Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1."— Sunum transkripti:

1 1

2 DEFTERDARLIĞIMIZ TARİHÇESİ
Ağrı’nın 1927 yılında il olmasıyla birlikte Ağrı Defterdarlığı kurulmuştur. 1

3 DEFTERDARLIĞIMIZIN ÖRGÜT YAPISI
KURULUŞ KANUNU : Bakanlığımız teşkilat yapısı; "Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile yeniden düzenlenmiştir. Karar Sayısı : KHK /178 Karar Tarihi : Resmi Gazete : (Mükerrer) Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-12. maddesi gereğince Defterdarlık birimleri, Defterdarın yönetimi altında Gelir, Muhasebat, Milli Emlak ve Muhakemat birimleri ile Personel Müdürlüğünden oluşmaktadır. 2

4 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI
Merkez Birimleri : Gelir Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Muhakemat Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Personel Müdürlüğü Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdürlüğü İlçe Birimleri : Doğubayazıt Malmüdürlüğü Doğubayazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü Diyadin Malmüdürlüğü Eleşkirt Malmüdürlüğü Gürbulak Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Hamur Malmüdürlüğü Patnos Malmüdürlüğü Taşlıçay Malmüdürlüğü Tutak Malmüdürlüğü 3

5 DEFTERDARLIĞIMIZIN ÖRGÜTSEL VE YAPISAL DEĞİŞİMİ
16/05/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlıkları kurulmuş olup 52 ilde ise Defterdarlıklar Gelir mevzuatı ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya devam etmektedirler. 4

6 DEFTERDARLIĞIN HİZMET ALANI VE KAPSAMI
Defterdarlığın Görevleri : Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı olan Defterdarlığımız, Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre örgütlenmiş olup, özetle aşağıdaki görevleri yapmaktadır. İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak, Devletin gelirlerini tarh, tahakkuk ve tahsil etmek, Devletin hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devlete ait malları yönetmek, tahsis etmek, kiraya vermek, satmak, korumak ve bunlara ilişkin diğer hizmetleri yapmak, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak. 5

7 Bakanlık Atamalı Personel Sayısı Valilik Atamalı Personel Sayısı
DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL DURUMU: Defterdarlığımızın Bakanlık ve Valilik atamalı dolu-boş kadro sayısı aşağıda belirtilmiştir. Bakanlık ve Valilik atamalı toplam 221 kadrodan 161’i dolu, 60’ı boş olup birimlerimizin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Bakanlık Atamalı Personel Sayısı Dolu Boş Toplam 25 17 42 Valilik Atamalı Personel Sayısı Dolu Boş Toplam 136 43 179 6

8 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI
UNVANI DOLU BOŞ TOPLAM DEFTERDAR 1 DEFTERDAR YARDIMCISI BİRİM MÜDÜRLERİ 6 10 16 MÜDÜR YARDIMCISI 8 4 12 HAZİNE AVUKATI 3 DEFTERDARLIK UZMANI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI 5 24 20 44 7

9 DEFTERDARLIĞIN İNSAN KAYNAKLARI
UNVANI DOLU BOŞ TOPLAM Gelir Uzmanı 16 Gelir Uzman Yrd. 12 Şef 7 1 8 Memur 9 21 V.H.K.İ 59 80 Şoför 6 Yardımcı Hizmetler 13 3 18 GENEL TOPLAM 125 34 161 8

10 DEFTERDARLIĞIN EKİPMAN DURUMU
ARAÇ DURUMU CİNSİ : MODELİ: ADEDİ: TAHSİSLİ OLDUĞU BİRİMİ: Opel Vectra 2003 1 Personel Müdürlüğü 1996 Ford Connect 2012 Milli Emlak Müdürlüğü Renault 19 1998 Doğubayazıt Malmüdürlüğü Ford Minibüs 1993 Gelir Müdürlüğü 2011 Vergi Dairesi Müdürlüğü Doğubayazıt Vergi Dairesi Tofaş Şahin 1992 Tutak Malmüdürlüğü 9

11 GELİR FAALİYETLERİ 31/12/2011 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 31/12/2012 tarihi itibariyle İlimizin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri TAHAKKUK TAHSÝLAT TAHSÝLAT ORANI % 62 ,13 TAHAKKUK TAHSÝLAT TAHSÝLAT ORANI % 62,65 10

12 AĞRI İLİNİN BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ KARŞILAŞTIRILMASI
(Milyar TL) YIL Tahakkuk [1] Tahsilat [2] Toplam Tahakkuk İçindeki Payı (%) Giderler [3] Toplam Giderler İçindeki Payı Tahsilatın Giderleri Karşılama Oranı ( % 2/3 ) Oranı ( % 2/1 ) 2002 29.741 24.371 0.03 0.15 13.88 82.69 2003 42.355 35.333 0.04 0.16 16.15 83.42 2004 73.044 40.722 0.20 14.56 55.75 (Bin TL) 2005 86.706 60.212 0.21 19.80 69.44 2006 82.944 0.05 22.27 72.18 2007 94.661 21.73 71.06 2008 0.23 20.70 69.74 2009 0.06 0.24 18.87 69.21 2010 17.49 64.24 2011 0.28 16.96 62.13 2012 0.26 18.50 62.65 11

13 AĞRI İLİNİN YILLAR İTİBARİYLE GELİR BİLGİLERİ  MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHSİLATI
(Milyar TL) YIL Konsolide Bütçe Genel Bütçe Vergi Gelirleri Vergi Dışı Normal Gelirler Özel Gelirler Ve Fonlar Katma Bütçe Öz Gelirleri 2002 24.371 24.365 19.748 4.577 40 6 2003 35.333 35.322 28.238 7.046 38 11 Vergi Dışı Gelirler Sermaye Gelirleri 2004 40.722 40.720 31.656 8.833 231 2 (Bin TL) 2005 60.212 60.206 47.628 12.095 483 Merkezi Yönetim Özel Bütçe 2006 82.944 66.838 15.895 211 - Merkezi Bütçe Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Faizler,Paylar ve Cezalar 2007 94.661 79.550 6.363 8.721 27 2008 91.802 6.233 8.716 36 1.104 2009 96.177 7.625 15.813 132 1.898 2010 98.986 10.169 14.486 86 2.139 2011 9.928 15.872 3.637 2012 11.269 13.152 59 4.887 13 12

14 31/12/2011 tarihi itibariyle İlimizin Genel Bütçe Vergi Gelirleri
31/12/2012 tarihi itibariyle Genel Bütçe Vergi Gelirleri Dönem içinde yaygın ve yoğun vergi denetimlerinde mükellef denetlenmiş olup ,00.-TL. usulsüzlük cezası kesilmiştir. Yapılan denetimlerde kayıt dışı faaliyeti bulunan 520 mükellefin mükellefiyet tescilleri yapılmıştır. Tahsilatta iller bazında 41. sıradayız. Defterdarlığımızın 2012 yılı sonu itibariyle Tahsilat Hedefi Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığının 21 Şubat 2012 tarihli ve sayılı yazısında 2012 yılı içinde cari dönemde tahakkuk eden alacakların en az % 90.5 ’inin tahsil edilmesi istenilmiştir. TAHAKKUK TAHSÝLAT TAHSÝLAT ORANI % 73.7 TAHAKKUK TAHSÝLAT TAHSÝLAT ORANI % 74.9 13

15 AĞRI İLİNİN VERGİ GELİRLERİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLATI
(Milyar TL) YIL Tahakkuk [1] Tahsilat [2] Tahsilat Oranı ( %[2/1] ) Toplam Tahsilat İçindeki Payı (%) 2002 22.299 19.748 88.56 0.03 2003 32.145 28.238 87.85 2004 38.510 31.656 82.20 0.04 (Bin TL) 2005 58.180 47.628 81.86 2006 81.262 66.838 82.25 0.05 2007 88.755 70.170 79.06 2008 91.802 80.97 2009 96.177 79.64 0.06 2010 98.986 76.41 2011 73.94 2012 74.88 14

16 MÜKELLEF SAYILARI DEFTERDARLIĞIMIZ MERKEZ VE İLÇE GELİR BİRİMLERİNİN VERGİ TÜRLERİ İTİBARİYLE MÜKELLEF SAYILARI MÜKELLEF TÜRÜ FAAL MÜKELLEF BU AY KAYDI SİLİNEN TOPLAM GELİR VERGİSİ (GERÇEK USUL ) 4.091 29 4.062 (BASİT USUL ) 4.949 99 4850 KURUMLARVERGİSİ 1.338 6 1.332 G.M.S.İ. 655 2 653 11.033 136 10.897 15

17 SAYMANLIK FAALİYETLERİ
İlimizde saymanlık faaliyetleri; Muhasebe Müdürlüğü, Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Gürbulak Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 7 İlçe Malmüdürlüğü tarafından yürütülmektedir. . 16

18 SAYMANLIK FAALİYETLERİ
31/12/2011 tarihi itibariyle Merkezi yönetim Bütçe Gideri Tahsilatın gideri karşılama oranı %16.96 ’dur. 31/12/2012 tarihi itibariyle Merkezi yönetim Bütçe Gideri Tahsilatın gideri karşılama oranı % 18.50’dir. DÖNEMİ TUTAR DÖNEMİ TUTAR 17

19 AĞRI İLİNİN YILLAR İTİBARİYLE GİDER BİLGİLERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ
(Milyar TL) YIL Toplam Giderler Personel Giderleri Diğer Cari Giderler Yatırım Harcamaları Transfer Harcamaları 2002 29.657 18.313 7.805 2003 33.538 17.071 11.852 2002 ve 2003 yılları Genel ve Katma Bütçe giderleri bir arada yazılmıştır. (Bin TL) YIL TOPLAM Personel Gideri Sosyal Güv. Kur.Öd. Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme 2004 18.421 52.749 7.157 45.973 224 972 2005 21.792 71.101 6.103 29.334 258 3.556 2006 25.156 92.949 10.709 25.722 1.320 1.787 2007 29.907 14.397 22.064 105 1.128 2008 35.298 17.113 41.637 75 1.093 2009 41.198 26.803 48.535 1.700 4.267 2010 59.426 37.204 51.457 17.299 - 2011 68.871 45.756 3.559 2012 78.573 51.790 94.834 12.864 18

20 MİLLİ EMLAK FAALİYETLERİ:
İlimizde Milli Emlak Hizmetleri; Milli Emlak Müdürlüğü ve 7 ilçe Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisleri tarafından yürütülmektedir. İl genelinde adet gelir getirebilir, adet tahsisli olmak üzere toplam adet Hazineye ait taşınmaz bulunmaktadır. – dönemi Defterdarlığımızın milli emlak gelirleri aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz Satış Geliri ,94 TL Taşınmaz Kira Geliri ,04 TL Ecrimisil Geliri ,02TL Lojman Gelirleri ,69 TL İrtifak Hakkı Gelirleri 38.031,46TL Taşınır Satış Geliri ,25 TL TOPLAM ,40 TL 19

21 MERKEZ VE İLÇELERE GÖRE LOJMAN DAĞILIMI
DEFTERDARLIĞIMIZ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN DURUMU İl genelinde mülkiyeti Hazineye ait kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisli adet lojman bulunmakta olup bunların adedi doludur. MERKEZ VE İLÇELERE GÖRE LOJMAN DAĞILIMI İlçenin Adı: Lojman Adedi Dolu Boş Merkez 982 919 63 Diyadin 60 57 3 Doğubayazıt 462 438 24 Eleşkirt 145 143 2 Hamur 73 70 Patnos 265 255 10 Taşlıçay 77 76 1 Tutak 53 45 8 TOPLAM: 2.117 2.003 114 21

22 MUHAKEMAT FAALİYETLERİ:
Defterdarlığımız Muhakemat Müdürlüğünce takip edilen ilçeler dahil toplam dava türlerine göre dosya sayılıları aşağıda belirtilmiştir. HUKUK DAVALARI DAVACI 726 DAVALI 644 TOPLAM: 1.370 CEZA DAVALARI MÜDAHÝL 1.342 21 TOPLAM : 1.363 SONUÇLANAN HAZİNE LEHİNE 69 HAZİNE ALEYHİNE 192 22

23 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE
Ülkemizin ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemekte olup kamu finansman yapısının sağlıklı işlemesine engel olmaktadır. Ekonomide haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi için kayıt dışılıkla mücadele önem arz etmektedir. Kayıt dışının kayıt altına alınması ile ilgili olarak; Defterdarlığımızca yapılan yaygın ve yoğun vergi denetimlerinde mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarının sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 23

24 İHTİYAÇLAR: Defterdarlığımız birimlerinin iş hacmine göre mevcut personel sayısı yetersizdir. Defterdarlığımız hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için birimlerimize yönetici, hazine avukatı, teknik elaman ve memur atanması zorunluluk arz etmektedir. Yönetici İhtiyacı: Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü, ,Muhasebe Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı, Tutak ve Taşlıçay ilçelerine Saymanlık Müdür Yardımcısı 24

25 Teknik Eleman İhtiyacı : Milli Emlak Müdürlüğüne Harita Teknikeri
Memur ve Diğer Personel İhtiyacı : 32 Memur, 2 Şoför, 2 Kaloriferci ve 3 Hizmetli İhtiyacı vardır. Arz ederim. 25


"1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları