Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bağıl Değerlendirme Sistemi

2 Bağıl Değerlendirme Sistemi
Üniversitemizde eğitim öğretim yılından itibaren birimlerde yapılan seviye tespit sınavları ile yabancı dil ve Türkçe hazırlık sınıfları dışında başarı notu bağıl değerlendirme yöntemine göre hesaplanacaktır. Bu sunum kullanılacak bağıl değerlendirme sistemini tanıtmak amaçlıdır.

3 Bağıl Değerlendirme Sistemi
Mutlak Değerlendirme Sistemi Üniversitemizde şimdiye kadar kullanılan mutlak değerlendirme sistemine göre geçme notu 60’tır. Buna göre öğrencinin vize, final ve ödevlerinden hesaplanan puanı veya öğrencinin final notu 60’ın altında ise öğrenci ilgili dersten başarısızdır. Bu sisteme göre öğrencinin bir derste başarısız olmasında dersin konu ağırlığı, sınavın güçlüğü, dersi alan öğrencilerin genel başarı düzeyleri göz önünde bulundurulmamaktadır. Tüm dersler için sabit bir kritere göre değerlendirme yapılmaktadır.

4 Bağıl Değerlendirme Sistemi
Mutlak Değerlendirme Sistemi Diğer üniversitelerin not değerlendirme sistemleri öğrencilerimizin öğrenim hayatlarında ve mezuniyetlerinde haksızlığa uğramalarına neden olmaktadır. Mutlak değerlendirme yaptığımız dönemde öğrencilerimiz; yatay geçiş, Farabi, Mevlana, lisansüstü eğitime başvurma durumlarında daha az başarılıymış gibi işlem görmekteydiler.

5 Bağıl Değerlendirme Sistemi
Her dersin hedefleri, konu yapısı ve dağılımı birbirinden farklıdır. Bu nedenle notların dağılımı farklı olabilmektedir. Farklı bölümlerdeki öğrenciler aynı dersi alsa dahi öğrencilerin o derse ilişkin yükümlülükleri farklıdır. Aynı düzeyde başarılı olmaları beklenmemelidir. Ayrıca bir dersi farklı öğretim elemanları verebilmektedir. Bu durumda öğretim elemanından kaynaklı bazı farklılıklar (sınavların güçlüğü, dersin kapsamının farklı ele alınması gb.) söz konusu olabilmektedir.

6 Bağıl Değerlendirme Sistemi
Dolayısıyla not verme işlemini hem öğrencilerin genel durumuna dayalı olarak yapmak hem de öğrencilerimizin ileride doğabilecek mağduriyetlerini gidermek amacıyla «Bağıl Değerlendirme Sistemine» geçilmesi gerekli görülmektedir.

7 Bağıl Değerlendirme Sistemi
Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencilerin yarıyıl/yıl sonunda geçme notlarının hesaplanmasının ardından sonuçların harf notlarına dönüştürülmesi aşamasında devreye girmektedir. Bağıl değerlendirme sistemi ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının birlikte değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

8 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

9 Kullanılan Kısaltmalar
Kullanılacak kısaltmaların açıklaması şu şekildedir: Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS); öğrencilerin laboratuvar, ara sınav, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasını, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirleyen bir sistemi, Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL); istatistik değerlendirmeye katılan notların ham başarı notu cinsinden alt limiti, Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL); kesin kalma – koşullu geçme sınırı için belirlenmiş olan ham başarı notu cinsinden alt limiti, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL); yarıyıl/yıl içi etkinlik notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavında 100 üzerinden belirlenen alt limiti ifade eder.

10 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
Bağıl değerlendirme sistemi, bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise uygulanır. Bağıl değerlendirme sisteminde öğrencilerin geçme notları yönetmelikte ilan edilen şekilde (ara sınavın %40’ı, yarıyıl/yılsonu sınavının %60’ı ) hesaplanır. Bu şekilde ham başarı notu (HBN) elde edilir. İlgili fakülte ve yüksek okul için ilan edilen bağıl değerlendirmeye katılmada Ham Başarı Notu Alt limitlerine (HBAL) dayalı olarak öğrenci notu hesaplamaya alınır.

11 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
Üniversitemizde ilan edilen Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL), Ham Başarı Notu Alt Limiti (HBAL) ve Yarıyıl Sonu Sınav Limiti (YSSL) limitleri aşağıdaki şekildedir: VETERNER VE HUKUK FAKÜLTELERİ İÇİN BDKL=15 HBAL=50 YSSL=50 DİĞER FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN HBAL=30 YSSL=35

12 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
Üniversitemizin aldığı karara göre öğrencinin bağıl değerlendirme sistemine; Ham başarı notları BDKL altında kalan öğrencilerin notları, sınıf ortalaması ve standart sapma hesaplamasına katılmazlar ve bu notları alan öğrencilere doğrudan FF verilir. Ham başarı notları HBAL altında kalan öğrencilere doğrudan FF verilir. Ancak notları HBAL ile BDKL arasında kalan öğrencilerin notları diğer notlarla birlikte istatistik değerlendirmeye katılır. YSSL altında kalan öğrencilere ham başarı notları 38 ve aşağısında ise doğrudan FF, 39 ve üzerinde ise doğrudan FD verilir.

13 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
BDS bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. Bu sisteme göre Birinci aşamada grubun ortalaması, İkinci aşamada standart sapması hesaplanır. Üçüncü aşamada ise bu istatistiklere uygun daha önceden belirlenmiş dağılıma göre öğrencinin notu verilir.

14 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
Standart sapma büyük ise; Öğrencilerin aldıkları notlar birbirinden farklıdır. Sınıfın notları değişim göstermektedir. Grup başarı yönünden heterojendir. Standart sapma küçük ise, Öğrencilerin aldıkları notlar birbirine yakındır. Sınıfın notları fazla değişim göstermemektedir. Grup daha başarı yönünden homojendir.

15 Kırıkkale Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi
BDS’ye göre değerlendirme yapılacağı durumlarda iki farklı yöntem söz konusudur. Kullanılacak yöntem grubun ortalamasının 60’tan büyük veya küçük olma durumuna göre belirlenmektedir. Yöntemin belirlenmesi otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

16 BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
UYGULAMA ÖRNEĞİ- 1 (Ortalama < 60)

17 Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Örneği 1
Mühendislik Fakültesinden bir ders için elde edilen vize ve final notları şu şekildedir. Sıra Vize Final Ham Puan 1 60 70 55,6 15 83 45 60,2 29 76 35 51,4 43 63 40 49,2 2 82 38 16 80 28 48,8 30 87 25 49,8 44 68,8 3 71 32 47,6 17 84 81,6 31 59 41,6 79 67,6 4 68 54,2 18 67 50,8 52 20 32,8 46 97 64,6 5 45,2 19 33 70,4 47 29,2 6 32,6 72 54,6 34 46,4 48 39,2 7 40,8 21 63,2 90 75 81 49 88 8 37 22 51,2 36 78 73,2 50 33,8 9 89 71,6 23 55,4 43,2 51 100 10 57 34,8 24 53 73 65,2 11 64 46,6 69,2 39 56 37,4 12 62 60,8 26 77 59,6 27 13 86,4 41 14 65 42 54

18 BDS işlem aşamaları: Gruptan BDS’ye katılacaklar; BDKL’ye göre belirlenmektedir. Tüm öğrenciler BDKL üstünde olduğu için hepsi sisteme dahil edilmiştir. HBAL altında kalan 3 öğrenci (40, 47 ve 52 nolu) FF almıştır. YSSL altında kalan ve ham başarı notu 38 ve altında kalan 6 öğrenci (6, 10, 24, 32, 39 ve 50 nolu) FF almıştır. YSSL altında kalan ve ham başarı notu 39 ve üzerinde olan 13 öğrenci (3, 5, 7, 14, 16, 22, 30, 31, 34, 37, 41, 48, 53 ) FD almıştır. BDS’ye katılan öğrencilerin ham puanlarının ortalaması 52,73 olarak hesaplanmıştır. Ortalama 60’tan küçük olduğu için ilgili yöntem kullanılmıştır. BDS’ye katılan öğrencilerin ham puanlarının standart sapması 15,02 olarak hesaplanmıştır. Standart sapma > 10 olduğu için ilgili eşitliklerden yararlanılmıştır. Tüm öğrencilerin harf notları elde edilen sonuçlara göre verilmiştir.

19 BDS Harf Notları 34 52 50 15 FF 16 80 28 FD 42 60 DC 25 83 BB 47 43 20
Sıra Vize Final Harf Notu 52 50 15 FF 16 80 28 FD 42 60 DC 25 83 BB 47 43 20 31 59 30 4 68 45 9 89 32 37 63 2 82 38 CC 1 70 10 57 14 65 72 33 71 24 53 23 34 51 100 BA 40 3 13 49 88 6 44 22 78 26 77 48 36 39 56 8 35 46 97 CB 90 75 AA 11 64 DD 12 62 17 84 7 29 76 21 27 81 5 73 41 18 67 79 87 19

20 BDS Harf Notları BDS’ye dayalı elde edilen harf notlarının dağılımı tablo ve grafikteki gibi olacaktır. Frekans Yüzde Birikimli Yüzde AA 3 5,7 BA 4 7,5 13,2 BB 6 11,3 24,5 CB 32,1 CC 43,4 DC 54,7 DD 1 1,9 56,6 FD 14 26,4 83,0 FF 9 17,0 100,0 Toplam 53

21 BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
UYGULAMA ÖRNEĞİ- 2 (Ortalama > 60)

22 Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Örneği 2
Diş Hekimliği Fakültesinden bir ders için elde edilen vize ve final notları şu şekildedir. Sıra Vize Final Ham Puan 1 70 60 64 16 65 67 31 80 76 46 74 2 68 17 45 32 47 3 100 18 90 86 33 75 71 48 72 4 19 63 34 40 61 49 15 10 12 5 66 20 35 50 6 21 36 51 7 22 37 30 52 58 62 8 23 38 53 83 85 84 9 24 28 39 54 78 25 43 55 11 26 95 89 41 56 27 42 57 13 92 14 29 44 59 88

23 BDS işlem aşamaları: Bu gruptan BDS’ye katılacaklar; BDKL’ye göre belirlenmiştir. BDKL altında kalan 4 öğrenci (4, 37, 44 ve 49 nolu) FF almış ve BDS’ye katılmamıştır. HBAL altında kalan 1 öğrenci (24 nolu) FF almıştır. YSSL altında kalan 5 öğrenci BDKL ve HBAL’ye göre notlandırılmıştı. YSSL altında kalan başka öğrenci olmadığı için herhangi bir şey yapılmamıştır. BDS’ye katılan öğrencilerin ham puanlarının ortalaması 70,27 olarak hesaplanmıştır. Ortalama 60’tan büyük olduğu için belirtilen tabloya (bkz: Bağıl Değerlendirme Yönergesi Tablo 2) göre harf notları verilmiştir.

24 Bağıl Değerlendirme Yönergesi Tablo 2
Tablo 2: Harf notu, katsayısı ve 100 puan üzerinden değer aralıkları. Harf Notu Katsayı Puan Aralığı AA 4.00 88-100 BA 3.50 81-87 BB 3.00 74-80 CB 2.50 67-73 CC 2.00 60-66 DC 1.50 53-59 DD 1.00 46-52 FD 0.50 39-45 FF 0.00 0-38 * (Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısına bakılmaksızın, öğrencinin o dersteki harf notu ham başarı notuna göre Tablo 2’deki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.)

25 BDS Harf Notları 4 FF 15 90 CC 9 65 70 CB 53 83 85 BA 37 30 20 35 18
Sıra Vize Final Harf Notu 4 FF 15 90 CC 9 65 70 CB 53 83 85 BA 37 30 20 35 18 80 44 50 34 40 75 45 27 49 10 78 48 42 100 24 29 56 95 38 60 FD 25 33 13 AA 1 28 41 32 39 55 26 19 43 8 11 76 52 58 54 3 BB 7 67 2 46 59 5 16 31 12 23 47 17 36 22 74 57 21 14 6 63 51

26 BDS Harf Notları BDS’ye dayalı elde edilen harf notlarının dağılımı tablo ve grafikteki gibi olacaktır. Frekans Yüzde Birikimli Yüzde AA 6 10,2 BA 5 8,5 18,6 BB 7 11,9 30,5 CB 15 25,4 55,9 CC 20 33,9 89,8 FD 1 1,7 91,5 FF 100 Toplam 59

27 BDS Hakkında Ek Bilgiler
DC ve DD notları koşullu geçer notlardır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci genel not ortalamasının en az 2.00 olması halinde o dersi başarmış sayılır. Genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl 2.00 altında kalan öğrenciler DC ve DD notlu olan derslerini yeni ders kaydı döneminde almak zorundadırlar. Bağıl değerlendirme sisteminin başarılı olabilmesi sınav sonuçlarının öğrencinin başarı ya da başarısızlığını tam olarak yansıtmasına bağlıdır. Sınav sonuçlarının olduğu şekliyle sisteme girilmesi çok önemlidir.

28 Dinlediğiniz için teşekkür ederim.


"KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları