Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER"— Sunum transkripti:

1 AB MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AB MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı Proje Uygulama Başkanlığı

2 Sunum İçeriği AB Müzakere Sürecinde Son Durum
Türkiye’de AB Mali Yardımları Nasıl Kullanılır? Jean Monnet Burs Programı Proje Uygulama Başkanlığı

3 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AB MÜZAKERE SÜRECİNCE NİHAİ DURUM
Proje Uygulama Başkanlığı

4 AB Müktesebatı Konu Başlıkları
1) Malların Serbest Dolaşımı 2) İşçilerin Serbest Dolaşımı 3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 4) Sermayenin Serbest Dolaşımı 5) Kamu Alımları 6) Şirketler Hukuku 7) Fikri Mülkiyet Hukuku 8) Rekabet Politikası 9) Mali Hizmetler 10) Bilgi Toplumu ve Medya 11) Tarım ve Kırsal Kalkınma 12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 13) Balıkçılık 14) Taşımacılık Politikası 15) Enerji 16) Vergilendirme 17) Ekonomik ve Parasal Politika 18) İstatistik 19) Sosyal Politika ve İstihdam 20) İşletme ve Sanayi Politikası 21) Trans-Avrupa Şebekeleri 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23) Yargı ve Temel Haklar 24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 25) Bilim ve Araştırma 26) Eğitim ve Kültür 27) Çevre 28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 29) Gümrük Birliği 30) Dış İlişkiler 31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları 32) Mali Kontrol 33) Mali ve Bütçesel Hükümler 34) Kurumlar 35) Diğer Konular Proje Uygulama Başkanlığı

5 AB Müktesebatı Konu Başlıkları
Açılan ve Geçici Olarak Kapatılan Fasıllar Müzakere Pozisyonunu Vermeye Davet Edildiğimiz ve Müzakere Pozisyonlarını Sunduğumuz Fasıllar Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar Taslak Tarama onu Raporlarının Henüz Türkiye’ye İletilmediği Fasıllar Konsey’de Görüşülmesi üren Fasıllar Komisyon’da Görüşülmesi üren Fasıllar 25. Bilim ve Araştırma (Avusturya: 12 Haziran 2006) 17. Ekonomik ve Parasal Politika (MPB: 9 Mart 2007) Fransa 26. Eğitim ve Kültür (MPB: 25 Mayıs 2006) GKRY 1. Malların Serbest Dolaşımı (Kıbrıs açılış kriteri) 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi (Kıbrıs açılış kriteri) 5. Kamu Alımları 8. Rekabet Politikası 9. Mali Hizmetler (Kıbrıs açılış kriteri) 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma (Kıbrıs açılış kriteri) 19. Sosyal Politika ve İstihdam 29. Gümrük Birliği (Kıbrıs açılış Kriteri) 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı Almanya 13. Balıkçılık 14. Taşımacılık Politikası (Kıbrıs açılış kriteri) 15. Enerji 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23. Yargı ve Temel Haklar GKRY: 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Yunanistan: 30. Dış İlişkiler (Kıbrıs Açılış Kriteri 33. Mali ve Bütçesel Hükümler 31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Kıbrıs sorunu nedeniyle taslak rapor hazırlanamadı. Açılan Fasıllar 4.Sermayenin serbest Dolaşımı (Fransa: 18 Aralık 2008) 6. Şirketler Hukuku (lovenya: 12 Haziran 2008 7. Fikri Mülkiyet Hukuku (lovenya: 12 Haziran 2008 10. Bilgi Toplumu ve Medya (Fransa: 18 Aralık 2008) 16.Vergilendirme (Çek Cumhuriyeti: 30 Haziran 2009) 18. İstatistik (Almanya: 26 Haziran 2007) 20. İşletme ve sanayi Politikası (Almanya 28 Şubat 2007) 21. Trans – Avrupa Ağları (Portekiz: 19 Aralık 2007) 28.Tüketicinin ve ağlığın Korunması (Portekiz: 19 Aralık ) 32.Mali Kontrol (Almanya: 26 Haziran 2007) 27. Çevre 2.Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı AB Müktesebatı Konu Başlıkları

6 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Kalan Teknik Açılış Kriteri Fasıl Adı Açılış Kriteri Adedi 1-Malların Serbest Dolaşımı 4 2-İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 1 3-Kamu Alımları 3 4-Rekabet Politikası 6 5-Sosyal Politika ve İstihdam 2 6-Tarım ve Kırsal Kalkınma 5 7-Gümrük Birliği 8-Mali Hizmetler - Toplam Açılış Kriteri Adedi 22 Proje Uygulama Başkanlığı

7 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
MALİ YARDIMLARI Proje Uygulama Başkanlığı

8 Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları
AB tarafından ülkemize üç farklı program aracılığı ile destek sağlanmaktadır: I. Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) II.Topluluk Programları Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı 7.Çerçeve Programı Kültür Programı Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) PROGRESS Programı III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Proje Uygulama Başkanlığı

9 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI Proje Uygulama Başkanlığı

10 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) (2007-2013) Öncelik Alanları
Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Kurumsal Kapasite Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma ABGS ABGS Operasyonel Program - Çevre (Çevre ve Orman Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Proje Uygulama Başkanlığı 10

11 Türkiye’ye Sağlanan Destek
IPA Kapsamında Türkiye’ye Sağlanan Destek Milyon Avro Öncelik Alanları 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 252,2 250,2 232,2 211,3 230,6 250,9 Sınırötesi ve Bölgesel İşbirliği 6,6 8,8 9,4 9,6 9,7 9,9 Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 291,4 350,8 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 89,9 Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi 20,7 53,0 85,5 131,3 172,5 197,8 Toplam 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5 Proje Uygulama Başkanlığı 11

12 Belediyelere Sağlanan Destekler
IPA Kapsamında Belediyelere Sağlanan Destekler Projelere sağlanan destekler aşağıdaki konu başlıkları ile gruplanabilir: Sosyal İçerikli Projelere Destekler Çevre Altyapısı ile İlgili Projelere Destekler Bölgesel Rekabetin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği ile İlgili Projelere Destekler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler Proje Uygulama Başkanlığı

13 Sosyal İçerikli Projelere Destekler Nasıl Sağlanır?
Sosyal içerikli projeler ‘Hibe Programı’ yöntemi ile finanse edilmektedir. Merkezi Finans ve İhale Birimi HİBE PROGRAMI döneminde 44 farklı hibe programı uygulanmıştır… Hibe Programları kapsamında toplam 2540 mikro projeye 325,4 Milyon Avro finansman sağlandı… Hibe Programının Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar - STK’lar Yerel Yönetimler - Meslek Kuruluşları - diğer Proje Uygulama Başkanlığı 13

14 Sosyal İçerikli Projelere Destekler Nasıl Sağlanır?
Türkiye İş Kurumu Toplam Proje Bütçe: 20 Milyon € Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi Program Yılı: 2006 HİBE PROGRAMI Hibe Pr. Bütçesi 16 Milyon € Uygulama Yılı: 2008 Proje Sayısı 101 Proje (32 Belediye Projesi) Yerel Yönetimler Sivil Toplum Örgütleri Üniversiteler İşçi, işveren ve memur sendikaları Konfederasyonlar Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları Proje Uygulama Başkanlığı 14

15 Aktif İstihdam Tedbirleri-2006
“Kentsel Dönüşüm Alanlarında Sosyal Riski Azaltmaya Yönelik Turizm Odaklı Konaklama Sektörü İçin Kapasite Artırımı ve Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü HİBE: Avro yaş arası lise ve ortaöğretim mezunu, işsiz ve niteliksiz gençlerin mesleki eğitimler yoluyla turizm sektöründe istihdam edilmesi Proje Uygulama Başkanlığı

16 Sosyal İçerikli Projelere Destekler Nasıl Sağlanır?
AB Genel Sekreterliği AB ile Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi Toplam Proje Bütçe: 21 Milyon € Program Yılı: 2006 Uygulama Yılı: 2008 HİBE PROGRAMI Hibe Pr. Bütçesi 19,5 Milyon € Proje Sayısı 119 Proje (37 Belediye Projesi) - Kentler ve Belediyeler - Meslek Örgütleri - Üniversiteler - Gençlik Girişimleri Proje Uygulama Başkanlığı 16

17 Proje Uygulama Başkanlığı
Türkiye ile AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi: Kentler ve Belediyeler Hibe Programı “Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda” Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi HİBE: Avro Acil durumlarla baş etme ve bu durumları kontrol altına alma becerilerinin geliştirilmesi, mesleğe ilişkin AB standartları hakkında bilgi edinilmesi ve yangın önleme konusundaki farkındalığın artırılması Proje Uygulama Başkanlığı

18 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ?
HİBE DUYURUSU HİBE BAŞVURUSU Hibe Duyurusunu Kim Yapar? Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Merkezi Finans ve İhale Birimi ( veya AB Genel Sekreterliği ( Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ( ) Hibe Programı Sahibi Kuruluş MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ ( veya PROJELER Proje Uygulama Başkanlığı 18

19 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur ?
HİBE DUYURUSU HİBE BAŞVURUSU 60-90 Gün MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ ( veya Başvuru Dokümanları Başvuru Rehberi Başvuru Formu Bütçe Tablosu Mantıksal Çerçeve Tablosu Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri Proje Uygulama Başkanlığı 19

20 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Daha Fazla Bilgi için... 20

21 21

22 Hibe Programlarının Dağılımı (Faydalanıcı Kuruluşlara Göre)
Sıralama Kuruluş Hibe Desteği Alan Proje Sayısı Projelere Sağlanan Hibe Desteği (Avro) 1 Belediyeler 314 2 KOBİ’ler 654 3 Odalar 294 4 Dernekler 375 5 Köye Hizmet Götürme Birlikleri 76 6 İl Özel İdareleri 62 7 Vakıflar 169 8 Üniversiteler 87 9 Birlikler 110 10 Diğer 82 11 Sendikalar 43 12 Kooperatifler 68 13 206 Proje Uygulama Başkanlığı 22

23 2011 Yılında Uygulanması Planlanan Hibe Programları
Proje İlgili Kurum Uygulama Alanı Hibe Programı Bütçesi (Avro) Tahmini Duyuru Zamanı Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Hibe Programı Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Geneli 2011 yılı 1. yarısı Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Hibe Programı İçişleri Bakanlığı Engellilerin Topluma Kazandırılması Hibe Programı Özürlüler İdaresi Türkiye-AB Odalar Forumu TOBB Proje Uygulama Başkanlığı 23

24 2011 Yılında Uygulanması Planlanan Hibe Programları
Proje İlgili Kurum Uygulama Alanı Hibe Programı Bütçesi (Avro) Tahmini Duyuru Zamanı Sivil Toplum Diyaloğu-lll: Siyasi Kriterler Hibe Programı ABGS Türkiye Geneli 2011 yılı 2. yarısı Sivil Toplum Diyaloğu-lll: Medya Hibe Programı Sivil Toplum Diyaloğu-lll: Mikro Hibe Programı Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı-I Milli Eğitim Bakanlığı 12 Düzey-II Bölgesi (Öncelikli 43 il) 2011 Yılı 1. yarısı Proje Uygulama Başkanlığı 24

25 Çevre Altyapısı ile İlgili Projelere Destekler Nasıl Sağlanır?
Çevre Operasyonel Programı Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı Proje önerileri Çevre Bakanlığı ÇOP Proje önerileri AB Proje önerileri Temel Kriter: Proje sunacak belediyelerin nüfusunun üstü olması Proje Uygulama Başkanlığı

26 Çevre Altyapısı ile İlgili Projelere Destekler Nasıl Sağlanır?
Proje Alanı Toplam Bütçe (Avro) Ordu Atıksu Arıtma Erdemli Kanalizasyon Lüleburgaz Atıksu Amasya Akşehir Erzincan İçmesuyu Ceyhan Doğubayazıt Manavgat Çorum Katı Atık Arıtma Konya Proje Uygulama Başkanlığı

27 Çevre Altyapısı ile İlgili Projelere Destekler Nasıl Sağlanır?
Proje Alanı Toplam Bütçe (Avro) Balıkesir Katı Atık Arıtma Erciş İçmesuyu Seydişehir Atıksu Diyarbakır Erzurum Nizip Adıyaman Merzifon Polatlı Siverek Soma TOPLAM Proje Uygulama Başkanlığı

28 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Bölgesel Rekabetin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler Nasıl Sağlanır? Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Detaylı Bilgi için: İş Ortamının İyileştirilmesi Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Finansal Araçların Oluşturulması ve Geliştirilmesi Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Altyapısının Turizm Altyapısı, Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetlerinin İyileştirilmesi İşletme Kapasitesinin Artırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi İşletmelere Temel Bilgi ve Danışmanlık Desteği Sağlanması Sanayi Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Proje Uygulama Başkanlığı

29 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
Bölgesel Rekabetin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler Nasıl Sağlanır? Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı BROP’un uygulama alanı, milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Uygulama kapsamında toplam 12 Düzey-II bölgesi, 43 il ve 15 cazibe merkezi bulunmaktadır. TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72 Proje Uygulama Başkanlığı

30 Hibe Programı Bütçesi (Avro) Sorgun Belediye Başkanlığı
Bölgesel Rekabetin Güçlendirilmesine Yönelik Projelere Destekler Nasıl Sağlanır? Proje İlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi (Avro) Ardahan Yalnızçam Kış Sporları ve Yayla Turizmi İyileştirme Projesi Ardahan İl Özel İdaresi Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi Sorgun Belediye Başkanlığı İshakpaşa Sarayı Turizm Altyapısının İyileştirilmesi ve Tanıtılması Projesi Ağrı İl Özel Elazığ İŞGEM’in Sanayi Altyapısının Geliştirilerek Bölgesel ve Sektörel Yapıya Kavuşturulması Elazığ İl Özel İdaresi Proje Uygulama Başkanlığı

31 Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği ile İlgili Projelere Destekler Nasıl Sağlanır?
Detaylı Bilgi için: Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Koordinatör Kuruluş: ABGS Türkiye’den Edirne-Kırklareli ve Bulgaristan’dan Hasköy-Yambol-Burgaz illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların ekonomik ve sosyal kalkınma alanında ortaklaşa geliştirecekleri projelere finansman imkanı sağlanacaktır. Program kapsamında kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine Hibe Programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın dönemi bütçesi toplam 10,5 Milyon Avro olacaktır. Proje Uygulama Başkanlığı

32 Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği ile İlgili Projelere Destekler Nasıl Sağlanır?
Detaylı Bilgi için: Karadeniz Havzası İşbirliği Programı Koordinatör Kuruluş: ABGS Programın amacı Karadeniz havzasında yer alan Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, ve Ermenistan arasında ekonomik ve sosyal kalkınma alanında işbirliğinin artırılmasıdır. Program Türkiye’de Karadenize kıyısı olan Düzey-II bölgelerindeki TR1 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerde uygulanacaktır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın bütçesi dönemi için 18,9 Milyon Avro olacaktır. Proje Uygulama Başkanlığı

33 2011 Yılında Uygulanması Planlanan Hibe Programları
Proje İlgili Kurum Uygulama Alanı Hibe Programı Bütçesi (Avro) Son Başvuru Zamanı Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği ABGS Karadeniz Havzası Düzey-II Bölgeleri 2011 yılı 1.Yarısı Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Programı Edirne ve Kırklareli Belirlenmedi 2011 yılı 2.Yarısı Proje Uygulama Başkanlığı 33

34 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler
Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların kullandırılacağı öncelikli konu/alanları da gösteren bir strateji hazırlanmıştır. Koordinasyonu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yürütülen bu strateji (Kırsal Kalkınma Stratejisi- IPARD) kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1: Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar Tedbir 1: Süt üreten tarımsal işletmeler Tedbir 2: Et üreten tarımsal işletmeler Öncelik 2: Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım Tedbir 1: Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 2: Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 3: Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 4: Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

35 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler
Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların hangi öncelikler çerçevesinde kullanılmasını sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinasyonunda Kırsal Kalkınma Stratejisi (IPARD) hazırlanmıştır. IPARD kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 3: Üretici gruplarının kurulmasına dair destek Tedbir 1: Üretici gruplarının kurulmasının desteklenmesi Öncelik 4: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi Tedbir 1: Çiftlik faaliyetlerinin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi Tedbir 2: Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Tedbir 3: Kırsal turizm Tedbir 4: Akuakültürün geliştirilmesi 35

36 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler
Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Kırsal Kalkınma Stratejisi kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründeki bireysel ve kurumsal üreticilere (çiftçi, kooperatif, üretici birliği, KOBİ’ler vb.) hibe programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Hibe Programları Tarım ve Köyişleri Bak. bünyesinde oluşturulan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” tarafından duyurulacak ve uygulanacaktır. Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) (M€) Uygulama Dönemi 2007 2008 2009 2010 TOPLAM 20.7 53.0 85.5 131.3 290.5 36

37 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Projeler
Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır. 1. Aşama İlleri 2. Aşama İlleri 37

38 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Topluluk programlarI Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı Proje Uygulama Başkanlığı

39 Topluluk Programları Aracılığıyla Belediyelere Sağlanan Destekler
Leonardo da Vinci Meslek eğitim kalitesini artıracak Mesleki standartları geliştirecek İstihdamın artırılmasına katkıda bulunacak projelere destek verilmektedir. Grundtvig İyi vatandaşlık, aile planlaması, yaşlı ve çocuk bakımı, kültürel farklılıklar, engelli hakları vb. Konularda, “yetişkin kişilerin” bilgi ve niteliklerini geliştirmeyi hedefleyen projelere destek verilmektedir. Gençlik Farklı ülkelerden gençlerin bir araya getirilerek aktif vatandaşlığın desteklenmesi, önyargıların giderilmesi, hoşgörünün artırılması, gençlik sorunlarının tartışılması, işbirliğinin geliştirilmesi konularındaki projelere destek sağlamaktadır. Ayrıntılı Bilgi : Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans) 39

40 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ
Proje Uygulama Başkanlığı

41 Avrupa Yatırım Bankası Aracılığıyla Belediyelere Sağlanan Destekler
Detaylı Bilgi için: Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Koordinatör Kuruluş: Hazine Müsteşarlığı Proje Adı Yıl Bütçe (Milyon Avro) Antalya Kanalizasyon Projesi 1995 35 Ankara Kanalizasyon Projesi 45 İzmit Endüstriyel Atık Projesi 50 Adana Kanalizasyon Projesi 1997 Diyarbakır Atıksu Projesi 1998 32 Tarsus Atıksu Projesi 1999 38 Bursa Kanalizasyon Projesi 2000 80 Eskişehir Kentsel Gelişimin Desteklenmesi Projesi 2001 110 Mersin Atıksu ve Kanalizasyon Projesi 60 Belediyelere Su ve Kanalizasyon Altyapı Programı 2002 40 Bursa Raylı Sistem Destek Projesi 2004 55 Samsun Kanalizasyon Projesi 2005 30 İstanbul Boğaz Tüp Geçit Projesi 2006 200 Proje Uygulama Başkanlığı

42 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İlginiz İçin Teşekkürler… İletişim: Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanlığı Başkan Tel: E-posta:


"AB MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları