Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS İÇERİĞİ REFLEKSOLOJİ NEDİR? ANATOMİ FİZYOLOJİ PSİKOLOJİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS İÇERİĞİ REFLEKSOLOJİ NEDİR? ANATOMİ FİZYOLOJİ PSİKOLOJİ"— Sunum transkripti:

1 DERS İÇERİĞİ REFLEKSOLOJİ NEDİR? ANATOMİ FİZYOLOJİ PSİKOLOJİ
AYAK HARİTASI UYGULAMA TEKNİKLER UYGULAMA ALANLARI HASTALIKLAR HASTALIKLAR ve REFLEKSOLOJİ

2 REFLEKSOLOJİ NEDİR?

3 Refleks; vücudun uyaranlara karşı vermiş olduğu tepki tepkiler,
REFLEKSOLOJİ NEDİR Refleks Bilimi; beyindeki sinirlerin el ve ayaklarda son bulan noktalarına uygulanan tekniksel ve bilimsel tedavi aşamasında tamamlayıcı bir yöntemdir. Refleks; vücudun uyaranlara karşı vermiş olduğu tepki tepkiler, Bilimi; vücudun, uyaranlarının-tepkilerinin ortaya çıkarttığı sonuçlar. Refleksoloji, kökeni Uzakdoğu Çin, Mısır olarak bilinir. Türkiye ‘de ne kadar yeni olsa da bizler İslamiyet in vermiş olduğu abdest alma şeklinde bu yöntemi uyguluyoruz, kulaklarımızı ve en son ayaklarımızı yıkamamız buna birer örnektir. Çünkü Refleksoloji uç noktaları buralarda mevcuttur. İlk uygulama, (1913) Amerika’da William H.Fitzgerald ve Dr. Edwin Bowers (kulak-burun-boğaz uzmanı) uygulamıştır. Geliştirilme zamanı Hemşire ve Fizyoterapist olan Eunice D.Ingham( ) sadece ağrıya yönelik değil de daha etkili bir yöntem olduğunu göstermiş ve(Zone Therapy) adını almıştır. Günümüz uygulamalarında ise iki tür yöntem olarak bilinmektedir; Genel sağlık Refleksoloji ‘si; vücudu dışarıdan gelen negatif uyaranlara karşı koruma ve daha zinde tutma adına yapılan, bölgesel değil de genel olarak uygulanıp vücuttaki kan akışını, dolaşım sistemini, genel ağrıyı hafifletme, stres ve yorgunluğu hafifletip en aza indirerek vücut dengesini korumayı amaçlamaktır. Bu uygulamayı günün stres ve yorgunluğundan uzaklaşma, vücudun sistem dengesini sağlama adına her kişi haftada bir veya on beş günde bir seans olarak alabilir. Herhangi bir yan etkisi olmadığı gibi kişinin yaşamını daha kaliteli bir şekilde devam ettirmesinde etkilidir.

4 Hastalıklarda (Engellilerde) Refleksoloji; tamamen sinirlere direk yapılan bir uygulamadır. Beyinde bulunan iki sistemi (sempatik-parasempatik) farklı şekillerde farklı basınçlarda uyararak hasarlı olan siniri destek hücreler dediğimiz hücreleri aktif hale getirerek sinirin görevini yapmasını sağlamak vücudun kendi-kendini yenilemesini amaçlamaktır. Otonom Sinir Sistemi her kişide, her durumda, her zaman düzenli ve sistemli şekilde gitmeyebiliyor. Hastalıklarımız, zaman içerisinde oluşan nedenli-nedensiz rahatsızlıklarımız, geçirdiğimiz kazalar beyinde ve vücutta bazı sinir sistemi hasarlarına neden olabiliyor. İşte, Refleksoloji burada devreye girerek bu bozulan ve bozuk giden sistemi direk uyararak vücudun dengeye girmesini sağlıyor. Bir başka deyişle, ayaktaki son noktalar olan ve vücudun bir aynasını oluşturan haritadan yola çıkarak, rahatsız olunan bölgeler tespit ediliyor enerji topluluğu bloke edilip belirli basınç teknikleri ile uyaranlar verilerek hastalıktaki iyileşme sürecine geçiliyor. Uygulama genel Refleksoloji’nin tam tersine belirli seans süreçleri ve bu dengenin düzenliliği ile beraber hastalıkları, engeli en aza indirme aşamasına geçiliyor. Refleksoloji yöntemi ile çoğu kişinin büyük sorun olarak karşılaştığı kabızlık probleminde parasempatik sistemin aktif edilmesiyle normale dönmesi sağlanabiliyor. Her yaşın bir önemi olduğu gibi her hastalığın, her engelin de bir önemi ve süreci vardır. Herkes Refleksoloji biliyorum der Refleksoloji uyguluyorum der fakat işi uzman olan kişilerden almanın önemli bir unsur olduğunu unutmayalım. Çünkü Refleksoloji uygulaması yanlış uyaranlar verildiğinde farklı sonuçlara neden olabiliyor. Refleksoloji otonom sinir sistemi dediğimiz sempatik-parasempatik sistemi uyararak vücudun anatomik dengesini korumaktır. Daha kaliteli daha sağlıklı bir yaşam için mutlaka her kişinin Refleksoloji uygulamasını denemesi ve yararlarını görebilmesi adına öneriyorum

5 TARİHÇESİ - Amerikalı Dr.William H. Fitzgerald çalışmaları sırasında bedeni, ayakta bulunan bazı basınç noktalarını kullanarak tedavi etme ihtimali üzerinde durdu. M.Ö 3000 yıllarında Çinlilerin yaptığı gibi buna "Bölge Terapisi" adını verdi ve bunu akupunkturla beraber kullandı. Vücudun bazı bölgelerine sıkıca bastırarak veya masaj yaparak oldukça uzakta olan diğer bölgelerinde etki oluşturabileceğini keşfetti.Dr. Fitzgerald 1917 yılında “Bölge Therapy, or Relieving Pain At Home” isimli çok ilginç bir kitap yayınlamıştır. Bu kitapta, değişik aletlerle birlikte ağrıları elleri ve parmakları ile azalttığı hakkındaki başarılarından da bahsetmiştir. - Eunice Ingham ayağı inceleyerek, ayakta hassas bir nokta bulduğunda bu noktayı vücut anatomisi ile eşleştirerek, ayaktaki alanların vücut organlarıyla olan ilişkisinin haritasını çıkartmıştır.   - Cherokee kabilesinden olup ayak tedavisi uygulayan Jenny Wallace, “kabilemde ayak üzerinde çalışmak çok önemli bir şifa sanatıdır ve yer almak için hasta olmak gerekmeyen kutsal bir seremoninin parçasıdır. - Antik çağda eski Yunan döneminde de Refleksolojiye çok benzeyen manuel terapiler yapılıyordu.Refleksoloji insanlığın ortak mirası olarak günümüzde en etkili destek tedavi olmuştur.

6 BÖLGESEL BULUŞLAR Dr.W. H. Fizgerald Eunice Ingham

7

8 ANATOMİ

9 FİZYOLOJİ Fizyoloji, hayvan ya da bitki, tüm canlılardaki hücre, doku ve organların işleyişini inceleyen bilim dalı. Canlının hayati fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini inceleyen bilim. Fizyoloji; canlılığın, yaşamanın mekanizmalarını, en ince ayrıntılarıyla insan vücudunda veya canlılarda vuku bulan hadiselerin esasına inerek araştırır. Bu sebeple bakteri fizyolojisi, hücre fizyolojisi, insan fizyolojisi ve daha birçok fizyoloji dalları vardır İnsan fizyolojisi, insan vücudunda yer alan fonksiyonların her çeşidini açıklamaya çalışır. Hücrelerde meydana gelen kimyasal reaksiyonları, sinir sisteminin çalışma şekil ve prensipleri, uyarıların vücut tarafından nasıl alınıp, nasıl değerlendirildiğini, kasların çalışma mekanizmalarını, kanın damarlarda dolaşmasını, dokularda kanın kullanılma özelliklerini, kalbin ve beş duyumuzun nasıl çalıştığını, böbreklerin idrar meydana getirme kabiliyetini ve vücudun dış şartlarından nasıl etkilendiğini ve bunun gibi daha birçok vücut fonksiyonunun nasıl yapıldığını, hücresel, hatta moleküler seviyeye inerek araştırıp, gözler önüne sermeye çalışır. Ayrıca atmosferin üst tabakaları ve uzaydaki vücud fonksiyonlarını inceleyen “hava fizyolojisi”, su altında meydana gelen değişiklikleri inceleyen “sualtı fizyolojisi” gibi daha ilginç fizyoloji dalları da kurulmuştur. İnsanoğluna yeryüzünün değişik şartlarında yaşayabilme kabiliyeti verilmiştir. O, yaşamak ve faaliyet gösterebilmek için gerekli en küçük parçalara kadar donatılmıştır. Çeşit çeşit üstünlüklerle dolu olan, sayısız kimyasal, fiziksel, elektriksel ve daha ince olayların cereyan ettiği bu muazzam yapının araştırılması, akıl sahiplerini hayret ve hayranlıkta bırakmakta ve yaratıcının kudretinin bir göstergesi olmaktadır Fizyopatoloji: Fizyopatoloji de fizyoloji gibi organizmada meydana gelen hadiselerin mekanizmalarını inceler. Fizyoloji normal vücudu incelerken, fizyopatoloji çeşitli hastalıkların ortaya çıkışındaki mekanizmaları inceler. Normal mekanizmanın neresinden bozulduğunda hastalığın meydana geldiğini, tamirinin nereye müdahale ile mümkün olabileceğini gösterir. Tedavi açısından oldukça kıymetli olan bu bilim dalı, hastalıkların ortaya çıkışındaki sebepleri bize en iyi şekilde izah eder.

10 PSİKOLOJİ Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologia: Psikoloji), davranışlar ve zihinsel süreçler ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanıminsan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi "gözlenebilen davranışların bilimsel incelemesi"biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır. Bilim olarak psikoloji İnsanın, bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi içinde de dengeli bir gelişme eğilimi vardır. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklamayla çalışır, önceden kestirmeye çalışır. Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olabilir. Günümüzde psieyacan, bellek, düşünme, öğrenme konularında elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim alanında kullanılmasıyla bu alanda başarı yükselmiş, daha sağlıklı, daha yeni bir eğitim anlayışı gelişmiştir.Ayrıca Türkiye Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da dengi bir bölümden diploma alanlar, eğitim fakültesi mezunu olarak resmi kurumlarda veya özel eğitim öğretim kurumlarında rehber öğretmen- psikolojik danışman olarak çalışmaktadırlar. Psikolojinin amaçları İnsan davranışlarını tanımlamaya çalışır. ( Örneğin: Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepki., Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. gibi. İnsan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Davranışın nedenini saptamaya çalışır. Yani diğer bilimlerin yaptığı gibi neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya çalışır. İnsan davranışlarını önceden kestirebilmek ( öngörü, tahmin ) ister. Psikolojinin alanları Klinik psikoloji  Sosyal psikoloji  Deneysel psikoloji  Fizyolojik psikoloji  Gelişim psikolojisi  Endüstri ve Örgüt psikolojisi  Eğitim psikolojisi 

11 VÜCUDUMUZUN AYNASI AYAKLARIMIZ

12 UYGULAMA Refleksoloji; en az haftada 1-2 seans olarak uygulanmakta ve ilk belirtileri seans arasında görülmektedir. Seanslar 20 dakikadan 45 dakikaya varan sürede kişinin rahat uzanabileceği ya da oturabileceği koltuk veya sedyede gerçekleşir. Gözle görülür çok iyi sonuçlar için 6 ay düzenli olarak devam edilmesi gerekir. El ve ayaklardan yapılan uygulama hastanın durumuna göre değişir. Refleksoloji, fizik tedavi, kullanılan ilaçlar, cihazlarla beraber destekleyici ve tamamlayıcı olarak uygulandığında daha etkili ve kalıcı sonuçlar bırakır.                    Herhangi bir yan etkisi bulunmayıp, insan vücudunu yorgunluk, sinir, stres gibi başlıca sorunlardan arındırır. Refleksoloji uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde beklenmeyen sakıncalı sonuçlar ortaya çıkar. Refleksoloji de rahatsızlıklar uzman kişiler tarafından ayakaltından da tespit edilebilir.  Seanslar küçük çocuklar ya da engelliler için bir minder ya da hastaların anne tarafından kucağa alınmasıyla gerçekleşir. Ayrıca Refleksoloji’ nin etkisi yaşa, hastalığın seviyesine, hastanın bünyesine, psikolojisine ve hasta yakınlarının psikolojisine bağlı olarak değişir. Denemek için gelen kişilerin inanmamasından kaynaklanan negatif düşünceler Refleksoloji’ nin etkisini azaltabiliyor. Daha iyi sonuçlar için pozitif bir bakış açısının da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Unutmayalım ki Refleksoloji bir alternatif tıp değil tamamlayıcı ve destekleyici bir yöntemdir.

13 UYGULAMA ALANLARI - SP(SEREBRAL PALSY) - OTİZM (İÇE DÖNÜKLÜK)
- BEL FITIĞI - EPİLEPSİ (NÖBET-HAVALE) - MİGREN - REFLÜ - HAZIMSIZLIK - PANİK ATAK                  - ALT ISLATMA - DİKKAT EKSİKLİĞİ - BOYUN FITIĞI - UYKUSUZLUK - STRES, ANKSİYETE, DEPRESYON, SINAV STRESİ(KAYGI-BUNUALTI ) - ROMATİZMAL RAHATSIZLIKLAR - MMR ( MENTAL MOTOR GERİLİK

14 REFLEKSOLOJİ KİMLERE UYGULANMAZ!!!
KALP RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLERDE HAMİLELİĞİN İLK 3-5 AYINDA KANSER VE KANSER RİSKİ OLANLARDA. (Uygulanmaz uygulamayı ancak Refleksoloji Uzmanı alabilir.)

15 UYGULAMA Refleksoloji uygulayacağınız kişinin rahat bir şekilde sedyeye uzanmasını veya Refleksoloji için yapılmış özel tasarımlı koltuğa oturması istenir. Uygulama için özel karışım bitkisel yağlar da kullanılabilir. İlk yapılacak uygulama ayağı rahatlatmaya yöneliktir. Ayak bilekten itibaren bütün eklemlerden hareket ettirilerek ısınması ayak dolaşımının sağlanması gerekir. Refleksoloji uygulaması ovma ve eklem hareketleri ile başlar, sıvazlama ile biter.

16 UYGULAMA TEKNİKLERİ 1) GENEL SIVAZLAMA 2) SOLUCAN YÜRÜYÜŞÜ
3) SAAT YÖNÜNDE SIVAZLAMA 4) SABİT BASKI (başparmakla asıl noktaya) 5) BURGU (saat yönünde) 6) YUMRUK SIVAZLAMA (parmak altlarından topuğa kadar) 7) BAŞ PARMAK İLE FRİKSİYON (topuktan başlayıp ayak ortasından parmaklara doğru 8) GENEL SIVAZLAMA (en son bitiriş)

17 HASTALIKLAR VE REFLEKSOLOJİ
CP de Refleksoloji İle Oluşan Etkiler Sinir hasarlı rahatsızlıklardan biri olan CP, doğum sırasında veya doğumdan sonra oluşan beynin oksijensiz kalması ile başlar. -Doğum sırasında; ağlamama, morarma, kordon dolanması gibi durumların sonucunda oluşur. -Doğum sonrasında; küvez süresi, havale geçirmesi gibi durumların sonucunda oluşur. Hasarlı olan bölgeler ayaktaki sinir son uçlarında verilen basınç uyarıları ile örneğin;sağ ayaktan konuşma merkezi sinirini uyararak beyindeki noktaya ileti gönderilmesi ile aktif hale geçip vücuda komut vermesini sağlamak, ya da; sol ayaktan bağırsak sinirini uyararak beyinden iletiyi alıp vücuda komut vermesini sağlamak ve bağırsakların çalışmasını sağlamaktır. Refleksoloji ile Cp’li bir çocuğun adım atabilmesi, konuşabilmesi, algısının artması, spastzitenin azalması, kabızlığın düzelmesi, yeme-içmenin kolaylaştırılması sağlanabiliyor. EPİLEPSİ ve REFLEKSOLOJİ ETKİSİ Beynin herhangi bir bölgesinde (farklı iki elektrik akımının çarpışması gibi) oluşan kontrol dışı aktif hale gelme durumudur. Bu durumun başlangıcından bitişine kadar geçen süreye epilepsi nöbeti denir. Refleksoloji İle İyileşim Evet, beyinde bulunan bu nedensiz elektrik akımı bozukluğunun önlenebilmesi için Parasempatik sistem üzerinde ağırlıklı çalışılarak beyinde oluşan elektrik potansiyelini en aza indirmeye yönelik uyarılar verilir. Belirli periyotlarda devamlılığı sağlanarak kısa süre içinde nöbetlerde azalmalar görülür.

18 TEKNİK GÖRSELLER

19

20

21

22

23

24

25


"DERS İÇERİĞİ REFLEKSOLOJİ NEDİR? ANATOMİ FİZYOLOJİ PSİKOLOJİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları