Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUŞ."— Sunum transkripti:

1 SUNUŞ

2 GÜNDEM Birlik Başkanı Suat YALKIN’ın açılış konuşması
Kurul üyelerinin, Birlik yöneticilerinin ve imalat sektöründeki Oda Başkanlarının tanıtılması İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Hürrem AKSOY’un konuşması İŞKUR İl Müdürü Sayın Muammer COŞKUN’un İl İstihdam Kurulu ve İŞKUR’un faaliyetleri hakkında tanıtım konuşması Birlik Eğitim Müdürü Metin İÇTEM’in sunumu Esnaf teşkilatının dünü ve bugünü hakkında özet bilgi Ahilik teşkilatı ve etkinliğini kaybetmesi Bugünkü teşkilat yapımız ve yaptığımız eğitim çalışmaları hakkında özet bilgi Birliğimize bağlı esnaf ve sanatkar odaları hakkında özet bilgi MEKSA Vakfı Eğitim Merkezleri Koordinatörü Ahmet Nafiz YALKIN’ın MEKSA Vakfı’nın çalışmalarını içeren sunumu Kurul üyelerinin görüşleri Davet edilen Oda Başkanlarının konu hakkındaki görüşlerinin alınması Dilek ve temenniler Kapanış

3 İL İSTİHDAM KURULU ÜYELERİ
Hürrem AKSOY İstanbul Vali Yardımcısı Gül GÖKSEL Uzman Prof. Dr. Emre ALKIN Genel Sekreter Ebru DİCLE Genel Sekreter Yrd. Prof. Dr. Meryem KORAY Yıldız Teknik Üniversitesi Selçuk KAYNARKAN Yön. Kur.Üyesi Asalettin ARSLANOĞLU Eğitim Dairesi Celal ÖZDOĞAN HAK-İŞ Şeyma İPEK KÖSTEKLİ İSO Hasip KURT TİSK Murat FIRAT Dudulu OSB Bölge Mdr. Gökhan EZGİN TİM AR&GE Uzmanı Onur Alp YATIR KOSGEB Uzmanı Yahya Kemal YILMAZ Zeytinburnu M.E.M. Mdr. Fatih BİLGİN Şişli End. Meslek Lisesi Mdr. Doç. Dr. Kenan GÖÇER Beykent Üniversitesi Muhsin AKGÜR Uzman Prof. Dr. Recep SEYMEN İstanbul Üniversitesi Muammer COŞKUN İŞKUR İl Mdr. Ayhan TOZAN İŞKUR İl Mdr. Yrd. Erdoğan YURDAKUL İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Mdr. Azize GÖKMEN Milli Eğitim İl Müdür Yrd.

4 İSTESOB Suat YALKIN İSTESOB Başkanı İlker GÜRBÜZ İSTESOB Başkan Vekili
Faik YILMAZ İSTESOB Başkan Vekili İdris KESKİNCİ İSTESOB Başkan Vekili Mustafa AKYÜZ İSTESOB Genel Sekreteri Metin İÇTEM İSTESOB Eğitim Müdürü A.Nafiz YALKIN MEKSA Vakfı İstanbul Projeler Koordinatörü Metin ÖZMENÇ İst. Ağaç İşleri Sanatkarları Oda Başkanı Temel ÇORUH İst. Ayakkabıcılar Oda Başkanı Fahri ÖZER İst. Fırıncılar Oda Başkanı Mehmet KOCAER İst. Yufkacılar Oda Başkanı Nedret AYDAR İst. Marangozlar Oda Başkanı İhsan ÖLÇER İst. Mobilya Doğramacıları Oda Başkanı Kemal GÜREL İst. Mobilya Döşemeciler Oda Başkanı Mustafa TOPÇU İst. Sandıkçı Bıçkıcılar Oda Başkanı C VARDAR İst. Saraçlar Oda Başkanı İsmail ANAÇ İst. Sepetçiler Sapçılar Oda Başkanı Celal ARGÜÇ İst. Avizeciler Oda Başkanı Halil TURHAN İst. Terlikçiler Odası Başkanı Vahiddin AKYEL İst. Sayacılar Odası Başkanı E. İlker ŞENKAYA İst. Aynacılar ve Cam Eşya İmalcileri Oda Başkanı Alaattin KAMEROĞLU İst. Kuyumcular Oda Başkanı

5 Ökkeş ALPARSLAN İst. Matbaacılar ve Ciltçiler Oda Başkanı
Sami SARI İst. Defter Kırtasiyeciler Oda Başkanı Rüştü ŞENGENÇ İst. Oto Lastik Yedek Parçacılar Oda Başkanı Ziya ÖZEL Küçükköy Marangozlar Oda Başkanı Mücahit ÇETİN İstanbul Ayakkabı Frezeciler Oda Başkanı Suat YAZICI Ümraniye Marangozlar Oda Başkanı Mehmet AYDIN İst. Mermerciler Oda Başkanı Ziya GÜLTEKİN İst. Terziler Oda Başkanı Sabahattin SOYEL Pendik Terziler Oda Başkanı Hıfzı KEKEÇ İst. Çorapçılar Oda Başkanı Aziz ŞENTÜRK İst. Deri Konfeksiyoncu Terziler Oda Başkanı Sadettin OLPAK İst. Dokumacılar Oda Başkanı Nihat KULAOĞLU İst. Kuru Temizleyiciler Odası Başkanı Hüseyin ÖNEN Eski Eşya Alıp Satanlar Oda Başkanı Abdullah YAŞAR İst. Gömlekçiler Oda Başkanı Osman AKTAŞ İst. İşportacılar Oda Başkanı İsmail DEMİRBAŞ İst. Kasket ve Şapkacılar Oda Başkanı Niyazi KARAKAHYA İst. Konfeksiyoncu Terziler Oda Başkanı Duran YALÇINKAYA İst. Trikotajcılar Oda Başkanı Tahir ÖZER İst. Tuhafiyeci, Manifaturacı ve Hazır Giyim Satanlar Oda Bşk. Celalettin AKYÜZ İst. Yorgancılar Oda Başkanı

6 Tarihimizde Esnaf Teşkilatı olan Ahiliğe Kısa Bakış
Moğol istilasından rahatsız olan Türkler Anadolu’ya gelip yerleşmeleri, ticarete hakim olan gayri müslim halkla rekabet edebilme gayreti, dinsel, sosyoekonomik ve askeri niteliği olan bir teşkilatı (Ahiliği) ortaya çıkarmıştır. Ahilik; sanatın, ticaretin ve mesleğin, olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimiz; yüzyıllar boyu toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bir örgütlenme şeklimiz; toplumsal kimliğimiz açısından daima sahiplenmemiz gereken çok özel bir kültürümüzdür. Anadolu’da Ahilik Ahi Evran ( ) tarafından kurulmuştur. Anadolu Selçukluları’ndan Osmanlı İmparatorluğu’na geçiş sürecinde Ahilik son derece önemli bir rol oynamış, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir. Osmanlı hükümdarlarından Orhan Gazi ve oğlu I. Murat Ahi ocaklarında kuşak kuşanarak ahi olmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine kadar Ahilik, mesleki bir yaklaşımla örgütlenme, eğitim, dayanışma ve denetim konularına eğilirken, bir taraftan da daha o devirlerde müşteri odaklı bir yaklaşımla fiyat, kalite ve standart konularında çok ciddi çalışmalar yapmıştır.

7 Günümüzde Avrupa Birliği üyelik süreci ile ilgili olarak önümüze gelen sınai ve ticari normlar ve standartlar yaklaşımı, özünde Ahilik kültürümüzün bir parçasıdır. Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik çalkantıların, toplumumuzun esnaf ve sanatkar kesimi üzerinde olumsuz birçok etkisinin olduğu bir gerçektir. Esnaf ve sanatkar camiamızın ekonomik çalkantılara ve süratle değişen yeni rekabet koşullarına ayak uydurabilmesi için kültürel kimliğini kaybetmeden kendisini yenilemesi gerekir. Böyle bir yenileme süreci için gerekli yaklaşım, Ahilik kültürümüzün bir parçası olarak yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüştür.

8 Ahiliğin ve Esnaf Teşkilatının Etkinliğini Kaybetmesinin Nedenleri
Osmanlı İmparatorluğu’nda genel olarak devletin, özel olarak da dış siyasetin zayıflaması (Devletin gereken desteği göstermemesi nedeniyle, teşkilatların yok olması kaçınılmaz hale gelmiştir.) Köyden şehire göçün giderek artması. Çift bozanlar esnaflık yapmaya başlamıştır. Esnafın ürettiği mal ve hizmetin kalitesi düşmüş, standartları bozulmuş, esas meslek sahibi esnafın işini zora sokmuştur. Avrupa’da meydana gelen sanayileşme hamlesine ayak uydurulmamış ve makineli üretime geçilememişlik, (sermeye – yoğun) ucuz ürünler karşısında (emek- yoğun) yerli esnafın ürünlerini daha fazla rekabet edemez duruma getirmiştir. Sermaye birikiminin yetersiz oluşu. Kapitülasyonlar. Ülke adeta batılıların bir pazarı olmuştur. İş ahlakının giderek bozulması. Esnafa yüklenen vergilerin artması. Bazı yeniçerilerin esnaflığa geçmesi, kalitesiz ürünlerin artması.

9

10 Türkiye’de Çıraklık Eğitimi
Çıraklık eğitimi Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ile kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde de uzun bir süre göz ardı edilmiştir. Sanayileşme politikaları çerçevesinde, Cumhuriyetin ilk yıllarında kalkınma yatırımlarına öncelik verilmiş ve sanayinin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünün yetiştirilmesi görevini devlet üstlenmiştir. Uygulanan model, örgün meslek eğitimi modelini oluşturmuştur. Esnaf ve sanatkar kesimi geleneksel yöntemle çırak yetiştirmeye devam etmiştir. 1977 yılında çıkarılan 2089 sayılı çırak kalfa ve ustalık kanunu ile çıraklık eğitimi ilk defa bir kanunda yer almış, 1986 yılında çıkarılan 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanunu ile 1986 dan bu yana küçümsenmeyecek gelişmeler kaydedilmiştir. 1985 yılında olan çırak sayısı bugün ’i geçmiştir. İlimizdeki çırak sayısı ise 2005 – 2006 öğretim yılı ikinci döneminde toplam dir. Örgün mesleki eğitiminden farklı olarak çıraklarımız 117 meslek dalında haftada 1 gün ilimizdeki 18 meslek eğitim merkezlerinde teorik eğitimlerini görmekte, haftanın 5 günü ise Birliğimize bağlı işyerlerindeki ustaların nezaretinde pratik eğitim yapmaktadırlar.

11 Bunlar 2 ya da 3 yıl sonra kalfalık sınavına girerek kalfa olmakta, 5 yıl sonra da ustalık sınavına girmek suretiyle usta unvanını kazanmaktadırlar. İstihdam açısından en önemli husus, çırak öğrencilerin çıraklık eğitimi gördükleri sürece bir sözleşme ile işyerlerinde istihdam edilmeleridir. Aynı zamanda bu süre içerisinde sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmaktadırlar. Askerlik işlemleri eğitim sonuna kadar tecil edilmekte ve bütün öğrenci haklarından yararlanmaktadırlar (Öğrenci pasosu vs.).

12 İSTANUL AĞAÇ İŞLERİ OYMACI VE OYUNCAKÇI SANATKARLARI ODASI
231 İSTANBUL AYAKKABICILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 1934 İSTANBUL EKMEK FIRINCILARI SANATKARLARI VE EKMEK SATICILARI ESNAF ODASI 1309 İSTANBUL YUFKACILAR VE KADAYIFÇILAR ESNAF ODASI 494 İSTANBUL MARANGOZLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 2245 İSTANBUL MOBİLYA DOĞRAMA İMALCİ SANATKARLARI ODASI 209 İSTANBUL MOBİLYACILAR VE DÖŞEMECİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 852 İSTANBUL SANDIKÇI BIÇKICILAR ODASI 140 İSTANBUL UMUM SARAÇLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 503 İSTANBUL SEPETÇİLER SAPÇILAR ESNAF ODASI 101 İSTANBUL AVİZE İMALATÇILARI VE SATICILARI ESNAF VE SANATKARLARI ODASI 239 İSTANBUL TERLİK İMALCİLERİ ESNAF ODASI 389

13 İSTANBUL SAYACILAR ESNAF
ODASI 299 İSTANBUL CAM EŞYA İMALCİLERİ VE AYNACILAR ODASI 436 İSTANBUL KUYUMCULAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 4865 İSTANBUL MATBAACILAR VE CİLTCİLER SANATKARLAR ESNAF ODASI 1747 İSTANBUL DEFTER VE KIRTASİYE MALZEMELERİ İMALCİLERİ VE SATICILARI ESNAF ODASI 638 İSTANBUL OTO LASTİK YEDEK PARÇA İMALATÇILARI VE 563 KÜÇÜKKÖY MARANGOZ MOBİLYACI VE BİLİMUM AĞAÇ İŞLERİ ESNAF ODASI 231 İSTANBUL AYAKKABI FREZE SANATKARLARI ODASI 105 ÜMRANİYE MARANGOZLAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 726 İSTANBUL MERMERCİLER VE GRANİT İŞLETMECİLERİ ESNAF 425 İSTANBUL KADIN ERKEK TERZİLER ESNAF SANATKARLAR ODASI 1657 PENDİK TERZİLER ESNAF VE 385

14 İSTANBUL ÇORAP İMALATÇILARI VE FORMACILAR ESNAF ODASI 274 İSTANBUL DERİ SÜET KONFEKSİYON TERZİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 739 İSTANBUL DOKUMACILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 590 İSTANBUL ELBİSE TEMİZLEME TEKSTİL YIKAMA ÜTÜ VE BOYACILIĞI ODASI 615 İSTANBUL ESKİ ELBİSE EŞYA ALIP SATANLAR ODASI 114 İSTANBUL GÖMLEKÇİ İÇ ÇAMAŞIRCI VE ÜTÜCÜ ESNAF VE SANATKARLARI ODASI 2177 İSTANBUL İŞPORTACILAR 125 İSTANBUL KASKET VE ŞAPKA İMALATÇILARI ESNAF ODASI 106 İSTANBUL ERKEK KADIN KONFEKSİYONCUTERZİLER 6202 İSTANBUL TRİKOTAJ VE BENZERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI 1510 İSTANBUL TUHAFİYE MANİFATURACI VE HAZIR GİYİM ESNAF ODASI 1351 İSTANBUL YORGANCI VE HALLAÇ ESNAF VE 190

15 İSTESOB Toplam Oda Sayısı Toplam Üye Sayısı

16 MOTORİZE GRUP Oda sayısı Üye sayısı

17 BİRLEŞİK ESNAF ve SANATKARLAR
Oda sayısı Üye sayısı

18 DİĞER ODALAR Oda sayısı Üye sayısı 95 97.929
Bilgilerin son güncelleme tarihi

19

20

21 “Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda; iş aramakta bulunanların
büyük bir kısmının aranılan bir beceriye sahip olmadığı ve istihdam meselelerinin yanı sıra ve belki ondan da önemli olarak hemen her alanda beceri kazanmış işgücü eksikliğimizin bulunduğu müşahade edilmiştir.” Turgut ÖZAL T.C. 8. Cumhurbaşkanı

22 “Beceri Kazandırma Kurslarını, kurduğumuz Esnaf ve Sanatkarlar vakfı kanalıyla etkin bir şekilde yürütmenin heyecanını taşıyoruz.” Suat YALKIN İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı “Beceri Kazandırma Kurslarının benzer kurslardan farkı, bunların doğrudan doğruya “İstihdam’a” yönelik olmalarıdır. Yani bu kurslar, katılmak isteyenlerin istediği alanda değil işgücü piyasasının ihtiyaç gösterdiği alanlarda açılmaktadır.”

23 Türkiye’nin problemi işsizlik değildir.
Asıl problem, elinden iş gelen, beceri sahibi insanın bulunmamasıdır. Özellikle inşaat ve turizm sektörü tahmin edilemeyecek boyutta bakir sahalardır. Bu iki sektörde yüz binlerce işsiz genci beceri kurslarından geçirerek istihdam etmek mümkündür. Aynı şekilde özürlü vatandaşların da istihdamı için gerekli atölyeler pratik şekilde devreye konulabilir. Yeter ki, yerel idareler bu konuda hassas ve duyarlı olsunlar. Recep YAZICIOĞLU Tokat Valisi

24

25 TEŞEKKÜR EDERİZ


"SUNUŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları