Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eylem 1.2 Referans No: TR-12-E R1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eylem 1.2 Referans No: TR-12-E R1"— Sunum transkripti:

1 Eylem 1.2 Referans No: TR-12-E58-2013-R1
Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial Eylem 1.2 Referans No: TR-12-E R1 1 Eylül – 30 Kasım 2013

2 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial

3 “bir insan değişir, toplum değişir.”
Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial İnsan ve Toplum Derneği “bir insan değişir, toplum değişir.”

4 İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİNE NASIL GİDİLİR

5 İnsan ve Toplum Derneği “bir insan değişir, toplum değişir.”
KİMDİR? 2011 yılında 7 kurucu üye ile bireysel ve toplumsal faaliyetlere katma değer sağlamak, toplumsal gelişme ve ilerleyeme katkıda bulunarak insana ve topluma dair çeşitli faaliyetler yapmak amacıyla kurulmuş olan derneğimiz hali hazırda 26 üyeye sahiptir.

6 İnsan ve Toplum Derneği “bir insan değişir, toplum değişir.”
İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ’NİN KURULUŞ AMACI NEDİR? Ülkemizde ve dünyamızda yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm bir dizi ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Derneğimiz, insanı merkeze alan bir anlayışla bilinçli toplumlar inşa etme noktasında insanımızın ve toplumumuzun birçok alanda bilgi sahibi olmasını, sorun ve ihtiyaçlarına yerinde, zamanında ve etkin çözümler sunulmasını, bireyin ve toplumun eğitim ihtiyaçlarına dönük planlamaların yapılıp eğitimlerin verilmesi ile toplum bazında projeler hazırlanmasını, hazırlatılmasını ve uygulamasını ilke edinmiştir.

7 İnsan ve Toplum Derneği “bir insan değişir, toplum değişir.”
İNSAN VE TOPLUM DERNEĞİ’NİN KURULUŞ AMACI NEDİR? Bununla birlikte derneğimiz; bilinçli bir toplum olma yolunda toplumsal uzlaşmanın ve barışın sağlanmasına, kamu-sivil toplum kuruluşları ile diyalogların geliştirilmesine katkıda bulunmak, dernek çatısı altında ve üyeleri arasında, eğitim ve dayanışmayı etkin bir şekilde yaşayarak, topluma örnek bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.

8 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
PROJENİN İÇERİĞİ Projemiz Aksaray endüstri meslek lisesi motorlu araçlar teknolojisi bölümünde öğrenim gören yaş arasındaki gençlerin akademik ve mesleki yeterliliklerini artırmaya dönük faaliyetlerde bulunmak, kendi başlarına bir bilgiyi nasıl öğrenebileceklerinin yollarını keşfetmek, girişimcilik hakkında temel bilgilere sahip olmak, ahilik ahlakının ve dürüstlük bilincinin oluşmasına katkı sağlamak, temel iletişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak, teme düzeyde yabancı dil bilgilerini artırmak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katma değer sağlamak için hazırlanmıştır. Bu bağlamda bu proje iş dünyasına potansiyel kalifiye elemanlar olarak yetişen meslek lisesi öğrencileri arasında bir dizi kültürel faaliyetler düzenlenerek milli ve manevi değerlerine bağlı, yenilikçi ve kişisel gelişime açık bireylerin yetiştirilmesine öncülük edecektir.

9 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
PROJE KATILIMCILARI 1-H. İbrahim ÖZDAL 8-Şevval ATEŞ 2-Murat AKYÜZ 9-Zeki KALAVATOĞLU 3-Recep ALTINPINAR 10-Nejla ASLAN 4-Muhammet YILDIRM 11-Aziz ÇETİN 5-Hasan AKDOĞAN 12-Semi KILIÇ 6-Mahmut YOKUŞ 13-Üsküdar GÖNEN 7-M.Ensar TEKGÖZ 14-Kamber ELÇİ

10 TEMEL FAALİYETLER 1- Resmi Açılış
Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial TEMEL FAALİYETLER 1- Resmi Açılış Projenin resmen başladığını kamuoyuyla paylaşmak için İnsan ve Toplum Derneği tarafında bir açılış tertip edilecektir. Açılışta, projenin hazırlanma nedeni, hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı, hedef ve amacının neler olduğu anlatılacaktır. Ayrıca Türk Ulusal Ajansı ve AB Komisyonu ve Gençlik Eylem 1.2 Temel Prensipleri hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Proje yararlanıcılarının resim açılış faaliyetinin organizasyonunda aktif rol almaları sağlanacaktır.

11 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
2- Proje Web Sayfasının ve Tanıtım Broşürünün Hazırlanması: Proje katılımcıları tarafından projenin amacını, hedef ve faaliyetleri ile çalışma programının yayınlanacağı bir web sayfası hazırlanacaktır. Bu sayede projenin bütün aşamalarının yararlanıcılar ve kamuoyuyla paylaşılması sağlanacaktır. Ayrıca proje faaliyetleri ile hedef ve beklenen sonuçları tanıtan 1000 adet broşür hazırlanarak dağıtılacaktır.

12 3-Öğrenmeyi Öğreme Kursu: Bu kurs ile gençlerimize,
Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial 3-Öğrenmeyi Öğreme Kursu: Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu günümüzde nitelikli bilgiye ulaşmak malesef zorlaşmıştır. Bu tezat durum birçok belirsizliği ve verimsizliği beraberinde getirmiştir. Bireyler kendi kendilerine öğrenmeyi başardıkları zaman nitelikli bilgiye de ulaşacaklardır. Bu kurs ile gençlerimize, –Verimli ve etkili bir şekilde uygulayabileceği ders planları yaptırarak yol gösterici olmak. –Zamanını programlı kullanması yönünde yol gösterici olmak ve zamanı programlamayı öğretmek. –Anlatılan ve çalışılan konuları kısa sürede ve maksimum düzeyde kavrayabilmesi için nelerin yapılması, nelerin yapılmaması gerektiği konularında bilgi vermek, uygulama yaptırmak ve doğru alışkanlıklar kazandırmak. –Pratik hafıza kullanma tekniklerini ve etkin hatırlama tekniklerini öğretmek için “Öğretmeyi Öğrenme Kursu” açılacaktır. Kurs haftada 2 saat olacak şekilde 6 hafta sürecektir. Toplam kurs süresi 6x2=12 saattir.

13 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
4-Kitap Okuma Etkinliği: Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli bir etkinliktir. İnsanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Proje süresince katılımcı gençlerimizin bireysel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlaması ve genel kültürlerinin artırılması için kişisel gelişim, ahlak gelişimi ve mesleki gelişim içeriklerine haiz çeşitli kitaplar alınarak yararlanıcılara dağıtılacaktır. Proje sonunda her bir katılımcının en az 5 kitap okuması hedeflenmektedir. Yararlanıcıların seviyesine uygun kitapların alımı ve dağıtım işlerinin takibinin yapılması bir komisyon marifetiyle gerçekleştirilecektir.

14 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
5-Birlik, Beraberlik ve Kaynaşma Pikniği: Gençlerimizin bir arkadaşı veya velisi ile birlikte katılabilecekleri, gençler arasında birlik ve beraberliği hedef alan bir piknik organize edilecektir. Böylece, gençlerin kaynaşması ve birbirlerini daha yakından tanımasına fırsat verilecektir. Piknik, Çipkilik Piknik alanında gerçekleştirilecektir.

15 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
6-Girişimcilik Kursu: Girişimcilik; pazarda var olan fırsatları belirlemede, fırsatları iş fikrine dönüştürmede, kaynakları bir araya getirerek risk üstlenmede katma değer sağlayacaktır. Projeye katılacak olan yararlanıcılarımız “Girişimcilik Kursu” ile; finansmanı, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını yönetmeyi öğreneceklerdir. Kurs haftada 2 saat olacak şekilde 6 hafta sürecektir. Toplam kurs süresi 6x2=12 saattir.

16 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
7- Protokol Ziyaretleri: Projenin tanıtımı ve basında yer almasının sağlanması, görünürlük faaliyetlerinin artırılması ve çarpan etkisi yaratması açısından İl Gençlik ve Spor Müdürü, İl Kültür Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ahiler Kalkınma Ajansı vb. il yöneticileri ile yerel görsel ve yazılı medya mensupları ziyaret edilerek projenin yerel olarak tanıtımı sağlanacaktır.

17 8-Kırşehir Ahi Evran ve Ahilik Kültürü Gezisi
Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial 8-Kırşehir Ahi Evran ve Ahilik Kültürü Gezisi Ahiliğin kamuoyuna tanıtılması, topluma ve özellikle yeni nesle Ahi Evran ilkelerinin benimsetmesi hedeflenen bir etkinlik düzenlenecektir. Bunun için, Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın kabri ziyaret edilecektir. Bu kültürel gezi kapsamında Kırşehir’deki tarihi ve kültürel yapıyı tanımaya dönük şehir turu da düzenlenecektir. Bunun için; Kırşehir'de; Kırşehir Müzesi, Cacabey Camii, Ahi Evran Camii, Melik Gazi Kümbeti, Aşık Paşa Türbesi ve Kesikköprü Kervansarayı ziyaret edilecektir.

18 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
9-Gençliğin Problemleri ve Ana-Baba Tutumlar Semineri. Proje katılımcı gençlerimizin aileleri ile birlikte katılacağı "Gençliğin Problemleri ve Ana-Baba Tutumları" konulu bir seminer düzenlenecektir. Bu seminerin sunumu, konusunda uzman üniversite öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.

19 10-Ulusal Düzeyde Fuar (İzmir Autoshow Fuarı) Gezisi:
Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial 10-Ulusal Düzeyde Fuar (İzmir Autoshow Fuarı) Gezisi: Fuarlar, üreticilerin ve tüketicilerin belirli bir zaman ve mekân içerisinde buluştukları, katılımcılara doğrudan ve etkili bir şekilde bilgi sağlayan pazarlardır. Hem satış hem de tanıtım açısından kazanımlar elde edilen fuarlar aracılığı ile bu proje katılımcıları bundan sonraki mesleki çalışmalarına rehberlik edecektir. Bu bağlamda, Ekim 2013 tarihleri arasında İzmir Kulütürpark Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenecek olan “Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Trade Show Fuarı”na gidilecektir.

20 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
11-İş Adamlarıyla Tecrübe Paylaşım Söyleşisi: Aksaray Endüstri Meslek Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin de katılabileceği, İlin önde gelen örnek şahsiyetlerinden aktif işgücü içindeki kişilerin katılımıyla bir tecrübe paylaşım söyleşisi düzenlenecektir.

21 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
12-Proje DeğerlendirmeToplantıları: I-Proje faaliyetleri süresince yararlanıcıların katılacağı toplam 3 adet aylık değerlendirme toplantıları yapılacaktır II-Biri proje başlangıcında diğeri proje ortasında ve proje sonunda olmak üzere dernek yetkililerin ve proje kilit kişilerinin de katılım sağlayacağı toplam 3 adet proje (başlanıç, ara değerlendirme ve final) toplantıları yapılacaktır.

22 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
13-Anket Uygulaması: Proje süresince yapılan faaliyet ve etkinliklerdeki memnuniyet ve verimliliği ölçmek; bunu final raporunda sunmak ve kamuoyu ile paylaşmak için proje nihayetinde proje katılımcılarına bir memnuniyet anketi uygulanacaktır. Anketin değerlendirilmesinde bu konuda tecrübe ve uzmanlık alanı olan kişilerden faydalanılacaktır.

23 14-Sertifika Dağıtım Töreni:
Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial 14-Sertifika Dağıtım Töreni: Bütün katılımcılara proje katılım sertifikası hazırlanacaktır. Yararlanıcıların bireysel gelişim ve kariyerleri göz önünde tutulduğunda sertifikasyon önemli ölçüde katma değer sağlayacaktır. Alacakları bu sertifika okul sonrası iş başvurularında öne geçmelerini sağlayacaktır. Bununla birlikte katılımcıların ulusal ve ulusötesi faaliyetlerde etkin rol almasına bir basamak teşkil edecek ve dünyaya açılmalarına imkan verecektir. Sertifikalar, düzenlenerek bir törenle takdim edilecektir.

24 FAALİYETLER GENEL GÖRÜNÜM
Ver. / Not: 1. Tüm içeriği programınıza göre istediğiniz gibi değiştirebilir ve tabloda gerekli olmayan kısımları boş bırakabilirsiniz. 2. Kısa bilgi vermeye gayret ediniz. 3. Yukarıdaki etkinlik parçalarını başvuru formu içinde faaliyetlerinizin anlatıldığı b.lümlerde detaylı şekilde tarif etmeyi unutmayınız. AYLIK FAALİYET PROGRAMI Faaliyet Türü

25 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
BU PROJE İLE ELDE EDİLEBİLECEK YETERLİKLER; -Katılımcı gençlerimizin teknolojiyi kullanma, mesleki bilgi ve becerilerini artırma, -Bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenme, -Hayat amaçlarını gerçekleştirmesi yönünde plan yaptırma, -Kazanma ve başarma isteği uyandırma, -‘Başarırım’ inancını kökleştirme ve ‘beceremem’ inancını yok etme, -Etkin, hızlı ve verimli okuma becerileri kazandırma, -Meslek ahlakı bakımından ahilik ahlak ve kültürünü benimseme, -Girişimcilik ile ilgili temel bilgilere sahip olma,

26 Öğrenmeyi Öğrenen Girişimci Gençler / Young Learning to learn Entrepreneurial
BU PROJE İLE ELDE EDİLEBİLECEK YETERLİKLER; -Fuar gezilerinin iş dünyasındaki önemini kavrama, -Kitap okuma alışkanlığını geliştirerek farkındalık yaratma, -Yerel kamu kurum ve özel kurum yöneticileriyle görüşerek medeni cesaretini geliştirme, -Bir faaliyetin içerisinde rol alarak birlikte çalışma alışkanlığını edinme, -Takım içerisinde verilen rol ve sorumlulukları yerine getirerek sorumluluk bilincini geliştirme, -Kendini geliştirerek bireysel karar verebilme özelliklerini ön planda tutma, -Katılımcıların sosyal ve kültürel becerilerini artırma,

27 Nihayet projemiz başlıyor HERKESE KOLAY GELSİN 


"Eylem 1.2 Referans No: TR-12-E R1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları