahat Geldiay
1923'te İzmir'de doğan Prof. Dr. Semahat Geldiay, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü'nü 1946'da bitirdi. Doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Kürsüsü'nde 1954'te tamamladı. Doktora sonrası eğitimine New York'ta Columbia Üniversitesi Zooloji Bölümü'nde devam etti.

43 Yurda döndükten sonra 1961 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'ne naklen atandı, aynı yıl doçent oldu ve burada 1967'de profesörlüğe yükseldi. O yıllarda kuruluşunu yaşayan Tabii İlimler Bölümü'nün Genel Zooloji Kürsüsü'nde temel dersleri yürütmüş ve laboratuvarları kurma çabaları vermiştir.

44 Fen Fakültesi'nin gelişme aşamalarında yönetim sorumlulukları da alarak Kürsü Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Senato Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı dönemlerinde öğretim programlarının temelleri oluşturulmuştur. Hakkaniyete, adalete, yasa ve yönetmeliklere uyulmasına önem veren, olayları ve kişileri olduğu gibi kabul eden, sabırla dinleyen, sorunlara hoşgörüyle yaklaşan ve sesini yükseltmeden çözüm getiren bir yönetici olmuştur.

45 Bilimin evrenselliğine inanan hocamız, doktora öğrencilerinin tümüne yurdışı burslar ve seçkin araştırma laboratuvarlarında çalışma olanağı sağlamak için özel çaba harcamıştır. Bilgi, beceri ve görgülerinin artmasını, ufuklarının genişlemesini, dünyaya açılmalarını istemiştir. Kütüphane ve laboratuvar olanaklarıyla o yıllarda Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Zooloji Kürsüsü'nde çağdaş düzeyde gelişmiş bir araştırma ve eğitim kurumu oluşturmuştur.

46 Prof. Dr. Semahat Geldiay, nörosekresyon çalışmalarında evrensel boyuttaki öncülerin hemen arkasından gelen kuşakta yer almıştır. Prof. Dr. Selahattin Okay'ın yönetiminde tamamladığı doktora çalışmasında, nörosekresyon hücrelerinin böcek beyninde dağılışı, tipleri ve salınma yerlerini araştırmış, nörosekresyon hücrelerinin merkezi sinir sisteminin diğer bölgelerinde de olduğunu göstermiştir.

47 yılları arasında Columbia Üniversitesi, Böcek Fizyolojisi Laboratuvarı'nda Dr. E.S. Hodgson ile çalışan Prof. Dr. Geldiay, nörosekresyonun hayvan davranışını kontrol ettiğini ortaya koymuştur. Nörosekresyonun sinir sistemi ile ilişkilerini çalışarak, nörohormon depolayan organlardan bir elektrik şoku veya hiperaktivite ile hormonların aniden kana verildiğini deneysel olarak göstermiştir.

48 Alanında ilk olan bu deneyler, omurgasız ve omurgalılarda hormon salgılanmasının kontroluyla ilişkili olarak, çeşitli dillerde yazılmış temel ders ve başvuru kitaplarında daima yer almaktadır. İzleyen çalışmalarında, nörosekresyonun çoğalma ve özellikle yumurtaların olgunlaşması üzerindeki doğrudan rolünü deneysel olarak göstermiştir. Nörosekresyon hücrelerinin aktivitelerinin kontrolünde etkili olan çeşitli çevresel faktörlerden özellikle fotoperiyodun önemini, otoradyografi yöntemiyle ortaya koymuştur.

49 1970'li yıllar bilim dünyasında elektron mikroskobunun biyolojide yaygın şekilde kullanılmaya başladığı dönem olmuştur. Prof. Dr. Semahat Geldiay yıllarında, Fulbright ve Amerikalı Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin araştırma burslarını kazanarak, Washington Üniversitesi, Seattle, Zooloji Bölümü'nde Dr. J.S. Edwards ile birlikte elektron mikroskobuyla çalışmıştır. Böcek beyin nörosekresyon hücrelerinde hormon sentezi ile salınma mekanizmalarını araştırmıştır.

50 Serebnal Nörohemal Organ olarak isimlendirilen, hem böcek endokrinolojisi hem de filogeni açısından önemli olan, nörohormonların doğrudan beyinden salındığı yerleri göstermiştir. Böcek endokrinolojisi alanındaki bilgilerin birikiminde önemli bir gelişme basamağını oluşturan bu çalışmaya, çeşitli dergi ve kitaplarda çok sayıda atıf yapılmıştır. Prof. Dr. Semahat Geldiay, tüm bu çalışmalarıyla 1975 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü ile onurlandırılmıştır.

51 yılları arasında Dr. S. Karaçalı ile birlikte, NATO projesi desteği ile serebnal nörohemal bölgeyi diğer böceklerde de araştırmıştır. Bu projeden sağlanan önemli bir destekle Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne bir transmisyon elektron mikroskobu kazandırmıştır ve laboratuarının kurulmasını sağlamıştır. Proje sonuçları ve ilişkili çalışmalar uluslararası seçkin dergilerde yayınlanmıştır. Böyle bir laboratuvarın kurulmasıyla hem bölüm içinde hem de İzmir'deki üniversiteler ile araştırma enstitülerinde çok sayıda doktora ve doçentlik çalışmalarıyla özgün araştırmaların yapılmasına olanak hazırlanmıştır

52 İnce yapı çalışmalarına ek olarak, böcek hormonlarının böcek kontrolünde kullanılması konusunda Türkiye'de yapılan çalışmalara da öncülük etmiştir. Bu çalışmalar Dr. S. Karaçalı, Dr. N. Akyurtlaklı ve Dr. Ö. Deveci ile birlikte, iki TÜBİTAK Projesi ile desteklenmiştir. Son olarak, yıllarında, AID tarafından desteklenen bir projede, Montana State Üniversitesi'nden Dr. S.N. Visscher ile birlikte çalışarak, henüz dikkatleri yeni yeni çekmeğe başlayan bir alanda -böceklerin besinlerle aldığı bitki büyüme regülatörlerinin böcek kontrolünde kullanılabileceği konusundaki- çalışmalara öncülük etmiştir.

53 Prof. Dr. Semahat Geldiay'ın 1949 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Kürsüsü'nde başlayan akademik yaşamı, 1990'da Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde yaş haddinden emekli olduğu güne kadar aralıksız, bilime önemli katkılarla sürmüştür. Onun yönetiminde, 17 yüksek lisans tezi ile 9 doktora tezi tamamlanmıştır. Seçkin dergilerin hakem listelerinde yer alarak bazılarında Türkiye'yi temsilen yürütme komisyonu üyeliği yaparak bilim çevrelerinde saygın bir yer kazanmıştır.

54 Davet edildiği Amerika'daki Montana State, California ve Berkeley Üniversiteleri ile Kanada'da British Columsbia Üniversitesi'ni ziyaret ederek Zooloji ve Entomoloji bölümlerinde araştırmaları ile ilgili seminerler ve konferanslar vermiştir. Bilimsel araştırma coşkusunu derinden duyan, 42 yıllık hizmet sürecinin son günlerine kadar enerji ve heyecanını koruyan hocamız, başarılı çalışmaları nedeniyle 1996'da TÜBA Şeref Üyeliği ile onurlandırılmıştır. Bitmezmiş gibi görünen enerjisiyle, çalışkanlığıyla, coşkusuyla, bilimsel ve etik değerlere saygısıyla örnek bir hoca modeli oluşturmuştur. Öğrettikleri, sunduğu olanakları ve kazandırdıkları için, Prof. Dr. Semahat Geldiay'a öğrencileri minnettardır.

55 Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat

56 1914'de Ankara'da doğmuştur. İlköğrenimini 1925'de İstanbul Şark İdadisi'nde, orta öğrenimini 1931'de Kabataş erkek lisesi'nde tamamlamıştır. İstanbul tıp fakültesi'nden 1937 yılında mezun olan dr. Ekrem kadri unat; askerliğini yaptıktan sonra 1938'de mikrobiyoloji, parazitoloji ve salgınlar bilgisi enstitüsü'ne asistan olarak atanmıştır. 1940'da uzman, 1942’de doçent unvanını almıştır. 2. Dünya Savaşı yıllarında Trakya'da 2. tümen sıhhiye bölüğü, Gümüşsuyu askeri hastanesi, İstanbul Belediyesi Darülaceze hastanesi ve 102 no'lu ordu cerrahi hastanesi'nde çalışmıştır.

57 yılları arasında Amerika'da halk sağlığı yüksek lisans eğitimi yapmıştır. 1949'da yurda dönerek üniversitedeki görevine devam eden dr. Ekrem Kadri Unat, ek görev olarak da dünya sağlık Örgütü tüberküloz olgunlaşma ve gösteri merkezi laboratuarı'nı kurmuştur.

58 1958'de parazitoloji kürsüsünü kurmakla görevlendirilmiş ve burada profesörlüğe atanmıştır yılında Cerrahpaşa tıp fakültesi'nin kuruluşunda görev almıştır. fakültede mikrobiyoloji, tropikal hastalıklar ve parazitoloji kürsüsü'nü kurmuştur yılından sonra mikrobiyoloji anabilim dalı adını alan kürsüde 1967'den emekli olduğu 1983 yılına kadar başkanlığını yapmıştır yılına kadar sözleşmeli öğretim üyesi olarak aynı fakültede görev yapan prof. dr. Ekrem Kadri unat; pek çok öğretim üyesi ve mikrobiyoloji uzmanı yetiştirmiştir.

59 yılları arasında türk tıp tarihi kurumu başkanlığı'nı da yapan dr. Ekrem Kadri Unat; yaşamı boyunca halkın sağlık eğitimi ile ilgilenmiştir. Ülkemizde daha önce varlığı bilinmeyen 16 hastalık etkenini bulmuştur. mikrobiyoloji alanında pek çok orijinal çalışma yapmış, ayrıca türkçe tıp terminolojisi ve türkçe tıp eğitimi üzerinde de bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.

60 Türkiye tıp ortamına 35 bilimsel kitap, editörlüğünü yaptığı birçok kongre ve sayıları 350'yi bulan makale bırakmıştır. tıp tarihi üzerine araştırmaların sayısı ise 140'ın üzerindedir. Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat; 13 Nisan 1998 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. hocamız; mikrobiyoloji, halk sağlığı ve tıp tarihi alanlarındaki çalışmaları ile önemli bir bilimsel miras bırakmıştır.


"Biyoloji Dönem Ödevi Adı: Şeyma Soyadı: Yılmaz Sınıf: A9/F No: 456" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları