Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENETİM KONULARI Franchise, işletme ve girişimci için farklı denetim uygulanır Bazı denetimler özgündür, sadece F&M yapabilir Denetimler mavi, kırmızı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENETİM KONULARI Franchise, işletme ve girişimci için farklı denetim uygulanır Bazı denetimler özgündür, sadece F&M yapabilir Denetimler mavi, kırmızı,"— Sunum transkripti:

1 DENETİMLERİ FARK YARATIR dengeyi gözetir eksiği gösterir doğruyu buldurur

2 DENETİM KONULARI Franchise, işletme ve girişimci için farklı denetim uygulanır Bazı denetimler özgündür, sadece F&M yapabilir Denetimler mavi, kırmızı, yeşil mühürle belgelendirir FRANCHISE DENETİMİ Dürüstlük ilkeleri Açıklık ilkeleri Franchise Check-Up ® Franchise Kadranı ® Anlaşma Simetrisi ® RBM ® İŞLETME DENETİMİ İşletme Analizi ® Devir Analizi ® Yer Seçimi ® GİRİŞİMCİ DENETİMİ Kişilik Testi Girişimcilik testi ®

3 SİSTEM DENETİMLERİ F&M franchise sistemlerini farklı şekillerde denetler Bu çalışma franchise veren firma için yapılır Sistem şu açılardan değerlendirilir Ürünün pazarda kabul görmesi Franchise desteklerinin varlığı ve yeterliliği Franchise alanların memnuniyeti Franchise verenin yeterliliği İşletmelerin uygun ve karlı çalışmaları Değerlendirme sonucunda rapor verilir

4 FRANCHISE DENETİMLERİ DÜRÜSTLÜK İLKELERİ

5 DÜRÜSTLÜK İLKELERİ UFRAD Dürüstlük ilkeleri, Avrupa Franchise Federasyonu üyesi derneklerin ülkelerinde geçerli kurallardır Franchise alanla veren arasındaki ilişkiyi düzenler Belli konularda nasıl davranılacağını öngörür Vereni veya alanı korumayı değil, sistemi sağlıklı işletmeyi amaçlar F&M denetiminde firmanın uygulamaları gözlemlenir Dürüstlük ilkelerine uyulup uyulmadığı raporlanır UFRAD üyelerinin bu ilkelere uyması zorunludur

6 DÜRÜSTLÜK İLKELERİ DÜRÜSTLÜK İLKELERİ ANA HATLARI
Franchise ilişkilerine uygulanır Franchise verenin yükümlülükleri tanımlanır Denemek, teknik destek, eğitim, marka korumak öngörülür Franchise alanın yükümlülükleri tanımlanır Gayret göstermek, açık davranmak, denetlenmek esastır Franchise alanın ve verenin ortak yükümlülükleri tanımlanır İyi niyet, ikaz, süre tanımak, müzakere etmek gerekir Tanıtım tarafsız, tam, doğru, önceden yapılmalıdır Ön ödemeler mahsup veya iade edilmelidir Doğru adaya franchise verilmelidir Anlaşmada bulunması istenen özellikler belirlenmiştir Herkesin yararına, yazılı, net, kapsamlı, uzun süreli olmalı Master franchise verilirken uygulanmaz

7 FRANCHISE DENETİMLERİ AÇIKLIK İLKELERİ

8 AÇIKLIK İLKELERİ Açıklık ilkeleri ABD de uygulanan UFOC prensipleri
UFOC (uniform franchise offering circular) Amacı franchise alanı önceden bilgilendirmek Franchise verenler adaylara kapsamı belli bir bilgi paketi sunar Firmanın franchise verirken uyguladığı yöntemler, verdiği bilgiler ve belgeler F&M uzmanları tarafından incelenir Açıklık ilkelerine uyulup uyulmadığı raporlanır Eksikleri varsa nasıl tamamlayacağı gösterilir UFRAD üyelerinin bu ilkelere uyması zorunludur

9 AÇIKLIK İLKELERİ FV geçmişi, yöneticileri, ihtilaf ve iflas geçmişi
Sistemin ve pazarın tanıtımı İlk yatırım, tüm bedeller, tedarikçiler, finansman FV destekleri Bölge sınırları, kotalar Marka, patent ve kullanım hakları Bizzat çalışma zorunluluğu Anlaşmanın iptali, devri, uzatılması İşletme sayısı, açılacaklar, fesihler Sistemdeki ünlüler, ilişkinin şekli Bilançolar, vergiler Örnek anlaşma Alındı belgesi

10 FRANCHISE DENETİMLERİ FRANCHISE CHECK-UP

11 CHECK-UP F&M tarafından geliştirilmiş özgün bir yöntemdir
Sadece F&M temsilcileri tarafından uygulanır Zincirin yaygınlığına bağlı olarak 2-4 hafta sürer Franchise veren sistem kursa bile zamanla bozulur Koşullar değişir, standartlar gelişir, uygulamadan sapılır İnsanlar değişir, kendi doğrusunu uygular, kurallar unutulur Yeni açılan işletmelerin koşulları farklıdır, eskiye uymaz Her franchise işletme 3-5 yılda bir check-up yaptırmalıdır

12 CHECK-UP Neler denetlenir Franchise veren firma ve ortakları
Franchise verenin çalışanları Franchise alanlar Müşteriler Neler raporlanır Markanın ve sistemin farklı kesimlerin gözündeki değeri Sistemin işlerliği ve yararlılığı Her kesimin beklentilerin karşılanma derecesi

13 CHECK-UP Denetleme başlıkları ve incelenen unsurlar
İşletme: verimlilik, karlılık, fizibilite Ürün: fiyatı, pazarı, değeri, müşteri memnuniyeti Hizmet: Standartlar, gizli müşteri araştırmaları Kadro: Ortaklar, yöneticiler, kadro, işletmeciler, eğitim Denetim: esasları, formları, uygulanması Destek: işletmelere verilen destekler ve tavizler Franchise: stratejiler, medyalar, aday seçimi, anlaşma Yayılma: yer seçimi esasları, pratik uygulamaları, formlar

14 FRANCHISE DENETİMLERİ FRANCHISE KADRANI

15 FRANCHISE KADRANI Franchise & More tarafından 1999 yılında oluşturuldu
Dünya Gazetesi 2004 Girişimcilik Ödülünde uygulandı Franchise zincirinin gücünü ve değerini ortaya koyar Sadece F&M temsilcileri değerlendirir ve kullanırlar Markaların franchise karnesidir Franchise veren talepte bulunarak yaptırabilir F&M kendi adına uzmanlara araştırma yaptırabilir Sonuçlar açıklanmaz, sadece müşteriye verilir

16 FRANCHISE KADRANI Dört açıdan markayı inceler
Ürün ve hizmetlerin tüketici gözündeki başarısı Franchise sisteminin altyapısı ve işlerliği Franchise alanlara sağladığı yarar Franchise verenin üstünlükleri ve başarısı Her bir kriter, üç alt başlıkta değerlendirilir Toplam 12 kriterin herbirine 0-8 puan verilir Toplam 96 puan üzerinden değerlendirme yapılır

17 FRANCHISE KADRANI Tüketici için
1) ürün ve hizmetlerin fiyat ve kalitesinin, yani değerinin tüketici gözünde değeri 2) sistemden yararlanan tüketicilerin tatmini, müşteri mutluluğu, müşteriye yaklaşım, garanti, servis, satış sonrası hizmetler, iade kolaylığı 3) ürün ve hizmetlerin tüketiciye yararı, ürünlerin ihtiyaçları karşılaması, ürün ve hizmetlerin yeniliği, farklılığı, rakiplere üstünlüğü

18 FRANCHISE KADRANI Franchise sistemi için:
4) Franchise sisteminin başlangıçta ve çalışma sürecinde eğitim desteği, etkinliği, yararı 5) Franchise sisteminin denetim desteği, denetimin etkinliği, sürekliliği, yapıcılığı 6) Franchise sistemindeki ürün ve hizmetlerin dış tedarikçilerden sağlanması, tedarik kaynaklarının doğru seçimi, yeterliliği, lojistik sisteminin başarısı, uygun stok tutulması politikası, satın alma fiyatlarının uygun olması

19 FRANCHISE KADRANI Franchise alanlar için
7) Franchise alanların yatırımına sağladığı getiri, yatırımın geri dönüş süresi, gelirin dalgalanmaması, gelirin azalmaması 8) Franchise alanlara sağlanan güvenceler, anlaşma ile belgelenmesi, yapabilecek kişiye franchise verilmesi, bölge koruma sağlanması, olağanüstü şartlarda destek vermesi 9) Franchise alanların franchise verenle ilişkisi, UFRAD ilkelerine uyulması, ilişkide sorun yaşanmaması, rahat ve sürekli görüşme, merkezden destek alabilme

20 FRANCHISE KADRANI Franchise veren için
10) Franchise verenin tanıtım gücü, merkezi reklam fonunun etkin ve adil kullanımı, yerel tanıtım olanaklarının etkin kullanımı, yerel tanıtımda franchise alanların desteklenmesi 11) Franchise verenin yayılmadaki başarısı, yer seçiminde isabetli olması, yıllara yayılmış makul bir yayılma planı olması, yayılma planına uyması 12) Franchise verenin sektöründeki rakiplerine göre rekabet üstünlüğü, rakiplerine göre önde ve öncü olması, rakiplerinden farklı olması

21 FRANCHISE KADRANI Sistem saglam Müsteri memnun FV memnun Ama sorun var
Alan memnun degil Marka satilmamali Sistem zayif Ama sorun yok FA memnun FV memnun Müsteri memnun Marka satilabilir Müsteri memnun Ama ürün yaramaz Sistem yok FA kazanıyor FV kazanamiyor FV isi beceremiyor Marka yasamaz

22 FRANCHISE DENETİMLERİ RBM

23 RBM Retail Brand Measurement
F&M’nin geliştirdiği özgün bir testtir, sadece F&M uygular GM markanın kriterleriyle işletmenin performansını ölçer RBM F&M nin kriterleriyle markanın performansını ölçer Değerlendirmeye konu olan unsurlar Marka ve sistem Ortam ve işletme Ürün ve hizmet Aynı dönemde bir markanın 3 işletmesi ziyaret edilir Tüm markalar aynı kriterlerle puanlanır ve ortalaması alınır Sektördeki markalar kendi aralarında karşılaştırılır RBM periyodik olarak yapılır, sektörler izlenir Firmalar RBM ölçümüne abone olurlar Sonuçlar markaya raporlanır, sıralama verilir Sadece iyi olanlar kamuoyuna ilan edilir

24 RBM Nasıl yapılır Gizli müşterilere standart sorular verilir, eğitilir
Gizli müşteriler işletmeleri ziyaret eder ve değerlendirir Neler puanlanır 3 unsur, 5’er başlık altında incelenir, ağırlıklı puanlanır Marka ve sistem (%20) - markanın algılanması, markanın çekiciliği, sistemin satışa katkısı, markanın görünürlüğü, marka-müşteri iletişimi Ortam ve işletme (%30) - ortamın yeterliliği, işletmenin temizlik ve düzeni, işletme personeli, işletmenin güvenliği, ortamın konforu Ürün ve hizmet (%50) - personel davranışı, Ürün özellikleri, fiyat düzeyi, satış teknikleri, satış sonrası hizmetler

25 RBM Nasıl raporlanır Markalar aldıkları puanlara göre gruplanır
%25 puan altında kalan kara liste %25-50 kırmızı liste %50-75 sarı liste % yeşil listeyi oluşturur Alınan puanlar yandaki gibi gösterilir Yeşil listede yer alan markalar kamuoyuna duyurulur 2006 Şubat/Mart döneminde fast food incelendi 10 yabancı ve 20 yerli markanın 3’er işletmesi gezildi

26 FRANCHISE DENETİMLERİ SİMETRİ TESTİ

27 SİMETRİ TESTİ Franchise anlaşmaları genelde “asimetrik”tir
Verenin haklarını, alanın yükümlülüklerini sayar Amaç markayı korumak, ama vereni korur F&M tarafından geliştirilen özgün bir test Franchise anlaşması ve ekleri incelenir Markayı, vereni, alanı ne kadar koruduğuna bakılır 5 başlıkta 23 kriter incelenir, ayrı ayrı puanlanır Puanlar toplanır, anlaşmanın simetrisi görülür Dağılım dengeliyse “simetrik”tir, değilse “asimetrik”tir

28 SİMETRİ TESTİ Simetri testi başlıkları ve kriterleri
Marka ve sistem - markanın korunması, sistemin korunması, el kitabı, eğitim, denetim Bölge ve yer - kira koşulları, bölge koruması, büyüklüğü, dağılımı, yerin kirası Yatırım ve karlılık - yatırım, ödemeler, temin kaynakları, tedarikçi destekleri, satış fiyatları Satış ve tanıtım - reklam fonu, açılış kampanyası, yerel tanıtım, satış kotası Devir ve fesih - süre, devir hakkı, fesih nedenleri, fesih sonrası, anlaşma süresi, rekabet kısıtlaması

29 SİMETRİ TESTİ Kriterler tanımlanır, hangisinin geçerli olduğu görülür
Açıkça yazmayanlar uygulamadan anlaşılır Aynı kriter için birçok tarafı koruyan maddeler olabilir “YOK” 0-3 puan “ZAYIF” 4-7 puan “ORTA” puan “İYİ” puan “ÇOK” puan “TAM” puan FV=17, M=13, FA=6 puan Anlaşma alanı “zayıf”, markayı “orta”, vereni “çok” korur Asimetriktir

30 İŞLETME DENETİMLERİ İŞLETME ANALİZİ

31 İŞLETME İNCELEME F&M tarafından geliştirilen özgün bir yöntem
Yatırım kapsamı gruplar halinde inceleniyor Gelir-gider tablosu karlılık kademelerine göre inceleniyor İşletmelere standart yaklaşım getiren özgün bir çalışma İşletmeleri ve markaları aralarında karşılaştırabiliyor İşletmenin ticari performansını gösteriyor Önereceğimiz markanın zaaf ve risklerini gösteriyor Fırsatın veya sorunun nerede olduğunu gösteriyor

32 İŞLETME İNCELEME Yatırım inceleme Proje-kontrol İnşaat-tesisat Ekipman
Dekorasyon Franchise Yer temini Hazırlık Faiz Sponsorluk gelirleri

33 İŞLETME İNCELEME Gelir – gider inceleme
Satışlar (maliyeti % ) Diğer gelirler Satılan malın maliyeti Sarf malzemeleri Bina harcamaları Personel harcamaları Pazarlama masrafları Franchise giderleri Yönetim giderleri Vergiler Faizler Net kalan (amortisman öncesi)

34 İŞLETME DENETİMLERİ DEVİR ANALİZİ

35 DEVİR İNCELEME F&M devredilen markalı işletmeleri inceler ve raporlar
Devreden doğru fiyatı öğrenmek için yaptırabilir Devralan gerçek değerini öğrenmek için yaptırabilir F&M devre aracılık edecekse kendisi yapabilir İşletme rakamları ölçülür, doğrulanır, raporlanır İşletmeyle ilgili fırsatlar ve riskler öğrenilir, raporlanır

36 DEVİR İNCELEME İşletme bilgileri
YER – adresi, tarifi, çevresindeki önemli kullanılan alan, kullanım imkanı KULLANILAN ALAN – mağaza, depo, bahçe, teras, kaldırım, KULLANIM İZNİ – ruhsatlar, tabela, totem, otopark, KİRA - Kira muhatabı, ödeme şekli, aylık kira ve aidat, süre, artış formülü PERSONEL - Çalışanlar, uzmanlıkları, maaş, masraf, EKİPMAN - Devredilecek ekipman, piyasa değeri, yenileme ihtiyacı SATIŞ - Aylık ciro, kredi kartı, yemek çeki, açık hesap, indirimler MASRAFLAR - Hammadde maliyeti, diğer masraflar, normal sınırlar KAR - Başa baş noktası, dalgalanmalar, ortalama kar, beklenti DEVİR - Kaç yıldır aynı iş, şirket mi yer mi devredilecek, devir hakkı

37 DEVİR İNCELEME Bölge bilgileri
BÖLGE – müşteri gelen bölgenin sınırları, müşterilerin hakim niteliği ORTAM – Yakın komşular, geçmişte mağazada yapılan işler, caddede boş mağazalar, rakiplerin yakınlığı DALGALANMA – yazlık-kışlık, haftalık, saatlik farklar, turizm hareketleri, semt pazarı etkisi KAYNAKLAR – Müşteri beklenen önemli kaynaklar, sayılar REKABET – mevcut rakipler, gelmesi muhtemel rakipler GELİŞME – Seçilen yerin civarının beklenen mağazalaşma durumu ŞEHİRLEŞME – Ticareti etkileyecek imar değişiklikleri, yol düzenlemeleri YAPILAŞMA – Ticareti etkileyecek beklenen önemli yapılaşma

38 İŞLETME DENETİMLERİ YER SEÇİMİ

39 YER SEÇİMİ Belli bir noktanın iş yapma potansiyeli araştırılır
Müşteri ve iş potansiyeli hesaplanır Önünden geçen yayalar ve içeri girenler Önünden geçen araçlar ve duranlar Paket servis numarasını görenler ve sipariş verenler Bölgedeki potansiyel müşteriler ve gelenler Bölge sınırları, yürüme veya sipariş mesafesine göre İş yapılan ve yığılma yaşanan zamanlar Belli bir noktanın piyasa değeri hesaplanır Kira değeri, artış, ödeme şekli, hava parası, Satın alma değeri, kiraya oranı

40 YER SEÇİMİ Bahariye Nisan 2000: 1-Yayalar 2-Girenler 3-Giren oranı
A Yabancı hamburgerci B Yabancı hamburgerci C Yerli cafe Bahariye Nisan 2000: 1-Yayalar 2-Girenler 3-Giren oranı

41 GİRİŞİMCİ DENETİMLERİ GİRİŞİMCİLİK TESTİ

42 GİRİŞİMCİLİK TESTİ "Faktör testi" F&M ye özgü bir kişilik analizi
Girişimciliğe yatkınlığını ve alması gereken riski gösterir F&M portalı üzerinden yapılır, sonuçları görülür F&M Temsilcileri yüzyüze görüşmede girişimciyi tanır Girişimcinin hangi riskleri alması gerektiği raporlanır İÇ FAKTÖRLER Başarı, Üstünlük, Özgürlük, 31 farklı özellik Başarı faktörleri yüksekse, kişi iş yaşamında başarılı olur Üstünlük faktörleri yüksekse kişi öne çıkar, işini büyütür Bağımsızlık faktörleri yüksekse, emir alamaz, iş kurar DIŞ FAKTÖRLER: Para, Mecburiyet, Yer, İş, Bilgi, Çevre

43 GİRİŞİMCİLİK TESTİ İÇ FAKTÖRLER
BAŞARI: Başarır mı, zorlanır mı, imkansız mı ÜSTÜNLÜK: İkinci adam mı, gösterişçi mi ÖZGÜRLÜK: Kendi işini kurmaya sevdalı mı DIŞ FAKTÖRLER PARA: Batarsa ne olur, kendi mi kazanmış, başkası mı MECBURİYET: İşe mecbur mu, kazanç alternatifi var mı YER: Yeri var mı, işe yarar mı, istediği işe yarar mı HAZIR İŞ: Ailesinin vb. hazır işine geçebilir mi İŞ BİLGİSİ: Bir konuda uzman mı, işine yarar mı ÇEVRE: Çevresi iş kurmaya teşvik ve yardım eder mi

44 GİRİŞİMCİLİK TESTİ Test sonuçları üç iç faktör, ve dış faktörler için değerlendirilir B – U – O notları Y yok, Z zayıf, O orta, İ iyi, T tam olarak verilir Farklı not kombinasyonları için farklı önerilerde bulunulur İş kurma, sağlam marka al, riskli marka al, franchise ver denebilir B U O Y Z Y Z O X - Dış faktör varsa ister şansı az, verme İ T  X  -Dış faktör olmadan da kişisel tatmin amaçlı ister, verme X - Dış faktör olmadan da ister, verme S - Dış faktör olmadan da ister, sağlam marka ver, markayı uyar S - Dış faktör varsa ister, ısrar etme, sağlam marka ver, alanı uyar S - Meşhur marka ister, sistemi zorlar, sağlam marka ver S - Franchise almayı kurtuluş görür, dış faktör yoksa da ister, sağlam marka ver S - Çalışmaz, büyük işlere kalkar, rekabet üstünlüğü varsa sağlam marka ver İ T R - Çok çalışır, destek bekler, riskli marka alabilir, dış faktör yoksa çekinir R - Başarılı olur, meşhur marka ister, riskli marka alabilir, sistemi zorlar R - Kendini işine verir, babacandır, riskli marka alabilir K – Çabuk öğrenir, işi becerir, franchise almasın versin, zayıf marka verme

45 GİRİŞİMCİ DENETİMLERİ KİŞİLİK TESTİ

46 KİŞİLİK TESTİ Littauer tarafından hazırlanan kişilik testi
İnternet üzerinden yapılır, 4 seçenekli 40 soru sorulur 40 puanın 4 farklı kişilik özelliği dağılımı çıkar Her biri 8-12 arasındaysa dengeli, biri ağırlıklıysa baskındır Girişimci kendi kişilik özelliklerine uygun iş seçmelidir popüler optimist = KONUŞAN,   barışçıl soğukkanlı = DİNLEYEN melankolik = DÜŞÜNEN güçlü klorik = YAPAN

47 KİŞİLİK TESTİ “Konuşan" kişisel satış yapar,. Kendisinin ön planda olacağı işleri iyi yapabilir. Ancak planlı hareket gereken işlerde kendini tatlı sohbetlere kaptırma tehlikesi vardır. “Dinleyen" personelini iyi anlar, motive eder ve yönetir. Çalışanların önde olacağı işlere yönlendirilmelidir. “Düşünen" özelliği mutlaka güçlü olmalıdır. Aksi takdirde plansız hareket eder, birisinin arkasını toplaması gerekir. Franchise sistemi disiplin getirse bile plansız yaşayanlar sisteme uyamazlar. “Yapan" özelliği girişimcide hakim olmalıdır. Aksi takdirde sonuç alıcı adımları atamaz, düşünür konuşur durur.

48 F&M DENETİMLERİ FİYAT LİSTESİ

49 DENETİM FİYATLARI FRANCHISE DENETİMİ EFF (AB) ilkeleri uyumu 500 TL
FDD (ABD) ilkeleri uyumu TL Franchise Check-Up ® TL + işletme x 150 TL Franchise Kadranı ® TL Anlaşma Simetrisi ® 600 TL RBM ® (3 işletme için) 300 TL İŞLETME DENETİMİ İşletme Analizi ® 200 TL Devir Analizi ® 500 TL Yer Seçimi ® TL GİRİŞİMCİ DENETİMİ Kişilik Testi ücretsiz Girişimcilik testi ® 100 TL

50 DENETİM İLKELERİ KADRO Denetimde çalışacak kadroyu F&M belirler, eğitir ve denetimin öncesinde müşteriye bildirir GİZLİLİK Denetimde alınan her türlü bilgi ticari sır sayılır ve gizli tutulacağına dair sözleşme yapılır FATURA Denetim bedeline KDV eklenerek fatura edilir YETKİ Mavi mühürlü denetimler F&M merkez Kırmızı mühürlü denetimler F&M bölge temsilcileri Yeşil mühürlü denetimler F&M marka temsilcileri tarafından verilir ve faturalanır, tüm denetimler F&M kalite sistemi içinde verilir ve sertifikalanır

51 Ekibimiz ve deneyimimizle yanınızdayız
İşe yatırım yapmadan önce denetleme yaptırın İşinizi şansa bırakmayın, sağlama alın Mührünüzün rengi ne olursa olsun üzerinde F&M işareti olsun


"DENETİM KONULARI Franchise, işletme ve girişimci için farklı denetim uygulanır Bazı denetimler özgündür, sadece F&M yapabilir Denetimler mavi, kırmızı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları