Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TR 2008 IB EN 04 “MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TR 2008 IB EN 04 “MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ”"— Sunum transkripti:

1 TR 2008 IB EN 04 “MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ”
Maden Atıklarının Yönetimi TR 2008 IB EN 04 TR 2008 IB EN 04 “MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ” Maden Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi Francis Cottard, RTA Antalya, 21/01/2012

2 İçerik Mevcut hukuki kapsamı değiştirme gerekliliği
- Türkiye, maden atıklarının yönetimi için kullanılmakta olan Düzenli Depolama Direktifinin yerini alması için mevzuatını AB mevzuatına uyumlu hale getirmeyi talep etmiştir - Madencilik sektörünün aşağıdakiler bakımından kuralların basitleştirilmesi için Yetkili Kurumların sorumluluk ve görevlerinin netleştirilmesi gerekmektedir: Başlıca Kurum ve MIGEM gibi diğer bir Yetkili Kurum arasındaki görev ve yetki dağılımı nasıldır Atık yönetim planına ilişkin izin ve onay süreci Maden atığı bertaraf tesislerinin inşaatına ilişkin teknik gereklilikler Kapatma ve rehabilitasyon süreci Kontrol ve denetimler

3 Maden atığının kontrolü hakkındaki yeni Yönetmelik
Maden Atıkları Direktifinin mevzuata aktarılmasının sonuçları İki temel ilkeye sahiptir : Önleme İlkesi Oransallık İlkesi Yeni yönetmelikle aşağıdakiler teşvik edilecektir: Atık üretiminin ve tehlikeliliğinin azaltılması Geri dönüşüm/yeniden kullanım Emniyetli bertaraf Sahaya özgü yönetimi çözümleri Esnek ve açık bir mevzuat ! Dünyada mevcut olan diğer benzer mevzuatlardan daha fazla/daha az katı değildir

4 Maden Atıkları Yönetimine uygulanan Önleme İlkesi
Amaçlar: Özellikle duraylılık ile su ve toprak kirliliğinin önlenmesine vurgu yapmak suretiyle, yaşam döngüsü süresince bütün maden atık bertaraf tesislerinin yönetiminden kaynaklanan etkileri önler ve azaltır. Yüksek riskli maden atık bertaraf tesisleri için büyük kazaları önler ya da büyük kaza sonuçlarını asgariye indirir. Önlemeye dayalı: Sorunların sonuçlarına (etkilerine) değil de sebeplerine müdahele etmeyi dikkate alır.

5 Aşağıdakileri savunur:
Oransallık İlkesi Aşağıdakileri savunur: “Bir maden atığı bertaraf tesisinin yönetimi için gerekli olan herhangi bir teknik standart seviyesinin, maden atığı operasyonunun (işleminin) yaşam döngüsü boyunca neden olacağı potansiyel çevresel tehlikeyle orantılı olan bir karmaşıklık seviyesinde yapılması gerekmektedir” Bir maden atığı bertaraf tesisinin tasarımı/yönetimi için gerekli olan herhangi bir çalışma için de geçerlidir (örn. Risk değerlendirmesi, izleme analizi...) Başka bir deyişle: Çevresel ve sağlık riski bakımından gerekçelendirilmediği sürece aşırı (çok yüksek standart tekniği) fazla teknik çözüm uygulanması gerekmez!

6 Bize göre minimum seviyede etkili düzenleme…
Toplumun, iş çevresinin ve çevrenin uygun bir şekilde korunması için bir minimum uygulama platformu oluşturur Özellikle de madene özgü yönetim çözümlerine öncelik tanıyarak araçlar bakımından esneklik sağlar (hem düzenleyici hem düzenleyici olmayan) Fakat endüstrinin, kendini uygunluğun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma performansına adaması gerekmektedir!

7 Kabul edilen sahaya özgü yönetim çözümleri
Daha fazla bilgi ve uzmanlık gerekmektedir! Jeoloji ve mineraloji bakımından cevher yatağı ve yerlerindeki değişkenlikleri, madenin işletilme süresinde kullanılan cevher zenginleştirmeleri (ve ilgili kimyasallar ve reaktifleri) hakkında geniş bilgi Madenin işletilme süresinde karakteristikleri (tehlikelilik) ve davranışları (liç potansiyeli) bakımından üretilen farklı atık türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Tesisin bulunduğu yerle ilgili hassasiyet ve çevre ve ve insan sağlığı riski (hidrojeoloji, jeoloji ve arazi kullanımı) bakımından sahanın konteksti hakkında doğru bilgi : Risk Değerlendirmesi yapılıp uygulanmalıdır! Sonuçlar: Yetkili Kurum için: Her ayrı duruma göre görüş bildirebilmesi için daha fazla iş ve uzmanlık Maden operatörü için: Operasyonun başında daha detaylı çalışmalar yapmak (ÇED, Risk değerlendirmesi, detaylı atık karakterizasyonu..)

8 Aşağıdakiler için rehberlik:
Operatörün uygulaması gereken çözümler Mevcut En İyi Teknolojiler (BAT) temelinde olmalıdır Madencilik faaliyetlerinde Zenginleştirme Atıkları ve Pasaların Yönetimi ile ilgili ‘Mevcut en iyi Teknolojiler’ Referans dokümanı Amaçlar: Atık barajlarında kazaların önlenmesine yardım eder Zenginleştirme atıkları ve pasa yönetiminin “günlük performansını ” en iyi hale getirir Aşağıdakiler için rehberlik: Endüstri Kurumlar İlgilenen kamu Bulunduğu adres:

9 Yeni Maden Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Maden atığı bertaraf tesislerinin emniyetli bir şekilde yönetilmesine odaklanacaktır Yaşam döngüsü boyunca ‘’Çevresel Yönetim’’ şeklinde bir düşünceye kayış Maden atıklarının doğru bir şekilde yönetilmesi için bir dizi doküman (rehber doküman ya da hukuksal olmayan araçlar) kullanılmasını gerektirir (Atık karakterizasyonu, risk değerlendirmesi, Maden Atığı Yönetim Planı, Atık geri kazanımı, vs) Mükerrer bilgiyi önler! ÇED aşamasında operatör tarafından doğru bir şekilde toplandıkları takdirde bilgilerin çoğu Direktif tarafından istenilen farklı doküman ve planlarda kullanılabilir

10 Eşleştirme Projesinden beklenen kilit çıktılar
Yeni bir yönetmelik hazırlanıp 2012 ortalarında taraflara teslim edilecektir Farklı Yetkili Kurumların rollerinin netleştirilmesinde ve madencilik sektörü için daha basitleştirilmiş bir düzenleyici akış şeması tedarikinde yardımcı Farklı kurumların uzmanlarına yoğun eğitim verilmiştir Başlangıçta sınırlı bir çalışma grubu çerçevesinde (2011) Daha sonra, 2012’de planlanmış olan bir dizi seminer ve çalıştaylarla 100’den fazla kişinin eğitilmesi (bilgilerin dağıtılması)

11 Eşleştirme Projesinden beklenen kilit çıktılar
Madencilik sektörü yakın gelecekteki eğitim çalışmaları ile seminer ve çalıştaylara dahil edilecektir 2011 ve 2012 için aşağıdakilerle ilgili eğitim çalışmaları yapmak üzere bir takım madenler seçilmiştir: Atık karakterizasyonu ve zenginleştirme atıklarından numune alma (2011) Zenginleştirme atıkları barajlarının tasarımı ve inşası (2011) Acil durum planlaması (2012) Atık Yönetim Planı (2012) Kapatma ve Denetim prosedürleri (2012) Konuların anlaşılması ve gerekliliklerin uygulanmasına yardımcı olması bakımından 15 kısa rehber dokümandan (araç kiti) oluşan bir dizi Türkçe olarak hazırlanmıştır

12 Eşleştirme Projesinin kilit çıktıları
7 Rehber Doküman halihazırda tercüme edilmiştir ve en kısa zamanda redaksiyonu tamamlanacaktır Maden atığı bertaraf tesislerinin sınıflandırılması (Rehber 2.1) Atık Karakterizasyonu (5 adetten oluşan 2.5 kodlu Rehber seti) Genel Gereklilikler Numune Alma Prosedürleri Inert atık karakterizasyonu Asit Maden Drenajı Karakterizasyonu Siyanür Karakterizasyonu Atık Yönetim Planı Formatı 7 adet daha hazırlanacaktır ! Küçük ve pratik kitapçıklar şeklinde tedarik edilecektir Ayrıca dünya genelinde (Avustralya, Kanada, ABD, vs) kullanılmakta olan en iyi uygulamalar ve standartları da içerir Nisan 2012’den itibaren çalıştaylar çerçevesinde açıklanıp tartışılacaktır İnert atık listesi hazırlanma aşamasındadır Bir çalışma grubu çerçevesinde hazırlanacak olup, madencilik sektörüne önerilip tartışılacaktır (2012’nin ikinci yarısı)

13 Bize ulaşabileceğiniz web sayfamız: http://www. madenatiklari
Bize ulaşabileceğiniz web sayfamız: TEŞEKKÜR EDİYORUM


"TR 2008 IB EN 04 “MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları