Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKLEMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKLEMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER"— Sunum transkripti:

1 EKLEMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Dr.Esin Tokmak Özşahin

2 EKLEMLER Kemikleri birbirine bağlayan fonksiyonel bağlantılardır.
Hareketin olabilmesi için Kemikler Eklemler şarttır. Eklemler yapılarına ve hareket yeteneklerine göre üç ana grupta incelenebilirler: 1. Fibröz (oynamaz) eklemler. 2. Kıkırdaksı (yarı oynar) eklemler. 3. Sinovyal (oynar) eklemler.

3 I- FİBRÖZ (SYNARTHROSE, OYNAMAZ) EKLEMLER
*Sutura *Syndesmosis *Gomphosis

4 *Synchondroses *Symphyses
II-KIKIRDAKSI (AMPHIARTHROSE, YARI OYNAR) EKLEMLER *Synchondroses *Symphyses

5 III-SİNOVYAL (DIARTHROSE, OYNAR) EKLEMLER
*Cavitas Articularis (Eklem Boşluğu) *Cartilago Articularis (Eklem Kıkırdağı) *Capsula Articularis (Eklem Kapsülü) *Membrana Synovialis

6 SİNOVYAL EKLEM ÇEŞİTLERİ
Art. Plana (Ör/ İntervertebral eklemler)

7 Tek Eksenliler *Ginglymus-Trochlear (Ör/ Diz eklemi) *Trochoid-Pivot (Ör/ Art. Radioulnaris proximalis)

8 Çift Eksenliler *Condyloid-Elipsoid (Ör/ El bileği eklemi) *Art. Sellaris (Ör/ Art. Carpometacarpea pollicis)

9 Çok Eksenli Eklem *Art. Spheroidea (Ör/ Omuz ve kalça eklemi)


"EKLEMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları