Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Asıl yararlanıcılar için daha fazla para nasıl sağlanır? T.C.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Asıl yararlanıcılar için daha fazla para nasıl sağlanır? T.C."— Sunum transkripti:

1 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Asıl yararlanıcılar için daha fazla para nasıl sağlanır? T.C. Maliye Bakanlığı ve OECD/SIGMA işbirliği ile düzenlenen seminer Yeni kamu ihale usulleri ve araçları Çerçeve anlaşmalar, merkezi ve ortak alım alanlarında Danimarka sistemi Mr. Søren Jakobsen, CEO, SKI A/S Ankara, Türkiye, 5-6 Şubat 2008

2 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Çerçeve anlaşmalar, merkezi ve ortak alım alanlarında Danimarka sistemi Gündem l SKI şirketi hakkında bazı bilgiler l Şirketin yeni stratejisi l SKI’nin gelecekteki stratejisi •SKI – interaktif bir şirket… •Bir “Kamu İhale Merkezi” yönündeki vizyonumuz •Yetkinliklerin geliştirilmesi üzerine düşünceler

3 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKI Şirketi hakkında bazı bilgiler Şirket, Kopenhag’da liman bölgesinde yer almaktadır 1994’te kurulan bir limited şirket İş Modeli Cironun bir kısmı (genellikle %1) satıcılarla olan sözleşmelerden Faaliyet alanı Dikkat çekici çerçeve anlaşmalar hazırlayıp devam ettirerek, kamu alımları alanında daha fazla etkinliğin sağlanmasına katkıda bulunmak Çalışan sayısı: yaklaşık 60 Çerçeve anlaşma sayısı: yaklaşık 50 Sahipleri • Maliye Bakanlığı (55%) • KL - Ulusal Yerel Yönetimler Birliği (45%)

4 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKİ Şirketi hakkında bazı bilgiler- Mevcut faaliyetler l Çerçeve anlaşmalar (büyük ve “standartlaştırılmış” ihale alanlarında) l Kamu ihale alanında danışmanlık (ihale hacminin tahmininde kullanılan araçlar, veri toplama ve işleme, tedarikçi ve çözümlerin seçimi, ihale politikası ve stratejisi, yeşil ihale, vb.) l Yeterliklerin oluşturulması (kullanıcı ve network grupları, kurslar, seminerler ve konferanslar, tedarikçilerin satışla ilgili çalışanları için eğitim programları) l Yayınlar ve bilgi iletim araçları (rehberler, en iyi uygulamalar, makaleler, Halkla İlişkiler, iç iletişimle ilgili tavsiye ve yardım) l Araçlar (elektronik ihale sistemi, mini-ihaleler, e-azaltma) l E-ticaret girişimleri (müşteri bazlı fiyat listeleri, e-ticaretin uygulanmasına yönelik danışmanlık) l Dış danışmanlardan yardım (ne ve nasıl alınacağına dair tavsiyeler, harcama analizi, vb)

5 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Şirket hakkında bazı bilgiler. Müşteri tipine göre SKI’nin cirosu. +18% +26% +17% +19% -9% Merkezi yönetim Belediyeler Yarı kamu işletmeler Bölgeler (milyon Danimarka Kronu) MA 50% 28% 11% +20% 9.400 m.DKK (=1.250 m.Euro)

6 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU IT Enerji Tele iletişim & veri iletişimi Seyahat Gıda Mobilya Ofis malzemeleri ve kitaplar Taşıtlar Araştırma & bilim araçları Çeşitli elektronik & el aletleri Mutfak malzemeleri Diğer Şirket hakkında bazı bilgiler. Başlıca ürün sınıflarına göre SKI’nin cirosu

7 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Şirket hakkında bazı bilgiler. SKI’nin ürün ve hizmetlere bakışı Potansiyel ciro Standardizasyon seviyesi Çok Yüksek Az Düşük SKI 2003 hedef alanları SKI 2006 hedef alanları IT-standart donanım IT-standart yazılım Tele ve veri iletimi Taşıtlar Gıda Seyahat hizmetleri Ofis malzemeleri Elektrik Gas IT- ve yönetim danışmanlık hizmetleri Açık kaynak Basılı malzemeler Eğitim için IT Yapım ve inşaatYol yapımı Temizlik Zanaat hizmetleri Hastane malzemeleri Medikal Yaşlı bakımı Özel yazılım Özel donanım Ambulans hizmetleri & haztaların taşınması İş süreci hizmetleri Kıyafet Pencere temizliği Avukat ve muhasebeci hizmeti Engellilere yardım Temizlik malzemeleri Beyaz eşya Mali hizmetler Gazete ve dergiler Reklam Ofis makinaları 8 milyar DKK 4 milyar DKK 132 Milyar DKK Mobilya Yakıt Hastane araçları IT-dış kaynaklı Yapım çizimlerinin taranması Posta ve paketler IT-dış kaynaklı: -Ana çerçeve & orta büyüklük -Dağıtılmış çevre ve başvuru işleme Mühendislik hizmetleri Ders & konferanslar İşitme yardımı Yemekhane hizmetleri Güvenlik hizmetleri SKI 2009 hedef alanları Geçici işçi

8 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKI’nin yeni stratejisi Geri plan l 20022de belirlenen ve şu an uygulanmakta olan stratejinin hedeflerine ulaşılmıştır. l Danimarka devleti, kendi ihale programını oluşturmuştur. l Danimarka kamu sektöründe geniş çaplı yeniden yapılanma – daha az ama daha büyük yerel yönetimler – 1 Ocak 2007’den itibaren uygulanmaktadır l Yerel ihale ağları oluşturulmuştur.

9 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKI’nin yeni stratejisi Genel bakış SKI’nin stratejisinde yeni olan ne? 1. İhale hacmini bir havuzda toplayıp koordine ederek ve müşterinin ihale süreciyle daha yakından ilgilenerek ihaleden daha çok fayda elde etme yolunda bir altyapı oluşturmak. 2. Yeler yönetime daha güçlü bir bakış. 3. Hem ürün grubu hem de müşteri bazında tasarrufların daha iyi belgelendirilmesi. 4. SKİ faaliyetlerinin daha dinamik finansmanı. 5. Önde gelen ve ilgili müşterilerle ortaklıklar 6. Sözleşmenin içeriği, bağlantısı ve erişilebilirliğinin daha da geliştirilmesi ile SKİ çerçeve anlaşmalarının daha kolay kullanımı. 7. Tedarikçilerin aktivasyonunun güçlendirilmesi. Hem yerel hem de uluslararası düzeyde. 8. SKİ’nin tutarlı çözümler sunabilmesi ve müşterinin politik gündemini karşılayabilmesi için, dolayısıyla da yönetim etkisi ve desteğini güvence altına alabilmesi için, çerçeve sözleşmelerin, hizmetlerin ve iletişimin “paket” halinde sunulması. 9. Gerçeklerin belgelendirilmesi ve sunumu yoluyla daha kalifiye bir ihale gündeminin güvence altına alınması. 10. Yeniliğe yatırım.

10 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKI’nin yeni stratejisi Misyon SKI, müşterilerinin yararına, hacim, yeterlik ve sistem gelişimini bir araya getirerek kamu ihale alanında belgelendirilmiş ölçeğe göre artan oranda getiri oluşturur. Müşterileri ve tedarikçilerle yakın işbirliği yoluyla SKI, dikkat çeken çerçeve anlaşmaları garanti eder. SKI’nin çerçeve anlaşmaları, kamu sektörü için, ihtiyaç duyulan çözümlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, bir yandan da çevresel, enerji ile ilgili ve sosyal sorumluluk göstererek, en ucuz yollarla alınmasını kolaylaştırır. SKI’nin kazançları, yeni ihale girişimlerine yatırımları mümkün kılmak için kullanılmalıdır. Girişimlerin ticari açıdan öncelik sırasına sokulması gerekir.

11 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKI’nin yeni stratejisi Vizyon SKI, kamu ihaleyi daha etkin hale getiren ve geliştiren bir merkezi organ olmaya çalışmaktadır. SKI, etkili ihale yoluyla fayda elde etmeleri için kamu kuruluşlarına ve çalışanlarına önayak olmaya ve destek vermeye ve etkin bir kamu idaresinin geliştirilmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Açık olma, eşitlik ve yeterliklerine dayanarak, SKI, kamu ihalede rolü olan bütün aktörler için doğal ve ilham veren bir merkez olmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, SKI’nin, en iyi çalışanları çeken ve onları geliştiren, yenilikçi, etkili ve mücadeleye iten bir çalışma ortamı olması gerekmektedir.

12 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKI’nin yeni stratejisi Hedefler l Büyüme •SKI’nin cirosu, 2012 yılına kadar 13 milyar DKK’ye yükselmelidir •Belediyelerden elde edilen ciro, 2012’ye kadar %50 oranında arttırılmalıdır. •Büyüme ve yeni girişimlerin işletmenin kendisi tarafından finanse edilebileceği bir ortam yaratılmalıdır. 2008 – 2012 yılları arasında vergi öncesi ortalama getiri, yılda 1 milyon DKK olmalıdır. l Güven •Her ihale için, ortak ciro en az %25 olmalıdır. •Her ihale için, müşteriler tarafından da kabul edilen bir tasarruf belgesi hazırlanmalıdır. •2008’de müşterilerle SKI arasında en az 5 ortaklık oluşturulmalıdır ve takip eden her yıl, bu sayı 2 daha arttırılmalıdır. l Yeterlikler •Her çalışan için bir yetkinliklerde gelişim planı olmalıdır. •Değişen personel oranı (yeni başlayanlar) yılda %10’u geçmemelidir.

13 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU 1. Dikkat çeken çerçeve anlaşmalar 1. Dikkat çeken çerçeve anlaşmalar 2. Müşteriler arasında yeni öncelik sırası 2. Müşteriler arasında yeni öncelik sırası 3.İşbirliği 4.İhale alanları arasında yeni öncelik sırası 5. İlgi çekici ve profesyonel çalışma ortamı 5. İlgi çekici ve profesyonel çalışma ortamı 6.Tedarikçilerle sinerji 7.Elektronik alım 8.Başlıca hususlar •Ürün ve piyasa anlayışı •Ortak hacim •Yabancılar da dahil olmak üzere, tedarikçiler arasında rekabetin yoğunlaştırılması •Fiyat ve tasarrufların gelişmiş bir şekilde belgelendirilmesi •Öncelikli ve organize satış gücü •Kilit müşteriler ve yerel ihale ağları ile ortaklık kavramı •SKI mali modelinin geliştirilmesi •Müşteri grupları •Deneyim grupları •Kamu ihale merkezi •Sahipler ve politik destek •İhalelerin öncelik sırasına sokulması •En satılabilir ihalelere odaklanma •Yeni sözleşme hazırlamaktansa, mevcut sözleşmelerin kullanılması •Sağlık sektörü •İhale modellerinin daha da geliştirilmesi •Danimarka Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi standardizasyon •Bölgesel alt ihaleler •Müşterinin bireysel veya sektör odaklı ihalelerinde yardımcı olmak •Çalışanların dikkatini çekmek ve onları geliştirmek •Kurum içi bilgi paylaşımı ve yeterliklerin değişimi •Sıkı proje planlama •Güçlü mali kontrol •Tedarikçilerin satış organizasyonlarının geliştirilmesi •Tedarikçi izleme sistemi •Tutarlı IT stratejisi •E-kataloglar •E-azaltma, mini ihaleler ve dinamik alım sistemi •İlgili bilgilere kolay erişim •MHY-hizmetleri •Çevre •Enerji •Sosyal konular •KOBİler Neden? Nasıl? Öncelik SKI’nin yeni stratejisi. Vizyon, alt stratejiler ve belirli eylem planları arasındaki ilişkiler - SKI, kamu ihaleyi daha etkin hale getiren ve geliştiren bir merkezi organ olmaya çalışmaktadır - SKI, etkili ihale yoluyla fayda elde etmeleri için kamu kuruluşlarına ve çalışanlarına önayak olmaya ve destek vermeye ve etkin bir kamu idaresinin geliştirilmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır. - Açık olma, eşitlik ve yeterliklerine dayanarak, SKI, kamu ihalede rolü olan bütün aktörler için doğal ve ilham veren bir merkez olmaya çalışmaktadır. - Dolayısıyla, SKI’nin, en iyi çalışanları çeken ve onları geliştiren, yenilikçi, etkili ve mücadeleye iten bir çalışma ortamı olması gerekmektedir

14 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKI’nin yeni stratejisi Önceliğin 8 boyutu Tutarlı çözümler Diyalog Dikkatli ol Bire çok Bilgi ve belge Biz İş Mevcut girişimlerin daha verimli kullanımı Bütün girişimlerin, aşağıdaki ölçek kullanılarak değerlendirilmesi gerekmektedir: Tek tek çözümler Monolog Kendin yap Bire bir Duygular ve inanışlar Ben ”Vitrin süsleme” Yeni girişimlerin başlatılması

15 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU III. Ortak hacim l Çerçeve anlaşmada, müşteriler, belli bir tedarikçiden belli bir miktarda alım yapmayı taahhüt eder. Tedarikçi fazladan indirim yapar. Alt stratejiler ve belirli eylem planları Dikkat çeken çerçeve anlaşmalar Taahhütlü ve koordineli hacim Bugün Gelecekte Zaman İhaleye girmeSatın alma İhaleden önce Müşteri, çerçeve sözleşmedeki tedarikçilerden birini seçer Müşteri, çerçeve sözleşmedeki tedarikçiler arasında tam tedarikçi bağımsızlığı sunar I. Sözleşmenin kullanılmasına dair taahhüt l Özellikle de belli müşteri gruplarından gelen müşteriler, çerçeve sözleşme oluşturulduğunda, sözleşmedeki tedarikçilerden birini kullanmayı taahhüt eder. Bu durum, ihale sürecindeki materyale not edilir. II. Ortak hacim l Çerçeve anlaşmada, müşteriler, belli bir tedarikçiden belli bir miktarda alım yapmayı taahhüt eder. Tedarikçi fazladan indirim yapar III. En düşük günlük fiyat l Müşteri çerçeve sözleşmede, belli bir ürün için bir tedarikçiden günlük fiyat alır. l SKI diğer müşterilerden destek alır. IV. E-azaltma / Mini-ihale l Müşteriler belli miktardaki belli bir ürün/hizmet için süresi belli olacak şekilde fiyat alır. (Bugüne kadar sadece Danimarka devletinin ihale programında ve SKI’nin kantin hizmetleri ihalesinde kullanılmıştır) I. Sözleşmenin kullanılmasına dair taahhüt l Özellikle de belli müşteri gruplarından gelen müşteriler, sözleşmenin kapsamındaki bütün ihalelerde çerçeve sözleşmedeki tedarikçilerden birini kullanmayı taahhüt eder. II. Bir tedarikçiden standart bir çeşidin kullanılmasına dair taahhüt l Müşteriler, sadece bir tedarikçiden daha önceden belirlenmiş bir ürün/hizmet çeşidini kullanmayı taahhüt eder. Tedarikçi, müşteri grubu tarafından seçilir V. E-azaltma / Mini-ihale l Müşteriler belli miktardaki belli bir ürün/hizmet için süresi belli olacak şekilde fiyat alır. l SKI diğer müşterileri koordine eder ve onlardan destek alır. l Mini ihalelerin karmaşık olduğu durumlarda dışarıdan danışmanlık hizmeti kullanılabilir. IV. En düşük günlük fiyat l Müşteri çerçeve sözleşmede, belli bir ürün için bir tedarikçiden günlük fiyat alır. l SKI diğer müşterilerden destek alır. Anlaşılan hacme ulaşıldığında, müşterilere yıllık bonus +0,05% 0,10% +0,15%

16 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKI’nin gelecek stratejisi Başlıca odak alanları 1. dalga2. dalga 3. dalga •Piyasa yönelimi •Kuruluşun yeniden canlandırıl- ması •Süreçler ve sistemler •Yetkinliklerin oluşturulması •Ortaklıkların derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması •Bilgi paylaşımı & değer-odaklı liderlik 20052007

17 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKI’nin gelecek stratejisi SKI – interaktif şirket. SKI İnteraktif şirket Dışarıdan İçeriden Değer ekleyen Üretkenlik Yetenekli çalışanlar Destek teknolojileri Eşsiz kuruluş İyi yönetim •MHY •ETİK DEĞERLER •ERP (kurumsal kaynak planlama) •Elektronik arşivler •Ortaklıklar •Yapısal çerçeve •Yapı •Kültür •Değerler •Bilgi paylaşımı •Büyüme •Sadeleştirme •Öncelikleri belirleme •Yönetim eğitimi •İlgi çekici çalışma ortamı •Yetkinlik oluşturma •İşe alım •İş değerlendir me görüşmeleri •Merak •Sosyal beceri

18 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU SKI’nin gelecek stratejisi SKI’nin vizyonu: ”Kamu İhale Merkezi” l Hedefler: •Açıklık •İşbirliği–içeride ve dışarıda •Esneklik •Yakınlık – müşterilere, tedarikçilere ve işbirliği yapılan ortaklara Vizyon: SKI, kamu ihale alanında rolü olan bütün kişi ve kuruluşlar için doğal ve ilham verici bir merkez olmayı hedefler. - güzel bir fiziksel ortamda l Kavramın unsurları •Diğer kuruluşlar kiracı olarak davet edilir. •Proje tesisleri •Seminer ve konferans tesisleri •Showroom tesisleri •Ziyaretçi hizmetleri

19 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Alt stratejiler ve belirli eylem planları İlgi çekici ve profesyonel bir çalışma ortamı Yetkinliklerin geliştirilmesi SKI için neden bu kadar önemlidir? l Müşterilerin beklentileri l Müşterilerin profesyonelleştirilmesi l Müşteriler başarılarını SKI’ye yatırır l Piyasa yaklaşımı, üst yönetimle diyalog ve çözüm satışı ile ilgili hedefler vardır (ürün/hizmet yerine) l İhaleden yapılan tasarrufun azalması nedeniyle, yetkinliklerden beklenitlerin artması l Müşteriler içi doğru çözümler, kuruluşlar arası yakın işbirliği sayesinde bulunur Yetkinlik talepleri Yetkinlik gelişimi 2002’deki stratejinin başlangıcı Bugün Zaman l SKI, muhteşem bir geri dönüş yapmıştır… l Yönetimin ve çalışanların becerilerinden tam olarak yararlanılmaktadır l Giderek daha da artan sayıda yeni proje ve faaliyetler, yetkinliklerin geliştirilmesi gereğini bir kez daha vurguluyor

20 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Dikkatiniz için teşekkürler! Yorumlar ve sorular…


"© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Asıl yararlanıcılar için daha fazla para nasıl sağlanır? T.C." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları