Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HARİTA BİLGİSİ 2. HAFTA 15 TEST SORUSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HARİTA BİLGİSİ 2. HAFTA 15 TEST SORUSU"— Sunum transkripti:

1 HARİTA BİLGİSİ 2. HAFTA 15 TEST SORUSU

2 Aşağıdaki Batlamyus ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Batlamyus Analemma adlı eserinde, bir kürenin düzlem üzerine projeksiyonunu matematik olarak açıklar. b) Günümüzde kullanılan stereografik projeksiyonun temeli Batlamyus’un Planisfer adlı eserinde ele aldığı projeksiyona dayalıdır. c) Batlamyus Planisfer adlı eserinde bakış noktası kutupta olmak üzere bir kürenin ekvatoral düzleme projeksiyonunu ele alır. d) Batlamyus, iyi bir dünya haritasının ancak küresel trigonometri ile yapılacağını öne sürmektedir. e) Batlamyus ürettiği projeksiyon çeşitlerini Geographike Hyphegesis adlı eserinde toplamıştır.

3 Aşağıdaki Batlamyus ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Batlamyus Analemma adlı eserinde, bir kürenin düzlem üzerine projeksiyonunu matematik olarak açıklar. b) Günümüzde kullanılan stereografik projeksiyonun temeli Batlamyus’un Planisfer adlı eserinde ele aldığı projeksiyona dayalıdır. c) Batlamyus Planisfer adlı eserinde bakış noktası kutupta olmak üzere bir kürenin ekvatoral düzleme projeksiyonunu ele alır. d) Batlamyus, iyi bir dünya haritasının ancak küresel trigonometri ile yapılacağını öne sürmektedir. e) Batlamyus ürettiği projeksiyon çeşitlerini Geographike Hyphegesis adlı eserinde toplamıştır.

4 a) Strabo b) Eratosthenes c) Dikaiarkos d) Aristo e) Piri Reis
Matematik esaslara göre çizilen ve Cebelitarık’tan Doğu okyanusuna kadar boylam çizgilerinin sıralandığı ayrıca Toroslardan Himalayalar doğrultusunda bir dağ sırası gösterilerek çizilmiş ve buna Diyaphrama ismi verilmiş olan, günümüze kadar gelemeyip kaybolan bu haritanın kartografı kimdir? a) Strabo b) Eratosthenes c) Dikaiarkos d) Aristo e) Piri Reis

5 a) Strabo b) Eratosthenes c) Dikaiarkos d) Aristo e) Piri Reis
Matematik esaslara göre çizilen ve Cebelitarık’tan Doğu okyanusuna kadar boylam çizgilerinin sıralandığı ayrıca Toroslardan Himalayalar doğrultusunda bir dağ sırası gösterilerek çizilmiş ve buna Diyaphrama ismi verilmiş olan, günümüze kadar gelemeyip kaybolan bu haritanın kartografı kimdir? a) Strabo b) Eratosthenes c) Dikaiarkos d) Aristo e) Piri Reis

6 Gnemon nedir? a) İlk güneş saati b) Bir tür yıldız ölçer c) Bir çeşit harita d) Strabo’nun bir eserinin adı e) İlk dünya haritası

7 Gnemon nedir? a) İlk güneş saati b) Bir tür yıldız ölçer c) Bir çeşit harita d) Strabo’nun bir eserinin adı e) İlk dünya haritası

8 Hangi medeniyetin astronomları geometrik bir şekilde enlemi bulmaya çalışmışlardır?
a) İlk Yunan medeniyetleri b) Mezopotamya’da Babiller c) Asya’da Çinliler d) Mısırlılar e) İyonlar

9 Hangi medeniyetin astronomları geometrik bir şekilde enlemi bulmaya çalışmışlardır?
a) İlk Yunan medeniyetleri b) Mezopotamya’da Babiller c) Asya’da Çinliler d) Mısırlılar e) İyonlar

10 Dünyanın küre şeklinde olduğunu ilk düşünen bilim insanı kimdir?
a) Pisagor b) Hakataios c) Strabo d) Eratosthenes e) Anaksimeandros

11 Dünyanın küre şeklinde olduğunu ilk düşünen bilim insanı kimdir?
a) Pisagor b) Hakataios c) Strabo d) Eratosthenes e) Anaksimeandros

12 a) Eratosthenes b) Dikaiarkos c) Hipparkhos d) Strabo e) Aristo
M.Ö 2. yüzyılda yaşamış olan, Babillerin daha önce uyguladığı arazinin 360 dereceye bölünmesini Yunanlılara öğreten ve özellikle astronomide önemli keşifler yapmış olan Yunanlı astronom ve coğrafyacı kimdir? a) Eratosthenes b) Dikaiarkos c) Hipparkhos d) Strabo e) Aristo

13 a) Eratosthenes b) Dikaiarkos c) Hipparkhos d) Strabo e) Aristo
M.Ö 2. yüzyılda yaşamış olan, Babillerin daha önce uyguladığı arazinin 360 dereceye bölünmesini Yunanlılara öğreten ve özellikle astronomide önemli keşifler yapmış olan Yunanlı astronom ve coğrafyacı kimdir? a) Eratosthenes b) Dikaiarkos c) Hipparkhos d) Strabo e) Aristo

14 Aşağıdaki eser ve eserin yazanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Geographika  Strabo b) Analemma  Batlamyus c) Planisphaerium (Planisfer)  Batlamyus d)Geographike Huphegesis  Eratosthenes e) Hiçbiri

15 Aşağıdaki eser ve eserin yazanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Geographika  Strabo b) Analemma  Batlamyus c) Planisphaerium (Planisfer)  Batlamyus d)Geographike Huphegesis  Eratosthenes e) Hiçbiri

16 İlk dikkatli arazi ölçümleri nerede, ne amaçla yapılmıştır?
a) Mezopotamya’da dünyanın çevresini hesaplamak için b) İyonya’da harita çizimi yapmak için c) Mısır’da arazi mülkiyetine göre vergi toplamak için d) Mezopotamya’da arazi genişliğini ölçmek için e) İyonya’da paralel ve meridyen uzunluklarını ölçmek için

17 İlk dikkatli arazi ölçümleri nerede, ne amaçla yapılmıştır?
a) Mezopotamya’da dünyanın çevresini hesaplamak için b) İyonya’da harita çizimi yapmak için c) Mısır’da arazi mülkiyetine göre vergi toplamak için d) Mezopotamya’da arazi genişliğini ölçmek için e) İyonya’da paralel ve meridyen uzunluklarını ölçmek için

18 İlk defa 1 derecelik meridyen yayını ölçme girişiminde bulunan coğrafyacı bilim adamı kimdir?
a) Strabo b) Eratosthenes c) Aristo d)Dikaiarkos e) Batlamyus

19 İlk defa 1 derecelik meridyen yayını ölçme girişiminde bulunan coğrafyacı bilim adamı kimdir?
a) Strabo b) Eratosthenes c) Aristo d)Dikaiarkos e) Batlamyus

20 Yer kürenin ebadına ait değerlerin tespiti ile ilgili ilk ölçümü Eratosthenes yapmıştır. Eratosthenes bu ölçümü yaparken hangi iki yer arasındaki mesafeyi baz almıştır? a) İskenderiye ve Assuan b) İskenderiye ve İyonya c) Mısır ve İskenderiye d) İyonya ve Assuan e) Assuan ve Mısır

21 Yer kürenin ebadına ait değerlerin tespiti ile ilgili ilk ölçümü Eratosthenes yapmıştır. Eratosthenes bu ölçümü yaparken hangi iki yer arasındaki mesafeyi baz almıştır? a) İskenderiye ve Assuan b) İskenderiye ve İyonya c) Mısır ve İskenderiye d) İyonya ve Assuan e) Assuan ve Mısır

22 Aşağıda belirtilen Batlamyus’un coğrafi görüşlerinden hangisi yanlıştır?
a) Batlamyus yer kürenin tamamıyla ilgileniyordu b) Batlamyus iyi bir dünya haritasının küresel trigonometri ile çizileceğine inanıyordu c) Batlamyus iklime olan tesirleri bakımından, dünyanın ay ve güneş ile olan ilişkileriyle de ilgileniyordu. d) Batlamyus’un coğrafi görüşü sadece yaşanabilir dünya ile ilgiliydi e) Batlamyus ay ve güneşin dünya üzerinde bazı etkiler yaptığına inanıyordu

23 Aşağıda belirtilen Batlamyus’un coğrafi görüşlerinden hangisi yanlıştır?
a) Batlamyus yer kürenin tamamıyla ilgileniyordu b) Batlamyus iyi bir dünya haritasının küresel trigonometri ile çizileceğine inanıyordu c) Batlamyus iklime olan tesirleri bakımından, dünyanın ay ve güneş ile olan ilişkileriyle de ilgileniyordu. d) Batlamyus’un coğrafi görüşü sadece yaşanabilir dünya ile ilgiliydi e) Batlamyus ay ve güneşin dünya üzerinde bazı etkiler yaptığına inanıyordu

24 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Matematik coğrafyanın kurucusu Anaksimeandros’tur b)Coğrafyanın hemen hemen ilk gelişme devresi, Milet’te Tales Ekolü’ne mensup filozof ve coğrafyacılar tarafından ortaya konmuştur. c)Dünyanın küre şeklinde olduğunu ilk defa kanıtlayan Aristo’dur. d) Tales ve Aneksimeandros’un dünyanın şekli hakkındaki düşünceleri aynıdır. İkisi de dünyanın okyanusta yüzen disk şeklindeki bir kara parçası olduğunu ileri sürmüşlerdir. e) Çinli kartoğraf Pie Shue Çin’in bilinen en eski haritasını yapmıştır.

25 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Matematik coğrafyanın kurucusu Anaksimeandros’tur b)Coğrafyanın hemen hemen ilk gelişme devresi, Milet’te Tales Ekolü’ne mensup filozof ve coğrafyacılar tarafından ortaya konmuştur. c)Dünyanın küre şeklinde olduğunu ilk defa kanıtlayan Aristo’dur. d) Tales ve Aneksimeandros’un dünyanın şekli hakkındaki düşünceleri aynıdır. İkisi de dünyanın okyanusta yüzen disk şeklindeki bir kara parçası olduğunu ileri sürmüşlerdir. e) Çinli kartoğraf Pie Shue Çin’in bilinen en eski haritasını yapmıştır.

26 a) Aneksimeandros b) Aristo c) Hakataios d) Batlamyus e) Strabo
Uzayın sonsuzluğunu, güneş ve yer ekseninin eğikliğini, gök yüzünün Kutup Yıldızı etrafında döndüğünü keşfeden Yunanlı coğrafyacı kimdir? a) Aneksimeandros b) Aristo c) Hakataios d) Batlamyus e) Strabo

27 a) Aneksimeandros b) Aristo c) Hakataios d) Batlamyus e) Strabo
Uzayın sonsuzluğunu, güneş ve yer ekseninin eğikliğini, gök yüzünün Kutup Yıldızı etrafında döndüğünü keşfeden Yunanlı coğrafyacı kimdir? a) Aneksimeandros b) Aristo c) Hakataios d) Batlamyus e) Strabo

28 Mezopotamya’da Kerkük yakınlarında ki Nuzi’de bulunan harita dünyanın en eski haritası olarak kabul edilmektedir. Bu haritada yer alan ve içleri yazılı olan küçük daireler neyi göstermektedir? a) Şehirleri b) Dağları c) Yönleri d) Yerleşim alanlarını e) Geçiş yapılabilir yolları

29 Mezopotamya’da Kerkük yakınlarında ki Nuzi’de bulunan harita dünyanın en eski haritası olarak kabul edilmektedir. Bu haritada yer alan ve içleri yazılı olan küçük daireler neyi göstermektedir? a) Şehirleri b) Dağları c) Yönleri d) Yerleşim alanlarını e) Geçiş yapılabilir yolları

30 Çin imparatoru WuTi’nin arşivinde bulunan ve haritacılığın 6 prensibini belirten metnin içerisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi bulunmaz? a) Dik ve eğik açılar. b) İstikamet tayini. c) Kavisler ve düz hatlar. d) Bölgenin kutup ve ekvatora olan yakınlığı. e) Nisbi mevkiinin tayini için bir dikdörtgenler ağı.

31 Çin imparatoru WuTi’nin arşivinde bulunan ve haritacılığın 6 prensibini belirten metnin içerisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi bulunmaz? a) Dik ve eğik açılar. b) İstikamet tayini. c) Kavisler ve düz hatlar. d) Bölgenin kutup ve ekvatora olan yakınlığı. e) Nisbi mevkiinin tayini için bir dikdörtgenler ağı.

32 İstanbul üniversitesi Açık ve uzaktan eğitim Fakültesi
Emine PAKİŞ


"HARİTA BİLGİSİ 2. HAFTA 15 TEST SORUSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları