Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALKINMA PROJELERİ VE KATILIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALKINMA PROJELERİ VE KATILIM"— Sunum transkripti:

1 KALKINMA PROJELERİ VE KATILIM
25 slayt, yaklaşık 45 dakika Nedret Durutan Okan

2 Kalkınma Projesi nedir?
belirlenmiş bir hedef kitleye, belirli bir coğrafi bölgeye, belirli bir süre içinde, yerel halkın yaşam koşullarını iyileştirme amacıyla, DEĞİŞİK FORMLARDA DESTEK SUNARAK SORUNLARI ELE ALAN MÜDAHALEDIR.

3 Kalkınma olumsuz olduğu düşünülen bir mevcut durumdan, gelişme olarak görülen bir gelecek durumuna metodik/sistematik bir geçiş süreci amaçlanan kalkınma, etkilenen insanların, kendilerinin önceliklendirdiği gerçek ihtiyaçlarına ve önlerindeki fırsatların boyutlarına dayanmalıdır.

4 proje ile ana paydaşların öncelikleri arasındaki bağlantılar
yereldeki insanların gerçek ihtiyaçlarına cevap vermeyen projeler kalıcı ve sürdürülebilir olmaz. kendilerinin dışında gelişen proje faaliyetleri, proje süresince başarılı görünse de, dış etki ortadan kalkınca, kalkınma adına pek birşey ortada kalmaz

5 Proje katılımı paydaşların kendilerini etkileyen kalkınma insiyatifleri, kararlar ve kaynaklar üzerindeki kontrolu etkilediği ve paylaştığı bir süreçtir.

6 yerel halkın katılımı yerel halk katılım

7 yerel halk coğrafi, ve/veya ortak ilgi, veya kimliğe dayanan gruplaşma içinde olan, ve/veya etkileşim ve iletişim içinde olan bir grup insan ortak bir ilgiyi paylaşabilir, komşuluk ilişkisi içinde olabilir veya ortak şartlar içinde/altında bulunabilir.

8 katılım kendilerini ilgilendiren ve yaşamlarını etkileyen sorunları tanımlamada, politika belirlenmesi ve uygulanmasında, planlamada, hizmet geliştirme ve vermede, değişim gerçekleştirmek için harekete geçmede, insanların içten ve aktif bir şekilde işin içine girmelerini sağlayan bir süreç

9 yerel halk hayatımızı etkileyen konularda fikir bildirmeye hakkımız olmalı yaşadığımız yeri, ne istediğimizi ve bizim için neyi olduğunu sizden iyi biliriz bize ne istediğimizi soran, sonra da söylediklerimizi hiç dikkate almayanlardan bıktık!!!

10 projeciler herşeyi herkese sorarsan her kafadan bir ses çıkar, karar veremezsin !, yaşadıkları yeri, onlar için neyin iyi olduğunu, onlardan daha iyi biliriz iş programı, takvimi hepsi sıkışık bir de katılım için vakit kaybedemem!

11 ASLINDA KATILIM…. sınırlı kaynakların yerinde, daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlar yerel halkı kararlara, planlamaya ve hizmete katmak, konuyu benimsemelerini, sahip çıkmalarını sağlar, projenin sürdürebilirlik şansı artar taraflara eşitlikçi ve demokratik yaklaşım içinde bakılmasını sağlar

12 ASLINDA KATILIM…. demokrasiyi artırır dışlanmayı engeller
yerel halkı güçlendirir mevcut kaynakları ve enerjiyi harekete geçirir bütüncül ve entegre yaklaşım kazandırır daha iyi kararların alınmasını ve daha etkili hizmet üretmeyi sağlar

13 katılım merdiveni Kurum YH’tan sorunu, çözümleri ve yollarını belirlemesini ister, amacına ulaşması için her adımda destek verir YH kontrolü sağlar Kurum sorunu belirler, açıklar, limitleri belirtir, YH’tan plan kabullenmesini sağlayacak bir dizi karar vermesini ister Yetki alır Kurum niyetinde oldukça samimidir, değişime açıktır, ancak hafif değişikliklere sıcak bakar Işler ortaklaşa planlanır Kurum planı açıklar, fikir sorar, ancak mutlaka gerekmiyorsa planda değişikliğe gönüllü olmaz YH fikir verir YH’a danışılır Kurum planın tanıtımını yapar, YH’tan fikri destek ister YH bilgi alır Kurum plan yapar ve açıklar, YH’ın uymasını bekler Hiç yok YH birşey bildirilmez

14 kurumsal zemin hazırlama
katılımı kişisel ve kurumsal olarak benimsemek, sahiplenmek katılım kavramını anlamak, nasıl geliştirilebileceği hakkında fikir sahibi olmak, neler gerektiğini bilmek sabırlı, zaman ve enerji harcamaya hazır olarak, YH ile güçlü iletişim kurmak, güven geliştirmek, YH’ın nasıl motive edileceği konusunda kafa yormak

15 kurumsal zemin hazırlama
YH katılımı ile kurumsal gelişme arasındaki sinerjinin farkında olmak karşı tarafı içtenlikle dinleme

16 kurumsal zemin hazırlama
her düzeydeki işgörenin iletişim, değişim yönetimi, ortam hazırlama gibi konularda bilgi ve beceri düzeyini artırmak, bu kapasite gelişimini sağlamak için kurumsal strateji geliştirmek, eğitim olanakları sağlamak Gerekli finansman kaynaklarını sağlamak

17 katılım katılım sadece nakit ve ayni katkı değildir
gönüllü olarak toplantılarda bulunma, muhalifleri iknaya çalışma, ortak olarak alınan kararlara uyma da iyi bir göstergedir.

18 katılım köy halkı üniform bir grup değil
gelir düzeyi, kaynaklar, davranış biçimleri vs bakımından benzemeyen gruplardan oluşmakta, önce köydeki hedef grupların farkına varmak ve bunların özellikleri hakkında bilgi toplamak gerekir

19 katılım gelir düzeyi, kaynaklar, davranış biçimleri vs bakımından benzemeyen gruplardan oluşmaktadır.

20 SOR-SAP-ÇÖZ faydalanıcıya odaklan ve sor (SOR) problemi sapta (SAP)
problemi çöz (ÇÖZ)

21 SOR-SAP-ÇÖZ küçük gruplar vasıtasıyla şunlar öğrenilir:
hanelerinin ve köyün tüm gerçek problemleri ile problem olarak algıladıkları konular ve bunların onlara göre önem sırası bu problemler için önerdikleri çözümler

22 SOR-SAP-ÇÖZ bu yaklaşımla, tüm köy halkının katkı sağlayabileceği bir ortam yaratılır hiç bir probleme itiraz edilmez ve tüm çözümlere saygı gösterilir Problem sıralanması ve tercih edilen çözümler onlara aittir

23 SOR-SAP-ÇÖZ yetkili kurum temsilcilerinin (teknik ekip) rolü sadece ortamın oluşmasını ve sürecin sorunsuz işlemesini sağlamaktır, teknik ekip başlarken sürecin nasıl işleyeceğini anlatır, görüşmelere katılmaz, herhangi bir taahhütte bulunmazlar

24 SOR-SAP-ÇÖZ küçük grup, yeni listedeki problemlere çözüm arar, seçenekleri tartışır, öneri geliştirir

25 SOR-SAP-ÇÖZ grubun çözüm önerileri, SOR-SAP-ÇÖZ’e katılan herkesin ortak kararı olmalı, bu doğrultuda çaba göstermek için kararlılık göstermeliler

26 “işler eskisi gibi olamayacak “
SOR-SAP-ÇÖZ “işler eskisi gibi olamayacak “ davranış değişikliği


"KALKINMA PROJELERİ VE KATILIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları