Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODASI"— Sunum transkripti:

1 İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODASI
İSTANBUL İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODASI İİKO 2011 Misyonumuz; İnternet kafecilik mesleğini icra edenlerin mesleki anlamda yetkin kılınması,  bilgi çağına uygun  bir donanımla   toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, meslekte  güven ve istikrarın tesisi, sosyal  kültürel ve hukuki boyutlarda yardımlaşma ve dayanışmanın yaygınlaştırılması, hakların savunulmasında  ve hizmet üretiminde örgütlü çalışma geleneğinin oluşturulması,  internet kafelerin itimat edilen ve itibarlı kurumlar haline getirilmesidir.

2 İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODASI
İSTANBUL İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODASI İİKO 2011 Vizyonumuz; Katılımcı ve demokratik bir kurum kültürü oluşturarak, “İnternet Kafecilik Mesleği”ni hak ettiği saygınlığa kavuşturmak, İnternet bilgi ve iletişim çağında, elektronik iletişim devriminin ülkemizdeki sembolü ve vazgeçilmezi olan internet kafelerin “İnternet Kültür Merkezleri”ne dönüşmesini sağlayarak, evrensel bilgi ve kültürle,  ülke menfaatleri ve milli değerler çerçevesinde yeni ve çağdaş yaklaşımlara öncülük etmektir.

3 İLKELERİMİZ; Öncelikle İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası üyelerine olmak üzere; Yurdun dört bir yanında mesleği icra eden işletmecilere, ahilik kültürümüzden bizlere intikal eden gelenekler çerçevesinde rehberlik etmek amacındayız. Meslek icrasında etik kurallara duyarlılık, içinde yaşanılan topluma saygının gereğidir. Bu anlamda insanlık ahlakına katkı sağlamak ve bu anlayışı yaygınlaştırmak sadece bizim değil ülkenin ve hatta dünyanın en temel meselesidir kanaatindeyiz. Doğal olarak İnternet kafe sektöründe yaşanılan her türlü sıkıntıyı çözmek için çıktığımız yolda, yalnız  internet kafecilerin değil, onların müşterilerinin, toplumun, genel olarak da insanlığın evrensel   duyarlılıklarını  asla  göz ardı etmeyeceğiz. Öz denetim mekanizmalarını hayata geçirerek mesleki ilkeleri hayata geçirmek ve toplumsal huzura katkıda bulunmak arzusundayız. Kısaca diyebiliriz ki vizyonumuz doğrultusunda misyonumuzu sergileyeceğiz. Bu amaçla oniki temel ilke belirledik; 1. Liderlik ve öncülük etmek, 2. Ülke menfaatlerini her şeyin üzerinde tutmak, 3. Mesleki menfaatleri en üst düzeyde sağlamak, 4. İş ve çalışma ahlakını en üst düzeyde korumak, 5. Eşitlik ve adalet ilkelerine uymak, insan haklarına saygı, 6. Dürüst ve güvenilir olmak, 7. Şeffaf olmak, 8. Verimli olmak, 9. Kaliteyi ön planda tutmak, 10. Teknolojiyi yakından takip etmek. Etkili kullanmak, 11. Kaynakların kullanımında önceliklere göre hareket etmek, 12. Titiz ve özenli olmak. İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtmaktadır. İlkelerimiz sektördeki esnafımıza ve milletimize taahhüdümüzdür

4 İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODASI
İSTANBUL İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODASI Proje 2011 GÜVENLİ WEBFİLTRE Pro V3.0 TIB PROJESİ

5 Projenin Amacı ve Hedefleri
Çocuklarımızı, gençlerimizi ve aileleri korumak, gelecek nesillere sahip çıkmak, (Amaç) Zararlı içeriklerin etkin yollarla “tespiti ve erişime engellenmesi,” İ-Kafelerin “Online denetimini sağlayacak E-sistemi” oluşturmak, İ-Kafe’nin “yasal yükümlülüklerini” yerine getirmesini “online sistemlerle sağlamak” ve kolaylaştırmak, Gerektiği hallerde İ-Kafelerle “iletişime geçmeyi interaktif ortamda anında” gerçekleştirmek, İyi niyetli işletmecilerin “zarara uğramasını” engellemek, İ-Kafeler arasında “oto kontrol” sitemini oluşturmak, “Emniyet güçlerine yardımcı olacak” çeşitli projeleri ve sistemleri İ-Kafelere adapte etmek, İ-Kafeleri “Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda topluma faydalı mekanlar haline getirerek” Ülkemiz geleceğine hizmet etmek,

6 Dünyada Kaç Adet Web Sitesi Var?
İnternet ağı, üzerinde milyonlarca zararlı ve yasa dışı içerik barındırır. Bu tür içerikler tespit edildiğinde erişime engellenmesi mümkündür. Zor olan iş, zararlı ve yasa dışı içerikleri barındıran internet sitelerinin tespit edilmesidir. Kasım 2011 verilerine göre dünyada “170 milyon” adeti aktif olmak üzere, “526 milyon” internet sitesi bulunuyor. ( Kaynak: )

7 Dünya’da Bilgi İhbar Merkezleri ve INHOPE
Dünyanın değişik ülkeleri, İnternet ortamındaki yasadışı içerikle mücadele etmek amacıyla “İnternet Bilgi İhbar Merkezlerini” (Hotline) kurudu. “INHOPE” (International Association of Internet Hotlines, “İnternet Bilgi İhbar Merkezlerinin” birbirleriyle koordinasyonunun sağlanması ve yasa dışı içerikle daha hızlı ve etkin mücadele için, 1999 yılında Avrupa Birliği katkılarıyla kurulan uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliğidir. Bilgi ihbar merkezlerinden biri olan “IWF” (Internet Whatch Foundation) öncelikli olarak suçla mücadeleyi misyon edinmiştir. Çocuk istismarını engellemeyi vizyon olarak belirlemiştir. Çalışanları genellikle emekli olmuş emniyet görevlileridir. BİM’lerden alınan bilgiler INHOPE aracılığıyla diğer üye ülkelere iletilir. Böylelikle her ülke kendi dilinde yayın yapan zararlı ve yasa dışı içerikleri tespit ederek, diğer üye ülkelerle bil paylaşımında bulunur.

8 Ulusal Bilgi İhbar Merkezi
Ülkemizde ulusal “İnternet Bilgi İhbar Merkezi” 5651 sayılı yasa ile birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde 23 Kasım 2007 tarihinde kuruldu. ( ) Ulusal İnternet Bilgi İhbar Merkezinin ( INHOPE üyeliği, 18 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşti. Böylelikle İNHOPE’a bağlı 40’ıncı “Bilgi İhbar Merkezi” Türkiye’de kurulmuş oldu. Bu itibarla 5651 sayılı yasada belirtilen suçlarla mücadelede alınacak reaksiyonun daha hızlı ve etkin olacağı düşünülmektedir. Üyeliğin tarafımıza kazandıracağı en temel katkısı, uluslararası işbirliği ve bu yapı üzerinden hızlı ve etkili bilgi paylaşımı olacaktır.

9 Zararlı ve Yasa Dışı İçeriklerin Oluşumu…
En az “ÇOCUK PORNOSU” kadar iğrenç bir SUÇ oluşturan ve tehlike saçan “Türkçe” içerikli “SEKS HİKAYE” siteleri, internet ortamında önü alınamaz bir halde sürekli yayılmaktadır. Önü alınamaz bir halde; sürekli yeni içerikler ve yeni siteler, saniyeler içinde değişik internet sitelerinde yayına sokulmaktadır. Özellikle Ensest, Hayvan, Eşler, Gay, Lezbiyen, Liseli, Okul gibi başlıklar başta olmak üzere; metin içerikli hikayeler ve yasa dışı olan diğer içerikler çocuklarımızın ve gençlerimizin temiz dimağlarına açıkça zehir akıtmaktadır. Siteden siteye kopyalanarak hızla yayılan tüm pornografik içerikler adeta ne zaman patlayacağı belli olmayan “saatli bir bomba” gibi çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit etmekte.

10 7’den 77’ye kullanıcısı olan Facebook sitesi de bu içeriklerin saldırısına sıkılıkla maruz kalmaktadır. Facebook ve daha onlarca sosyal paylaşım sitesinde yer alan bu içerikleri etkin şekilde tespit edecek “ihbar mekanizması” devlet tarafından kurulmuş olsa da tek başına asla yeterli olamaz! Sistemi güçlendirecek gönüllü sivil katılım sağlanmalı.

11 Facebook sitesinde yayınlanan metin’in ilk olarak 20. 08
Facebook sitesinde yayınlanan metin’in ilk olarak tarihinde sitesinde internet ortamına düştüğü görülmektedir. Yukarıda, 42 yaşında bir adamla 13 yaşındaki bir kız çocuğunu konu alan metin’in; 7 Ekim 2011 Günü başka bir forum sitesinde tekrar yayınlandığı ve 30 günden daha kısa bir sürede defa okunduğu görülmekte.

12 Zararlı ve Yasa Dışı İçeriklerin Oluşumu…
18 Aralık 2010 tarihinden bu yana yayında olan sitesinin “18+ bölümü,” aradan 24 ay geçmesine rağmen İ-Kafelerde yasaklanmak üzere TİB kara listesine alınmadı! Çünkü, bu site halen Bilgi İhbar Merkezine ihbar edilmedi.

13 Zararlı ve Yasa Dışı İçeriklerin Oluşumu…
Ücretsiz site araçları veya “blog” siteleri her türden pornografiyi yaymak için sıklıkla kullanılmaktadır. Örnek olarak; dünyada ünlü olan ve siteleri verilebilir. Yüzmilyonlarca kullanıcısı olan bu ücretsiz sitelerde bir kişinin, alt domain oluşturması ve buradan pornografik içerik yayınlaması sadece 10 dakikalık bir iştir. Bu yolla açılmış ücretsiz bir site olan; sitesi 23 Aralık 2008 tarihinden bu yana yayındadır ve Halen İ-Kafelerden ve 22 Kasım günü devreye alınan yeni filtreleme sistemlerine rağmen “evlerden” erişilebilmektedir. Bu alt domain adresi de 4 yıldır Bilgi İhbar Merkezine ihbar edilmedi.

14 Zararlı İçeriğin Tespitinde Aktif Sivil Katılımı Oluşturmak Neden Önemli?
Bu tür sitelere karşı verilen mücadeleyi sürekli devam eden bir savaşa benzetmek yanlış olmaz. Bu savaş ancak toplumsal destekle sürdürülebilir. Güvenli WebFiltre Pro v3 TIB; Toplumsal destek bilincini oluşturmak adına özel olarak projelendirildi ve hayata geçirildi.

15 Zararlı İçeriğin Tespitinde Sivil Katılımı Aktif Halde Sağlamak Neden Önemli?
Zararlı içeriklerin tespitinde; 1- Kamuoyunu konu hakkında bilgilendirmek, 2- Sivil hareketi başlatacak teşkilatları (STK) desteklemek, 3- Gönüllü kamuoyu potansiyelini ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak, önem arz eder. Çünkü; İnternet adresleri ve içerikleri sürekli değişen, bir virüs misali oradan oraya bulaşan yapıya sahiptir! Bir kişinin veya bu işe atanmış bir ekibin bu içerikleri dışarıdan yardım almadan kendi başlarına takip etmesi İMKANSIZDIR. Bu nedenle; Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tüm sivil girişimleri göreve çağırmıştır. Güvenli WebFiltre Projesi; İİK Oda’sının toplumsal sorumluluk bilincini, getirdiği teknik ve sosyal yeniliklerle ortaya koymuştur. TİB tarafından takdir ve övgü ile karşılanmamız bizleri onurlandırmıştır.

16 Güvenli WebFiltre Pro V3.0 TIB
Güvenli WebFiltre Pro V3.0 TIB yazılımı; Projenin amacına ve hedeflerine ulaşması için hazırlanmış, TEMEL PARÇA’DIR. Onaylı diğer yazılımlardan oldukça farklıdır! Çünkü; Proje, yalnızca bir filtreleme yazılımı üret “MİŞ” olmak için kurgulanmadı. Bu nedenle; TIB onaylı diğer 8 yazılımdan çok üstün, farklı teknik özelliklere sahip kılındı.

17 Güvenli WebFiltre Pro V3.0 TIB’i Farklı Kılan Özellikler…
Yalımda halihazırda Mevcut Özellikler; Ortak İhbarlı ve Ortak Paylaşım Havuz Güncelleme Sistemi, (OHGS) İmzalanan İç IP LOG Kayıtlarını “İİK Oda Sunucuları Üzerine Otomatik Yedekleme” (Taşıma) ve Yedekten Geri Taşıma Sistemi, (LOGYS) Sabit IP Adresi Değişikliğinde Otomatik Mail Uyarı Sistemi, (OMUS) İç IP LOG İmzalayıcı ve Güvenli WebFiltre “Otomatik Ayar” Senkronizasyonu, Güvenli WebFiltre Pro V3 “Mülki Amirlik Online Denetim Sistemi,” (MA-ODS)

18 Güvenli WebFiltre Pro V3.0 TIB’i Farklı Kılan Özellikler…
Yakında Eklenecek Özellikler; (Halen Geliştiriliyorlar) LOG Kayıtlarını Mülki Amirliklere Online Taşıma, (İndirme, download) Mülki Amirliklerden ve İİK Oda Başkanlığından İnternet Kafelere Duyuru Sistemi, İnternet Kafelere özel; kusurlu işyerleri şikayet ve ihbar sistemi, Mülki amirlikler için özel hazırlanmış etkin içerik ihbar sistemi, WebFiltre Kurulu olmayan Müşteri Bilgisayarları’nı için çeşitli uyarı sistemleri, Web Kamerası İle Online (İnternet Üzerinden) İşyeri İç Mekan Kontrol Sistemi,

19 Ortak İhbarlı ve Ortak Paylaşımlı Havuz Güncelleme Sistemi, (OHGS)
Sistemin Amacı; Yazılımı kullanan binlerce internet kafe işletmecisini “gönüllü zararlı site avcısına” dönüştürmektir. En az işletmecinin katılımı ile hızlı ve etkin oto kontrol sitemini oluşturmaktır. Sistem Nasıl Çalışıyor?; Güvenli WebFiltre yazılımın engellemediği bir internet adresini kullanıcı tespit ettiğinde ve kendi kullandığı yazılımın veritabanına eklediğinde; a.) Bu site adresi aynı zamanda İİK Oda sunucularında “Ortak İhbar Havuzuna” da eklenir. Oparatörlerimiz yazılımı kullanan kullanıcıların ekledikleri site adreslerini denetlerler ve onayladığı site adreslerini “Ortak Paylaşım Havuza” aktarır. O gün içinde onay alan tüm adresler, bir “Havuz Sistemi Paket Numarasına” (HSPN) sahip olur. b.) Bu andan itibaren yazılımını yeni çalıştıran veya kapatıp tekrar çalıştıran diğer kullanıcılar, otomatik olarak güncelleme paketini alırlar. Yazılım kullanıcı ara yüzünde yer alan “Güncellemeler” sekmesinden el ile de güncellenebilir.

20 Havuz Sitemi Veritabanı Güncelleme Bilgileri
Güvenli WebFiltre Pro v3 TIB programının Genel Durum Ana sayfa sekmesi; Havuz Sitemi Veritabanı Güncelleme Bilgileri TİB Veritabanı Güncelleme Bilgileri

21 İmzalanan İç IP LOG Kayıtlarını “İİK Oda Sunucuları Üzerine Otomatik Yedekleme” (Taşıma) ve Yedekten Geri Taşıma Sistemi, (LOGYS) Güvenli WebFiltre sitesinde verilen örnek İç Ip Dağıtım LOG kaydı kriterlerine uygun nitelikte LOG kaydı tutmaktadır. A B C D D A C C B B

22 İmzalanan İç IP LOG Kayıtlarını İİK Oda Sunucuları Üzerine Otomatik Yedekleme (Taşıma) ve Yedekten Geri Taşıma Sistemi, (LOGYS) İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, LOG kaydı dosyalarının; TİB tarafından sağlanan “İç IP LOG İmzalayıcı” yazılım ile imzalanması, İmzalanan Dosyaların 1 Yıl süreyle işletmeci tarafından muhafaza edilmesi, Yetkili makamlar tarafından talep edildiğinde derhal verilmesi, hükümleri İle işletmeciyi yükümlü kılıyor. Ne yazık ki bazen işletmecinin bilgisizliği, bazen önemsememesi, çoğu zaman da teknik sorunlar, bu kayıtların gerektiği gibi düzenli imzalanması ve saklanmasına engel teşkil ediyor, Bu kayıtlar İ-kafe’de bir bilgisayardan suç işlendiği takdirde suçun işlendiği bilgisayarın tespitinde (delile ulaşma) ciddi önem arz etmektedir. Eksiksiz olması öncelikle internet kafe esnafının lehinedir.

23 İmzalanan İç IP LOG Kayıtlarını İİK Oda Sunucuları Üzerine Otomatik Yedekleme (Taşıma) ve Yedekten Geri Taşıma Sistemi, (LOGYS) LOG dosyalarının kuralına uygun, eksiksiz ve kolaylıkla muhafaza edilmesi ve ayrıca kolay denetimi için mükemmel bir sitemi, ilk defa Güvenli WebFiltre Pro v3.0 da hayata geçirdik. Sistem şöyle çalışyor; Güvenli WebFiltre yazılımında geliştirilen “Otomatik Ayar” Senkronizasyonu; İç IP LOG İmzalayıcı yazılımında kullanıcı tarafından düzenlenmesi gereken ayarları bulur. Bu önemli ayarları kullanıcıdan bağımsız otomatik olarak gerçekleştirir. WebFiltre sisteme İlk kurulduğunda IP LOG İmzalayıcının sistemde kurulduğu dizini bulur ve bünyesine ekler. Tuttuğu LOG kayıtlarını imzalaması için; %SystemRoot%:\\IP Log İmzalayıcı\signed_files\ dizinine gönderir.

24 İmzalanan İç IP LOG Kayıtlarını “İİK Oda Sunucuları Üzerine Otomatik Yedekleme” (Taşıma) ve Yedekten Geri Taşıma Sistemi, (LOGYS) Akabinde LOG Yedekleme Sistemi Devreye girer (LOG-YS); Her bir kullanıcı’nın dosyaları için “özel alanlar” Web Sunucu da tahsis edilir. WebFiltre, imzalanan dosyaları her gün “Web Sunucu Sistemleri” üzerinde özel alana yedekler. İşletmeci farkına bile varmadan Web Sunucu Bilgisayar ile İ-Kafe bilgisayarı arasında senkronizasyon işlemi gerçekleşir. Dosyalar her iki yönde de (Sunucu ve İ-Kafe PC arasında ) sürekli güncel tutulur. Böylelikle İşletmeci yasal yükümlüğünü eksiksiz yerine getirir.

25 Sabit IP Adresi Değişikliğinde Otomatik Mail Uyarı Sistemi, (OMUS)
İntrenet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik; İşletmeciyi “Sabit IP Adresi” almak ve kullanmak ile yükümlü kılmıştır. İnternet Servis Sağlayıcılarında yaşanan teknik arızalar sonucunda IP numarası değişebilmekte ve böyle durumlarda yine sabit olan başka bir numara verilmektedir. Ancak, bu durum çoğunlukla ISS tarafından işletmeciye haber verilmediği için işletmeci ağır idari para cezalarına muhatabı olmaktadır. Oysa yönetmelik Arıza nedeniyle Sabit IP değiştiğinde işletmecinin yapacağı işlemi öngörmemiştir! Bu noktada da yaşanan sorunu ortadan kaldırmak gerekiyordu; İ-kafenin Kullnadığı Sabit IP Adresi herhangi bir sebeple değişecek olursa, yazılım İnternet Kafe İşletmecisini önce görsel olarak uyarmakta, akabinde işletmecinin e-posta adresine ve İİK Oda başkanlığına anında e-posta göndererek henüz sorun oluşmadan tedbir alınması sağlanmaktadır.

26 Mülki Amirlik Online Denetim Sistemi, (MA-ODS)
MA-ODS İ-Kafe’lerin denetiminden sorumlu olan birimlerin kendi kullandıkları bilgisayardan yazılımla alakalı önemli denetim konularını Online (uzaktan) ve “gerçek zamanlı” denetlemesini sağlayan sistemdir. Sistem halen geliştirilmekle birlikte, alt yapısı büyük ölçüde tamamlanmış ve kullanılacak seviyeye gelmiştir. Ortak bir yazılım sayesinde, her bir Mülki Amirliğe ayrı tahsis edilecek kullanıcı ID, kullanıcı adı ve şifre ile denetimden sorumlu memurlar sisteme giriş yapabilecek. Sisteme giriş yapan Kontrolör, kendi bölgesinin idari sınırları dahilinde Güvenli Webfiltre Pro v3.0 kullanan İ-Kafelerin listesini görür. Denetlemek istediği İ-Kafeyi seçtiğinde; Standart “GÖZETİM EKRANI”NA ulaşacak. TİB; söz konusu “gözetim ekranlarını” denetim komisyonlarının denetim esnasında kullanması için özel tasarladı. Gözetim Ekranında yer alan verilerin, gözetim ekranının neresine yerleştirileceğini belirleyen kriterler getirdi. Böylelikle tüm yazılımlarda gözetim ekranı standart hale getirildi.

27 Mülki Amirlik Online Denetim Sistemi Yazılımı. (MA-ODS)

28 Mülki Amirlik Online Denetim Sistemi, (MA-ODS)
MA-ODS Yazılımı geliştikçe; Otomatik olarak güncellenecek, Mülki Amirliklere özel hızlı zararlı içerik ihbar sistemi, İ-Kaferelere toplu duyuru sitemi, Akabinde, ilgili kafeye ait LOG kayıtlarının görülmesi, Ve Web Kamera ile internet kafenin iç görüntüsü alınması, Ayrıca, İ-kafe İçinde müşteri bilgisayarlarında WebFiltre yüklenmeden çalışan bilgisayarları tespit edecek sistem, Son olarak; internet kafeler arası “oto kontrol” sistemini oluşturmak adına, kurallara uymadan veya ruhsatsız çalışan işyerlerinin “şikayet ve ihbar” sistemini de Webfiltre aracılığıyla gerçekleştireceğiz.

29 Yaygın Kullanım, Hızlı Tespit, Anında Engelleme…
Güvenli WebFiltre Pro v tarihinde TIB tarafından Onaylandı. Uzun ve hassas bir test sürecinin ardından kısa bir süre önce internet üzerinden yayınlanarak İ-Kafe esnafı ve Ebeveynler ile buluştu. Kısa sürede Aktif olarak kullanan 400 İnternet Kafe’ye ulaştık. Hedefimiz 1 yıl içinde İstanbul’da faaliyette bulunan internet kafenin adedine ve İstanbul dışından İnternet kafeye ulaşmak. Ebevenler için Ev versiyonu da birkaç hafta önce yayınlandı. Yazılımın içerdiği özellikler sebebiyle faydalı model olduğu net olarak ortadadır. Bu bağlamda tavsiye niteliğinde önerilmesi, İ-kafelerin kısa bir süre içinde bir çatı altında toplanması ve dolayısıyla interaktif oto kontrol mekanizmasının sağlanması adına önemlidir. Akabinde, denetim ve diğer sorunların bertaraf edilmesi hususunu hızlı bir şekilde çözüme ulaşacağımıza inanıyoruz.

30 Güvenli WebFiltre Pro v3 TIB programının lisans menüsünde;
a) Lisans bilgileri bölümünde - Program seri no - Yetkili adı soyadı - İnternet kafe adı bilgileri yer almaktadır. b) Lisans belgesini göster butonuna basıldığında program lisansı görülebilir.

31 Biz İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Oda’sı Olarak;
Öncelikle çocuklarımızın ve geçlerimizin tertemiz dimağlarını, kısaca Ülkemizin geleceğini; Üç kuruş menfaat uğruna her türlü kötülüğü yapan ahlak düşkünü zevatların karanlık emellerinden korumaya kararlıyız. Bu itibarla, tarafımıza ihbar edilen internet sitelerinde; Çocuk Pornografisi, Çocuk İstismarı, Extrem Pornografi, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde kullanımına özendirme veya Temini gibi SUÇ unsuru barındıran unsurları tespit edeceğiz. Tespitlerimizi; sorumluların adalet önünde hesap vermesi adına T.C başsavcılıklarına suç duyurusu yoluyla ileteceğiz. Böylelikle bu tür eylemlerde caydırıcı güç ile birlikte toplum bilincinin oluşmasını sağlayacağız. Çalışmalarımızı TİB ile paralel sürdüreceğiz ve tüm tespitlerimizi kurumla paylaşacağız. Bu itibarla ülkemiz ve INHOPE aracılığı ile dünyada bu tür sitelere erişimin engellenmesine büyük katkı sağlayacağız. Böylelikle sağladığımız hizmeti de evrensel boyuta taşımış olacağız. Biz İnternet Kafeciler yaşanan saha sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmak istiyoruz. Devletin milletiyle barışık olduğu, her alanda demokrasiyi özümsemiş ve mutlu bir topluma doğru hızla yol almayı arzuluyoruz. İnternetten korkarak bu alanda kökten yasaklayıcı yaklaşımlarda bulunmak demokrasiyle bağdaşan bir hareket olmayacağı gibi, aynı zamanda gelecek kuşaklara yapacağımız en büyük kötülük olacaktır. Ahlaklı, kültür seviyesi yüksek, çağın teknolojisini en üst düzeyde kullanabilen gelecek nesiller yetiştirmeyi arzu ediyorsak eğer; yaşanan sorunlar karşısında yasaklar getirmek yerine, teknolojinin sunduğu imkanları en üst düzeyde kullanarak gerekli tedbirleri almak zorundayız. Bu noktada biz üzerimize düşen vazifeyi en üst düzeyde yerine getirmek istedik. Günümüz gerekliliklerine göre düşünülerek dizayn edilen teknolojik sistemleri Güvenli WebFiltre Projesi ile hayata geçirdik. İstedik ki gelecek nesillerin layıkıyla yetiştirilmesinde internet kafe esnafının da bir katkısı olsun. Bu noktada samimiyetimizin bir göstergesi olarak; Güvenli WebFiltre Pro V3.0 TİB yazılımı Türkiye’nin sağduyulu İ-Kafe İşletmecilerinden öncelikle çocuklarımıza, ebeveynlere, tüm Türkiye halkına ve dileyen her kesime “ÜCRETSİZ” olarak, İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Oda’sı vasıtası ile “HEDİYE” edilmiştir. Gelecek nesillerin; Hak yolunda, ilmi hür, irfanı hür, teknolojiyi ve dünya gerçeklerini yakalamış, ülkemizi hak ettiği tam bağımsız, güçlü ve demokratik günlere taşıyacak bilgi ve birikime sahip nesiller olmasını gönülden arzuluyoruz. Ülkemize hizmette bulunmaktan onur duyuyoruz. Saygılarımızla…

32 GÜVENLİ WEBFİLTRE Pro V3.0 TIB PROJESİ
İSTANBUL İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODASI İİKO 2011 GÜVENLİ WEBFİLTRE Pro V3.0 TIB PROJESİ İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Oda’sı Başkanlığı Güvenli WebFiltre Projesine destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşlarına, Üniversitelere, özel kuruluşlara ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkürlerini sunar. Saygılarımızla… Metin BALTAOĞLU İİK Oda Bşk.


"İNTERNET KAFECİLER ESNAF ODASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları