Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekonomiye Yön Veren Güç:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekonomiye Yön Veren Güç:"— Sunum transkripti:

1 Ekonomiye Yön Veren Güç:
Doğal Kaynaklar

2 Çevrenizdeki doğal kaynakları söyleyiniz.

3 Doğal kaynakların yaşamımızdaki önemi nedir?

4 Ekonomik değeri yüksek olan doğal kaynaklara örnek veriniz.

5 Doğal Kaynak Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan aklı ve tekniğinin ürünü olmayan, meydana gelme aşamalarında insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı bütün zenginlik kaynaklarına “Doğal Kaynak” denir.

6

7 Doğa, insan faaliyetleri sonucunda şekillenmekte ve insanların yaşadıkları alanları kendilerine uyarlaması ile farklı bir boyut ve özellik kazanmaktadır.

8 İnsanlar yeryüzünü şekillendirmede ve farklı bir ortam oluşturmada nelerden faydalanmaktadır?

9 Dünya üzerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin temelinde doğal kaynaklar vardır. Diğer faaliyetler bu kaynaklar üzerinde şekillenir. Örn; beşeri bir faaliyet olan tarım, doğal bir kaynak olan tarım topraklarında yapılır.

10

11 Daimi Kaynaklar RÜZGAR DALGA GÜNEŞ SU

12 Yenilenebilen Kaynaklar
ORMANLAR TOPRAK HAVA JEOTERMAL ENERJİ

13 Tükenebilen Kaynaklar
Petrol Kömür Bakır

14 Doğal Kaynakların Faydaları
Sanayi Devrimi’nin yaşanmasına neden olmuştur. Araç ve gereçlerin yapımında kullanılır. Ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunurlar. Bazı sektörlerin doğmasına veya var olan sektörlerin gelişmesini sağlarlar. İnsanların dinlenme ve eğlenmesini sağlarlar.

15 KÖMÜR Oluşum Kökeni Bitkisel maddelerin yeraltında depolanarak değişime uğramasıyla oluşur. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Konutlarda ısınma Termik santrallerde elektrik enerjisi

16 PETROL Oluşum Kökeni Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi
Petrol eski deniz diplerine çöken hayvan ve bitkilerin üzerine tabii olaylarla yer tabakalarının yığılması ve meydana gelen bu havasız ortamda uygun, ısı, basınç altında bakterilerinde yardımıyla oluşur. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Benzin ve mazot (yakıt) olarak, ısıtmada, petro kimya sanayinde, tedavide (uyuza ve safra taşına), mum ve kağıt yapımında, yol yapımında, yapay lif, gübre, film, plaka…vb petrolden ürün elde edilir.

17 URANYUM Oluşum Kökeni Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi
Uranyum, doğada hiçbir zaman serbest halde bulunmaz. Çeşitli minerallerle birleşerek uranyum minerali meydana gelir. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi  Nükleer  enerji  hammaddesi olan  uranyum   esas  olarak  nükleer  reaktörlerde  elektrik  enerjisi  elde  etmek  için  yakıt  olarak  kullanılmaktadır.

18 DOĞALGAZ Oluşum Kökeni Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi
Milyonlarca yıl önce yaşamış canlı kalıntılarının yeraltında yüksek sıcaklık ve basıncın da etkisi ile başkalaşması sonucunda oluşan doğal gaz, kaya boşluklarının arasına sıkışmış olarak yada petrol yataklarının üzerinde gaz şeklinde büyük hacimler halinde bulunur. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Doğal gaz en çok yakıt olarak ve sanayide hammadde olarak kullanılır. Evlerdeki fırınlarda,su ısıtıcılarında,çamaşır makinelerinde vb. yakıt olarak kullanılır. Doğal gazın petrokimya sanayinde geniş bir kullanım alanı vardır. Doğal gazdan üretilen en önemli petrokimyasal ürün olan etilen plastiklerin ve birçok başka ürünün üretiminde kullanılır.

19 ORMANLAR Oluşum Kökeni Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi
Yağış ve sıcaklık koşullarına göre oluşan yeryüzünü örtüsü. belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlardan oluşur. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Kağıt yapımında, konut yapımında…vb kullanılır. Sellerin ve taşkınların ve erozyonun oluşmasını önler. Yer altı sularının oluşmasını sağlar. Yaban hayatının korunmasını sağlar. İnsanlara dinlenme ve eğlenme olanağı sağlar. Çevreyi temizler. Barajların ömrünü uzatır. Stratejik açıdan önemlidir.

20 Nereden Elde Edildiği, Oluşum Kökeni
ÇAYIR VE OTLAKLAR Nereden Elde Edildiği, Oluşum Kökeni Karaların iç kesimlerinde veya yüksek alanlarda yağış miktarına ve yağışın düştüğü mevsime göre oluşan bitki örtüsü. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Besi hayvancılığının yapılamadığı veya gelişmediği bölgelerde, çayır ve otlaklar hayvanların beslenmesi ve kış mevsiminde yiyecekleri otların temininde önemlidir.

21 GÜNEŞ ENERJİSİ Nereden Elde Edildiği, Oluşum Kökeni
Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkar Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Sıcak su temini, buhar elde edilmesi, ısıtma ve soğutma yapılması ve elektrik üretiminde kullanılır. Dünya’nın tükenmeyen en güçlü ve temiz enerji kaynağıdır.

22 RÜZGAR Nereden Elde Edildiği, Oluşum Kökeni
Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eden hava akımları sonucunda oluşur. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. En ucuz ve temiz enerji kaynaklarındandır.

23 GELGİT Nereden Elde Edildiği, Oluşum Kökeni
Ay’ın ve Güneş’in çekim etkisi sonucunda yeryüzündeki suların alçalıp yükselmesi sonucunda oluşur. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir. Denizcilik faaliyetlerini etkiler. Kıyıda delta oluşumunu önleyerek, haliç ve watt kıyı tiplerinin oluşmasına neden olur.

24 BİYOKÜTLE Nereden Elde Edildiği, Oluşum Kökeni
Yaşayan yada yakın zamanda yaşamış biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi yada diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması.(ormanlar, hayvan dışkıları, bitki artıkları…vb) Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Isıtma, aydınlatma, elektrik ve mekanik enerjisi üretme, şofben, ocak…vb ısıtma araçlarında ve gübre üretmede kullanılır. Temiz ve ucuz bir enerji kaynağıdır.

25 TOPRAK Nereden Elde Edildiği, Oluşum Kökeni
Anakayanın, fiziksel ve kimyasal ayrışma sonucunda oluşur. Oluşumunda iklimin, bitki örtüsünün, yerşekillerinin ve zamanın etkisi söz konusudur. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde, taşa ve toprağa dayalı sanayide, yapı malzemesi olarak…vb alanlarda kullanılır. Bütün canlılar için temel yaşam kaynaklarının başında gelmektedir.

26 ÇAKIL-KUM DEPOLARI Nereden Elde Edildiği, Oluşum Kökeni
Çakıl ve kum, topraktan, akarsu yataklarından, deniz ve göl kıyılarından elde edilir. Oluşumunda kayaların dış kuvvetler tarafından parçalanması ve aşındırılması sözkonusudur. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi İnşaat sektöründe, yol yapımında, çevre düzenlemesinde…vb alanlarda kullanılır.

27 SU KAYNAKLARI Nereden Elde Edildiği, Oluşum Kökeni
Yağışlardan elde edilir. Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Elektrik üretmede, tarım alanlarının sulanmasında, sağlık turizminde, içme ve kullanma, balık üretmede, sanayide…vb alanlarda kullanılır. Su tüm canlılar için birinci derecede önemli bir ihtiyaçtır.

28 DOĞAL TURİSTİK KAYNAKLAR
Nereden Elde Edildiği, Oluşum Kökeni Ormanlar, göller, iç ve dış kuvvetlerin oluşturduğu özel yerşekilleri (peri bacaları, traverten) Kullanım Amacı, Faydaları ve Önemi Ülkelerdeki turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunurlar. Böylece, ekonominin gelişmesi sağlanır.

29 1 3 4 2 1-Büyük sermaye ve Doğal kaynaklara sahip ülkeler,
doğal kaynaklardan etkin şekilde faydalanmaktadır. 1 3 4 3-Geri kalmış ve doğal kaynak yönünden fakir olan ülkeler zaten az olan kaynaklardan teknik ve sermaye yetersizliği yüzünden yararlanamamaktadır. 4-Doğal kaynaklar bakımından fakir olan ancak sermaye, İşgücü ve teknoloji açısından zengin olan ülkeler, dışarıdan hammadde alıp işleyerek açıklarını Kapatır. 2 2-Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye yetersizliğinden dolayı yeterince gelişememişlerdir.

30 Dünya’daki nüfus artışı ve sanayideki teknik gelişmeler, doğal kaynaklarının
önemini artırır. Doğal kaynaklardaki üretim artışı, dünya sanayi ve ticaretinin gelişmesinde öneme sahiptir.

31 Doğal Kaynaklar ve Kalkınma
Bir ülkenin ekonomik olarak büyümesinde ve bu büyümeyi devam ettirmesinde, doğal kaynaklara ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyar. Doğal kaynak tek başına ekonomik değer ifade etmez. Doğal kaynağın bulunduğu yerden çıkarılması, işlenmesi ve değişik ürünlere dönüştürülerek pazarlanması önemlidir. Bunu gerçekleştirecek olan da yetişmiş, nitelikli insan gücüdür.

32

33 3.Doğal kaynak ve ekonomi ilişkisi
1.Büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip gelişmiş ülkeler, doğal kaynaklardan etkin şekilde faydalanma yollarını aramaktadır.Örneğin, Rusya Federasyonu’ nda zengin doğal kaynaklar vardır.En önemli yer altı kaynağı petrol, doğal gaz ve demirdir. Ayrıca Sibirya’ daki ormanlar ülke için büyük bir zenginlik kaynağıdır.

34

35 2. Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişememişlerdir. Örneğin Nijerya Afrika’nın en çok petrol üreten ülkesi olmasına rağmen halkın büyük bir kısmının geliri ve yaşam standardı çok düşüktür.

36

37 Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişimlerini belirlemede önemli bir faktördür. Ekonomiyi oluşturan faktörler; tarım, sanayi ve hizmet sektörleridir. Bu sektörler doğal kaynaklara bağlı olarak kurulur ve gelişir. Bu nedenle ülke ekonomileri ile doğal kaynaklar arasında sıkı bir ilişki vardır.

38 3)Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, is gücü ve teknoloji açısından zengin olan ülkeler; dışarıdan ham madde alıp işleyerek açıklarını kapatmaktadır. Örneğin, Japonya doğal kaynak türü ve rezervi bakımından çok fakir olmasına rağmen yukarıda anlatılan özelliklerini kullanarak bu alandaki açığını kapatmıştır.

39

40 4. Moğolistan gibi geri kalmış ve doğal kaynak yönünden fakir olan ülkeler ise zaten kıt olan kaynaklarından teknik ve sermaye eksikliği yüzünden etkin bir şekilde faydalanamamaktadır.

41 Doğal kaynaklara önemini kazandıran asıl faktörler, dünya nüfusunun artışı ve sanayideki teknik gelişmelerdir. Nüfus artışı Pazar alanı oluştururken teknik icatlar ve üretimdeki sistem değişiklikleri farklı doğal kaynaklara yönelme ihtiyacını arttırmıştır.

42 Sınırsız olan insan ihtiyaçları sınırlı düzeydeki doğal kaynakların işletilmesi ile karşılanmıştır. Doğal kaynaklardaki üretim artışı, dünya sanayi ve ticaretinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

43 4.Doğal kaynaklar ve kalkınma
Kalkınmakta olan bir ülke güvenilir, devamlı ve bol kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu kaynakların başında insan kaynakları ve doğal kaynaklar gelir.

44 İnsan faktörünün olmadığı bir ortamda doğal kaynaklar bir anlam ifade etmez çünkü kaynakları çıkartan, şekillendiren, başka kaynaklarla birleştirerek yeni kaynak üreten ve bütün bunları kendi ihtiyaçları için kullanan insandır.

45 İnsan varoluşundan bugüne doğal kaynaklardan yararlanmıştır ancak bu kaynaklar esas önemini sanayi devrimi ve sonrasındaki gelişmelerle kazanmıştır.

46 Teknik icatlar ve gelişmeler, kaynakların işletilmesini büyük ölçüde kolaylaştırmış ve böylece doğal kaynakların önemi daha da artmıştır. Bazı toplumlarda ulaşılan refah düzeyi, aslında doğal kaynakların rasyonel bir biçimde işletilmesi ve sanayi ham maddesi olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

47 Doğal kaynaklar, gelişmiş ülkelerin bugünkü teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında etkin rol oynar. Bu nedenle doğal kaynaklar, ülkelerin en önemli ekonomik güçleridir.

48 Kalkınma modellerini öncelikle öz kaynaklarına dayandıran ve eksiklerini dış kaynaklarla destekleyebilen ülkeler, kalkınma sürecini istikrarlı ve güvenli bir şekilde aşabilmiştir.


"Ekonomiye Yön Veren Güç:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları