Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞIRNAK YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAAL İ YET BR İ F İ NG İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞIRNAK YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAAL İ YET BR İ F İ NG İ."— Sunum transkripti:

1 ŞIRNAK YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAAL İ YET BR İ F İ NG İ

2 KURULUŞ • 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Şırnak Valisi Sayın Vahdettin ÖZKAN tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. • Şırnak Yatırım Destek Ofisi, “Vakıfkent Mah. Uludere Cad. No:16 Ticaret ve Sanayi Odası Üstü” adresinde 100 m 2 brüt büyüklükteki ofiste faaliyetlerine devam etmektedir.

3 PERSONEL • 1 Koordinatör, 2 Uzman Personel (1 Endüstri Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu) • Alınan Eğitimler:  Kalkınma Bankası PCM Eğitimi  Performans Yönetimi Eğitimi  Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi  Açık Kaynak GIS Yazılımları Eğitimi  Kalkınma Bankası Fizibilite Eğitimi

4 MİSYON & VİZYON Misyon Dicle Bölgesi illeri yatırım ortamı ve yatırım olanaklarının yerelde doğru tespit edilmesi suretiyle, bölgedeki potansiyel yatırım alanlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak, potansiyel yatırımcıları bölgeye çekmek, etkin bir danışmanlık hizmeti sağlamak ve gerçekleşen yatırımları takip etmek. Misyon Dicle Bölgesi illeri yatırım ortamı ve yatırım olanaklarının yerelde doğru tespit edilmesi suretiyle, bölgedeki potansiyel yatırım alanlarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak, potansiyel yatırımcıları bölgeye çekmek, etkin bir danışmanlık hizmeti sağlamak ve gerçekleşen yatırımları takip etmek. Vizyon Hizmet kalitesi ve altyapısını sürekli geliştiren, yatırımcılara Ofislerimizden en etkin şekilde faydalanabileceği ortamı sunabilen, yenilikçi uygulamaları ve üstün hizmet kalitesi bakımından ülke genelinde örnek gösterilen Yatırım Destek Ofisleri olabilmeyi amaçlamış, sadece yatırımcılara değil, toplumun tüm kesimleri ile iletişim halinde aktif ve canlı bir yapıya sahip olarak hizmet vermek Vizyon Hizmet kalitesi ve altyapısını sürekli geliştiren, yatırımcılara Ofislerimizden en etkin şekilde faydalanabileceği ortamı sunabilen, yenilikçi uygulamaları ve üstün hizmet kalitesi bakımından ülke genelinde örnek gösterilen Yatırım Destek Ofisleri olabilmeyi amaçlamış, sadece yatırımcılara değil, toplumun tüm kesimleri ile iletişim halinde aktif ve canlı bir yapıya sahip olarak hizmet vermek

5 DEĞERLER  Hizmet kalitesini sürekli artırma çabasında olan,  Toplumun her kesimiyle işbirliğine yatkın,  Bilgi ihtiyacını en güvenilir, hızlı ve sağlıklı şekilde karşılayan,  Çalışanları iletişime açık,  Öncü ve yenilikçi ofis kültürü,  Dinamik ve öngörülü çalışma kültürü,  Verilen hizmetin her aşamasında şeffaflık,  Çalışanların kapasitelerini sürekli geliştirmeye olanak tanıyan. Ofislerimiz söz konusu değerlerle çalışarak Ajans hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır.

6 AMAÇ & HEDEFLER • Ajansımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Şırnak Yatırım Destek Ofisi, kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan görevlerini 2011 Yılı 2. yarısından itibaren “Yatırım Araştırma, Tanıtım ve Destek Strateji Belgesi” ile belirlenen stratejik amaç ve hedefler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. • Ofisimiz çalışmalarını “Yatırım Ortamı Araştırma ve Tanıtım Faaliyetleri” ve “Yatırım Destek Faaliyetleri” başlıklarının altında geliştirdiği 6 adet stratejik amaç çerçevesinde yapmaktadır: 1.Şırnak İli’nin yatırım olanaklarını araştırmak, veri bankasını oluşturmak ve güncel tutulmasını sağlamak 2.Şırnak İli’nin ve yatırım olanaklarının etkin tanıtımını yapmak 3.Yatırımcı hedefleme çerçevesinde Şırnak’a yatırımcı çekmek 4.Yatırımcılara yatırım öncesi ve sonrası destek olmak 5.Şırnak’ın rekabet gücünü artırmaya yönelik işletmelerin kapasitelerini ve girişimciliğin artırılmasını sağlamak 6.Şırnak’taki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek

7 GÖREVLER • Yatırım Destek Ofisleri: • 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tabi olan Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerinde birer tane olmak üzere Dicle Kalkınma Ajans’ı birimleridir. • Yatırım Destek Ofisleri 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5’inci madde (i) bendinde belirtilen Ajans görev ve yetkilerinden“Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat belirtilen süre içerisinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek” görevini üstlenmektedir. • Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri aynı kanunun 16’ncı maddesinde belirtilmiştir: •Bölge İllerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ruhsat işlemleri ile diğer idari işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse, öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek. •İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek. •Başvurular hakkında öninceleme yapmak •4’üncü madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak. •İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek.

8 GÖREVLER Yatırım Destek Ofislerinin yukarıda sözü edilen görev ve yetkiler dışında 5449 sayılı kanunun 5’inci maddesinde belirtilen Ajans görev ve yetkilerinden, h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarını, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak ve yaptırmak j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek k) Türkiye’nin katıldığı ikili ve çok taraflı uluslar arası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak bentlerini üstlenmektedir. Yatırım Destek Ofisleri Strateji Belgesinde bulunan amaç, hedef ve stratejiler 5449 sayılı kanunun 5’inci madde (h), (i), (j), (k) bentlerini içeren görev ve yetkilere dayandırılarak hazırlanmıştır.

9 KURUM & KURULUŞ ZİYARETLERİ • Uluslararası Paydaş Ziyaretleri: 16-19 Ocak 2011 tarihleri arasında Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi yetkilileri ile görüşülmüştür. • Yerel Paydaş Ziyaretleri: 15.02.2011 tarihinden itibaren Şırnak ilinde 60 kurum ve kuruluş ziyaret edilmiştir.

10 OFİSİMİZE ZİYARETLER & İŞLETME ZİYARETLERİ • 03.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında ofisimizi 149 kişi ziyaret etmiştir. • 2011 Yılı Mali Desteklerin belirlenmesi amacıyla 18 işletme yerinde ziyaret edilerek PSYB’nin hazırlamış olduğu anketler doldurularak, işletmelerden bilgi alınmış, Şırnak YDO ve Ajans mali destekleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

11 FUAR & KONFERANS KATILIMLARI • Süleymaniye Expo Fuarı: Ocak 2011’de Irak Süleymaniye’de gerçekleştirilen “Uluslararası Expo Fuarı”na katılım sağlanmış Fuar’da Ajans ve bölge tanıtımına yönelik stand açılmıştır. • Gaziantep Irak ve Komşu Ülkeler Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarı:2-5 Haziran 2011 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilen 6. Irak ve Komşu Ülkeler Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarına katılım sağlanmış, ajans ve bölge tanıtımı amacıyla stant açılmıştır. • GAP BKİ tarafından 28-29 Ocak 2011 tarihinde düzenlenen “Özel Sektörün Finansmana Erişimi” konulu konferansa katılım sağlanmıştır.

12 TOPLANTI KATILIMLARI • Şırnak İli Tarihi Değerler ve Turizm Çalıştayı • Teknik destek programı kapsamında verilen eğitimler • İl Koordinasyon Kurulu toplantısı • GAP Entegre Hayvancılık Strateji Geliştirme toplantısı

13 TANITIM MATERYALLERİ • Şırnak Yatırım Destek Ofisi Broşürü • Şırnak Yatırım Ortamı Katalogu • Rakamlarla Şırnak

14 TEKNİK DESTEK • Diğer Hibe ve Desteklere Başvuru  Kırsal Kalkınma Destekleri  Gap Bölgesine Yönelik Süt Sığırcılığı Destekleri  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Makine-Ekipman Destekleri  Japonya Yerel Hibe Destek Programı  TÜBİTAK İl Yenilik Platformu  GAP Süt Sığırcılığı Destek Programı  KOSGEB Yeni Girişimci Desteği  KOSGEB Genel Destekler

15 RAPORLAR • Parke Taşı İmalatı Ön Piyasa ve Mali Araştırma Raporu • 60 Büyükbaş Süt Sığırcılığı Fizibilite Raporu • Punto Kaynaklı Tel Üretimi Ön Fizibilite Raporu

16 KOORDİNASYON FAALİYETLERİ • Kurum İçi – ASGPB – Kurumsal Koordinasyon Birimi – PSYB – YDO’lar – TİB • Kurum Dışı – Şırnak Belediyesi – Şırnak Valiliği ve İlçe AB Proje Ofisleri – GAP – Şırnak ve Cizre OSB

17 KOORDİNASYON FAALİYETLERİ TEŞEKKÜRLER sirnak_ydo@dika.org.tr


"ŞIRNAK YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAAL İ YET BR İ F İ NG İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları