Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ. Haydar GÜLER Emniyet Hekimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ. Haydar GÜLER Emniyet Hekimi."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ. Haydar GÜLER Emniyet Hekimi

2 KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE İL EMNİYET POLİKLİNİĞİ İLE REHBERLİK VE DANIŞMA BÜRO AMİRLİĞİNİN RUHSAL SORUNLARLA İLGİLİ PERSONELE YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

3 Son zamanlarda personelimiz arasında bir takım üzücü olaylar meydana gelmiş olması ve vahim sonuçlar ile neticelenmesi, personelin psiko-sosyal sorunları aşmakta güçlük çektiğini ve bu konuda yardım verilmesinin uygun olacağı gerçeğini göstermiştir.

4 Rehberlik ve Danışma Büro Amirliği (RDBA) ile Emniyet Polikliniği olarak, Emniyet Teşkilatında görevli personelin sorunlarını ve taleplerinin sağlıklı tespit edilmesi, çalışma ortamının bireyin psikolojik ve sosyal yönü üzerindeki etkilerin araştırılması, personelin mesleki ve sosyal hayata uyumunun artırılmasını sağlamak amacı ile tüm merkez ve ilçe teşkilatı mensuplarına TOPLAM 16 “BİLGİLENDİRME SEMİNERİ” düzenlemiştir.

5 Bu seminerlerde stres, stres ile başa çıkma yolları ve stresin oluşturduğu rahatsızlık konuları hakkında personel bilgilendirilmiştir. Ayrıca (Yeni) Sağlık Şartları Yönetmeliği Hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. Bu seminerler sonucunda ise , Merkez Teşkilatı personeline strese bağlı psikolojik sorunları “Değerlendirme Anketi” uygulanmıştır. Genel değerlendirme sonuçlarına baktığımızda;

6 RAHATSIZLIK ÇEŞİDİ (MERKEZ TEŞK.)
ERKEK HASTALAR KADIN HASTALAR TÜM HASTALAR Sayı Yüzde Panik Sendromu 22 1,9 % 2 2,8 % 24 Somatoform Bozukluk 76 6,6 % 12 16,7 % 88 7,1 % Majör Depresif Bozukluk 100 8,6 % 4 5,6 % 104 8,4 % Minör Depresif Bozukluk 86 7,4 % 8 11,1 % 94 7,6 % Normal 933 80,6 % 54 75,0 % 987 80,3 % Toplam 1157 72 1229

7 Ankete 72’si bayan, 1157’si erkek olmak üzere toplam 1229 kişi katılmıştır. Anket sonucunda; Panik Sendromu Bulguları; Erkeklerde 22 kişide (% 1,9), Bayanlarda 2 kişide (% 2,8) olmak üzere toplam 24 kişide (% 1,9), Somatoform Bozukluk Bulguları; Erkeklerde 76 kişide (% 6,6), Bayanlarda 12 kişide (% 16,7) olmak üzere toplam 88 kişide (% 7,1),

8 Majör Depresif Bozukluk Bulguları; Erkeklerde 100 kişide (% 8,6), Bayanlarda 4 kişide (% 5,6) olmak üzere toplam 104 kişide (% 8,4), Minör Depresif Bozukluk Bulguları; Erkeklerde 86 kişide (% 7,4) Bayanlarda 8 kişide (% 11,1) olmak üzere toplam 94 kişide (% 7,6) bulgulara rastlanılmıştır.

9 -Normal Bulgular; Erkeklerde 933 kişi (% 80,6), Bayanlarda 54 kişi (% 75,0) olmak üzere toplam 987 kişide (% 80,3) -Sonuç olarak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatında görev yapan ve stresin neden olduğu psikolojik sorunlara bağlı, ERKEK PERSONELİN % 20’si, BAYAN PERSONELİN %25’i rahatsızlık yaşadığı değerlendirilmektedir.

10 Majör Depresif Bozukluk Minör Depresif Bozukluk
RAHATSIZLIK ÇEŞİDİ (İLÇE TEŞK.) ERKEK HASTALAR KADIN HASTALAR TÜM HASTALAR Sayı Yüzde Panik Sendromu 13 1,2 % 2 3,0 % 15 1,3 % Somatoform Bozukluk 68 6,5 % 9 13,6 % 77 6,8 % Majör Depresif Bozukluk 59 5,6 % 10 15,2 % 69 6,1% Minör Depresif Bozukluk 70 6,7 % 1 1,5 % 71 6,3 % Normal 885 84,1 % 53 80,3 % 938 83,8 % Toplam 1052 66 1118

11 Ankete 66’sı bayan, 885’i erkek olmak üzere toplam 1118 kişi katılmıştır. Anket sonucunda; Panik Sendromu Bulguları; Erkeklerde 13 kişide (% 1,2), Bayanlarda 2 kişide (% 3,0) olmak üzere toplam 15 kişide (% 1,3), Somatoform Bozukluk Bulguları; Erkeklerde 68 kişide (% 6,5), Bayanlarda 9 kişide (% 13,6) olmak üzere toplam 77 kişide (% 6,8),

12 Majör Depresif Bozukluk Bulguları; Erkeklerde 59 kişide (% 5,6), Bayanlarda 10 kişide (% 15,2) olmak üzere toplam 69 kişide (% 6,1), Minör Depresif Bozukluk Bulguları; Erkeklerde 70 kişide (% 6,7) Bayanlarda 1 kişide (% 1,5) olmak üzere toplam 71 kişide (% 6,3) bulgulara rastlanılmıştır.

13 -Normal Bulgular; Erkeklerde 885 kişi (% 84,1), Bayanlarda 53 kişi (% 80,3) olmak üzere toplam 938 kişide (% 83,8) -Sonuç olarak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüz İlçeTeşkilatında görev yapan ve stresin neden olduğu psikolojik sorunlara bağlı, ERKEK PERSONELİN % 16’sı, BAYAN PERSONELİN % 20’si rahatsızlık yaşadığı değerlendirilmektedir.

14 RAHATSIZLIK ÇEŞİDİ (MERKEZ VE İLÇE TEŞK.)
ERKEK HASTALAR KADIN HASTALAR TÜM HASTALAR Sayı Yüzde Panik Sendromu 35 1,6 % 4 2,9 % 39 1,7 % Somatoform Bozukluk 144 6,5 % 21 15,2 % 165 7,0 % Majör Depresif Bozukluk 159 7,2 % 14 10,1 % 173 7,4% Minör Depresif Bozukluk 156 9 7,0% Normal 1818 82,3 % 107 77,5 % 1925 82,1 % Toplam 2209 138 2347

15 Ankete 138’si bayan, 2209’u erkek olmak üzere toplam 2347 kişi katılmıştır. Anket sonucunda; Panik Sendromu Bulguları; Erkeklerde 35 kişide (% 1,6), Bayanlarda 4 kişide (% 2,9) olmak üzere toplam 39 kişide (% 1,7), Somatoform Bozukluk Bulguları; Erkeklerde 144 kişide (% 6,5), Bayanlarda 21 kişide (% 15,2) olmak üzere toplam 165 kişide (% 7,0),

16 Majör Depresif Bozukluk Bulguları; Erkeklerde 159 kişide (% 7,2), Bayanlarda 14 kişide (% 10,1) olmak üzere toplam 173 kişide (% 7,4), Minör Depresif Bozukluk Bulguları; Erkeklerde 156 kişide (% 7,0) Bayanlarda 9 kişide (% 6,5) olmak üzere toplam 165 kişide (% 7,0) bulgulara rastlanılmıştır.

17 -Normal Bulgular; Erkeklerde 1818 kişi (% 82,3), Bayanlarda 107 kişi (% 77,5) olmak üzere toplam 1925 kişide (% 82,1) -Sonuç olarak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüz Merkez ve İlçe Teşkilatında görev yapan ve stresin neden olduğu psikolojik sorunlara bağlı, ERKEK PERSONELİN % 18’i, BAYAN PERSONELİN %23’ü rahatsızlık yaşadığı değerlendirilmektedir.

18 PANİK ATAK NEDİR? - Panik Atak sıklıkla herhangi bir uyarı ya da görünür bir neden olmaksızın başlayan ve belli bir süre devam eden yoğun korku veya huzursuzluk halidir. -Panik atakta karakteristik semptomlardan dört veya daha fazlası aniden ortaya çıkar ve 10 dakika içerisinde en yüksek noktasına ulaşır.

19 PANİK ATAK SEMPTOMLARI
-Kalp çarpıntısı, -Terleme, -Titreme veya sarsılma, -Kısa kısa soluma, -Boğulma hissi, -Göğüs ağrısı veya sıkışma hissi,

20 -Mide bulantısı veya karın ağrısı, -Baş dönmesi veya bayılma hissi,
-Mide bulantısı veya karın ağrısı, Baş dönmesi veya bayılma hissi, -Gerçek dışı hissetme , -Kontrolünü kaybetme veya çıldırma korkusu, -Ölüm korkusu, -Uyuşma veya karıncalanma hissi, -Üşüme veya sıcak basması,

21 PANİK BOZUKLUKTA; - Tekrarlayıcı beklenmedik panik ataklar,
- Sürekli olarak atakların tekrarlayacağı endişesi, - Bir atağın yaratacağı etkilerde kaygı duyma, - Atakların bir sonucu olarak gelişen davranış değişiklikleri,

22 SOMATİZASYON NEDİR ? - Somatizasyon Psikolojik Sıkıntılara Bağlı Bedenimizde Organik Bir Sebebi Olmayan Ağrılardır. - Diğer Bir Deyişle, Stresin Fiziksel Belirtilere Dönüşmesidir.

23 SOMATİZASYON BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yaygın Vücut Ağrısı, Kol Bacak Ağrısı, Sırt Ağrısı, Eklem Ağrıları, Baş Ağrısı, İdrar Yaparken Ağrı, Bulantı, Kusma, Şişkinlik, İshal Gibi Sindirim Şikayetleri, Cinsel İlgi Azalması, Sertleşme Sorunları, Adet Düzensizlikleri Gibi Sorunlar, Baş Dönmesi Ve Denge Kaybı, Kol Ve Bacaklarda Uyuşma Hissi,kol Ve Bacaklarda Güç Azalması, Boğazında Düğümlenme Hissi Olur.

24 DEPRESYON NEDİR ? -Depresyon Özünde, Yaşama Arzusu ve Hayata Bağlılığın Azaldığı Bir Ruh Halidir. -Kişinin Duygu Davranış Ve Düşüncelerini Olumsuz Olarak Etkileyerek, Kişiler Arası İlişkilerini, Mesleki Ve Sosyal Becerilerini Ve Fiziksel Sağlığını Bozan Psikiyatrik Rahatsızlıktır.

25 DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kişinin Kendisini Huzursuz Veya Sıkıntılı Hissetmesi, Kendisini Yorgun, Bitkin Hissetmesi, Uyku Sorunları Yaşaması, Kendisini Üzgün Yada Boşlukta Hissetmesi , Artık Hayattan Zevk Almaması, İştahın Artması Yada Azalması, Kendisini, Değersiz , Suçlu Hissetmesi, Konsantrasyon Güçlüğü, Kararsızlık Veya Unutkanlık Yaşaması, Aklına Sık Sık İntihar Veya Ölüm Fikirleri Gelmesi Gibi .

26 MAJÖR DEPRESYON; Depresyonun tipik belirtilerinden 4 yada 5 tanesini taşımasına denir. MİNÖR DEPRESYON; Kişi tipik depresyon belirtilerinin yalnız 2’sini taşıyorsa minör depresyon adını alır.Majör Depresyona göre daha hafif seyreder.

27 Yapılan araştırmalarda toplumda %10 - %25 oranında depresyon bulguları görülmektedir. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fakültesinden Prof. Dr. Aytül ÇORAPÇIOĞLU’ nun yaptığı bir araştırma neticesinde; depresyon teşhisi konan hastaların uzmana yönlendirilmesi ile yapılan anket sonucunda, ancak %25’inin doktora başvurduğunun, %75 ‘inin teşhis konulmuş olmasına rağmen tedavi için psikiyatri uzmanına gitmediği tespit edilmiştir.

28 -Yine aynı Öğretim Üyesinin yaptığı araştırmada depresyon rahatsızlığı olup, tedavi olmayan kişilerin kendiliğinden düzelme oranının % 30 olduğu saptanmıştır. Geri kalan %70 oranın ise tedaviye yanaşmadığı gibi rahatsızlığı da her geçen gün artmaktadır. Başka bir araştırmada ise intihar edenlerin %70’i depresyona bağlı, depresyonda olan kişilerin de %15’i intihar girişiminde bulunmaktadır.

29 SAĞLIĞI TEHDİT EDEN 4. HASTALIK DEPRESYON
Ankara Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdullah AYDIN, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre depresyonun, insan sağlığını en çok tehdit eden 4. hastalık olduğunu belirterek, Türkiye’de de 15 milyon kişinin bu hastalığa yakalanma riski bulunduğunu söylemektedir.

30 BU SEMİNERLER NETİCESİNDE; PSİKOLOJİK YÖNDE DESTEK VE TEDAVİ ALMAK AMACI İLE BİR ÇOK PERSONEL, (EŞ VE ÇOCUKLAR DAHİL) EMNİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURMAKTADIR..


"HOŞ GELDİNİZ. Haydar GÜLER Emniyet Hekimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları