Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Performans & Finansal Sonuçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Performans & Finansal Sonuçlar"— Sunum transkripti:

1 Performans & Finansal Sonuçlar
2007

2 BİZİ TANIYIN SERMAYE PİYASALARINA BAKIŞ İŞ YATIRIM PERFORMANSI FİNANSAL SONUÇLAR 2008 HAKKINDA

3 BİZİ TANIYIN İş Bankası’nın yatırım kolu ve Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı kuruluşu olan İş Yatırım, borsada işlem gören tek aracı kurum olarak yatırımcılarına; Aracılık (Yurtiçi ve uluslararası piyasalarda hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymet ve türev ürünlerin alım satımı) Yatırım Danışmanlığı Portföy Yönetimi Kurumsal Finansman (Halka arz, Birleşme & Satınalma and stratejik danışmanlık) Araştırma hizmetlerini sunmaktadır. İş Yatırım, 1996 yılında İş Bankası tarafından YTL sermaye ile kuruldu. 42 kişilik kadrosu ile faaliyete başlayan İş Yatırım’ın çalışan sayısı 2007 yılı itibariyle 289’a ulaşırken, özkaynak büyüklüğü milyon YTL’ye yükseldi (Özkaynak büyüklüğümüz yılın üçüncü çeyreğinde milyon YTL olarak açıklanmıştı).

4 ‘AAA(tur)’ KREDİ DERECELENDİRMESİ - ‘AAA(tur)’
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İş Yatırım’ın uzun vadeli ulusal kredi notunu durağan görünüm ile 'AAA(tur)' olarak belirledi. Ulusal kredi notumuz ana ortağımız İş Bankası ile dayanışma ve yakın işbirliğini yansıtmaktadır

5 BİZİ TANIYIN SERMAYE PİYASALARINA BAKIŞ İŞ YATIRIM PERFORMANSI FİNANSAL SONUÇLAR 2008 HAKKINDA

6 İŞLEM HACMİ Hisse Senedi Piyasası (Milyar YTL )
Tahvil & Bono Piyasası (Milyar YTL) 574.5 579.3 575.5 775.4 748.5 %3,5 513.9 %19,3 722.9 649.9 2006 2007 2006 2007 Kaynak: İMKB - Kaynak: İMKB - Hisse senedi piyasası yüksek miktarlı halka arzlarla birlikte 2006 yılına göre daha iyi bir performans sergiledi Kamu borçlanma gereğinin azalması ve TCMB’nin faiz politikası Tahvil & Bono piyasasına ilginin azalmasına neden oldu

7 İŞLEM HACMİ Türev Piyasalar (Milyar YTL) Eurobond (Milyar YTL)
144.1 29.268 %551 233.5 64.2 25.010 20.271 21.4 3.677 2.048 913 35.7 2006 2007 2007 Kaynak: VOB - Kaynak: İMKB - Türev piyasalarının üstün performansı yıl sonu beklentilerimizin de önüne geçti ve toplam işlem hacmi 2006 yılının altı katından fazla olarak gerçekleşti İMKB 2007 yılında Türk Eurobondları işlem hacmini 64.2 milyar YTL olarak ilk defa kamuya ilan etti

8 İş Yatırım beklentisi 285 milyar YTL idi
İMKB - HİSSE SENEDİ PİYASASI VERİLERİ İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Sayısı* Ortalama Halka Açıklık Oranı (%) 327 322 31,6 31,6 306 30,9 2005 2006 2007 2005 2006 2007 * İşlem gören şirketler ve borsa yatırım fonları Piyasa Değeri (Milyar USD) İş Yatırım beklentisi 285 milyar YTL idi 288.7 163.7 162.8 2005 2006 2007 Kaynak:

9 YABANCI YATIRIMCILAR Toplam Hisse Senedi Piyasası’ndaki Payları (%)
İşlem Hacmi / Toplam Hisse Senedi İşlem Hacmi (%) 72 29 68 67 19 18 59 51 12 9 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Kaynak: – Yabancı yatırımcılar istikrarlı bir yaklaşımla hisse senedi piyasasının %72’sini oluştururken, toplam işlem hacminin %29’unu gerçekleştiriyorlar

10 PORTFÖY YÖNETİMİ FONLAR* (Milyon USD)
144.1 3.813 29.268 %86 29.574 25.010 20.271 2.048 21.4 20.271 3.677 2.048 913 46% Emeklilik Fonları Toplam 2006 2007 Kaynak: Toplam yatırım fonları portföy büyüklüğü 2006 yılına göre %46 oranında artış gösterirken, emeklilik fonları %86 büyüme sergileyerek yakın gelecekte fon piyasasının lokomotifi olacağı iddiamızı teyit etmektedir * Borsa Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarını içermektedir.

11 BİZİ TANIYIN SERMAYE PİYASALARINA BAKIŞ İŞ YATIRIM PERFORMANSI FİNANSAL SONUÇLAR 2008 HAKKINDA

12 HİSSE SENETLERİ PİYASASI
Hisse Senetleri Piyasası - İş Yatırım (Milyar YTL) %6,32 %6,43 49.1 %17,4 Performansımız piyasa gelişimine paralel olarak artıyor 41.8 2006 2007 Kaynak: Artan toplam işlem hacmi ve piyasaya gelen yeni katılımcılara rağmen liderlik pozisyonumuzu sürdürüyoruz

13 TAHVİL & BONO PİYASASI Tahvil & Bono Piyasası - İş Yatırım (Milyar YTL) %13,1 16.9 %11,8 19.8 11.3 14.2 2006 2007 Kaynak: %11,8 piyasa payı ve 14.2 milyar YTL işlem hacmi ile aracı kurumlar arasında üçüncü sırada yer alırken 2008 yılında özel sektör tahvil ihraçlarıyla birlikte piyasada bir canlanma yaşanacağını bekliyoruz

14 ! VADELİ İŞLEM PİYASALARI
Vadeli İşlem Piyasaları - İş Yatırım (Milyar YTL) %17,18 ! %343 39.9 25.2 Yıl sonu işlem hacmi hedefi beklentimizin yaklaşık üç katı %25,29 9.0 6.1 2006 2007 Kaynak: Vadeli işlem piyasalarında işlem hacmimiz 39.9 milyar YTL olarak gerçekleşerek yıl sonu işlem hacmi hedefi olarak belirlediğimiz seviyenin (14 Milyar YTL) yaklaşık üç katına ulaştı Piyasa katılımcılarında görülen artışa rağmen 2007 yıl sonu itibariyle %17,18 piyasa payı ile tartışmasız liderliğimizi sürdürüyoruz Daha önce de belirtildiği şekilde türev ürünlerdeki müşteri tabanımız her çeyrek genişlemeye devam ediyor (yurtiçi & yabancı)

15 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI
Uluslararası Sermaye Piyasaları - İş Yatırım (Milyar USD) 38.1 3.4 2006 2007 Kaynak: Is Investment İşlem hacmimiz 2006 yılına göre on kattan fazla artış göstererek 3.4 milyar USD’den 38.1 milyar USD’ye yükseldi ve yeni ürünlerde beklenen artış ile uluslararası sermaye piyasaları işlem hacmimizin daha da artacağı düşünülmektedir

16 Bankalar & aracı kurumlar arasında ilk sırada yer alıyoruz
İMKB EUROBOND PİYASASI Eurobond Piyasası - İş Yatırım (Milyon YTL) Bankalar & aracı kurumlar arasında ilk sırada yer alıyoruz 13.4 1.2 2006 2007 Kaynak: - İş Yatırım İşlem hacmimiz 2006 yılına göre çok önemli bir performans sergiledi ve onbir kat artışla milyar YTL’ye ulaştı

17 YÖNETİLEN TOPLAM PORTFÖY (YTP)
YTP & Emeklilik Fonları Portföy Büyüklüğü - İş Portföy Yönetimi (Milyon YTL) YTP & Emeklilik Fonları büyüklüğü fon piyasasının sırasıyla %20 ve %19’unu temsil etmektedir 173 777 682 173 860 173 410 682 777 7.043 516 6.620 7.043 7.043 516 6.484 6.003 6.820 5.247 6.620 6.484 5.247 2005 2006 2007/H1 2007/Q3 2007 Kaynak: İş Yatırım Yatırım fonlarında 2006 yılında tecrübe edilen önemli çıkışlardan sonra portföylerdeki artış ve büyüyen emeklilik fonları ile 2005 yılı değerlerini tekrar yakalamak üzere olan yönetilen portföy büyüklüğü, 6.8 milyar YTL’ye ulaştı

18 KURUMSAL FİNANSMAN (Halka Arz - Birleşme & Satınalma)
Halka Arz Büyüklüğü (Milyon USD) - İş Yatırım Birleşme & Satınalma Büyüklüğü (Milyon USD) - İş Yatırım %239 1.911 2.401 341 500 708 707.9 34.9 38.9 38.9 2006 2007 2006 2007 Kaynak: Kaynak: İş Yatırım 2007 yılı kurumsal finansman faaliyetleri için altın bir yıl oldu En büyük özelleştirme halka arzı olan Halkbank ve 15,4 kat talep toplanan İş Yatırım’dan sonra, Tekfen Holding halka arzı Türk sermaye piyasalarında özel sektör halka arzları arasında en yüksek iç talep yaratan arz oldu 2006 yılında 38.9 milyon USD Birleşme & Satınalma işlemi gerçekleştirilmişken bu faaliyetlerde 2007 yılında 500 milyon USD’ye ulaşarak en yüksek performansı yaşadık

19 BİZİ TANIYIN SERMAYE PİYASALARINA BAKIŞ İŞ YATIRIM PERFORMANSI FİNANSAL SONUÇLAR 2008 HAKKINDA

20 BİLANÇO İş Yatırım 2006 2007 YoY ▲% YTL (000)
Aktif Toplamı 128 Özkaynak 61 Özkaynak büyüklüğümüz 2006 yılına göre %61 artış göstererek milyon YTL’ye yükselirken aktif toplamımız sektördeki aracı kurumların toplam aktif büyüklüğünün %30’undan fazlasına ulaştı

21 GELİR TABLOSU İş Yatırım 2006 2007 YoY ▲% YTL (000)
Faiz ve İşlem Geliri 28.948 84.269 191 Komisyon Gelirleri 34.475 51.814 50 Kurumsal Finansman Geliri 7.492 17.079 127 Diğer Gelirler 8.931 5.151 -42 Toplam Faaliyet Gelirleri 79.846 98 Faaliyet Giderleri 49 Net Faaliyet karı 37.499 94.956 153 Diğer Giderler -7.094 -7.921 11 Finansal Giderler -4.059 239 Ana Ortaklık Dışı Pay -8.384 n.m. Vergi Öncesi Kar 17.962 42.031 233 Vergi -2.228 -8.305 272 15.734 33.726 114 Net Kar

22 FAALİYET GELİRLERİ 84.269 (YTL 000) 2006 2007 51.814 34.475 28.948 17.079 7.492 8.931 5.151 Faiz ve İşlem Komisyon Kurumsal Finansman Diğer İş Yatırım’ın toplam gelirleri 2007 yıl sonu itibariyle %98 artış göstererek YTL milyon YTL oldu. Faiz ve işlem gelirleri önemli bir performans sergileyerek 28.9 milyon YTL’den 84.2 milyon YTL’ye yükseldi. 2006 yılında 34.4 milyon YTL olarak gerçekleşen komisyon gelirleri %50 artarak 2007 sonunda 51.8 milyon YTL’ye yükseldi. Diğer gelirlerimiz İş Girişim’in piyasa değerinde meydana gelen düşüşün önemli etkisiyle 8.9 milyon YTL’den 5.1 milyon YTL’ye geriledi.

23 ARACILIK & İŞLEM KOMİSYONLARI
40.060 (YTL 000) 2006 27.405 2007 10.419 5.053 2.017 1.335 Aracılık Portföy Yönetimi Diğer Aracılık komisyonları 2006 yıl sonu performansına göre %46.1 artış göstererek 40.1 milyon YTL olarak gerçekleşti. Türev işlem komisyonları 2007 yıl sonu itibariyle, 2006 yılında gerçekleşen 1.9 milyon YTL’nin yaklaşık beş katı büyüyerek 8.5 milyon YTL’ye yükseldi. İş Portföy’ün 2007 yılının üçüncü çeyreği itibariyle mali tablolarımıza %70 oranında konsolide edilmeye başlamasıyla portföy yönetimi gelirlerimiz 10.4 milyon YTL’ye ulaştı.

24 KREDİLİ İŞLEMLER Toplam Kredili İşlem Hacmi (Milyon YTL)
Müşterilere Kullandırılan Kredi Faizleri ( Milyon YTL) 69.8 67.1 54.7 %108 49.3 12.9 44.8 6.2 2006 2006 07/03 07/06 07/09 2007 2006 2007 Toplam kredili işlem hacmi 44.8 milyon YTL olarak gerçekleşirken, müşterilere kullandırılan kredi faizleri 2006 yıl sonuna göre %108 artış göstererek 12.9 milyon YTL’ye ulaştı.

25 FAALİYET GİDERLERİ YTL (000) 2006 2007 YoY ▲
Personel Giderleri* % Amortisman % Şerefiye % Danışmanlık % Faaliyet Giderleri % Vergi, Resim, Harç % İlan ve Reklam n.m. Pazarlama ve Dağıtım % Total % Toplam gelirlerimiz 2006 yılına göre %98 oranında bir yükselme gösterirken, faaliyet giderlerimizde %49 artış görüldü * Çalışan sayımız 2006 yılına göre %17,4 artarak 289’a ulaştı.

26 ORTALAMA ÖZKAYNAK GETİRİSİ (ROAE)
31 Aralık 2007 31 Aralık 2006 31 Aralık 2005 31 Aralık 2004 %16,9 %10,8 %21,6 %5,1 İş Yatırım’ın ortalama özkaynak getirisinin beş yıllık bir zaman dilimi içerisinde %20 olmasını hedefliyoruz

27 KAR DAĞITIM POLİTİKASI
İş Yatırım’ın kar dağıtım politikasına ilişkin esasları Ana Sözleşmesi’nin 16 ncı maddesinde belirtilmiştir. Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla … Kar dağıtımı Nisan ayı sonunda yapılacak Genel Kurul Toplantısı’nda kararlaştırılacaktır. Başarımızı Mayıs 2007’de halka arz olarak paylaştık ve şimdi ise karımızı hissedarlarımızın beklentilerini de gözeterek paylaşmak istiyoruz

28 BİZİ TANIYIN SERMAYE PİYASALARINA BAKIŞ İŞ YATIRIM PERFORMANSI FİNANSAL SONUÇLAR 2008 HAKKINDA

29 2007’DEN 2008’E - ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Coğrafi Büyüme : Akaretler ve Yeşilköy şubeleri açıldı. Borsa Yatırım Fonları: ISDJE’den sonra iBoxx sabit getirili borsa yatırım fonu da ikinci BYF olarak piyasa geliyor. Serbest Yatırım Fonu (Hedge Fund): Piyasa ilk serbest yatırım fonunu getirmek üzereyiz. Prime Brokerage: Özel bir yazılım programı geliştirdik ve müşterilerle test etmeye başladık. Özel Sektör Tahvilleri: İki özel sektör tahvil projesi tamamlandı. Creditwest Faktoring işlem gören ilk değişken faizli özel sektör tahvili oldu. Türev Ürünler: Hisse kontratları ve opsiyonların önümüzdeki aylarda işlem görmeye başlayacağını düşünüyoruz. Euromoney Ödülü: İş Yatırım Euromoney tarafından“En İyi Aracı Kurum” seçildi. İMKB Ulusal-100’deyiz: İş Yatırım halka azını takiben dört aylık bir zaman diliminde İMKB Ulusal-100 Endeksi’ne seçildi. Yeni İşlem Platformları: TradeMaster and TradeMaster International.

30 TRADEMASTER: Elektronik İşlem Platformu
Toplam müşteri hisse senedi işlem hacminin %5’i TM kullanıcısı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmekte ve bu oranın günden güne sadece hisse senedi değil türev araçlar için de artacağı beklenmektedir

31 TRADEMASTER INTERNATIONAL: Yabancı Borsalara Direk Giriş
TradeMaster International platformuna olan talebin devam etmesi ve günlük işlem hacmindeki artışın 2008 gelir tablomuza olumlu etkisi görülecek

32 Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A. Ş
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 32

33 IS INVESTMENT isyatirim.com.tr isinvestment.com


"Performans & Finansal Sonuçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları