Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P r ı s h t ı n a 01- 04 Nisan 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P r ı s h t ı n a 01- 04 Nisan 2010."— Sunum transkripti:

1 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P r ı s h t ı n a 01- 04 Nisan 2010

2 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Kosova Hakkında… Yugoslavya Federasyonu dağılmadan bir süre öncesine kadar altı cumhuriyetle iki özerk bölgeden oluşuyordu. Cumhuriyetler: Sırbistan, Bosna - Hersek, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ ve Makedonya; özerk bölgeler ise Voyvodina ile Kosova'ydı. 1989'da Kosova'nın özerk statüsü kaldırılarak tamamen Sırbistan'a ilhak edildi. 1991'de Yugoslavya Federasyonu dağılma sürecine girdi ve Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Bosna - Hersek bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan ile Karadağ ise Yeni Yugoslavya Federasyonu'nu oluşturdu. Kosova, özerk statüsü kaldırılmış olduğundan bu kurulan yeni federasyonun sınırları içinde ve Sırbistan Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak kaldı. Coğrafi konumu: Bugün Yeni Yugoslavya Federasyonu'nun sınırları içinde kalan Kosova bölgesi bu federasyonu oluşturan cumhuriyetlerden Sırbistan'ın bir parçası olarak gösterilmektedir. Bu itibarla kuzeyden ve doğudan Sırbistan, kuzeybatıdan Yeni Yugoslavya Federasyonu'nun ikinci üyesi Karadağ tarafından kuşatılmış durumdadır. Güneyinde Makedonya, batısında ise Arnavutluk bulunmaktadır. Bu durum dolayısıyla Sırp zulmünden kaçan Kosovalılar Arnavutluk ve Makedonya'ya sığınmaktadırlar. Bu iki ülkenin Kosova meselesi karşısındaki tutumlarından aşağıda söz edeceğiz. Nüfusu, dini ve etnik yapısı: Kosova'nın nüfusu yaklaşık iki milyonu bulmaktadır. Bu nüfusun yaklaşık % 90'ı Müslümandır. Müslümanların da % 80'ini Arnavutlar oluşturmaktadır. Müslümanların geriye kalan kısmının büyük çoğunluğu Türk, az bir kısmı Çingene asıllıdır. Müslüman olmayanların çoğunluğu Sırp asıllıdır. Sırp asıllılar buraya genellikle sonradan yerleştirilmişlerdir. Bu itibarla kırsal alanda Sırp asıllılara pek rastlanmaz. Sırplar başkent başta olmak üzere büyük şehirlerde ikamet etmektedirler.

3 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Kosova Hakkında… Kosova eski Yugoslavya Federasyonu'nun dağılmasından kısa bir süre öncesine kadar özerk olduğundan resmen tanınmış bir başkenti bulunuyordu. Burası da Priştine'ydi. Ancak daha sonra özerkliği kaldırıldığından Priştine'nin bugün resmiyette bir başkent özelliği bulunmamaktadır. Ancak Priştine yine de Kosova bölgesinin bir merkezi durumundadır. Halk bu şehri bir merkez olarak tanıdığı gibi, devletin bölgeyle ilgili önemli daireleri, askeri merkezleri ve eğitim kurumları bu şehirde bulunmaktadır. Priştine'nin nüfusu yüz bin civarındadır. Başkent Priştine birbirinden çok farklı özelliklere sahip iki bölümden oluşmaktadır. Sırpların oturduğu yeni bölgesinde modern hizmetlerle donatılmış ve çok katlı apartmanların bulunduğu siteler dikkati çekerken, Müslümanların yoğun olduğu kesimde genellikle bir veya iki katlı eski binalar ya da yeni gecekondular dikkati çeker. Bu kesim altyapı hizmetlerinden de mahrumdur. Ekonomik durum: Kosova, Sırpların maksatlı politikaları sebebiyle ekonomik yönden geri bırakılmış bir bölgedir. Bölgenin kırsal kesiminde oturan Müslümanlar genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Şehirlerde Müslümanlar arasında işsizlik hakimdir. İşsizlik yüzünden başkent Priştine'nin parklarını, cami bahçelerini boş dolaşan insanlar doldurur. İşsizlik doğal olarak beraberinde fakirliği getirmektedir. İşsizler ordusunu oluşturanlar sadece vasıfsız elemanlar değildir. Çok sayıda üniversite mezunu da, Sırp yönetiminin maksatlı uygulamaları yüzünden iş bulamamakta, iş bulabilenlerin birçoğu da daha sonra işten atılarak işsizler ordusuna dahil edilmektedir. Bundan dolayı Müslümanlar arasında fakirlik oranı yüksek, gelir düzeyi düşüktür. Ancak Sırp yönetimi bu konudaki gerçek bilgileri ve istatistikleri açıklamaktan kaçınmaktadır.

4 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Kosova Hakkında… Dünyanın değişik yörelerine dağılmış durumdaki Arnavutların en yoğun olarak yaşadıkları bölge Balkanların güney kesimidir. Bu bölgede 6 milyona yakın Arnavutun yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu kitle üç ayrı ülkeye yayılmıştır: Arnavutluk, Makedonya ve Yugoslavya. 3,5 milyondan fazla nüfusa sahip olan Arnavutluk'ta halkın % 95'ten fazlası Arnavuttur. İki milyon iki yüz bin nüfusa sahip olan Makedonya'da sekiz yüz bin civarında Arnavut bulunmaktadır. Bu sayıyla Arnavutlar, Makedonya nüfusunun % 35'ini oluşturmaktadırlar. Yugoslavya sınırları içinde yaşayan Arnavutlar ise genellikle Kosova'da toplanmışlardır. Bu bölgede ise Arnavutların sayısı etnik oranlarla ilgili olarak verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı üzere yaklaşık 1,4 milyonu bulmaktadır. Arnavutlar sadece Kosova'da değil Makedonya'da da etnik ayrım politikasına ve haksızlığa maruz kalmaktadırlar. Bu yüzden bölgede yaşayan Arnavutlar arasında tüm Arnavutların tek bir devlet çatısı altında birleştirilmesi gerektiği düşüncesi etkilidir. Bu düşüncenin en çok etkisini gösterdiği bölge ise Kosova'dır. Bu açıdan Kosova bölgede büyük bir Arnavut devletinin kurulması konusunda önemli bir stratejik konum arz etmektedir. Arnavutların tek bir devlet çatısı altında bir araya gelmelerine ise Batı ülkeleri, NATO ve bölge ülkeleri içinde böyle bir gelişmeden birinci derecede etkilenecek olan Makedonya karşı çıkmaktadır. Batı'nın ve NATO'nun Kosova dramına duyarsız kalmasında bölgedeki tüm Arnavutların tek bir devlet çatısı altında birleşebilecekleri endişesinin önemli rolü olduğunu söyleyebiliriz.

5 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Kosova Hakkında… Kosova halkının % 90'ının Müslüman, onların da % 80'inin Arnavut olduğunu söylemiştik. Arnavutluk Arnavutları arasında yaklaşık % 30 oranında hıristiyan, % 20 - 25 oranında da Bektaşi bulunmakla birlikte Kosova Arnavutlarının tamamına yakını Müslümandır. Ancak Kosova Müslümanları dini bilgi ve bilinç yönünden Makedonya Arnavutlarından geri durumdadırlar. Bunun bizim gördüğümüz kadarıyla iki önemli sebebi bulunmaktadır. Birincisi: Gerek eski Yugoslavya ve gerekse Yeni Yugoslavya döneminde bu bölgenin insanlarının dışarıyla irtibatlarının büyük ölçüde engellenmiş olması sebebiyle İslami yönden kendilerini yetiştirme ve bilgilenme imkanı bulamamış, bu yüzden dini konularda cahil kalmış olmaları. İkincisi: Sırp zulmünün burada birinci derecede Arnavut Müslümanları hedef alması sebebiyle Arnavutlar arasında kavmiyetçi düşüncelerin biraz daha etkinlik göstermesi, dini kimlik yerine etnik kimliğin öne çıkarılması. Bunda, İslami kimlik ve anlayıştan son derece uzak İbrahim Rugova gibi şahsiyetlerin Kosova'daki Arnavut halkının bağımsızlık mücadelesinin önderi gibi gösterilmesinin de rolü olmuştur. Ancak son yıllarda hem Makedonya'daki İslami kuruluşların Kosova halkının meseleleriyle yakından ilgilenmeleri, hem de bizzat Kosova içinde yürütülen birtakım eğitim faaliyetleri neticesinde İslami bilinçlenme ve bilgilenmede önemli ilerlemeler kaydedilmeye başlanmıştır. En son bağımsızlık mücadelesine öncülük eden Kosova Kurtuluş Ordusu'nun İslami bilinçlenmeye açık bir tavır sergilemesinin de bu konuda olumlu katkıları olmuştur.

6 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Seyahat Programı

7 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 01 Nisan 2010Samsun – İstanbul – Prıshtına Perşembe 09:45Türk Hava Yolları’nın TK 2807 sayılı tarifeli seferi ile İstanbul’a hareket. 11:20İstanbul’a varış. İstanbul Atatürk Havalimanı Limanı Dış Hatlar Terminali’nde buluşmayı takiben, Bilet ve pasaport işlemleri. 13:05Türk Hava Yolları’nın TK 1017 sayılı tarifeli seferi ile Prıshtına ’ya hareket. 13:40Prıshtına’ya varış; Karşılanma ve şehir turu; Sultan Murat Hudaverdigar Turbesi, Fatih Sultan Mehmet Camisi, Eski Osmanli Emincik Evi görülecek yerler arasındadır. Şehir turunu takiben otelinize transfer. 20:00Akşam Yemeği otelinize yürüyüş mesafesindeki Pishat Restoran’da alınacaktır.

8 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 02 Nisan 2010Prıshtına Cuma 08:00Kahvaltı. 09:00Otelinizde Kosova TO İş adamları ile ikili görüşmeler 13:00Öğle Yemeği otelde alınacaktır. 20:00Akşam yemeği otelinize yürüyüş mesafesindeki Tiffany Restoran’da alınacaktır.

9 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 03 Nisan 2010Prıshtına Cumartesi 08:00Kahvaltı. 09:00Yarım gün öğle yemekli Prizren şehri turu. Sinan Paşa Camisi, Eski Osmanlı Hamamı, Şehir Merkezi Şadırvan, Pirizren Kalesi görülecek yerler arasındadır. 20:00 Akşam yemeği transferi. Akşam yemeği Vila Germia Restoran’da alınacaktır.

10 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 04 Nisan 2010 Prıshtına - İstanbul Pazar 08:00Kahvaltı. 12:00Havalimanına transfer. 14:35Türk Hava Yolları’nın TK 1018 sayılı tarifeli seferi ile İstanbul’a hareket. 17:05İstanbul’a varış. 18:50Türk Hava Yolları’nın TK 2814 sayılı tarifeli seferi ile Samsun’a hareket. 20:20 Samsun’a varış.

11 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Otelimiz… Grand Hotel

12 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Tek kişilik oda ile : Eur. 820 Dbl Odada kişi başı için : 780 Euro Bütçe Detaylarına Dahil Olan Hizmetler  Türk Havayolları’nın tarifeli seferleri ile Samsun – İstanbul – Prishtina / Prıshtina - İstanbul – Samsun uçuşları için ekonomi sınıfı uçak bileti  Havalimanı vergileri  Prishtina’da belirtilen otelde 3 gece oda & kahvaltı esasında konaklama  Havalimanı – otel – havalimanı transferleri ve belirtilen diğer transferler  Programda belirtilen turlar  Programda belirtilen yemekler  Yemeklerde alınacak 1 adet alkolsüz içecek  Yurtdışı çıkış harcı  Promosyonel malzemeler ve basılı materyaller  Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri Not : Yemeklerde alınacak ekstra ve alkollü içecekler, otel ekstraları ve kişisel harcamalar bütçeye dahil edilmemiştir.

13 BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY Teşekkürlerimizle…


"BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI THE BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P r ı s h t ı n a 01- 04 Nisan 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları