Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü
4207 sayılı TÜTÜNLE MÜCADELE Kanunu ve Getirdikleri Dr. Esat DİNÇER İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

2 SUNUM PLANI 4207 sayılı Kanun hükümleri 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi 27 Mayıs 2008/ Tebliğ 2009/44 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi İl Denetleme Ekiplerince doldurulacak formlar

3 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/11/1996 Sayı: 22829
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4207 Kabul Tarihi : 7/11/1996 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/11/1996   Sayı: 22829 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5   Cilt: 36   Sayfa: (1) Bu Kanunun adı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

4 Amaç Madde 1 – (Değişik: 3/1/ /2 md.) (1) Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması  yönünde düzenlemeler yapmaktır.

5 Tütün ürünlerinin yasaklanması (2)
Madde 2 – (Değişik: 3/1/ /3 md.) (1) Tütün ürünleri;    a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) İdari birim amirinin yetkilendirdiği kamu görevlileri uygular. Görevini yerine getirmeyen memur ve kamu görevlileri hkk: Ceza hukuku saklı kalmak kaydıyla, Tabi oldukları mevzuatın disiplin hükümleri uygulanır (2) Bu madde başlığı "Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 3 üncü  maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

6 b) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 YTL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: 1103 – TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

7 c) Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, (Yürürlük tarihi: 19 Mayıs 2008) Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) İlk başvurulan kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

8 ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında, Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

9 d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde, tüketilemez. Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

10 (2) Ancak; a) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde, b) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.

11 (3) Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar oluşturulabilir. İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

12 (4) Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünleri kullanılamaz. Ancak bu tesislerde, tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Tüketmenin cezası, 5326 ya göre (2012 yılı için, 83 TL) En yakın kolluk birim yetkilileri uygular İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

13

14 (5) Bu Kanunun tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen (Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde) kapalı alanlarının koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir. İşletme Sorumlularına: TL İdari para cezası Mahalli Mülki Amir

15 (6) Bu Kanunun uygulanmasında "tütün ürünü" ibaresi tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder. “ve tütün ürünü ihtiva eden ve etmeyen nargile ile benzerleri” 12 TEMMUZ 2012

16

17 (7) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz. Cezası: TL idari para cezası Mahalli Mülki Amir (8) Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz. 6 ay-1 yıl hapis TCK / 194

18 (9) Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez. Cezası: TL, her bir kişi için Mahalli Mülki Amir (10) Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz. Cezası: TL idari para cezası

19 (11) Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz. (12) Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz. Cezası 5326 ya göre (2012 yılı için, 50 TL ) Belediye sınırları içinde uygulanır. Belediye zabıtası uygular.

20 (13) Tütün ürünleri, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz. TAPDK TARAFINDAN CEZA UYGULANIR TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU.

21 Kontrolün sağlanması (1) Madde 4 – (Değişik: 3/1/2008-5727/5 md.)
(1) Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır. Cezası TL , Mahalli Mülki Amir (1) Bu madde başlığı " Uyarılar” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 5 inci  maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

22 (2) (Değişik: 3/4/ /6 md.) Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır." ibaresi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen usullere uygun olarak yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılır. Cezası TL Mahalli Mülki Amir

23 KABAHATLER KANUNU Kanun No. 5326 Kabul Tarihi : 30. 3
KABAHATLER KANUNU Kanun No Kabul Tarihi : Tütün mamullerinin tüketilmesi MADDE 39.- (1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz. (2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır. (3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.

24

25 (9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.
KABAHATLER KANUNU  Kanun No Kabul Tarihi : Çevreyi kirletme MADDE 41.- (1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır. (7) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir. (9) Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.

26 TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26. 9
TÜRK CEZA KANUNU Kanun No Kabul Tarihi : Sağlık için tehlikeli madde temini MADDE 194. – (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

27 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması BAŞBAKANLIK GENELGESİ
16 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27290 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması BAŞBAKANLIK GENELGESİ

28 Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb
Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile, aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler "kapalı alan" olarak değerlendirilecek ve bu alanlarda tütün ürünleri tüketilmesi önlenecektir.

29 4207 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI KAPALI ALAN TANIMI
4207 Sayılı Kanunun 2.maddesinde, tütün ürünü tüketilmesinin yasaklandığı açık ve kapalı alanlar sayılmıştır. Ayrıca Kanunun uygulaması bakımından hangi alanların kapalı, hangi alanların açık alan kabul edileceği hususu, 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın tarihli ve sayılı yazısındaki kapalı alan değerlendirmesinde, tavan veya yan yüzeyleri otomatik veya manüel sistemlerle açılıp kapanabilen işletmelerde yan yüzeylerinin yarısından fazlasının açık tutulması halinde tavan kısmı kapalı da olsa açık alan olarak değerlendirileceği, ayrıca, yan yüzeyleri tamamen kapalı da olsa tavan kısmı tamamen açık olduğu durumlarda bu yerlerin açık alan olarak kabul edileceği bildirilmiştir. .

30 4207 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI KAPALI ALAN TANIMI
Sağlık Bakanlığı'nın tarihli ve sayılı yazısında, 4207 sayılı Kanunun Uygulamasına ilişkin denetimler esnasında; kapalı alan şeklinde inşa edilen veya düzenlenen bir kısım alanların, yan yüzeylerinin ya da tavan kısmının açılır-kapanır mekanizmalarla gün içinde zaman zaman açılmak suretiyle açık alan halinde getirilmeye çalışıldığı ve bu çerçevede; Tütün Kontrolü Komitesi üyelerinden oluşan bilim insanlarının var olan bilimsel kanıtlardan yararlanarak oluşturdukları görüş, esasen kapalı alan olan bir kısım alanların gün içerisinde açılmasının tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korunmak için yeterli olmadığı şeklinde olduğu tespit edildiği bildirilmiştir

31 4207 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI KAPALI ALAN TANIMI
Ayrıca 4207 sayılı Kanunun ve 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinin amacına uygun olarak, tavanı veya yan yüzeyleri ya da her ikisi birden açılır-kapanır bir düzeneğe sahip olan işletmelerde, bu düzenekler yardımıyla tavan veya yan yüzeyleri zaman zaman açık tutulsa dahi, kapalı alan mahiyetindeki bu alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi mezkur Kanunun ihlali anlamına geldiği ve bu sebeple söz konusu alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesine izin verilmeyecek, ihlal edenler hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapılacaktır.

32 uygun işletme

33 uygun olmayan işletme

34 uygun olmayan işletme

35 uygun olmayan işletme

36 uygun olmayan işletme

37 uygun işletme

38 uygun olmayan işletme

39 uygun olmayan işletme

40 uygun olmayan işletme

41 27 Mayıs 2008 tarih v sayılı TEBLİĞ KAMU KURUM ve KURULUŞLARINDA Tütün ürünü tüketenlere dair 4207 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMASI

42 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere ilgili birim amiri tarafından yetki verilen kamu görevlileri tarafından uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yetki MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen yerlerde tütün ürünü tüketenlere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilir.

43 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
1. İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri kamuya ait görevlendirildikleri yerlerde tütün ürünleri tüketildiği haber alındığında gerekli araştırmaları ivedilikle yapar. Araştırma sonucu yeterli delil bulduğunda ya da tütün ürünleri tüketildiğini tespit ettiğinde “İdari Yaptırım Karar Tutanağı”nı düzenler. 2. Genel anlamda ispat aracı olarak aşağıdaki bilgi, belge ve deliller kullanılabilir: Usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu, Varsa ihbarda bulunan, şikâyetçinin veya diğer kişilerin beyanlarını içeren tutanak, İspata yarar görsel dokümanlar (fotoğraf, video kaydı vs.)

44 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
3. İdarî yaptırım karar tutanağı yetkili en az iki görevli tarafından imzalanır. Tutanak üç nüsha düzenlenir. - ilgili kişiye verilir, - uygulayan birimde muhafaza edilir, - tahsil için ilgilinin ikametgâhının bulunduğu vergi dairesine gönderilir. 4. Yapılan işlem, “İdari Yaptırım Karar Defteri”ne kayıt edilir. Tutanağın ilgili bölümüne idarî yaptırım karar defterinin sıra numarası yazılır.

45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
5. Kararın uygulandığı kişiye; -Kararın tebliği tarihinden itibaren idari para cezasını bir ay içinde ödemesi gerektiği, -İdarî yaptırım kararının kendisine tebliğ veya tefhim edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara karşı sulh ceza mahkemesine bizzat veya yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla başvurabileceği, -Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde idarî yaptırım kararının kesinleşeceği, İdarî para cezasını, kanun yoluna başvuru süresi içinde ödemesi halinde kendisinden cezanın 3/4’ünün tahsil edileceği, -Peşin ödemenin kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, hususlarında bilgi verildikten sonra, kişinin karar tutanağını imzalaması istenir.

46 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
6. Kişinin imzadan kaçınması hâlinde, bu durum idarî yaptırım karar tutanağının “idari yaptırım uygulanan şahsın imzası” bölümünde belirtilir. İdarî yaptırım karar tutanağının bir nüshası ilgili kişiye verilir.

47 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI
8. İdarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararı, kararın tebliği ya da tefhimi tarihinden itibaren ilgilinin 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurmaması hâlinde kesinleşir. İlgilinin sulh ceza mahkemesine başvurması halinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar idari yaptırım kararı kesinleşmez. 9. İdarî yaptırım kararı, kesinleşmesini müteakiben tahsil için (idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç) yazı ile ceza kesilen kişinin ikametgâhının bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir. 10. İdarî yaptırım karar tutanakları, ilgili diğer evrak ve tutulan defterler, bu işlemleri yapan yetkili birimde zamanaşımı süresince saklanır.

48

49 İDARÎ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER
I. KİMLİK BİLGİLERİ a) T.C Kimlik No: b) Vergi Kimlik No: c) Adı Soyadı: HULİSİ YEREBASMAZ d) Baba Adı: HAYRİ e) Doğum Tarihi ve Yeri: / BURSA f) Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe BURSA / OSMANGAZİ g) İkamet Adresi CUMHURİYET CAD. NO:18/A h)Ev Tel ı) Cep Tel II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER Kabahat Fiili : 4207 sayılı kanuna muhalefet (kapalı alanda tütün mamülü içimi) 2. Kabahatin İşlendiği Yer : İdari bina koridoru 3. İşlendiği Tarih ve Saat : 4. Kabahatle İlgili Elde Edilen Deliller : Tutanak / şikayette bulunan kişilerin düzenlediği tutanak./ Fotoğraf / video kaydı 5. Uygulanan Yaptırımlar İdari Para Cezasının Miktarı : Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar : 6. Kişinin huzurunda / gıyabında alınan idarî yaptırım kararı gereği hazırlanan işbu tutanak yukarıda açık kimliği belirtilen şahsa …. tarihinde aşağıda isimleri sıralanan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili görevlileri tarafından tebliğ edilmiştir. 7. İdarî Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası (Tebellüğ Eden) (imzalamak istemezse İMZADAN SAKINMIŞTIR YA DA İMZA ETMEK İSTEMEMİŞTİR) 8. İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra Numarası: 1

50 III. İDARÎ YAPTIRIM KARARINI UYGULAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞU GÖREVLİLERİ
1. Adı Soyadı Melek KUZU Hayati DEMİR 2. Unvanı Müdür Yardımcısı Memur 3. Birimi Bölge Çalışma Müdürlüğü 4. İmza YASAL UYARILAR: 1-İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 2-İdari Para Cezasını kanun yoluna başvurmadan öderseniz cezanın 3/4'ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez. 3-Kişinin imzadan kaçınması veya tutanağın gıyapta düzenlenmesi halinde bu durum tutanağın II.7 nolu bölümünde belirtilir. 4-İdari para cezasının kesinleşmesini takiben ödeme 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince Vergi Dairesince takip edilecektir.

51 EK-2 İDARİ YAPTIRIM KARAR DEFTERİ
SIRA NUMARASI KABAHATİN KABAHATİ İŞLEYENİN İDARİ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ/ TEFHİM TARİHİ UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM (İDARİ YAPTIRIM CEZASI ) Türü/Fiili Yeri Tarihi ve Saati Adı ve Soyadı T.C Kimlik No İş veya İkamet adresi ve telefonları  1 Yasak Yerde Tütün Mamülü Tüketimi  İdari Bina Koridoru  HULUSİ YEREBASMAZ CUMHURİYET CAD. NO:18/A

52 SAĞLIK BAKANLIĞI Genelge 2008/ Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması İL TÜTÜN KONTROL EKİPLERİ

53 4207 sayılı Kanunun uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonuna yönelik yapılacak çalışmalarda, il genelinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere ekipler oluşturulacaktır.

54 Ekipler, öncelikle kapalı alanlarında tütün ürünleri
tüketilmeyecek ve vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde giriş çıkış yaptıkları: alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, otel, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi ve benzeri yerlerin yanı sıra, kuaför ve berber gibi tütün ürünleri tüketimin yoğun olduğu işletmelerde inceleme yapacaklardır.

55 Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık 16 Mayıs tarihli ve Genelgesinin 5. maddesine göre kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketilmesi mümkün olmayan ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi, alışveriş merkezi ve benzeri yerlerin içinde olup tütün ürünlerinin tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlardan tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş şekilde faaliyet gösteren lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti veren işletmelerde tütün ürünleri tüketilmeyecektir.

56 Bu nedenle alışveriş merkezi, ticaret merkezi, iş hanı, sinema, tiyatro, havaalanı, otogar, spor ve eğlence tesisi ile konaklama tesisleri gibi bünyesinde gerçek vasfı dışında yeme-içme ve eğlence hizmetlerinin de sunulduğu tesislerde; tesisin tütün ürünleri tüketilmesine müsaade edilmeyen alanlarından tecrit edilmemiş ve hava geçişi engellenmemiş lokanta, kafeterya vb. mekânlarda “ayrı bir işletme olup olmamasına bakılmaksızın” tütün ürünlerinin tüketilmesi mümkün değildir.

57 Ekiplerin ziyaretlerde doduracakları formlar
4207 sayılı kanun uygulamaları izleme formu (EK-1) (1 nüsha) İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına (Halk Sağlığı Müdürlüğü) iletilecek Bahse konu mekânlarda tütün ürünü tüketildiği tespit edilirse; “4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Tespit Formu” (Ek–3) (3 nüsha) 1 nüsha: kurum/işletme/araç yetkilisine, 1 nüsha: 3 iş günü içinde, cezai yaptırıma yetkili kuruma, 1 nüsha: İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına (Halk Sağlığı Müdürlüğü) iletilecek

58

59 Denetimler esnasında doldurulan formlar, ekip liderleri tarafından İl Tütün Kontrol Kurulu sekretaryasına (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesi) iletilir. Tespit edilen aksaklıklar için işletme izni veren kurumla yapılacak yazışmalar akabinde, söz konusu işletmeler tekrar denetlenir. Verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, mahalli mülki amir tarafından BİNYÜZÜÇ Türk Lirasından BEŞBİNBEŞYÜZONÜÇ Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

60 MÜJDE !

61 Bu yasal düzenlemeler ,eğitim ve denetimler sayesinde SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ;
Düzenli sigara içen uzman hekim oranı 2007’de %22,1 iken,2011’de %12,7’ye inerek %42,5’lik azalma sağlandı. Düzenli sigara içen pratisyen hekim oranı 2007’de %30,5 iken,2011’de %23,9’a inerek %22,6’lık azalma sağlandı. Düzenli sigara içen diş hekimi,eczacı ve psikologların oranı 2007’de %26,1 iken,2011’de %20,7-15,9’a inerek %31’lik azalma sağlandı. Düzenli sigara içen hemşire ve ebelerin oranı 2007’de %29,5 iken,2011’de %19,2-21,9’a inerek %32’lik azalma sağlandı.(HASUDER Tütün İle Mücadele Çalışma Grubu üyesi 13 araştırmacının katkısıyla Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan sağlık personelinin tütün kullanım durumu araştırması)

62 SİGARAYI BIRAKMASINA YARDIM EDECEĞİMİZ BİR KİŞİ İÇİN BİLE, DEĞİŞECEK ÇOK ŞEY VAR !..


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları