Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-) Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-) Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır"— Sunum transkripti:

1 1-) Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır
1-) Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır? A) Kara cahilinden bilginine her insanın bir tarihi görüşü vardır. B) Bu küçücük kuşları yakalamak günahtır, demediler mi sana? C) Hangi kahramanlığından dolayı resmini bastılar acaba onun? D) Çok tutumlu bir insandı, ama evin içinde bolluk olsun isterdi.

2 CEVAP:C

3 2-) I. Bir, iki, üç, dört diye sayacak olursak akşama kadar bitiremeyiz bunları. II. Yazarın kaleme aldıklarının beşi öykü, ikisi roman türünde başyapıtlardı. III. Beş kez denedi takla atmayı, ama başaramayacağını düşünüp bundan vazgeçti. IV. Üç, beş, yedi tek sayılara; iki, dört, altı çift sayılara örnek olarak verilebilir. V. Yapılan deneme sınavında öğrencilerden yalnızca biri başarısız oldu. Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde sayı sıfatı kullanılmıştır? A) I ve IV B) II ve III C) III ve IV D) III ve V

4 CEVAP:C

5 3-)Aşağıdakilerden hangisinde işaret sıfatı yoktur
3-)Aşağıdakilerden hangisinde işaret sıfatı yoktur? A) Yine gelebilecek miydik bu yerlere bir gün? B)O tür anlayışlar, kişinin dar görüşlülüğünü yansıtır. C) Sizden şu türküyü de dinlemeyi çok isterdik. D)Şu benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biridir.

6 CEVAP:D

7 4-)Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmamıştır
4-)Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmamıştır? A) Bu konuda bana ne kadar yardım edebilirsiniz? B) Bir dostuyla oturup ona içini dökmeyeli ne kadar yıl oldu? C) Ne kadar zamanda bitirebilirsiniz bu işleri? D) İş dünyasında hangi sorunlarla karşılaşacağız?

8 CEVAP:A

9 5-)Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır
5-)Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır? A) Tecrübeli elemanlara duyulan ihtiyaç artmakta. B) Yalnız bir soru sormanıza izin verebilirim. C)İyi yazarlar, zamanın aşındıramayacaklarıdır. D)Yorgun bir kalabalık geçiyordu caddeden.

10 CEVAP:D

11 6-)Aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır
6-)Aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır? A) Temiz hava, kendisini toparlayıp yürüyüşe çıkma isteği uyandırdı. B) Kıvırcık saçlarının lüleleri o yürüdükçe sallanıyor, uçuyordu. C) Parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik. D) Ağaçların yeşil yaprakları kuru dallarına canlılık vermiş gibiydi.

12 CEVAP:C

13 7-)“On beş kişilik küçük çay bahçesindeki bembeyaz şadırvana yayılan rengarenk ışıklar ne güzel.”cümlesinden aşağıda verilenlerden hangisi sıfat değildir? A) on beş B) güzel C) bembeyaz D) küçük

14 CEVAP:B

15 8-)Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme sıfat görevinde kullanılmıştır? A) Dümdüz görünen deniz, rüzgarın çıkmasıyla dalgalanmaya başladı. B) Tertemiz akan suyun berraklığından kendini izliyordu Narsis. C) Gökyüzünden apaçık görünüyordu egzotik ormanın gizemi. D) Yapayalnız bir türkü kokuyordu adamın dingin sözleri.

16 CEVAP:D

17 9-)Aşağıdakilerden hangisinde “bir” sözcüğü asıl sayı sıfatıdır
9-)Aşağıdakilerden hangisinde “bir” sözcüğü asıl sayı sıfatıdır? A) Bir ilkbahar sabahında denizden yansıyan yakamozu izliyorduk birlikte. B) Yazık ki, görgülü bir insanın yapacağı şeyler değildi onun bu yaptıkları. C) Niçin gelişmiş bir şehir merkezine atanmak istemiyordu acaba, diye düşündüm. D) Sözcükler önemlidir; bazen bir sözcük bile şiirin bütün güzelliğini suya düşürebilir.

18 CEVAP:D

19 10-) I-Çok el, ya yağmaya ya yolmaya… II-Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar. III-Garip kuşun yuvasını Allah yapar. IV-İşleyen demir pas tutmaz. V-Kara haber tez duyulur. Yukarıda numaralanmış atasözlerinden hangisinde niteleme sıfatı yoktur? A) I B) II C) III D) IV

20 CEVAP:A

21 11-)Aşağıdaki cümlelerde renk bildiren sözcüklerden hangisi sıfat değildir? A) Kırmızı koltukta oturan yazarla söyleşilecekti. B) Memleket isterim gök mavi, tarla sarı olsun. C) Kara Yılan Kalesi’nin fotoğrafları çekildi. D) Kuş, yeşilimsi, geniş kanatlarını çırpıyordu.

22 CEVAP:B

23 12-)Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat yoktur
12-)Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat yoktur? A) Dadaloğlu’dur sürülenlerin sözcüsü. B) Karacaoğlan’dır güzellerin sevgilisi. C) Köroğlu’dur yiğidin haykıran sesi. D) Fuzuli’dir aşkın yanan ateşi.

24 CEVAP:D

25 13-) Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması yoktur
13-) Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması yoktur? A) Buzlu, keskin bir ses duydum ansızın. B) Apaydınlıktı gökyüzü bulut kümeleriyle. C) Sıcak ıhlamur içti, boğazını yumuşatmak için. D) Tarihin kara sayfaları arasında anılacaktır bu.

26 CEVAP:B

27 14-)Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır
14-)Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır? A) Sakalı uzamış bir ihtiyar dervişleri düşündürürdü ona. B) Gidilecek yerler o kadar çoktu ki işin içinden çıkamadık. C) Alışılmadık tarzda giyimiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. D) Geldiğini işittim sokağın sessizliği içinden.

28 CEVAP:D

29 15-) Aşağıdakilerden hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir? A) Testleri çözmeye hangi dersten başlayalım? B) Öyle sözleri bugüne kadar çok duyduk biz. C) Zaman kazanmak istiyorsak öteki yolu kullanalım. D) Her yeni ve yaşaması gün, olgunlaştırır insanı, meyveyi, hayatı. 

30 CEVAP:D

31 16-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılan birleşik sıfat ötekilerden farklı oluşturulmuştur? A) Yeşil alıntılı bilekleri, şarkı söyletir köylü kızlarının. B) Ahşap görünümlü bir balkon masası alınacaktı. C) Gözü ela bir çocuk, yıldız yıldız bakar denize. D) Uzun öykülü hikâyelerdir aslında mesneviler.

32 CEVAP:C

33 17-) Aşağıdakilerden hangisinde türemiş bir sıfat, ad tamlamasını nitelemektedir? A) İlerlemek, kendimize verdiğimiz bir armağandır. B) En uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. C) Bir erguvan, için için canlı bir alevdir. D) Islak çimenlerin huzurunu arıyorum ben.

34 CEVAP:D

35 18-) “Kimi zaman sıfat tamlamasına “-lı, -li, -lu, -lü” eki getirilerek birleşik sıfat oluşturulur. ” Aşağıdakilerden hangisinde bu tanıma uygun bir kullanım vardır? A) Öğle sonrası çayında komşularını toplayacaktı evinde. B) Zamanlı zamansız gelişlerinden rahatsız olduk. C) Bu durumdan zararlı çıkacak olan yine kendisidir. D) Geniş yüzlü, beyaz dişli ve kısa burunlu bir gençti.

36 CEVAP:D

37 19-)“Kimi” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “Kimi ağaçların dalları suya değiyordu” cümlesindekiyle aynı türde kullanılmıştır? A) Kimi dinlenmeyi uyumakla karıştırıyor. B) Kimi elemanlar işinin hakkını vermiyordu. C) Kimi sadece müzik dinleyerek geçiriyor saatlerini. D) Benden başka kimi dolandırmış biliyor musun?

38 CEVAP:B

39 20-)“Sıfat tamlamasında adla sıfatın yeri değiştirilir, ada bir iyelik eki getirilir ve kurallı birleşik sıfat elde edilir. Aşağıdakilerden hangisinde bu yolla oluşmuş bir birleşik sıfat kullanılmıştır? A) Asık suratlı, çatık kaşlı adam, gülmeye başladı. B) Beyaz şamdanlı bir el, dışarıya doğru uzandı. C) Pembe yanaklı, güler yüzlü bir çocuk kapıyı açtı. D) Camı kırık pencereden içeri soğuk hava sızıyordu.

40 CEVAP:D

41 21-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasında sıfat, isimden türemiş bir sözcüktür? A) Geçmiş günler, özlemle anılıyor. B) Onun kısacık boyu bana ilginç gelirdi. C) Dalgın adam çukura düşmüştü. D) Burada düzgün konuşması bizi kurtardı.

42 CEVAP:D

43 22-)Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısım m,p,r,s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir ön ek olarak sıfatın başına getirilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır? A) Tablodaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyorlar. B) Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar, bahçeler vardı. C) Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu. D) Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam dinç bir insandı.

44 CEVAP:D

45 23-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir
23-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir? A) Seninle bir gün karşılaşırız. B) Bir tokat atıp, çekip gitti. C) Ona bir ev bırakmıştı. D) Bugün bir kitap satabildim.

46 CEVAP:A

47 24-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır
24-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? A) Her koyun kendi bacağından asılır. B) Kaçıncı gün size geleceklerdi? C) Birkaç öğrenciyle bu iş yürütülmez. D) Bazı insanlar iyilikten anlamazlar.

48 CEVAP:B

49 25-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü farklı türde kullanılmıştır? A) Bu çocuk bizi oyaladı. B) Bu ses beni bir süre etkiledi. C) Bu durum zaten takdir ediliyordu. D) Bu artık bizi pek anlamıyor.

50 CEVAP:D

51 26-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır
26-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmamıştır? A) Bu zorluğu en çok edebiyatçılar çekerler. B) Bize kaç lira vereceklermiş? C) Bütün insanlar aynı değildir. D) Uzak ülkeleri dolaşmaya çıktı.

52 CEVAP:D

53 27-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmamıştır
27-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmamıştır? A) Ömrü boyunca alnı açık bir insan olarak yaşadı. B) Çocuğun mamasına bu ilaçtan birkaç damla katınız. C) Kanuni’den sonra yüzlerce yıllık belirsizlik dönemi başlıyordu. D) Konuşmacının çınlayıcı, derin ve etkili ses tonu bizi büyülemişti.

54 CEVAP:D

55 28-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir sıfatla sağlanmıştır? A) İlk canlılar nerede yaşıyordu? B) Kristaller yeraltından nasıl çıkarılır? C) Yerin güçlü bir biçimde sallanmasına ne denir? D) Dünyanın soğuk bölgelerinde hangi hayvanlar yaşar?

56 CEVAP:D

57 29-)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur
29-)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur? A) Küçük insanların gururu büyük olur. B) Kibir ve gurur ile başkalarını incitme. C) Kırkına kadar sevilmeyen, kırkından sonra hiç sevilmez. D) Öfkeli bir adamı susturmak istiyorsanız, önce siz susunuz.

58 CEVAP:D

59 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur? A) Gelişigüzel söylenmiş sözler, insanı amacına ulaştırmaz. B) İki asırlık bina, bakımsızlıktan yıkılıverdi. C) Bizi birkaç saat sonra arayacaklarını söylediler. D) Bu dönem hiçbir dersten düşük not almamış.

60 CEVAP:A


"1-) Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları