Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okumada Anlamaya Engeller (Metin)‏

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okumada Anlamaya Engeller (Metin)‏"— Sunum transkripti:

1 Okumada Anlamaya Engeller (Metin)‏
Birkaç düzeyde ortaya çıkar : Bu Signesetsens projesinde işlenmeyen engeller Nöro-fizyolojik düzeyde pedagojide (okur -metin -bağlam)‏ J. Giasson tarafından listelenen ve Signesetsens ile (kısmen de olsa) işlenen engeller.

2 Çeşitli hasarlar engel oluşturabilir
Bir anlamı üretmek için, bilgi bir yol takip eder : Algılama girişleri Beyne iletilmesi ve beyin tarafından aynı zamanda bir kaç yerde birden işlenmesi Algılama girişleri Anlam üretimi  zevk üretimi Çeşitli hasarlar engel oluşturabilir Signesetsens'da işlenmeyen engeller

3 Bu yolun bilmeyle ilgili yönü :
2 1 Sözcükleri saptama becerisi Sözcükleri tanıma becerisi Aynı anda gereken becerilerin çokluğu – ayrıntılar izleyen diapolarda + Anlam üretimi  zevk üretimi Sözcük gurubu olarak okuma becerisi + Signesetsens tarafından kısmen değinilen engeller – = Okuma akışkanlığı (Bkz.J. Giasson, Böl.3)‏ Disleksiye değinilmiyor

4 Signesetsens'da işlenen engeller
Zorluk ( engel) : Neye ? Anlam göstergelerinin saptanması (tümce, paragraf, metin, kitap düzeyinde)‏ (Giasson, Böl.3 – 5 – 6 – 7)‏ Tümce, paragraf, metin, kitap düzeyinde tutarlılık göstergelerinin saptanması (= bağlantı kurma) : 3 engel : referans bağlantı araçları birbirinin içine geçme (metin ya da kitabın ötesinde bile)‏ (Giasson, Böl. 4 – 5 – 6 – 7 - 8)‏

5 Zorluk ( engel) : Neye ? (devam):
Sözcükleri somut çağrışım olarak tercüme etmek (Giasson, Böl. 8)‏ Metnin verdiği bilgiyi kendi bilgileriyle bütünleştirmek. (Giasson, Böl. 8)‏ Metin üzerine düşünmek, bir yargıya varmak, … (Giasson, Böl. 8)‏ Kendi süreçlerine göre ve iyi bir anlama için gerekli süreçlere göre daha « ötede » bir tutum almak (Giasson, Böl. 9)‏

6 Zorluk ( engel) : Neye ? (devam):
İyi bir anlama için şart olan eski bilgilere başvurmak, bu bilgilerin miktar ve kalitesini arttırma zorluğu Dil bilgisi Metin yapıları hakkında bilgi Hayat, dünya, kültür bilgileri, … (Giasson, Böl )‏ Yeter derecede sözcük bilmek ve bunların miktarını arttırma zorluğu (Giasson, Böl. 11)‏

7 Zorluk ( engel) Neye bağlı ?
Okuyucunun dugusal yapısı : kendine güven, risk göze alma yeteneği, okumanın temsili, okuma niyeti,vb (Giasson, Böl.1)‏ Okuma niyetine bağlı : lHangi projelerle okuma ? (Giasson, Böl. 1 ) Ve son olarak, okumada anlama engellerinin şeması :

8 Sözlü hale getirme projesi
Hafızaya kaydetme projesi Sözlü hale getirme projesi Toptan anlam projesinin olmaması Hangi okuma niyeti ? Metni somut çağrışımlar haline getirmede sorun, bilgiyi bilgileriyle bütünleştirmede, metin hakkında düşünmede sorun Anlam göstergelerini saptama sorunu Bir metni anlama zorlukları Öte bir tutum benimsemede sorun Anlam varsayımları ortaya koyme sorunu. Özgüven eksikliği, okumanın kötü temsil edilmesi, … okurun duygusal yapısı Asgarî sözcük bilgisinden yoksun olma Tutarlılık göstergelerini saptama sorunları : Eski bilgilere atıfta bulunma sorunu : referanslar Dil bilgisi Metin yapıları hakkında bilgi Hayat bilgisi+kültür Bağlantı araçları Zımnî olan, birbirinin içine geçme


"Okumada Anlamaya Engeller (Metin)‏" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları