Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMATÖR DENİZCİ İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMATÖR DENİZCİ İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 AMATÖR DENİZCİ İŞLEMLERİ
BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENİZ ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 KASIM 2010, İstanbul

2 Bir işi zevk ve eğlence için yapan şeklindedir.
AMATÖR DENİZCİLİK Amatörün Sözlük Anlamı Bir işi zevk ve eğlence için yapan şeklindedir. Bu tanımı gemi/tekne kullanma olarak genişletirsek, zevk ve eğlence amacıyla denizde ve içsularda gemi/tekne kullanmaya amatör denizcilik, kullanan kişiye de amatör denizci denilebilir.

3 AMATÖR DENİZCİLİK Uluslararası bir faaliyet olan denizcilik, SOLAS 1974 (Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi), MARPOL 73/78 (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslar arası Sözleşme), STCW (Gemiadamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme) gibi Uluslararası Sözleşmelerin belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Denizcilik Sözleşmelerinin büyük çoğunluğu amatör denizcilik faaliyetlerini kapsam dışında tutmaktadır. STCW sözleşmesi de ticari faaliyette bulunan gemilerde çalışan gemiadamlarının eğitim ve belgelendirilmesi için kurallar belirtirken özel tekneleri kapsam dışında tutmuştur.

4 AMATÖR DENİZCİLİK Ancak ülkemizde, biraz önce belirtilen sebepler nedeniyle amatör denizcilik ile ticari denizcilik birbiri içine girerek karışmış halde olması nedeniyle; uluslararası kurallar amatör denizcilerden de istenmeye başlanılmıştır. Uluslararası boyutta gittikçe ağırlaşan bu kuralların amatör denizcilere uygulanıyor olması, amatör denizciliğin yaygınlaşması ve gelişmesinin önünde bir engel oluşturmaya başlamıştır. Bu durumun çözümünün, amatör denizcilik ile ticari denizciliğin net sınırlar ile birbirinden ayrılması ile mümkün olabileceğini değerlendirilmiştir.

5 AMATÖR DENİZCİLİK 491 sayılı KHK’de Müsteşarlığımızın görevleri;
Toplumda deniz sevgisini yerleştirmek ve deniz kültürünü yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaları yapmak, Amatör denizcilerin yeterlik şartlarıyla, eğitim, sınav ve belgelendirilmelerine ilişkin esasları belirlemek, bunların belgelendirilmelerine ilişkin işlemleri yapmak,

6 AMATÖR DENİZCİLİK Amatör denizcilik faaliyetleri, 2004 yılına kadar Gemiadamları Yönetmeliği ve bağlısı yönergeler bünyesinde yürütülmekte iken; anılan yılda yürürlüğe giren Amatör Denizci Yönetmeliği ile ile vatandaşlarımız ile denizcilik arasındaki pek çok formalite uygulamadan kaldırılmıştır. 2008 yılında Amatör Denizci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak denizciliği sevdirmek, denize olan ilgiyi arttırmak amacıyla, çağdaş, muhatabına güvenen bir anlayışla hazırlanan Özel Teknelerin Kaydı, Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

7 AMATÖR DENİZCİLİK Yeni Yönetmelik ile;
Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti T.C. vatandaşlarına, Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklu gerçek kişilere, su sporlarında faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara ait tekneleri, Yeterlik belgesi alma işlemleri daha kolay hale getirilmiştir. Amatör denizcilerden aranan sağlık şartları daha uygun hale getirilmiştir. Sınav tarihleri ve sınav yerleri çoğaltılarak pek çok kişinin bu sınavlara katılmasına olanak sağlanmıştır.

8 AMATÖR DENİZCİLİK Amatör denizcilerin ticari gemi/teknelerde çalışması uygulamasına son verilmiştir. Amatör denizcilerin tekne kullanımlarında kolaylık getirilmiştir. Amatör Denizci Belgesi Sınavları sınavları belirlenen sınav yerlerinde, yazılı veya internet ortamında bilgisayarda yapılmaktadır. Sınavlar Müsteşarlığımız veya yetkilendirilen Amatör Denizci Federasyonu tarafından yapılmaktadır.

9 AMATÖR DENİZCİLİK Mevzuat
Özel Teknelerin Kaydı, Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik Özel Teknelerin Kaydı, Belgelendirilmesi Ve Teçhizat Donatımına İlişkin Tebliğ Amatör Denizci Belgesi Sınavına İlişkin Tebliğ Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği

10 AMATÖR DENİZCİLİK Yürütülen Faaliyetler Eğitim Sınav Belgelendirme
Kütük tutma Yetkilendirme

11 AMATÖR DENİZCİLİK MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü İşbirliğinde Denizcilik Alanında Kurs ve seminerler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü Protokol kapsamında Halk Eğitim Merkezi / Mesleki Eğitim Merkezlerinde Amatör Denizci eğitimleri verilebilmektedir. Gerekli altyapıyı sağlayan merkezlerde amatör denizci sınavları düzenlenebilecektir.

12 AMATÖR DENİZCİLİK Eğitim
Denizciliğin sevdirilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda amatör denizci sınavlarına yönelik eğitim verilmektedir. Bu kapsamda seyir, can ve mal emniyetine uygun olarak standart bir eğitim alabilmeleri için amatör denizciler için “Amatör Denizci Belgesi Sınavına Hazırlık Kurs Programı” Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kurslar bu programa uygun olarak verilecektir. Kursiyer kayıtları Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği kapsamında yapılacaktır.

13 AMATÖR DENİZCİLİK Amatör Denizci Belgesi Sınavına Hazırlık Kurs Programı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 119 sayılı kararı onaylanmıştır. 14 yaşını bitirmiş ve en az ilköğretim okulu mezunları için hazırlanmıştır. Programın toplam süresi 2 haftadır. (40 saat) Kurs bitiminde kurs bitirme sınavı yapılır ve sınav sonuçları MEB Özel Kurslar Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre değerlendirilir. Kursa katılabilmek için Özel Teknelerin Kaydı, Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan Amatör Denizci Belgesi sınavına katılabilme koşullarının sağlanması gerekmektedir.

14 AMATÖR DENİZCİLİK Amatör Denizci Belgesi Sınavına Hazırlık Kurs Programı içeriği 2.Hafta Deniz Kazaları ve can kurtarma araçları Denize adam düşmesi Denizde çatışma ve önlemler Teknenin karaya oturması Yedekleme Yangın Tekneyi terk ve denizde canlı kalma Teknede ilk yardım Meteoroloji Deniz hukuku Motor bilgisi Elektrik bilgisi 1.Hafta Tarihçe ve genel güvenlik Tekne kesitleri ve gövde biçimleri Genel denizcilik terimleri ve teknede yönler Motorlu-Yelkenli Tekneler Halatlar Manevra Seyir bilgisi Denizde çatışmayı önleme kuralları Demirleme

15 AMATÖR DENİZCİLİK Programın uygulanmasında kullanılacak öğretim araç gereçleri Program onayında belirtilen öğretim araç gereçleri ve eğitim dökümanları kullanılacaktır. Gerekli öğretim araç gereçleri ve eğitim dökümanlarını sağlayan merkezlerde amatör denizci kursları verilebilecektir.

16 AMATÖR DENİZCİLİK Sınav
Müsteşarlığımız merkez teşkilatı bünyesinde on-line olarak ve Amatör Denizcilik Federasyonu bünyesinde yazılı ve on-line olarak amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörü belgesi sınavları yapılmaktadır. Bu sistemin altyapısını tamamlayan halk eğitim merkezlerinde amatör denizci sınavı yapılabilecektir. Sınavlarda liman başkanlığı temsilcisi yer alacaktır. Halk eğitim merkezlerindeki sınavlara sadece Halk eğitim merkezinde düzenlenen amatör denizci belgesi sınavına hazırlık kurs programını başarıyla bitiren kişiler katılabilecektir.

17 AMATÖR DENİZCİLİK Sınavlara başvuru
Sınavlara başvuru on-line olarak yapılacaktır. Müracaatlar adreslerinden yapılacaktır. Nüfus bilgileri girişi yapılıp, kullanıcı adı ve şifresi oluşturulacak Amatör Denizci Olur sağlık raporu taratılacak Sınav harcı bilgileri girilecek Bu işlemler tamamlanınca kişilere randevu hakkı verilir ve kişiler kullanıcı adı ve şifresi ile tanımlı sınavlara randevu alırlar Sınav yeri ve tarihi, Halk Eğitim Merkezinden gelen talep ile, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından bilgisayar sistemine girilecektir.

18 AMATÖR DENİZCİLİK Sınav sonrası işlemler
Sınavda başarılı olan kişiler bir dilekçe ekinde; Belge harçlarını on-line olarak veya veraset ve harçlar vergi dairesine elden yatırıp, aldıklar çıktı veya makbuzu, Nüfus cüzdan fotokopisini, Diploma fotokopisini, Fotoğraf (4 adet her belge için 2 adet) Sağlık raporunu, Sınav dekontu/çıktısı Adres ve telefon bilgilerini de yazarak ilgili Halk Eğitim Merkezine vereceklerdir.

19 AMATÖR DENİZCİLİK Belgelendirme
Halk Eğitim Merkezi, dilekçe ve eklerini ilgili denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne gönderecektir. Bölge Müdürlüğü tarafından Amatör Denizci Belgesi basıldıktan ve mühürlendikten sonra ilgililere dağıtımı için Halk Eğitim Merkezine gönderilecektir.

20 AMATÖR DENİZCİLİK Kütük Tutma
ADB kayıtları, kişinin belge numarası, kimlik ve iletişim bilgileri, fotoğrafı, sınav yeri, sınav tarihi, sınav başarı notu, sağlık raporuna ve belge harcı tahsiline ilişkin bilgilerin yer aldığı veri tabanında tutulur. Bilgisayar ortamında bulunan veri tabanı, Amatör Denizci Kütüğü adını taşır. Kütük bilgileri, Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri tarafından tutulmaktadır.

21 TEŞEKKÜRLER


"AMATÖR DENİZCİ İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları