Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Dr. Konçuy ENİŞTE

2 ÇALIŞAN SAĞLIĞI NEDİR? Çalışanların;
Fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, Sağlıklarına gelebilecek zararların en aza indirilmesi için Korunma yöntemlerinin uygulanması, Kişinin işine ve işin kişiye uygunluğudur. World Health Organization.

3 MESLEK HASTALIKLARI TANIMI
Sigortalının; Çalıştırıldığı işin niteliğine göre Tekrarlanan bir sebeple veya İşin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir. TC Sosyal Güvenlik Kurumu

4 İŞ KAZASI NEDİR? Meydana gelen ve Sigortalıyı hemen veya sonradan
Bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya İş kazası denir

5 Olayın “İŞ KAZASI” sayılabilmesi için gerekli durumlar
Kazanın; Sigortalı işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, İşveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında gerçekleşmesi.

6 DÜNYADA İŞ KAZALARI ve MESLEK HASTALIKLARI
Her yıl; Hayatını kaybeden çalışan sayısı ; 1.2 milyon İş kazası geçiren kişi sayısı; 250 milyon Meslek hastalıkları sonucu zarar gören çalışan; 160 milyon

7 TÜRKİYE’DE... 2005 yılı SSK istatistikleri son verilere göre;
İş kazası; Meslek hastalığı; 519 kişide Hayatını kaybeden kişi sayısı; 1.096 meydana gelmiştir

8 TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM….
2005 SSK İstatistiklerine göre; ülkemizde çalışanların %53 civarı kayıt dışıdır. (5-6 milyon) Kayıtlı çalışanların da iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi titizlikle yapılmamakta ve istatistiklere yansımayan pek çok ek kayıp olmaktadır. Türkiye’de iş kazası bildirimleri ILO (Dünya Çalışma Örgütü) tahminlerinden 1300 kat daha az olduğu bilinmektedir.

9 TÜRKİYE’DE SAĞLIK KURUMLARINDA….
Hastane çalışanları için kesici delici alet yaralanmalarının ve diğer küçük iş kazalarının yetersiz rapor edildiği bilinmektedir. Bildirim mekanizması oluşmuş ender hastanelerde de; yaralanmaların %60 kadarının rapor edilmediği saptanmıştır. Çalışan güvenliği kavramı konusunda farkındalık yetersizdir. Çalışan Güvenliği ile ilgili amacın doğru algılanması gerekmektedir.

10 Sağlık Sektöründe “ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ” faaliyetlerinde Amaç
Tüm kurum personelinin (hizmet satın alımı ile çalışanlar dahil) Çalışma ortamları ve yaptıkları işlerden dolayı Karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlamak Risk değerlendirmesi yapmak ve Koruyucu önlemler almak esasına dayanır.

11 Sağlık Çalışanlarında RİSK DEĞERLENDİRMESİ 5 adımda yapılabilir
Tehlikelerin tanımlanması Risklerin değerlendirilmesi Önlemlerin belirlenmesi (İşleyiş ve Yasal zorunluluklar) Önlemlerin uygulanması İzleme ve gözden geçirme (Çalışan Güvenliği vizitleri)

12 Sağlık kurumlarında; Çalışan Güvenliği Ekibi kurulmalı, Faaliyetlerin Planlanması yolu ile Çalışan Güvenliği Kültürü oluşturulmalı, Çalışanlar işe başlarken; İşe giriş muayeneleri yapmalı, Çalışanlara ait veriler; kişisel sağlık kartları ile kayıt altına alınarak takip edilmeli, Riskli alan çalışanlarına periyodik sağlık taramaları yapılması gerekir.

13 KİŞİSEL SAĞLIK FİŞİ ……….. ………… ….... SAĞLIK TARAMALARI KARNE BİLGİLERİ
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SON GÖREV YERİ :   ………….. KARNE SERİ NO: MİYOPİ CAM VE ÇERÇEVE ALINDI DEVREDEN BİLGİ 2.Kez KAÇINCI KEZ ALDIĞI TARİH: …… KADRO DERECE : EMEKLİ SİCİL NO: ….... SİCİL NO: KARNE BİLGİLERİ KULLANMIYOR SİGARA 2 ÇOCUK Mehmet Fatih Oğuz Kağan B.Y.KİŞİ SAYISI LİPİT PROFİL: YOK DEVAMLI İLAÇ: KR. HAST: BAĞIŞIK AŞILI Titre pozitif HEPATİT : 85 KİLO: 1.75 BOY: 0 RH (+) KAN GRUBU: RÖNTGEN TEKN GÖREVİ: BALIKESİR DOĞUM YERİ / TARİHİ: ……….. ………… ADI / SOYADI: KİŞİSEL SAĞLIK FİŞİ ANTİ HCV (-) , ANTİ HIV (-) Hmg NORMAL 2006 YILI TARAMA BAĞIŞIK Hmg NORMAL ANTİ HBS(+) , HBS Ag (-) ANTİ HCV (-) , ANTİ HIV (-) Hmg NORMAL 2005 YILI TARAMA UYGULANAN TEDAVİ TANI TETKİKLER TARİH VE PROTOKOL SAĞLIK TARAMALARI

14 SAĞLIK PERSONELİ TARAMALARI
SGOT , SGPT Kretinin Üre Yılda bir Elektrolitler (Ca,K,Mg,CI;Na) Sitotoksik Ajanlar Üroloji kliniğinde yapılan onkoloji tedavileri Hemogram Odio takipleri Gürültü Anket Etilen Oksit Sterilizasyon - Et O Desimetre Anamnez , Anket Latex Allerjisi Olay olduğunda Kesici , delici alet yaralanmaları Travma Laboratuar Hepatit B , Tetanoz,Grip İnfeksiyon Diyaliz 6 ayda bir Anjio Radyoaktıvite 2 ayda bir Dozimetre takipleri Endoskopi-skopi Manuel periferik yayma X - Ray Radyoloji Anamnez Latex Kesici ve delici alet yaramaları Grip Tüm Çalşanlar İlk İşe Giriş AŞILAMALAR Tetanoz Hepatit B PERİYOT TAKİP İŞLEMLERİ RİSKLER RİSK GRUBU SAĞLIK PERSONELİ TARAMALARI

15 Çalışan güvenliği için bir raporlama sistemi geliştirilmeli,
“İş kazası bildirimi” prosedürü hazırlanarak hastane içinde veri toplanması sağlanmalı, Toplanan iş kazası bildirimleri düzenli olarak gözden geçirilerek; işyerinde koruyucu önleyici tedbirler alınmalı ve kurumsal düzenlemeler yapılmalı, Ulusal raporlama çabalarına katkıda bulunulmalıdır.

16 ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİNİ DÜZENLEYEN YASA, STANDARTLAR:
İş Kanununun 77. maddesinde; İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için; her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler denmektedir.

17 Bu YASA Kapsamında Çıkarılan YÖNETMELİKLER

18 İş sağlığı ve güvenliği y.
İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları y. İş yeri, bina ve eklerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin y. Tıbbi atıkların kontrolü y. Tehlikeli atık y. Radyasyon güvenliği y. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında y.

19 Kimyasal maddelerle çalışanlarda sağlık ve güvenlik hakkında y.
Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik hakkında y. Kanserojen ve mutojen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik hakkında y. Titreşim y. Radyoloji, radyom ve elektrikli tedavi müesseseleri hakkında nizamname Elle taşıma işleri y. İş kanununa ilişkin çalışma süreleri y.

20 Geçici ve belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında y.
Özel güvenlik görevlileri sağlık şartları güvenliği Kişisel koruyucu önlemlerin işyerinde kullanılması hakkında y. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında y. Ağır ve tehlikeli işler y. Gebe ve emziren kadınların çalıştırılma şartıyla emzirme ve çocuk bakım yurtlarına ait y. Gürültü yönetmeliği

21 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Tarihli Resmi Gazete

22 İşverenin Yükümlülükleri
Madde 4 — İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler; Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, Onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve Verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

23 Çalışanın Yükümlülükleri
Madde 5 — Çalışanlar; Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve Bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.

24 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ KAZALARI RİSK GRUPLARI:
Hemşireler Hekimler Temizlik Görevlileri Teknik Personel Diğer Sağlık Çalışanları

25 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN ANA UNSURLAR
Radyasyon kaynaklı risk unsurları Gürültü Travma Tehlikeli atıklar Kanserojen mutojen maddeler (Sitotoksik ajanlar) Tıbbi atıklar (enfekte ve biyolojik atıklar) Enfeksiyon bulaşma riski Alerjen maddeler Tesis kaynaklı risk unsurları Donanım, elektrik ve elektronik cihazlar Laboratuar kaynaklı risk unsurları

26 I- RADYASYON KAYNAĞI BULUNAN ÜNİTELER
Radyoloji ünitesi Angio Skopi Endoskopi Hasta yatak başı çekimleri

27 ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Radyasyon Korunmasında Temel Güvenlik Standartları Dozimetre takipleri (2 ay) Hemogram takibi (1 yıl) Periferik yayma (şüpheli sonuçlarda ) Gereksiz çekimlerin, hatalı çekim tekrarlarının tespiti ve önlenmesi

28 II-GÜRÜLTÜ Hastaneler oldukça gürültülü ortamlardır.
(Özellikle cihazların çok olduğu laboratuar ortamları) 85 dBA’ın üzerinde ses şiddeti olan alanlarda çalışanlar koruyucu ekipman kullanılmalıdır. (kulak tıkacı / kulaklık) Kullanılan koruyucu ekipmanın etkinliği odyometrik testlerle kontrol edilmelidir.

29 III-TRAVMA Tüm çalışanlar risk altındadır Çalışma saatleri, süreleri
(yetersiz personel sayısına rağmen artmış olan iş yükü) Çalışma ortamı (eksik malzeme, bozuk cihazlar ile çalışmak zorunda kalma vb.) Tükenmişlik sendromu Ağır yük kaldırma Fiziksel şiddet

30 TRAVMA İÇİN YAPILABİLECEKLER
Tükenmişlik sendromunu görülen personelin; psikolojik destek sağlanmalı, kurum bünyesinde sosyal organizasyonların oluşturulmalı, görev yeri değişikliği. Hasta potansiyeline ve iş yüküne uygun sayıda/özellikte personel ve tıbbi donanım sağlanarak; çalışma sürelerinin ayarlanmalı, nitelikli hizmet sunumu için ortam yaratılmalı.

31 İş ortamında kargaşanın ortadan kaldırılması için
İş akış şemaları, görev tanımları oluşturulmalı. Yük taşıma prensipleri ile ilgili eğitim verilmeli. Fiziksel şiddet için kurum içi ve dışında önlemler alınmalıdır.

32 FİZİKSEL ŞİDDETE KARŞI ÖNLEMLER
Etkili liderlik ve kurum kültürü oluşturulmalı Kurum dışı güçler ile iş birliği yapılmalı Çalışanlar temel güvenlik konularında eğitilmeli Kurum içi güvenlik işleyişi hakkında iş akışı şemaları ve görev dağılımları belirlenmeli Acil hallerde oluşabilecek tehditlere karşı alınacak önlemler yazılı hale getirilmeli ve tüm personele duyurulmalı

33 IV-TEHLİKELİ ATIKLAR Sıkça karşılaşılanlar;
Sitotoksik ajan (kemoteropotikler) İzopropil alkol (el dezenfektanları) Etilen oksit, Gluteraldehid (Sterilizasyon) Formaldehit, Ksilen, Formikasit, Asetik asit (patoloji) Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) İyodin….

34 TEHLİKELİ ATIK RİSK ALANLARI
Onkoloji tedavisi yapılan birimler Sterilizasyon çalışanları Patoloji çalışanları Radyoloji ünitesi çalışanları Laboratuar çalışanları Temizlik personeli Tüm sağlık personeli

35 TEHLİKELİ ATIKLAR için yapılabilecekler
Kullanılan/yeni alınan ekipmanın çalışan güvenliği açısından değerlendirilmeli Atık üreten cihazlara ait MSDS* raporları kontrol edilerek atık içeriği ve tehlike oranları tespit edilmeli MSDS lar kurum içinde kimyasal malzemenin kullanıldığı yerlerde, acil serviste, kurum hekimliğinde bulundurulmalı, Tehlikeli madde yönetimi prosedürü hazırlanmalı. *MSDS= Ürün Güvenlik Bilgi Formları

36 Yol gösterici belgeler hazırlanarak deklare edilmeli
Tehlikeli madde üretilen alanlar için İzolasyon prosedürü Civa saçılmaları temizlik talimatı Gluteraldehit / Formaldehit saçılmalarında temizlik talimatı Riskli alan çalışanlarına özel periyodik tarama metotları geliştirilmelidir.

37 STERİLİZASYON ÇALIŞANLARI TAKİPLERİ
Yılda 1; SGOT, SGPT Hemogram SFT PA Akciger grafisi Anket

38 ETİLEN OKSİT İLE ÇALIŞANLARIN TAKİP FORMU

39 V-SİTOTOKSİK AJANLARLA ÇALIŞANLARIN TAKİPLERİ
Yılda bir Hemogram Sedimantasyon AST ALT Total protein Üre Kreatinin Akc. Grafisi kontrolleri yapılmalıdır.

40 VI- TIBBİ ATIKLAR Kurumlarda Tıbbi atık çalışma grupları oluşturulmalı
Ünite içi atık yönetimi planı oluşturulmalı Özel eğitimli Tıbbi Atık Personeli (Tıbbi atık konusunda düzenli eğitimler yapılmalı) Hijyenik el yıkama talimatı Eldiven kullanma talimatı gibi hazırlıklar yapılmalı

41 İĞNE UCU YARALANMALARI
İĞNE UCU YARALANMALARI... Sağlık sektöründe En sık görülen sorunlardan biridir.

42 KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASI BİLDİRİMLERİ

43 Kasım 2006 tarihinden itibaren aylık neden-sonuç değerlendirmeleri sonrasında yapılan birebir eğitimler ile;

44 VII- ENFEKSİYON RİSKİ Kan ve diğer vücut sıvıları yolu ile bulaşan patojenler Kan ve diğer vücut sıvıları salya, vajinal sekresyon, serebrospinal sıvı, sinovial sıvı, perikardial sıvı, pleural sıvı, amnion sıvısı vb. Önem sırasına göre: HIV Hepatit B Hepatit C Hepatit A Stafilokok ve Streptokok enf. Shigella ve Salmonella enf. Pnömoni Sifilis Sıtma Kızamık

45 KORUYUCU ÖNLEMLER Sağlık çalışanları koruyucu ekipmanlar kullanmalıdır. (kep, maske, koruyucu gözlük...) Kesici ve sivri uçlu aletler için atık kutuları Riskli alanlar için daha güvenli enjeksiyon sistemleri seçilebilir. Temizlik ve çamaşırhane çalışanları için enfekte materyaller işaretli ve izole taşınmalı. Personele yönelik aşı programları planlanmalıdır.

46 AŞILAR ve TARAMALAR Hepatit B Tetanos / Difteri
Grip Aşısı (Riskli bölge çalışanlarına ücretsiz) PPD ve akciğer film taraması (Gereken durumlarda) Erişkin aşı programı çerçevesinde riskli hastalığı bulunan yada immünsupresif çalışanlara özel aşılar

47 Hastanemizde “İMMÜNSUPRESİF ÇALIŞAN İÇİN AŞI PROGRAMI” Çerçevesinde
Astım, diyabet, kronik kalp hastalığı vb. hastalığı olan ya da asplenik 9 personel için Pnömokok aşısı yapıldı. 2 adet asplenik personele Meningokok ve Act-Hib aşısı yapıldı.

48 VIII-LATEKS ALERJİ ANKETİ
Diğer lastik ürünler 19- Üriner kateterler 18- Kolostomi torbaları 17- Elastik bant ve kafflar 16- Bandajlar 15- 5% Yüz maskeleri 14- Silgiler 13- Doğum kontrol gereçleri 12- Prezervatifler 11- Süspansiyonlar 10- Sütyenler 9- Kemerler 8- Diş tespit lastiği 7- Biberon emzikleri 6- Köpük yastıklar 5- 10% Lastik bantlar , toplar 4- Sıcak su küvetleri 3- 40% Lastik Eldivenler 2- Balonlar 1-

49 TEŞEKKÜR EDERİM


"EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları