Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?"— Sunum transkripti:

1 Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. İnik lastik karda çok daha fazla kayar. B. Tabanı geniş lastik değil, dar lastik daha fazla tutunma sağlar. C. Kayma olan yerlerde patinaj zinciri takmak gerekir. D. Hepsi ÇIKIŞ

2 Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir? A. Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları B. Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları C. Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları D. Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi ÇIKIŞ

3 A. Aile faktörü kişiliği etkilemez.
Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir? A. Aile faktörü kişiliği etkilemez. B. Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler. C. Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez. D. Sadece aile faktörü kişiliği etkiler. ÇIKIŞ

4 Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?
A. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri B. Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri C. Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri D. Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar ÇIKIŞ

5 Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?
A. Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek B. Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak C. Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak D. Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak ÇIKIŞ

6 A. Su ile ilgili tüm detayları.
Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır? A. Su ile ilgili tüm detayları. B. Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri. C. Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik). D. Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları. ÇIKIŞ

7 Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?
A. Kalbi düzensiz çalışanlara B. Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara C. Göğüs kafesi hareket etmeyenlere D. Göğüs kafesi inip kalkanlara ÇIKIŞ

8 İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır B. Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır. C. Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır. D. Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz. ÇIKIŞ

9 Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur. B. Yollar kayganlaşır. C. Lastiklerin tutunma özelliği azalır. D. Fren mesafesi kısalır. ÇIKIŞ

10 A. Lastik hava basıncı azaltılır. B. Olduğu değerde bırakılır.
Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır? A. Lastik hava basıncı azaltılır. B. Olduğu değerde bırakılır. C. Havanın soğuması beklenir. D. Lastik hava basıncı arttırılır. ÇIKIŞ

11 Fren müşürü hangi sistemin bir parçasıdır?
A. İkaz sisteminin B. Yakıt sisteminin C. Ateşleme sisteminin D. Aktarma sisteminin ÇIKIŞ

12 B. Önyargı ve ayrımcılık C. Başkalarına saygı göstermek
Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir? A. Dinlememek B. Önyargı ve ayrımcılık C. Başkalarına saygı göstermek D. Hoşgörüsüzlük ÇIKIŞ

13 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir? A. 7 gün B. 10 gün C. 15 gün D. 30 gün ÇIKIŞ

14 Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? A. Sürücü belgeleri 4 ay süre ile geri alınır. B. Sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır. C. Sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. D. Sürücü belgesine 100 ceza puanı verilir. ÇIKIŞ

15 A. Yarı oturuş pozisyonu B. Sırtüstü yatış pozisyonu
Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir? A. Yarı oturuş pozisyonu B. Sırtüstü yatış pozisyonu C. Yan yatış pozisyonu D. Yüzükoyun yatış pozisyonu ÇIKIŞ

16 A. Altmış saat B. Yetmiş saat C. Seksen saat D. Doksan saat
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? A. Altmış saat B. Yetmiş saat C. Seksen saat D. Doksan saat ÇIKIŞ

17 N3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen taşıtlar B. Azami yüklü ağırlığı 3500 kg kg arası olan taşıtlar. C. Azami yüklü ağırlığı kilogramdan fazla olan taşıtlar. D. Hiçbiri ÇIKIŞ

18 A. O yolun otoyol olduğunu B. O yolun uluslararası yol olduğunu
Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir? A. O yolun otoyol olduğunu B. O yolun uluslararası yol olduğunu C. O yolda 90 km hızla gidileceğini D. O yolun devlet karayolu olduğunu ÇIKIŞ

19 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir. B. Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir. C. Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızı"dır. D. Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur. ÇIKIŞ

20 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen her türlü değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar? A. 15 B. 30 C. 45 D. 60 ÇIKIŞ

21 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz. B. Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz. C. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir. D. Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. ÇIKIŞ

22 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer
A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. B. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar. C. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. D. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. ÇIKIŞ

23 Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?
A. A,B,C B. F,G,H C. D,G D. Sadece G ÇIKIŞ

24 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır? A. İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır. B. Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır. C. Sadece idari para cezası uygulanır. D. Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır. ÇIKIŞ

25 A. 9 saat, 5 saat, 30 dakika B. 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır? A. 9 saat, 5 saat, 30 dakika B. 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika C. 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika D. 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika ÇIKIŞ

26 A. 100 metre - 100 cm.x25 cm. B. 100 metre -150 cm.x25 cm.
Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az …….... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ……..... ebatta engel işaretinin konulması zorunludur. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz. A. 100 metre cm.x25 cm. B. 100 metre -150 cm.x25 cm. C. 150 metre -150 cm. x 25 cm. D. 150 metre -100 cm.x25 cm. ÇIKIŞ

27 Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?
A. Yüklü ağırlık B. Gabari C. Taşıma sınırı D. Dingil ağırlığı ÇIKIŞ

28 G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?
C. 10 D. 12 ÇIKIŞ

29 Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır? A. L Yetki Belgesi B. M Yetki Belgesi C. N Yetki Belgesi D. T Yetki Belgesi ÇIKIŞ

30 Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?
A. Kargo B. Parça yük C. Paletli yük D. Tehlikeli maddeler ÇIKIŞ

31 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. B. Gerçek veya tüzel kişiler, istedikleri her farklı belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları halinde bile birden fazla yetki belgesi alamazlar. C. Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz. D. Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez. ÇIKIŞ

32 B. Birinci derecede yanığı olan C. Solunum zorluğu çeken
Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? A. Kaburga kırığı olan B. Birinci derecede yanığı olan C. Solunum zorluğu çeken D. Kol kırığı olan ÇIKIŞ

33 Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir. B. Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur. C. Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür. D. Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir. ÇIKIŞ

34 Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A. Aracın hızı B. Yol yüzeyinin durumu C. ABS D. Yolun eğimi ÇIKIŞ

35 A. 10 kilometreden – 15 kilometreden
“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ………., diğer hallerde ……… fazla hızla sürülmemesi zorunludur.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz. A. 10 kilometreden – 15 kilometreden B. 15 kilometreden – 20 kilometreden C. 20 kilometreden – 25 kilometreden D. 20 kilometreden – 30 kilometreden ÇIKIŞ

36 Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?
A. Radyo tabanlı bilgi sistemleri B. Yörünge uydu servisleri C. Karayolu haritası D. Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları ÇIKIŞ

37 B. El-ayak koordinasyonu C. Karar verme/muhakeme yeteneği
Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden birisi değildir? A. Refleks B. El-ayak koordinasyonu C. Karar verme/muhakeme yeteneği D. Başkalarına karşı yargı ve tutumlar ÇIKIŞ

38 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir. B. Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir. C. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir. D. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır. ÇIKIŞ

39 A. Verilecek ceza aynı kalır.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur? A. Verilecek ceza aynı kalır. B. Verilecek ceza yarısı kadar arttırılır. C. Verilecek ceza 1 kat arttırılır. D. Verilecek ceza 2 kat arttırılır. ÇIKIŞ

40 Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır? A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 ÇIKIŞ

41 Ağırlığı 3. 5 ton dan 7. 5 tona kadar olan araçlarda kaç kg
Ağırlığı 3.5 ton dan 7.5 tona kadar olan araçlarda kaç kg.lık yangın söndürme cihazı olmalıdır? A. Araç üzerinde en az toplam 4 kg, şoför mahallinde 2 kg. B. Araç üzerinde en az toplam 8 kg, şoför mahallinde 2 kg. C. Araç üzerinde en az toplam 12 kg, şoför mahallinde 2 kg. D. Araç üzerinde en az toplam 6 kg, şoför mahallinde 2 kg. ÇIKIŞ

42 Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araçta bulunan turuncu renkli ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığı nasıl anlaşılır? A. Tehlike numarasının tekrarlanmasından. B. İki ikaz levhasının yan yana veya üst üste araca takılmasından. C. Tehlike numarasının önüne 'Z' harfi gelmesinden. D. Tehlike numarasının önüne altı yeşil olan bir 'L' harfi gelmesinden. ÇIKIŞ

43 Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?
B. 5 C. 7 D. 9 ÇIKIŞ

44 A. Çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar
Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek motivasyondur. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir? A. Çalışanların işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar B. Hata riski artar. C. Verimliliğin artmasını sağlar D. Çalışanların moralini yükseltir ÇIKIŞ

45 M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler? A. İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün B. İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün C. İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün D. İliçi 2 gün, yurtiçi 4 gün ÇIKIŞ

46 Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A. Kendilerini geçmek isteyen araçları güvenle girebilecekleri kadar. B. Araç uzunluğunun üç katı kadar. C. Araç hızının en az yarısı kadar. D. En az 50 metre kadar. ÇIKIŞ

47 2 römorklu katarlarda azami uzunluk kaç metredir?
B m C. 20m D. 22m ÇIKIŞ

48 ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A. ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltır. B. ABS fren sistemi fren mesafesini uzatır. C. ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltmak için tasarlanmamıştır. Bu sistem güvenli savrulmadan yavaşlamanızı ve/veya durmanızı sağlar. D. ABS fren sistemine sahip araçlarda frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır. ÇIKIŞ

49 Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir. B. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır. C. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır. D. Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir. ÇIKIŞ

50 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar? A. 15 B. 19 C. 20 D. 22 ÇIKIŞ

51 Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olacağından, hız viraja girmeden azaltılmalıdır. B) Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin etmeye çalışılmalıdır. C) Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltacağından, mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. D) Öndeki aracı her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir. ÇIKIŞ

52 B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir? A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır. B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür. C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır. D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir. ÇIKIŞ

53 B) Su ile temas ettiklerinde yanarlar
Yüksek yoğunluklu asitlerin (örn. Sülfürik Asit) akarsular üzerine hangi zararlı etkileri vardır? A) Bu asitler tabana çökerler, o nedenle daha fazla ilgilenmeye gerek yoktur B) Su ile temas ettiklerinde yanarlar C) Su üzerinde geniş yüzeyli olarak dağılırlar ve buradan toplanabilirler D) Bu asitler su tarafından seyreltildikten sonra bile tehlikeli karışımlar oluştururlar ÇIKIŞ

54 Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir? A) Görüş mesafesi B) Reaksiyon mesafesi C) Fren mesafesi D) Duruş mesafesi ÇIKIŞ

55 K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir? 5 yaş B) 8 yaş C) 12 yaş D) Yaş şartı aranmaz. ÇIKIŞ

56 Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?
A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış B) Seçici dikkatin azalması C) Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk D) Görüş mesafesinde daralma ÇIKIŞ

57 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zorunlu haller dışında, ilgili mevzuata aykırı olarak, karayolu ile yolcu, eşya ve kargo sınır kapılarına ve tampon bölgelere taşınamaz. B) Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltılması ve depolanması yapılamaz. C) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri; sınır kapılarının dışındaki diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde yapılır. D) Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında verilecek izine göre taşıma yapabilirler. ÇIKIŞ

58 Azami Genişlik Azami yükseklik A) 2.00 metre 4.00 metre
Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik Azami yükseklik A) 2.00 metre metre B) 2.55 metre metre C) 2.75 metre metre D) 2.55 metre metre ÇIKIŞ

59 5 saat B) 6 saat C) 11 saat D) 24 saat
"Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)"na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir? 5 saat B) 6 saat C) 11 saat D) 24 saat ÇIKIŞ

60 6 saat B) 8 saat C) 10 saat D) 11 saat
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir? 6 saat B) 8 saat C) 10 saat D) 11 saat ÇIKIŞ

61 Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir? A) 15 gün B) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay ÇIKIŞ

62 Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?
A) Yanlışlık B) Bilgisizlik C) Acemilik D) Dalgınlık ÇIKIŞ

63 Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?
A) Öfke B) Saygı C) Dikkat D) Empati ÇIKIŞ

64 Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?
A) Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde B) Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile C) Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile D) Hepsi ÇIKIŞ

65 B) GSM tabanlı sistemler C) Uydu tabanlı sistemler
Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir? A) Kameralar B) GSM tabanlı sistemler C) Uydu tabanlı sistemler D) Kara kutu sistemler ÇIKIŞ

66 Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?
A) Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir. B) Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir. C) Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır. D) Gidilecek güzergahı belirler. ÇIKIŞ

67 Kuvvetler, yükü nerede dengelerler?
A) Germe kayışlarında. B) Ağırlık noktasında. C) Lateral noktada. D) Temas alanlarında. ÇIKIŞ

68 A) Yüklenen her tehlikeli madde için bir adet yangın söndürücü
İzin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan daha fazla olan ve işaretleme yükümlülüğü bulunan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır? A) Yüklenen her tehlikeli madde için bir adet yangın söndürücü B) Yüklenen her 10 tonluk ağırlık için bir adet yangın söndürücü C) Her biri 6 kg’lık asgari dolum kapasitesine sahip iki adet yangın söndürücü D) Her defasında gerekli olan miktar, yazılı talimatlarda belirtilir ÇIKIŞ

69 Haritada bir noktanın mevkii verilirken;
A) Önce enlemi sonra boylamı okunur B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur C) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur D) Önce boylamı sonra enlemi okunur ÇIKIŞ

70 B) O yolun devlet karayolu olduğunu C) O yolun otoyol olduğunu
Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir? A) O yolun rakımını B) O yolun devlet karayolu olduğunu C) O yolun otoyol olduğunu D) O yolun 817 km olduğunu ÇIKIŞ

71 Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir. B) Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir C) Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir. D) Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir. ÇIKIŞ

72 Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır. B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır. C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır. ÇIKIŞ

73 A) Yan yatış pozisyonuna alınır.
Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Yan yatış pozisyonuna alınır. B) Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir. C) Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır. D) Yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir. ÇIKIŞ

74 B) Birinci derecede yanığı olan C) Solunum zorluğu çeken
Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? A) Kaburga kırığı olan B) Birinci derecede yanığı olan C) Solunum zorluğu çeken D) Kol kırığı olan ÇIKIŞ

75 A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır. B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır. C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır. ÇIKIŞ

76 Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 ÇIKIŞ

77 A) Yalnız I B) II - III C) III - IV D) I - III
Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir? I- Heimlich yöntemi II- Holger-Nielsen yöntemi III- Silvester yöntemi IV- Ağızdan ağza suni solunum yöntemi A) Yalnız I B) II - III C) III - IV D) I - III ÇIKIŞ

78 A) Lastik hava basıncı azaltılır. B) Olduğu değerde bırakılır.
Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır? A) Lastik hava basıncı azaltılır. B) Olduğu değerde bırakılır. C) Havanın soğuması beklenir. D) Lastik hava basıncı arttırılır. ÇIKIŞ

79 A) Lastik yan duvarları aşırı esner.
Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur? A) Lastik yan duvarları aşırı esner. B) Lastikler orta kısımlarından aşınır. C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir. D) Ön düzen ayarları bozulur. ÇIKIŞ

80 Motorda çalışan parçaların aşınmasını önleyen, soğutma sistemine yardımcı olan ve çalışan parçaların temizliğini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Şarj sistemi B) Soğutma sistemi C) Marş sistemi D) Yağlama sistemi ÇIKIŞ

81 C) İnsan ticareti yapmak. D) Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder? A) Göçmen taşınması B) İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarının yanıltılması suretiyle ülkeye sokulması. C) İnsan ticareti yapmak. D) Hepsi ÇIKIŞ

82 "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar. B) İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir. C) Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir. D) Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir. ÇIKIŞ

83 Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
A) Nesneleri algılamanın zorlaşması B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi C) Bakış alanının uzağa odaklanması D) Araç ergonomisinde değişim ÇIKIŞ

84 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır. B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır. C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır. D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır. ÇIKIŞ

85 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları. B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar. C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri. D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. ÇIKIŞ

86 A) İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün B) İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün
M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler? A) İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün B) İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün C) İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün D) İliçi 2 gün, yurtiçi 4 gün ÇIKIŞ

87 Yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında bulunan kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarına en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz? A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre ÇIKIŞ

88 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış oldukları faaliyetlerden sorumludurlar. B) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları, bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden , taşımacılar sorumludurlar. C) Yetki belgesi sahipleri, taşımaların ilgili mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar. D) Yetki belgesi sahipleri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumludurlar. ÇIKIŞ

89 A) 50 metre B) 100 metre C) 150 metre D) 200 metre
Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir? A) 50 metre B) 100 metre C) 150 metre D) 200 metre ÇIKIŞ

90 Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı asılmalıdır? A) 2,5 B) 3,5 C) 4,5 D) 5,5 ÇIKIŞ

91 A) Çevre için tehlike oluşturan madde
Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, “60” numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder? A) Çevre için tehlike oluşturan madde B) Zehirli ya da hafif zehirli madde C) Tutuşabilir katı madde D) Tutuşabilir sıvı madde ÇIKIŞ

92 A) Herhangi bir işaret bulunmamaktadır. B) ADR/RID işaretinden
Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır? A) Herhangi bir işaret bulunmamaktadır. B) ADR/RID işaretinden C) UN sembolünden D) Bir kurum tarafından verilen uygunluk belgesinden ÇIKIŞ

93 A) Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma
Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir? A) Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma B) Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama C) Geçme yasağı olan yerlerden geçme D) Ani fren yaparak kazaya neden olma ÇIKIŞ

94 Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur? A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek. B) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek. C) Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek. D) Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek. ÇIKIŞ

95 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir. B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir. C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör “giriş hızı” dır. D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur. ÇIKIŞ

96 İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
A) Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler B) Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar C) Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar D) Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler ÇIKIŞ

97 Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Sürücünün yorgun olup olmadığına. B) Yol zemininin çamurlu olmasına. C) Araç lastiklerinin yeniliğine. D) Yolun eğimine. ÇIKIŞ

98 A) 5 iş günü içinde B) 8 iş günü içinde C) 10 iş günü içinde
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? A) 5 iş günü içinde B) 8 iş günü içinde C) 10 iş günü içinde D) 30 iş günü içinde ÇIKIŞ

99 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar. C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. ÇIKIŞ

100 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır. B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır. C) Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır. D) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır. ÇIKIŞ

101 Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 ÇIKIŞ

102 Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermek zorundadır. B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir. C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir. D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol vermelidir. ÇIKIŞ

103 Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
A) Kavşaklar B) Geçitler C) Tepe üstleri D) Bölünmüş yollar ÇIKIŞ

104 A) Altmış saat B) Yetmiş saat C) Seksen saat D) Doksan saat
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? A) Altmış saat B) Yetmiş saat C) Seksen saat D) Doksan saat ÇIKIŞ

105 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 gün C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 2 gün ÇIKIŞ

106 Dört saat otuz dakikalık taşıt kullanma süresinin sonunda sürücü bir dinlenme süresini kullanmaya başlamayacaksa en az kaç dakikalık bir mola verir? A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 ÇIKIŞ

107 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; her yirmidört saatlik süre içinde sürücünün günlük dinlenme süresi kesintisiz en az kaç saattir? A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 ÇIKIŞ

108 C) Hareket belirleyicileri D) Durumsal etkenler
Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir? A) Hava koşulları B) Yatkınlıklar C) Hareket belirleyicileri D) Durumsal etkenler ÇIKIŞ

109 Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?
A) Probleme girmemek. B) Problem tespit edildikten sonra çözmek. C) Problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek. D) Problemi iyi anlamak. ÇIKIŞ

110 A) Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi B) Doğrudan gözlem becerisi
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz? A) Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi B) Doğrudan gözlem becerisi C) Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi D) Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci ÇIKIŞ

111 Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?
B) Beş sınıfa C) Yedi sınıfa D) Dokuz sınıfa ÇIKIŞ

112 Bir araca, üzerleri çizik olan tehlike etiketleri yapıştırılmış paketler yüklenmek istendiğinde sürücü ne yapmalıdır? A) Sürücü bu paketlerin yüklenmesine izin vermez, çünkü etiketleme kurallara uygun değildir. B) Tehlikeli madde kontrolörü izin verirse sürücü yükleme yapabilir. C) Sürücü yükleme sorumlusunun garantisine itibar etmelidir. D) Bu paket toplam yükün bir parçası olduğu için, yüklenmesinde bir sakınca yoktur, yükletilir. ÇIKIŞ

113 Aşağıdakilerden hangisi ADR’de belirtilen 5.2 sınıfına girer?
A) Kendi kendine yanan maddeler B) Organik peroksitler C) Asidik maddeler D) Yanıcı sıvı maddeler ÇIKIŞ

114 C) Kaza/Yazılı Talimatlar
Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir? A) Taşıma İrsaliyesi B) Uygunluk Belgesi C) Kaza/Yazılı Talimatlar D) Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni ÇIKIŞ

115 A) Önce enlemi sonra boylamı okunur.
Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Önce enlemi sonra boylamı okunur. B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur. C) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur. D) Önce boylamı sonra enlemi okunur. ÇIKIŞ

116 Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir. B) Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir C) Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir. D) Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir. ÇIKIŞ

117 Yetişkin bir insana dakikada kaç kez suni solunum uygulanır?
A) 10 – 15 arası B) 15 – 20 arası C) 20 – 30 arası D) 40 – 50 arası ÇIKIŞ

118 Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak. B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak. C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak. D) Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek. ÇIKIŞ

119 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?
A) Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik B) Solunumun olmaması C) Solunum güçlüğü D) Uyuklama, huzursuzluk ÇIKIŞ

120 B) Dizden kalçaya kadar C) Topuktan kalçaya kadar
Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır? A) Topuktan dize kadar B) Dizden kalçaya kadar C) Topuktan kalçaya kadar D) Topluktan koltuk altına kadar ÇIKIŞ

121 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları. B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar. C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri. D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. ÇIKIŞ

122 C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır? A) 1 B) 3 C) 10 D) 12 ÇIKIŞ

123 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir? A) 20 B) 30 C) 10 D) 25 ÇIKIŞ

124 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin yaş sınırı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 60 yaşından gün almamış olmaları gerekir. B) 63 yaşından gün almamış olmaları gerekir. C) 64 yaşından gün almamış olmaları gerekir. D) 65 yaşından gün almamış olmaları gerekir. ÇIKIŞ

125 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez. B) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur. C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır. D) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir. ÇIKIŞ

126 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, L2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlarının istiap haddi en az kaç ton almalıdır? A) 50 B) 75 C) 150 D) 300 ÇIKIŞ

127 Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapması halinde, alması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir? A) K1 B) K3 C) K2 D) H2 ÇIKIŞ

128 Bulgaristan’la bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habur B) İpsala C) Hamzabeyli D) Türkgözü ÇIKIŞ

129 A) Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır? A) Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar. B) Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar. C) Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar. D) Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar. ÇIKIŞ

130 D) Nakliyat ambarı işletmecisi
Bir veya birden fazla gönderenden, toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir? A) Kargo B) Acente C) Nakliyat ambarı D) Nakliyat ambarı işletmecisi ÇIKIŞ

131 A) Sadece tank konteyner ile yapılan taşımalarda
İşaretleme mecburiyeti olan bir taşımada uygun bir ikaz yeleği hangi durumlarda bulundurulmalıdır? A) Sadece tank konteyner ile yapılan taşımalarda B) Birden fazla tehlikeli madde taşımalarında C) Sadece sınıf 3’e ait tehlikeli madde taşımalarında D) Tüm taşımalarda ÇIKIŞ

132 A) Her iki uzun kenarına ve arkaya B) Sadece iki uzun kenarına
Dökme atık taşımasında tehlike etiketleri (plakartlar) aracın neresine takılmalıdır? A) Her iki uzun kenarına ve arkaya B) Sadece iki uzun kenarına C) Sadece arkaya D) Sadece sol kenara ÇIKIŞ

133 A) 50 metre B) 100 metre C) 150 metre D) 200 metre
Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir? A) 50 metre B) 100 metre C) 150 metre D) 200 metre ÇIKIŞ

134 Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı asılmalıdır? A) 2,5 B) 3,5 C) 4,5 D) 5,5 ÇIKIŞ

135 Yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren madeni levha aracın neresinde ve hangi ebatta olmalıdır?
A) Kasanın arka kapak ortasında 24x24 cm. ebadında B) Kasanın sağ yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında C) Kasanın sol yan kapak ortasında 24x24 cm. ebadında D) Kasanın her üç kapağının ortasında 24x24 cm. ebadında ÇIKIŞ

136 Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır? A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 2 yıl ÇIKIŞ

137 Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?
A) 2 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar B) 3 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar C) 4 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar D) 5 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar ÇIKIŞ

138 B) Yol yüzeyinin durumu C) ABS D) Yolun eğimi
Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A) Aracın hızı B) Yol yüzeyinin durumu C) ABS D) Yolun eğimi ÇIKIŞ

139 Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur. B) Hız arttıkça daha uzağa bakılarak trafikte oluşabilecek durumlar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır. C) Mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır. D) Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılmayacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir. ÇIKIŞ

140 Yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında bulunan kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarına en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz? A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre ÇIKIŞ

141 Kamyon, kamyonet türü motorlu araçların periyodik muayeneleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İlk iki yaş sonunda ve devamında iki yılda bir, B) İlk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir, C) İlk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir, D) İlk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir, ÇIKIŞ

142 A) Kalp atışının hızlanması B) Kalp atışının azalması
Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalp atışının hızlanması B) Kalp atışının azalması C) Yaranın kolay mikrop alması D) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi ÇIKIŞ

143 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m. B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m. C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m. D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m. ÇIKIŞ

144 Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
A) Aracın çalınması. B) Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar. C) Aracın yanması. D) Aracın devrilmesi. ÇIKIŞ

145 A) Sevk irsaliyesi B) Taşıma senedi C) Fatura D) Taşıma sözleşmesi
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevk irsaliyesi B) Taşıma senedi C) Fatura D) Taşıma sözleşmesi ÇIKIŞ

146 A) Yargılama yerine tanımlama B) Denetleme yerine işbirliği
Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz? A) Yargılama yerine tanımlama B) Denetleme yerine işbirliği C) İçtenlik yerine art niyet D) Umursamazlık yerine değer verme ÇIKIŞ

147 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?
A) Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar, B) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları. C) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar. D) Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları. ÇIKIŞ

148 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir. B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir. C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör “giriş hızı”dır. D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur. ÇIKIŞ

149 Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
A) Yükün karayoluna düşmemesi için araç yavaş sürülmelidir. B) Yükün karayoluna akmaması, kaymaması için araç yavaş sürülmelidir. C) Yükün her türlü yolda dengesinin bozulmaması için araç yavaş ve dikkatli sürülmelidir. D) Yük karayoluna değmeyecek, düşmeyecek, akmayacak, dengeyi bozmayacak, sürüş güvenliğini etkilemeyecek şekilde araca yüklenmelidir. ÇIKIŞ

150 Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emme-sıkıştırma-ateşleme-egzoz B) Sıkıştırma-emme-ateşleme-egzoz C) Ateşleme-emme-sıkıştırma-egzoz D) Emme-ateşleme-sıkıştırma-egzoz ÇIKIŞ

151 Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
ÇIKIŞ

152 Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır. B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır. C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır. D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır. ÇIKIŞ

153 Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki Şeritten geçilebilir?
A) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların, B) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların, C) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların, D) Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların, ÇIKIŞ

154 A) Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası B) Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası C) Sadece ağır para cezası D) Sadece ağır hapis cezası ÇIKIŞ

155 Aracın en az iki Şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır? A) 7 saat B) 8 saat C) 10 saat D) 12 saat ÇIKIŞ

156 Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
A) Nesneleri algılamanın zorlaşması B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi C) Bakış alanının uzağa odaklanması D) Araç ergonomisinde değişim ÇIKIŞ

157 A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir? A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar. B) Araçların kaza yapmalarını engeller. C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir. D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar. ÇIKIŞ

158 A) Patlayıcı maddeler ve patlayıcı madde içeren nesneler
ADR’ye göre, aşağıda belirtilen tehlike etiketi hangi Sınıfa girmektedir ? A) Patlayıcı maddeler ve patlayıcı madde içeren nesneler B) Yanıcı sıvı maddeler C) Farklı tehlikeleri olan maddeler D) Organik peroksitler ÇIKIŞ

159 A) Tehlikeyi tanımlayacak numara olmadığı zaman
Hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır? A) Tehlikeyi tanımlayacak numara olmadığı zaman B) Tehlikeli madde için UN numarası yok ise C) Araçta tehlikeli madde bulunmuyorsa D) Yakın bir mesafeye taşıma yapıldığı zaman ÇIKIŞ

160 A) 5 iş günü içinde B) 8 iş günü içinde C) 10 iş günü içinde
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? A) 5 iş günü içinde B) 8 iş günü içinde C) 10 iş günü içinde D) 30 iş günü içinde ÇIKIŞ

161 Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
A) Koltuk Ferdi Kaza Sigortası B) Nakliyat Emtia Sigortası C) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası D) Tüp gaz Sorumluluk Sigortası ÇIKIŞ

162 Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
A) Ankara haritası B) Türkiye haritası C) Avrupa haritası D) Dünya haritası ÇIKIŞ

163 C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 ÇIKIŞ

164 Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
A) Toplardamar kanaması B) Atardamar kanaması C) Kılcal damar kanaması D) Kulak kanaması ÇIKIŞ

165 Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
A) Uyku hali B) Konuşma bozukluğu C) Bulantı-kusma D) Hepsi ÇIKIŞ

166 Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır. B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar. C) Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır. D) Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur. ÇIKIŞ

167 Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derece güvenlik gereci değildir?
A) Hava yastığı B) Aynalar C) Işıklar D) Lastikler ÇIKIŞ

168 Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Fren balatalarının kuruması için beklenir. B) Fren balatalarının kuruması için birkaç sefer kısa sürelerde hafifçe frene basılıp bırakılır. C) Fren balatalarının kuruması için hız artırılır. D) Fren balatalarının kuruması için hız azaltılır. ÇIKIŞ

169 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır?
A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m. B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m. C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m. D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m. ÇIKIŞ

170 Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?
B) 4 metre C) 5 metre D) 6 metre ÇIKIŞ

171 Taşıt Şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir? A) 15 gün B) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay ÇIKIŞ

172 A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği B) Empati yeteneği
Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir? A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği B) Empati yeteneği C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü D) Yaratıcılık yeteneği ÇIKIŞ

173 Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir?
Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda A) 30 km km km. B) 40 km km km. C) 20 km km km. D) 30 km km km. ÇIKIŞ

174 Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır
A) Aracın çalınması. B) Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar. C) Aracın yanması. D) Aracın devrilmesi. ÇIKIŞ

175 A) 0-500 m. arası yükseltileri B) 500-1000 m. arası yükseltileri
“Fiziki haritalarda yeryüzü Şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir.” Buna göre yeşil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir? A) m. arası yükseltileri B) m. arası yükseltileri C) m. arası yükseltileri D) 2000 m. ve üzeri yükseltileri ÇIKIŞ

176 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez. B) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur. C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır. D) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir. ÇIKIŞ

177 A) Yarı oturuş pozisyonu B) Sırtüstü yatış pozisyonu
Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir? A) Yarı oturuş pozisyonu B) Sırtüstü yatış pozisyonu C) Yan yatış pozisyonu D) Yüzükoyun yatış pozisyonu ÇIKIŞ

178 A) Direksiyon sertleşir B) Fren zayıflar C) Süspansiyon yumuşar
Aşağıdakilerden hangisi bozuk amortisörün araç üzerindeki etkilerinden birisi değildir? A) Direksiyon sertleşir B) Fren zayıflar C) Süspansiyon yumuşar D) Motor titreşimli çalışır ÇIKIŞ

179 A) Aracın tonajı durma mesafesini etkilemez.
Ağır tonajlı taşıtların hafif tonajlı taşıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Aracın tonajı durma mesafesini etkilemez. B) Daha kısa mesafede durur. C) Daha uzun mesafede durur. D) Diğer taşıtlar ile aynı mesafede durur. ÇIKIŞ

180 Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır. B) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır. C) Trafik yoğunluğu bakımından kolları eşit olan kavşakta soldaki araç sürücüleri sağdaki araca geçiş hakkı vermek zorundadır. D) Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır. ÇIKIŞ

181 İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
A) Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet B) Sadece motorlu araçlarda 1 adet C) Özel otomobillerde 1 adet D) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet ÇIKIŞ

182 Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?
B) 70 saat C) 80 saat D) 90 saat ÇIKIŞ

183 B )El-ayak koordinasyonu C) Karar verme/muhakeme yeteneği
Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir? A) Refleks B )El-ayak koordinasyonu C) Karar verme/muhakeme yeteneği D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar ÇIKIŞ

184 A) Benzinin su ve hava ile tehlikeli bir birleşim oluşturması.
Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzinin su ve hava ile tehlikeli bir birleşim oluşturması. B) Suyun buharlaşarak söndürme çalışmalarını önlemesi. C) Benzinin sudan hafif olması ve suyun üstünde yüzerek yanmaya devam etmesi. D) Suyun alevi görünmez yapması. ÇIKIŞ

185 A) Kasko sigortasından B) Mali sorumluluk sigortasından
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır? A) Kasko sigortasından B) Mali sorumluluk sigortasından C) Kaza sigortasından D) Karayolu trafik garanti sigortası hesabından ÇIKIŞ

186 A) Artvin/Sarp sınır kapısı - Gürcistan
Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Artvin/Sarp sınır kapısı - Gürcistan B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Yunanistan C) Gaziantep/Karkamış sınır kapısı - Irak D) Hatay/Yayladağı sınır kapısı – İran ÇIKIŞ

187 D) Gümrük çıkış beyannamesi
Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir Şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Mal faturası B) Çeki listesi C) CMR belgesi D) Gümrük çıkış beyannamesi ÇIKIŞ

188 A) Sevk irsaliyesi B) Taşıma senedi C) Fatura D) Taşıma sözleşmesi
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? A) Sevk irsaliyesi B) Taşıma senedi C) Fatura D) Taşıma sözleşmesi ÇIKIŞ

189 Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir? A) N1 sınıfı B) N2 sınıfı C) M1 sınıfı D) M2 sınıfı ÇIKIŞ

190 B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir? A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır. B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür. C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır. D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir. ÇIKIŞ

191 Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır? A) Fren mesafesi B) Duruş mesafesi C) Takip mesafesi D) İntikal mesafesi ÇIKIŞ

192 Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?
A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır. B) Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır. C) Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır. D) Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır. ÇIKIŞ

193 Yirmi dört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
B) 6 saat C) 11 saat D) 24 saat ÇIKIŞ

194 Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
A) Hareket B) Şiddet C) Öğrenme D) Büyüklük ÇIKIŞ

195 Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 ÇIKIŞ

196 A) I-III-IV B) I-II-III-IV C) I-II-III D) I-II-IV
I - Araçların online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takibini sağlar. II - Araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir. III - Personelin eğitilmesini sağlar. IV–Araçlar için hız, bölge, dolaşım süresi, bekleme süresi gibi koşullar tanımlanmasını sağlar. Yukarıdakilerden hangileri “Seyyar özleme Sisteminin” faydalarındandır? A) I-III-IV B) I-II-III-IV C) I-II-III D) I-II-IV ÇIKIŞ

197 Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 ÇIKIŞ

198 Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
A) Geniş alanları gösterir. B) Ayrıntıyı gösterme gücü azdır. C) Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür. D) Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür. ÇIKIŞ

199 A) Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır? A) Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar. B) Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar. C) Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar. D) Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar. ÇIKIŞ

200 A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır. B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır. C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır. ÇIKIŞ

201 Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habur B) İpsala C) Öncüpınar D) Türkgözü ÇIKIŞ

202 A) I-II-IV B) I-III-IV C) I-II-III-IV D) I-II-III
I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - İnternetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır? A) I-II-IV B) I-III-IV C) I-II-III-IV D) I-II-III ÇIKIŞ

203 Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 ÇIKIŞ

204 Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisinde birlikte yükleme yasağı vardır?
A) Sınıf 6.1 – Sınıf 8 B) Sınıf 1 – Sınıf Sınıf 5.2 C) Sınıf Sınıf 3 D) Sınıf Sınıf 2 ÇIKIŞ

205 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir? A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir. C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar. D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar. ÇIKIŞ

206 Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?
B) 192 saat C) 154 saat D) 162 saat ÇIKIŞ

207 A) Zehirlenme tehlikesi vardır. B) Eller hissiz hale gelir .
Yakıcı tozlarla temas halinde vücudun dış kısmındaki (eller, gözler ve boyundaki) nem neden tehlikelidir? A) Zehirlenme tehlikesi vardır. B) Eller hissiz hale gelir . C) Her zaman alerjik reaksiyonlara yol açarlar. D) Bu tür tozlar özellikle vücudun nemli kısımlarında yanmalara yol açarlar. ÇIKIŞ

208 Fiziki haritalarda su ile ilgili detaylar hangi renk ile gösterilmektedir?
A) Siyah B) Mavi C) Yeşil D) Kırmızı ÇIKIŞ

209 “Kendini tanıma penceresi”ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır. B) Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır. C) Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır. D) Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır. ÇIKIŞ

210 A) 100 metreden- 150x25 cm. B) 150 metreden - 150x25 cm.
“Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az …………..net olarak görülebilecek şekilde …………….ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. A) 100 metreden- 150x25 cm. B) 150 metreden - 150x25 cm. C) 100 metreden - 150x50 cm. D) 150 metreden – 150x50 cm. ÇIKIŞ

211 A) En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? A) En soldaki şeridi sürekli işgal etmek. B) Öndeki araca arkadan çarpmak. C) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek. D) Takip mesafesine uymamak. ÇIKIŞ

212 İlgili mevzuata göre karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami toplam ağırlığının en çok % kaçı kadar tartı toleransı tanınır? A) % 2 B) % 5 C) % 10 D) % 12 ÇIKIŞ

213 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar. B) Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar. C) Araç sürücüleri, gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek zorundadırlar. D) İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet,minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sol şeridi izlemek zorundadırlar. ÇIKIŞ

214 Hız ile sürücünün görüş açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Hız arttıkça görüş açısı azalır. B) Hız arttıkça görüş açısı çoğalır. C) Hız arttıkça görüş açısı sabitlenir. D) Hızla görüş açısı arasında bir ilişki yoktur. ÇIKIŞ

215 Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez?
C) 20 D) 25 ÇIKIŞ

216 Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Sürücünün yorgun olup olmadığına. B) Yol zemininin çamurlu olmasına. C) Araç lastiklerinin yeniliğine. D) Yolun eğimine. ÇIKIŞ

217 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir? A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 ÇIKIŞ

218 Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir?
A) Göğüs B) Omuz C) Kol D) Boyun ÇIKIŞ

219 A) Hemen ayağa kaldırılır. B) Yan yatış pozisyonu aldırılır.
Suni solunum sonucu tekrar nefes almaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Hemen ayağa kaldırılır. B) Yan yatış pozisyonu aldırılır. C) Sırt üstü yatırılarak başı yükseltilir. D) Yüz üstü artırılarak karın alt kısmı yükseltilir. ÇIKIŞ

220 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m. B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m. C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m. D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m. ÇIKIŞ

221 A) 5 iş günü içinde B) 8 iş günü içinde C) 10 iş günü içinde
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? A) 5 iş günü içinde B) 8 iş günü içinde C) 10 iş günü içinde D) 30 iş günü içinde ÇIKIŞ

222 A) A türü yetki belgeleri B) C türü yetki belgeleri
Aşağıdakilerden hangisi eşya/kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir? A) A türü yetki belgeleri B) C türü yetki belgeleri C) K türü yetki belgeleri D) M türü yetki belgeleri ÇIKIŞ

223 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır. B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır. C) Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır. D) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır. ÇIKIŞ

224 B) Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir.
Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır? A) Toz huzmesi aracılığıyla yangının çıktığı yere yukarıdan müdahale etmelidir. B) Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir. C) Yangının çıkış yerini rüzgâr yönünde, aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir. D) Küçük yangınlarda bile, güvenlik nedenlerinden ötürü yangın söndürücünün tamamı kullanılmalıdır. ÇIKIŞ

225 Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey ÇIKIŞ

226 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir. B) Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir. C) Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder. D) İnsan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye çalışarak daha mutlu olur. ÇIKIŞ

227 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur. B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun "DUR" işaretinde durmayan sürücü asli kusurludur. C) Taşıma sınırının üstünde yük veya yolcu alan sürücü asli kusurludur. D) İşaret vermeden veya verildiği anda şerit değiştiren sürücü asli kusurludur. ÇIKIŞ

228 Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre) A) B) C) D) ÇIKIŞ

229 A) Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır.
Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir? A) Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır. B) Lastiklerin havası olması gereken değerden fazladır. C) Ön lastikler aşınmıştır. D) Arka lastikler aşınmıştır. ÇIKIŞ

230 Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
A) Fren mesafesi B) Duruş mesafesi C) Takip mesafesi D) İntikal mesafesi ÇIKIŞ

231 A) Hız azaltmadan yola devam edilir.
Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Hız azaltmadan yola devam edilir. B) Uzun farlar yakılarak, hız azaltmadan yola devam edilir. C) Kısa farlar yakılarak, hız kesmeden yola devam edilir. D) Takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisi takip edilir. ÇIKIŞ

232 A) 5 saat B) 6 saat C) 11 saat D) 24 saat
“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir? A) 5 saat B) 6 saat C) 11 saat D) 24 saat ÇIKIŞ

233 Bir kazazedenin ambulansa bindiriliş yönü nasıl olmalıdır?
A) Ayaklar önde olacak şekilde. B) Baş kısmı önde olacak şekilde. C) Yaralanma durumuna göre değişir. D) Yön önemli değildir. ÇIKIŞ

234 Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami yükseklikleri kaç metredir?
B) 4.30 m C) 4.50 m D) 5.00 m ÇIKIŞ

235 Motor çalışma zamanına göre nasıl sınıflandırılır?
A) İki ve beş zamanlı B) Bir ve dört zamanlı C) Bir ve üç zamanlı D) İki ve dört zamanlı ÇIKIŞ

236 Karlı yüzeylerde, hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?
A) Geniş lastik B) Dar lastik C) Havası inik lastik D) Hepsi ÇIKIŞ

237 Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?
A) Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek. B) Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak. C) Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek. D) Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek. ÇIKIŞ

238 A) 15 kalp masajı – 2 suni solunum B) 15 kalp mesajı – 1 suni solunum
Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 kalp masajı – 2 suni solunum B) 15 kalp mesajı – 1 suni solunum C) 15 suni solunum – 2 kalp masajı D) 15 suni solunum –1 kalp masajı ÇIKIŞ

239 Sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda alınacak mola süresi en az kaç dakika olmalıdır? A) 30 dakika B) 35 dakika C) 45 dakika D) 60 dakika ÇIKIŞ

240 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? A) 5 B) 8 C) 9 D) 11 ÇIKIŞ

241 Motorlu araçlarda, şerit değiştirmelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şerit değiştirmeden önce geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir. B) Geçmek istenilen aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir. C) Geçmek amacı ile girilecek şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek gerekir. D) İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek gerekir. ÇIKIŞ

242 A) 1 ay - 3 ay B) 3 ay - 1 ay C) 3 ay - 2 ay D) 2ay - 1 ay
“Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ……..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. A) 1 ay - 3 ay B) 3 ay - 1 ay C) 3 ay - 2 ay D) 2ay - 1 ay ÇIKIŞ

243 Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 ÇIKIŞ

244 A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek.
İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek. B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak. C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek. D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak. ÇIKIŞ

245 C) Dikkatini toplayamama D) Sinyal vererek şerit değiştirme
Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir? A) Tedirginlik B) Algılama bozukluğu C) Dikkatini toplayamama D) Sinyal vererek şerit değiştirme ÇIKIŞ

246 Taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli ikaz levhalarını açmaktan ve takmaktan kim sorumludur?
A) Güvenlik danışmanı B) Yükleyen C) Araç sürücüsü D) Araç sahibi ÇIKIŞ

247 Aşağıdaki işaret hangi tehlikeyi belirtmektedir?
A) Su dolum istasyonunu B) Gıda maddeleriyle birlikte yükleme yasağını C) Çevre için tehlike oluşturan bir maddeyi D) Zehirli bir katı maddeyi ÇIKIŞ

248 Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır? A) Zaman tarifesine B) Ücret tarifesine C) Taşıma güzergahına D) Hepsi ÇIKIŞ

249 K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az kaç ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır? A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 ÇIKIŞ

250 Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
A) Koltuk Ferdi Kaza Sigortası B) Nakliyat Emtia Sigortası C) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası D) Tüpgaz Sorumluluk Sigortası ÇIKIŞ

251 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir?
A) Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine, B) Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine, C) Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine, D) Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine, ÇIKIŞ

252 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur. B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz. C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir. D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir. ÇIKIŞ

253 Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?
A) Aracın tüm lastiklerine B) Motordan hareket alan çekişli lastiklere C) Aracın ön lastiklerine D) Motordan hareket almayan lastiklere ÇIKIŞ

254 Aşağıdakilerden hangisi aracın haftalık bakımında yapılır?
A) Hava filtresinin kontrolü B) Vantilatör kayışı gerginliği kontrolü C) Elektrik donanımı kontrolü D) Lastik hava basınçlarının kontrolü ÇIKIŞ

255 A) Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan,
Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır? A) Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan, B) Boyundaki şişkinlikten, C) Deride görülen bölgesel kızarıklıktan, D) Vücut sıcaklığının yükselmesinden, ÇIKIŞ

256 Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır? A) 61 B) 62 C) 63 D) 65 ÇIKIŞ

257 Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır? A) Gümrük kapılarını B) Turistik bölgeleri C) Yasak bölgeleri D) Hava limanlarını ÇIKIŞ

258 Aşağıdakilerden hangisi “Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının” konusudur?
A) Tehlikeli maddenin kaybı. B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi. C) Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması. D) Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması. ÇIKIŞ

259 Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 ÇIKIŞ

260 Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 ÇIKIŞ

261 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h, otoyollarda 50 km/h B) Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h, otoyollarda 55 km/h C) Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h D) Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h ÇIKIŞ

262 A) Araçla ilgili bilgilere erişim. B) Sürücü denetiminin sağlanması.
Aşağıdakilerden hangisi “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarından birisi değildir? A) Araçla ilgili bilgilere erişim. B) Sürücü denetiminin sağlanması. C) Personelin eğitilmesi. D) İnternetten araç izleme. ÇIKIŞ

263 Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
A) Nesneleri fark etmenin zorlaşması. B) Araç ergonomisinde değişim. C) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi. D) Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması. ÇIKIŞ

264 Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
A) Olası seçenekleri belirleme. B) Düşünmeden hareket etme. C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme. D) Sonuçların istenirliğini belirleme. ÇIKIŞ

265 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar? A) 30 dakika B) 35 dakika C) 45 dakika D) 60 dakika ÇIKIŞ

266 Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir. B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir. D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir. ÇIKIŞ

267 Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?
A) Koltuk yüksekte ve direksiyona yakın olmalı. B) Koltuk yüksekte ve direksiyona uzak olmalı. C) Direksiyona olan uzaklık, omuzlar koltuğa dayalı, bilekler direksiyonun 12 noktasına değecek şekilde ayarlanmalı. D) Koltuk rahat, geriye doğru iyice yatmış olmalı. ÇIKIŞ

268 Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır. B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır. C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır. D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır. ÇIKIŞ

269 A) El freni görevi yapar.
Araçlarda bulunan “ABS” fren sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) El freni görevi yapar. B) Acil frenleme anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürücüye direksiyon hâkimiyeti sağlar. C) Fren sisteminin yardımcısıdır. D) Kalkış anında çekiş gücünü artırır. ÇIKIŞ

270 B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir? A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır. B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür. C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır. D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir. ÇIKIŞ

271 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları. B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar. C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri. D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. ÇIKIŞ

272 B) Süspansiyon sistemi C) Şasi sistemi D) Direksiyon sistemi
Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir? A) Fren sistemi B) Süspansiyon sistemi C) Şasi sistemi D) Direksiyon sistemi ÇIKIŞ

273 Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göbek bölgesi B) Kasık iç kısmı C) Bacak dış kısmı D) Dizin ön üst kısmı ÇIKIŞ

274 A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve III
I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak. II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak. III - Turnike uygulamak. IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve III ÇIKIŞ

275 A) Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter.
Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer? A) Sabah da başlar, akşam da biter. B) Sabah 08.30da başlar, akşam da biter C) Öğlen da başlar, öğlen de biter D) Sabah da başlar, akşam da biter ÇIKIŞ

276 A) 5 iş günü içinde B) 8 iş günü içinde C) 10 iş günü içinde
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? A) 5 iş günü içinde B) 8 iş günü içinde C) 10 iş günü içinde D) 30 iş günü içinde ÇIKIŞ

277 Hastane atıkları hangi tehlikeli madde sınıfına girer?
A) Yakıcı madde B) Bulaşıcı madde C) Zehirli madde D) Aşındırıcı madde ÇIKIŞ

278 A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği B) Empati yeteneği
Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir? A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği B) Empati yeteneği C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü D) Yaratıcılık yeteneği ÇIKIŞ

279 A) 5 saat B) 6 saat C) 11 saat D) 24 saat
“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir? A) 5 saat B) 6 saat C) 11 saat D) 24 saat ÇIKIŞ

280 İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
A) Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet B) Sadece motorlu araçlarda 1 adet C) Özel otomobillerde 1 adet D) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet ÇIKIŞ

281 A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar? A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından B) Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan C) Gidişe ayrılan şeritlerin ortasından D) Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten ÇIKIŞ

282 Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır?
A) Sürücünün yorgun olup olmadığına, B) Yol zemininin çamurlu olmasına, C) Araç lastiklerinin yeniliğine, D) Yolun eğimine, ÇIKIŞ

283 A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli. B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli. C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı. D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli. ÇIKIŞ

284 Aşağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden birisi değildir?
A) Aşırı hız B) Sert direksiyon manevraları C) Frene sert basma ve ani fren D) Motorun hararet yapması ÇIKIŞ

285 Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?
A) Yolun eğimi B) Yük durumu C) Lastik durumu D) Trafik kontrolleri ÇIKIŞ

286 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m. B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m. C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m. D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m. ÇIKIŞ

287 Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?
A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır. B) Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır. C) Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır. D) Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır. ÇIKIŞ

288 Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?
A) Karşı yönden gelen araç görülene kadar. B) İstenildiği kadar. C) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar. D) Geçilen araç işaret verene kadar. ÇIKIŞ

289 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün ÇIKIŞ

290 Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olmaları şarttır. B) Takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir. C) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur. D) Hepsi ÇIKIŞ

291 Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?
A) Tehlikeyi önceden fark etmek. B) Doğru tepkiler verebilmek. C) Doğru tepkileri zamanında gösterebilmek. D) Sabırla sonucu beklemek. ÇIKIŞ

292 A) Sürücü Bilgi Takip Sistemi B) Müşteri İlişkileri Yönetimi
Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir? A) Sürücü Bilgi Takip Sistemi B) Müşteri İlişkileri Yönetimi C) Güzergah Planlama D) Depo Antrepo Operasyonları ÇIKIŞ

293 Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir? A) 20 B) 30 C) 50 D) 60 ÇIKIŞ

294 Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
A) Aracın çalınması. B) Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar. C) Aracın yanması. D) Aracın devrilmesi. ÇIKIŞ

295 Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
A) Koltuk Ferdi Kaza Sigortası B) Nakliyat Emtia Sigortası C) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası D) Tüpgaz Sorumluluk Sigortası ÇIKIŞ

296 A) Küçük ölçekli haritalar B) Siyasi haritalar
Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/ den küçük olan haritalardır? A) Küçük ölçekli haritalar B) Siyasi haritalar C) Büyük ölçekli haritalar D) Beşeri ve ekonomik haritalar ÇIKIŞ

297 Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır? A) Kaburga kemiği B) Omurga kemiği C) Uyluk kemiği D) Kaval kemiği ÇIKIŞ

298 Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur? A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek. B) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek. C) Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek. D) Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek. ÇIKIŞ

299 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir? A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları. B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları. C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları. D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları. ÇIKIŞ

300 Kamyon, kamyonet türü motorlu araçların periyodik muayeneleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İlk iki yaş sonunda ve devamında iki yılda bir, B) İlk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir, C) İlk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir, D) İlk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir, ÇIKIŞ

301 Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır. B) Sürücüler kullanacakları araç sınıfı için gerekli eğitimi almalı, sertifikalı ve tıbbi açıdan uygun olmalıdır. C) Alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı yorgun olmamalıdırlar. D) Hepsi ÇIKIŞ

302 B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur? A) Tekerleklerin yol ile temasını daha da azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır. B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür. C) Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır. D) Viraja hızlı girilmeli, gerekirse viraj içinde fren yapılmalıdır. ÇIKIŞ

303 A) Yavaşlamak ve gitmek istenen yönün sinyalini vermek.
“Motorlu araçlar için kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. ” Bu nedenle kavşaklara yaklaşıldığında sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? A) Yavaşlamak ve gitmek istenen yönün sinyalini vermek. B) Trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızı kesmeden devam etmek. C) Size yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkını kullanmak. D) Kavşaktan düz geçilecekse, 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girmek. ÇIKIŞ

304 Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A) Torpido gözünde B) Arka bagajda C) Arka camın önünde D) Sürücünün hemen yanında ÇIKIŞ

305 Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır?
A) Hız kesmeden yola devam edilir. B) Uzun farları yakarak, korna çalıp yola devam edilir. C) Kısa farlarla, hız kesmeden yola devam edilir. D) Sis farlarıyla, takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisini, çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir. ÇIKIŞ

306 Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. B) Araç uzunluğunun üç katı kadar. C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar. D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar. ÇIKIŞ

307 Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır? 60 B) 61 C) 62 D) 63 ÇIKIŞ

308 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları. B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar. C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri. D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. ÇIKIŞ

309 Karayolu Taşıma Kanununa göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Para cezası B) Hapis cezası C) Hak mahrumiyeti D) Trafikten men ÇIKIŞ

310 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. B) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz. C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteneli veya brandalı olması şart değildir. D) Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır. ÇIKIŞ

311 A) İşyerinde B) Taşıtlarında C) Gönderende D) Alıcıda
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur? A) İşyerinde B) Taşıtlarında C) Gönderende D) Alıcıda ÇIKIŞ

312 B) Serbest rekabet ortamı dışında olmalıdır. C) Güvenli olmalıdır
Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi taşımanın genel kurallarından birisi değildir? A) Ekonomik olmalıdır. B) Serbest rekabet ortamı dışında olmalıdır. C) Güvenli olmalıdır D) Kamu yararını gözetmelidir. ÇIKIŞ

313 Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?
B) 3.80 metre C) 4.00 metre D) 4.20 metre ÇIKIŞ

314 Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?
20 km. B) 15 km. C) 50 km. D) 35 km. ÇIKIŞ

315 1,5 metre B) 2 metre C) 2,5 metre D) 3 metre
Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılmalıdır? 1,5 metre B) 2 metre C) 2,5 metre D) 3 metre ÇIKIŞ

316 Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?
A) Bağlantı yollarında. B) İki yönlü dar taşıt yollarında geçiş kolaylığı sağlamak için. C) Tek yönlü yollarda. D) Dönerli kavşaklarda. ÇIKIŞ

317 Gidişe ayrılan en soldaki şeridin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sadece ambulans ve itfaiye tarafından kullanılır. B) Sadece otomobiller tarafından kullanılır. C) Sadece geçme ve dönme halinde kullanılır. D) Sadece çok hızlı araçlar tarafından kullanılır. ÇIKIŞ

318 Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A) Tek yönlü yola ters yönden girmek. B) İki yönlü yola ters yönden girmek. C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek. D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek. ÇIKIŞ

319 Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?
A) Yanlış yükleme B) Virajlı yol C) Hız D) Kaldırımlar ÇIKIŞ

320 Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) aşağıdakilerden hangisini yapmakla sorumludur? A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek.. B) Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak. C) Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek. D) Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmek. ÇIKIŞ

321 B) Yanlış uyarı levhası C) Geç algılama D) Hatalı sollama
Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir? Hız B) Yanlış uyarı levhası C) Geç algılama D) Hatalı sollama ÇIKIŞ

322 Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır? 8 B) 9 C) 10 D) 11 ÇIKIŞ

323 A) Sadece kamyon şoförleri B) Sadece otobüs şoförleri
Aşağıdakilerden hangisi takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre ile araçlarında bulundurmak zorundadır? A) Sadece kamyon şoförleri B) Sadece otobüs şoförleri C) Sadece tır şoförleri D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan bütün şoförler. ÇIKIŞ

324 AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
60 B) 70 C) 80 D) 90 ÇIKIŞ

325 Her yirmi dört saatlik süre içinde sürücü kesintisiz en az kaç saatlik günlük dinlenme süresi kullanır? 9 B) 10 C) 11 D) 12 ÇIKIŞ

326 Aşağıdakilerden hangisi hız ihlalinin sonuçlarındandır?
A) Aniden yola çıkan aracı geç fark etmek. B) Tabelaları geç okumak. C) Heyelan bölgesinden geçerken yuvarlanacak taşları geç fark etmek. D) Hepsi ÇIKIŞ

327 D) Dalgınlık/unutkanlık
Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır? Hata B) Yanlışlık C) İhlal D) Dalgınlık/unutkanlık ÇIKIŞ

328 A) Beden koordinasyon değişimi B) Görüş keskinliği C) Görüş düşüşü
Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanamamasına ne ad verilir? A) Beden koordinasyon değişimi B) Görüş keskinliği C) Görüş düşüşü D) Hız körlüğü ÇIKIŞ

329 C) Bilgilere her an ve her yerden hızlı şekilde erişim
Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin bize sağladığı avantajlardan birisi değildir? A) Maliyet avantajı B) İş Sürekliliği C) Bilgilere her an ve her yerden hızlı şekilde erişim D) Daha az dinlenme ÇIKIŞ

330 A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir? A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar. B) Sürücülerin daima dikkatli olmasını sağlar. C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar. D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar. ÇIKIŞ

331 Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri içinde en çok kaç kilometre hızla gidebilirler?
40 B) 50 C) 30 D) 60 ÇIKIŞ

332 B) İki adet yeterli kapasitede yangın söndürme cihazı
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyacak araçlarda bulunması zorunlu eşyalardan değildir? A) Refakat evrakları B) İki adet yeterli kapasitede yangın söndürme cihazı C) İkaz işaretleri ve ihbar aletleri D) Asma kilit. ÇIKIŞ

333 A) Kaza yerini emniyete almak.
Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde taşıyan araç kazalarından sonra öncelikle alınacak önlemlerden değildir? A) Kaza yerini emniyete almak. B) Rüzgârı arkaya alarak yangını söndürmek. C) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek. D) Gönderene haber vermek. ÇIKIŞ

334 Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde işaretidir?
ÇIKIŞ

335 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları ile aşağıdakilerden hangisi sigortalanır?
A) Tehlikeli maddenin kaybını ve dolayısıyla bunun satışından elde edilecek karın kaybını. B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesini. C) Tehlikeli maddenin uçarak kaybolmasını. D) Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, söz konusu tehlikeli maddenin, doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılmasını. ÇIKIŞ

336 B) Poliçe gereklerini yerine getirmek.
Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Prim ödemek. B) Poliçe gereklerini yerine getirmek. C) Hasar/olayları zamanında ihbar etmek. D) Hepsi ÇIKIŞ

337 Sigorta hangi hallerde teminat dışında kalır?
A) Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda B) Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda C) Otoyollarda meydana gelen kazalarda D) Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda ÇIKIŞ

338 Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
A) Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması. B) Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması. C) Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması. D) Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması. ÇIKIŞ

339 Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir? 15 B) 30 C) 45 D) 60 ÇIKIŞ

340 Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar? 1 B) 2 C) 3 D) 4 ÇIKIŞ

341 A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
Haritalarda şehir merkezlerinin yanında parantez içinde yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir? A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını) B) O şehrin nüfusunu C) O şehrin km olarak genişliğini D) O şehirdeki araç sayısını ÇIKIŞ

342 A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 km olduğunu,
Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir? A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 km olduğunu, B) Yolun uluslararası yol olduğunu, C) Yolda 90 km hızla gidileceğini, D) Yolun karayolu olduğunu, ÇIKIŞ

343 C) Kaza/Yazılı Talimatlar
Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir? A) Taşıma İrsaliyesi B) Uygunluk Belgesi C) Kaza/Yazılı Talimatlar D) Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni ÇIKIŞ

344 Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya açılan sınır kapılarımızdan değildir?
A) Kapıkule B) Hamzabeyli C) Habur D) Dereköy ÇIKIŞ

345 Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin suni solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması. B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması. C) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması. D) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması. ÇIKIŞ

346 A) Yüz üstü, sert bir zemine B) Yüz üstü, yumuşak bir zemine
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır? A) Yüz üstü, sert bir zemine B) Yüz üstü, yumuşak bir zemine C) Sırt üstü, sert bir zemine D) Sırt üstü, yumuşak bir zemine ÇIKIŞ

347 Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarda ilk yardım önlemidir?
A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak. B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak. C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak. D) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek. ÇIKIŞ

348 Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır. B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır. C) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır. D) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır. ÇIKIŞ

349 Motor yağı kontrol edilirken hangisine dikkat edilmelidir?
A) Motor yağı, motor rölantide çalışırken kontrol edilir. B) Motor yağı, motor stop edilip yağın kartele inmesi için 4-5 dakika bekledikten sonra kontrol edilir. C) Araç yokuş yukarı park edildikten sonra motor yağı kontrol edilmelidir. D) Araç yokuş aşağı park edildikten sonra motor yağı kontrol edilmelidir. ÇIKIŞ

350 Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılmaz?
A) Motor yağı kontrolü B) Hidrolik yağı kontrolü C) Soğutma suyu kontrolü D) Hava filtresinin kontrolü ÇIKIŞ


"Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları