Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Didem ALBASAN

2 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hakkında çalışmalarımız yaklaşık 4 yıldır yürütülmektedir. Çalışmalar sırasında ülkemizde sahada yapılan uygulamalar değerlendirilmiş ve 31 başlık belirlenmiştir.

3 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
06 HAZİRAN 2012 tarihinde yapılan son istişare toplantısında; Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp uygulamaları ile ilgili 5 grup oluşturulmuştur. Her grup için koordinatör belirlenmiştir.

4 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulama grupları 1.Grup: Manüpülatif Uygulama Teknikleri -Kinesiyoloji   -Şiropraksi   -Osteopati   -Masaj tedavisi -Refleksoloji -Vakum tedavisi / cupping tedavi   -Hidroterapi/Kür hekimliği   -Ergo terapi / hippoterapi  Koordinatör: Prof.Dr.Taner AYDIN GATA Spor Hekimliği A.D

5 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulama grupları 2. Grup: Biyolojik Temelli Uygulama -Fitoterapi -Aroma terapi   -Apiterapi   -Hirudo terapi -Oppo terapii -Maggot terapi -Opal terapi -Ayurveda   -Mezoterapi   -Ozon tedavi   Koordinatörler: Prof. Dr. Bilge ŞENER Gazi Ü.Eczalık Fakültesi Prof. Dr. Cemal ÇEVİK Gazi Ü.Tıp Fakültesi

6 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulama grupları 3. Grup: Zihin Beden İlişkili Teknikler -Hipnoterapi -Nefes terapisi -Reiki /Meditasyon -Müzikle terapi   Koordinatörler: Prof. Dr. Osman ÖZCAN Turgut Özal Üni.Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç GÜVENÇ

7 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulama grupları 4. Grup: Enerji Kullanılan Uygulamalar -Magnetik alan tedavisi(Kristal, Magno) -Biyoenerji -Biyorezonans -Akupunktur( Vakum /shiatsu/refleksoloji/renk terapisi) -Neuro-feedback -Tuz odası   -Nöral terapi Koordinatör: Prof. Dr. Cemal ÇEVİK Gazi Ü.Tıp Fakültesi

8 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı ile ilgili çalışmalar kapsamında, Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) ve Genel Müdürlüğümüz ilgili Daire Başkanlarının Sayın Genel Müdürümüzün başkanlığında 15 Ağustos 2012 tarihinde yapılan toplantı sonrasında Daire Başkanlığımızca hazırlanmış olan, hedeflere yönelik stratejiler belirlenmiştir.

9 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
( ) HEDEF HEDEFE YÖNELİK STRATEJİLER GÖSTERGE AMAÇ 2 : Birey ve Topluma erişilebilir, uygun ve etkin sağlık hizmetleri sunmak SH 2.6 Etkililiği ve güvenliği sağlamak amacıyla geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenlemeleri güçlendirmek. Geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının kanun ve yönetmeliklerle tam olarak çerçevesinin çizilmesi * Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları bilim komisyonlarının oluşturulması * Uluslar arası düzeyde gerekliliklerin tespit edilmesi için uluslararası alternatif, tamamlayı​cı ve gelenek​sel tıp uygulamaları ile ilgili merkezlerin, hizmet ve eğitim modellerinin incelenmesi amacı ile yurt dışı inceleme gezisi yapılması * İdari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla yönetiminin etkin çalışması için gerekli insan kaynağının geliştirilmesi, Bakanlık ve bağlı kurumlar ile bunlara bağlı taşra teşkilatında görev yapan ilgili personele hizmet içi eğitim yapılması * Sahanın değişen yapıya uyum sağlaması için belirlenen uygulayıcılar ve uygulama alanlarının oluşturulan mevzuata göre kademeli şekilde faaliyet izni veya ruhsatlandırılması çalışmalarının başlatılması *Uygulamalar ile ilgili standart eğitim programlarının oluşturulması ile belirlenen uygulayıcıların uygulama alanları ile ilgili standart eğitim alması Uygulayıcılar ve uygulama alanlarının belirlenmesi *Geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları mevzuatının oluşturulması * Uygulayıcılar ve uygulama alanlarının standart eğitim programının oluşturulması *Uygulayıcılar ve uygulama alanlarının denetim, izleme ve değerlendirme programının oluşturulması

10 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 Daire başkanlığı çalışma organizasyonu planlanmıştır. Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Manüpülatif Uygulamalar Grubu Tüm Sistemleri İlgilendiren Uygulamalar Grubu Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Bilim Kurulu Stratejik Planlama ve Proje Yönetimi Biyolojik Temelli Uygulamalar Grubu Zihin Beden İlişkili Uygulamalar Grubu Enerji Kullanılan Uygulamalar Grubu Bilimsel Koordinatör: Prof. Dr. Taner AYDIN GATA Spor Hekimliği A.D. Manüpülatif Uygulamalar Bilim Komisyonu Bilimsel Koordinatörler: Prof. Dr. Bilge ŞENER Gazi Ü. İlaç Ecz. Fak. Prof. Dr. Cemal ÇEVİK Gazi Ü. Tıp Fak. Biyolojik Temelli Uygulamalar Bilim Komisyonu Zihin Beden İlişkili Uygulamalar Bilim Komisyonu Prof. Dr. Osman ÖZCAN Fatih Ü. Tıp Fak. Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç GÜVENÇ Enerji Kullanılan Uygulamalar Bilim Komisyonu Tüm Sistemleri İlgilendiren Uygulamalar Bilim Komisyonu Prof. Dr. Cemal ÇEVİK Gazi Ü. Tıp Fak. Doç. Dr. Duygu YAZGAN

11 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 tarihinde koordinatörler ile yapılan toplantıda alt gruplar ve bilimsel araştırmalar hakkında istişare yapılmış Daire Başkanlığı olarak 2013 yılı faaliyetleri sunulmuştur.  Mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak için bilimsel araştırmalar yapmak üzere Daire Başkanlığımız bünyesinde 3 Uzman Doktor ve 3 Profesör Doktordan oluşan komisyon oluşturulmuştur. Komisyon tarafından; geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları grupları altında belirlenen uygulamalar hakkında Dünya ve Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar, yayınlar incelenmektedir. Belirlenen bu uygulamaların kanıta dayalı olarak tanımlamaları yapılmıştır.

12 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 Dünyadaki uygulamalar incelenmiştir. -Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review. -WHO Traditional Medicine Strategy -WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine -Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children: United States, 2007

13 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 Uluslararası yapılan sempozyumlara katılım sağlanmıştır.  2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu  3. Uluslararası Medikal Ozon Sempozyumu  Kalptten Tıbba Tıptan Kalbe Rejeneratif Tıp ve Spritüalite Sempozyumu  7. Uluslararası Katılımlı Akupunktur Kongresi  1. Uluslararası Tamamlayıcı Tıp Kongresi

14 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 Uluslararası yapılan sempozyumlara katılım sağlanmıştır. Belçika Brüksel’de “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp” konulu konferans- CAMbrella’s final Conferance 29th November 2012 Avrupa Birliği Parlementosu tarafından desteklenmekte olan bir proje Avrupa Birliği ülkelerinde CAM kullanımını içeren toplam 10 yıllık bir çalışmanın son aşaması

15 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP

16 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP

17 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP

18 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP

19 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 Uluslararası yapılan sempozyumlara katılım sağlanmıştır.  Bulgaristan Albena’da 12. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Homeopati Kongresi 31 mayıs- 2 Haziran 2013  İstanbul , 7. Uluslararası Tıbbi Hipnoz Kongresi Nisan 2013  1. Uluslararası katılımlı Homeopati Kongresi Nisan 2013  Ekim 2013, World Traditional Medicine Fair and Festival in Sancheong,Guney Kore

20 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 “Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulama” grupları altında belirlenen uygulamalar skorlama tablosuna göre puanlanarak öncelikli olarak mevzuat çalışması yapılacak uygulamalar belirlendi. Belirlenen uygulamalar ile ilgili sunular hazırlanarak komisyona sunulmuştur.

21 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
SKORLAMADA KULLANILAN PARAMETRELER  KANITA DAYALI ALT YAPI Pubmedde toplam yayın sayısı nedir? Cochrane Kütüphanesinde toplam yayın sayısı nedir? FDA onayı var mı?  ÜLKEMİZDE YAYGINLIĞI/ UYGULANABİLİRLİĞİ Derneği var mı ?/ Kaç dernek var? Kongre yapıyor mu? / Kongre sıklığı nedir? Çalıştay yapılmış mı? Üniversitelerde uygulanıyor mu? SGK geri ödemesi mevcut mu?

22 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
SKORLAMADA KULLANILAN PARAMETRELER  YURTDIŞINDA YAYGINLIĞI/ UYGULANABİLİRLİĞİ Yurtdışında kaç ülkede uygulanıyor (CAMBRELLA RAPORU kullanılabilir.) Uluslar arası dernekleri var mı? Kaç tane ? Uluslararası kongre yapılıyor mu? Yurtdışı sigortalar tarafından geri ödeme listeleri var mı? Yurtdışı eğitim programı var mı?  MEVZUAT Ulusal bir yönetmelik daha önce çıkarılmış mı? Yurtdışında çıkarılan bir yönetmeliği var mı ? (Ulaşılabiliyorsa)  EĞİTİM Eğitim müfredatı var mı? Eğitim süresi ne kadar ? Eğitim niteliği nedir? (Teorik-Pratik) 

23 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
SKORLAMADA KULLANILAN PARAMETRELER  MALİYET ANALİZİ/EKONOMİK ETKİNLİK  UYGULAYAN KİŞİLER Doktor Sağlık personeli Diğer kişiler  UYGULAMA ALANLARI Endikasyonları Kontrendikasyonları Komplikasyonları Uygulama yeri Uygulama ekipmanları

24 KANITA DAYALI GELENEKSEL, ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP

25 KANITA DAYALI GELENEKSEL, ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP

26 KANITA DAYALI GELENEKSEL, ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP

27 KANITA DAYALI GELENEKSEL, ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP

28 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
GELENEKSEL, TAMAMLAYICI, ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI ÖNCELİKLİ OLARAK MEVZUAT ÇALIŞMALARI YAPILACAK UYGULAMALAR TIBBİ ETKİNLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK UYGULAMALAR 1. Grup: Manüpülatif Uygulama Teknikleri : -Şiropraksi -Osteopati -Refleksoloji -Vakum tedavisi / cupping tedavi -Manuel terapi -Proloterapi 1. Grup: Manüpülatif Uygulama Teknikleri: -Applied Kinesiyoloji -Hippoterapi -Yunus terapi 2. Grup: Biyolojik Temelli Uygulamalar: -Apiterapi -Hirudo tedavi -Maggot tedavi -Ozon tedavi -Mezoterapi -Fitoterapi 2. Grup: Biyolojik Temelli Uygulama -Aroma terapi -Oppo tedavi -Opal tedavi -Ayurveda  3. Grup: Zihin Beden İlişkili Teknikler: -Hipnoterapi -Müzikle tedavi  3. Grup: Zihin Beden İlişkili Teknikler: -Nefes tedavisi -Reiki tedavi/Meditasyon 4. Grup: Enerji Kullanılan Uygulamalar: -Akupunktur( Vakum tedavisi/shiatsu/refleksoloji/renk tedavisi) -Nöral tedavi 4. Grup: Enerji Kullanılan Uygulamalar: -Magnetik alan tedavisi(Kristal, Magno) -Biyoenerji -Biyorezonans -Neuro-feedback - Tuz odası

29 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 TASLAK YÖNETMELİK ÇALIŞMASI Mart 2013 Uluslararası tanımlamalar ve literatür dikkate alınarak;  Tanım  Amaç  Kapsam  Dayanak (Kanuni dayanak)  Bilim komisyonu(kimlerden oluşacağı, yeterlilikleri, yetkileri, görevleri) Temel Prensipler  Ruhsatlandırma

30 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 TASLAK YÖNETMELİK ÇALIŞMASI  Endikasyonlar (Her yıl bilim komisyonlarınca güncellenmeli)  Fiziksel mekan ve cihaz, malzeme tanımları ve standartları (Özel ve Kamusal sağlık tesisleri için olan uygulama temel alınmalı )  Uygulayıcı nitelikleri ( sertifikasyonu,yeterlilik belgesi vb ) Uygulayıcıların yeterlilik kazanması, Eğitimin içeriği, Eğitim merkezlerinin özellikleri Eğitim merkezlerinin sertifikasyonu

31 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
 TASLAK YÖNETMELİK ÇALIŞMASI  Denklik  Yetki belgelerinin iptal şartları ve süreleri  Kayıtlar, bildirim (standart bir kayıt sistemi en az sağlık net-2 standartlarını karşılamalı )  Yasaklar  Sorumluluklar  Denetim 

32 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
A.B.D.’YE YAPILAN İNCELEME ZİYARETİ 11-20 NİSAN 2013 Ziyaretimiz ilk olarak New York Eyaleti’nde bulunan Akupunkturist yetiştiren akupunktur okullarına Pacific College of Oriental Medicine ve New York College of Traditional Chinese Medicine’e yapılmış, klinik ve eğitim alanları incelenmiştir.

33

34

35 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP
A.B.D.’YE YAPILAN İNCELEME ZİYARETİ 11-20 NİSAN 2013 Bitkisel Çin Tedavisi uygulayan KAMWO Herbal Pharmacy’e yerinde inceleme ziyareti yapılmış, okul ve merkez incelemesini takiben yetkililerle soru-cevap şeklinde görüşmeler ekibimize hitaben sistem ve tedaviyi tanıtıcı sunumlar yapılmıştır.

36 A.B.D’de ÇİN BİTKİ ECZANELERİ

37 A.B.D.’YE YAPILAN İNCELEME ZİYARETİ 11-20 NİSAN 2013
Iowa Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapan akademisyenlerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde sistemin nasıl yürütüldüğü, hangi tedavilerin uygulandığı, kimlerin uyguladığı, ödeme şeklinin nasıl yürütüldüğü, denetimlerin kimler tarafından yapıldığı da dahil olmak üzere bir çok soruya cevap alınmıştır.

38 Minnesota Minnesota Üniversitesi Center of Spirituality and Healing ziyaret edilmiş, klinik sorumlusundan soru ve cevaplarla bilgi alınmıştır. Alternatif tedavi dallarında eğitim veren Nortwestern Health Sciences University ziyareti yapılmış, klinikler yerinde incelenerek kayropraksi uygulamalarına ekibimiz birebir iştirak edilmiştir. Aynı merkezde ekibimiz bilimsel bir seminere katılmış, karşılıklı soru ve cevaplarla akademisyenlerden sistem hakkında da bilgi alınmıştır.

39 Nortwestern Health Sciences University

40 Almanya 28 Ekim-1 Kasım 2013 Alman Tabipler Birliği Bitki reçeteleri hazırlayan Friedrichstadt Apotheke Doktor muayenehaneleri Immanuel Krankenhaus Berlin Heilpraktiker muayenehaneleri Osteopati Okulu Charite Üniversitesi ziyareti

41 MEVCUT MEVZUATI BULUNAN KURUMLAR
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

42 KANITA DAYALI GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI
TEŞEKKÜRLER


"SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları