Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORDU PERŞEMBE GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORDU PERŞEMBE GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU."— Sunum transkripti:

1 ORDU PERŞEMBE GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU

2 7.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ BİLGİ YARIŞMASINA HOŞGELDİNİZ
İBRAHİM KANTEKİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENİ

3 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1- Aşağıdakilerden hangisi karma bir bezdir?
A) Tiroid bezi B) Hipofiz bezi C) Pankreas D) Eşeysel bezler

4 CEVAP:C

5 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2)Bir bileşikteki atomları bir arada tutan kuvvet aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Kimyasal tepkime B) Kimyasal bağ C) Kimyasal olay D) Kimyasal bileşik

6 CEVAP:B

7 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 3)Aşağıda verilen atomlardan hangisi kararlı hale geçmek için oktet kuralını gerçekleştirmez? A) 15P B) 3Li C) 19K D) 13Al

8 CEVAP:B

9 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4) Termometrelerin içinde bulunur, ayrıca diş dolgusunun yapımında kullanılır. Kullanım alanı verilen element aşağıdakilerden hangisidir? A)Demir B)Klor C)Civa D)Azot

10 CEVAP:C

11 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5)Aşağıda verilen maddelerden hangisi oluşurken, atomları iyonik bağ yapmıştır? 1. H2O NaCl N2 4. SO KCl A) 1 ile B) 2 ile 5 C) 1,3 ve D) 2 ,4 ve 5

12 CEVAP:A

13 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6) Aşağıda element sembollerinin karşısında isimleri verilmiştir.Bunlardan hangisi doğrudur? A)Li :Potasyum B)C :Karbon C)P :Demir D)He:Hidrojen

14 CEVAP:B

15 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7) Aşağıda proton ve elektron sayıları verilen atomlardan hangisi katyondur? Proton Sayısı Elektron Sayısı A) B) C) D)

16 CEVAP:C

17 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Volt – Gerilim birimi B) Ampul – Elektrik enerjisini ısı ve ışığa çevirir. C) Kısa Devre- Elektrik akımının dirençle karşılaşmadan devreyi tamamlaması D) Direnç-Elektrik akımı birimi

18 CEVAP:D

19 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 9- Isıya dayanıklı renkli cam imalatında, seramiklerde ve roket yakıtlarında kullanılan element hangisidir? A) Bor B) Berilyum C) Potasyum D) Kalsiyum

20 CEVAP:A

21 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 10) (-) yüklü cisim,(-) yüklü bir elektroskoba yaklaştırılıyor elektroskop yapraklarının durumu için ne söylenebilir? A) Biraz açılır B) Biraz kapanır C) Tamamen kapanır D) Önce açılıp sonra kapanır

22 CEVAP:A

23 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 11) Göze renk veren, pigment maddesi yönünden zengin hücre ve dokulardan oluşmuş yapı, gözün hangi kısmında bulunur? A)Retina B)İris C)Kornea D)Sarı Leke

24 CEVAP:B

25 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 12) Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum elementinin sembolüdür? A)Cl B) K C) Ca D) C

26 CEVAP:C

27 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 13) M g elementinin elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

28 CEVAP:D

29 14) Aşağıdakilerden hangisi çözeltidir?
A) Şeker-su karışımı B) B) Kan C) Tebeşir tozu-su karışımı D)Su-zeytinyağı karışımı

30 CEVAP:A

31 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 15)100 g’lık bir kütle bir yayı 12cm sıkıştırmaktadır. Aynı yayı 175 g’lık kütle me kadar sıkıştırır? A) 24 B)18 C) D)21

32 CEVAP:D

33 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 16)Gül, içtiği şekerli su çözeltisini seyreltik buldu. Çözeltiyi derişik hale getirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalı? A)Çözücü miktarını azaltmak B)Çözünen miktarını arttırmak C)Çözeltiyi kaynatmak D)Çözücü miktarını arttırmak

34 CEVAP:C

35 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 17) I.saf maddelerdir.
II.farklı maddelerden meydana gelirler. III.özelliklerini kaybederek bir araya gelirler. IV.formüllerle ifade edilirler Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi karışımlar için doğrudur? A) B)2 C) D)4

36 CEVAP:A

37 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 18) -Kulak kepçesi -Kulak zarı -Dalız
-Üzengi kemiği -Kulak yolu Kulağa gelen ses dalgalarının beyine ulaşmasında görev yapan bazı kısımlar verilmiştir. Bunlardan dıştan içe doğru sıralandığında dördüncü sırada hangisi yer alır? A)Üzengi kemiği B)Kulak zarı C) Dalız D)Kulak kep

38 CEVAP:A

39 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 19)Yüzme havuzlarında mikrop öldürücü olarak kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir? A)kükürt B)klor C)hidrojen D)azot

40 CEVAP:B

41 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 20- Elektrik akımı ile ilgili olarak;
1-Elektrik akımının yönü pilin + kutbundan - kutbuna doğrudur. 2-Elektrik akımı - yüklerin hareketi sonucu oluşur. 3-Akımın devreyi dolaşabilmesi için devrenin kapalı olması gerekir.Yargılarından hangileri doğrudur? A) B)1 ve 2 C) 2 ve D)1,2,3

42 CEVAP:D

43 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 21) I. Kürek II.Maşa III.Makas IV.Cımbız
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri çift taraflı kaldıraçtır? A)Yalnız II B)Yalnız III C)I ve II D)III ve IV

44 CEVAP:B

45 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 22) Çok sık aralıklarla tatlı yiyen bir kişide aşağıdaki hormonlardan hangisinin salgılanmasında artış gözlenir? A) Glukagon B) Tiroksin C) İnüsilin D) Büyüme Hormonu

46 CEVAP:C

47 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 23)Üçüncü enerji düzeyinde 5 elektronu bulunan bir atomun atom numarası kaçtır? A) B) 13 C) D) 23

48 CEVAP:C

49 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 24)Günümüzde kabul edilen “ Modern Atom Teorisi” ne en yakın olan atom modeli aşaıdaki bilim adamlarından hangisine aittir? A) John Dalton B) Ernest Rutherford C) John Joseph Thomson D) Niels Bohr

50 CEVAP:D

51 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 25) Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir. A) Ağız Mekanik ve kimyasal sindirim B) Mide Mekanik ve kimyasal sindirim C)İnce bağırsak------Sindirim gerçekleşmez D)Kalın bağırsak---- Sindirim gerçekleşmez

52 CEVAP:C

53 26) Deri üst ve alt deri olmak üzere iki kısımdan meydana gelir
26) Deri üst ve alt deri olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Özellikleri ve bulundurduğu yapılar birbirinden farklıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi alt derinin yapısında bulunmaz? A) Yağ bez B) Kıl kökleri C) Renk pigmentleri D) Serbest sinir uçları

54 CEVAP:C

55 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 27) Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden değildir? A) Amonyağın zehir etkisini azaltmak B) Safra üreterek yağların kimyasal sindirimini sağlamak C) A.D,E ve K vitaminlerini depolamak D) Alyuvar üretmek.

56 CEVAP:D

57 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 28) Omirilik soğanı sistem dışı hareketlerin kontrolünde görevlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde omurilik soğanı görev yapmaz? A)Nefes alma B)Sindirim yapma C)Boşaltım yapma D)Yemek yeme

58 CEVAP:D

59 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 29-) Yeşil bitki → Çekirge → Fare → Kartal
Yukarıdaki besin zincirinde, iklimsel değişimlerden dolayı yeşil bitki sayısı hızla azalmaktadır. Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Çekirge sayısının azalması B) Fare sayısının azalması C) Kartal sayısının azalması D) Çekirge sayısının artması

60 CEVAP:D

61 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 33) I.Populâsyon II. Tür III. Ekosistem
Yukarıdaki ekolojik terimlerden kapsadığı canlı sayısı en az olandan en çok olana doğru nasıl sıralanır? A) I-II-III B) III-II-I C) II-I-III D) III-I-II

62 CEVAP:C

63 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 34)Basit makineler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Enerji yönünden kazanç sağlayamazlar. B) İş kolaylığı sağlarlar. C) İşten kazanç sağlanır. D) Kuvvetten kazanç sağlandığında aynı oranda yoldan kaybedebilir.

64 CEVAP:C

65 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 36)Aşağıdaki elementlerden hangisi kendi atomları arasında kovalent bağ oluşturmaz? A)hidrojen B)oksijen C)klor D)helyum

66 CEVAP:D

67 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 24. Aşağıdaki renklerden hangisi görünür ışık değildir? A) Kırmızı ışık B)Mavi ışık C)Kızıl ötesi ışık D) Yeşil ışık

68 CEVAP:C

69 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 37) Aşağıdakilerden hangilerinin artması çevre kirliliğine neden olur? I. Nüfus II. Orman III. Fosil yakıt kullanımı A) Yalnız I B) I-III C) I-II D) Yalnız III

70 CEVAP:B

71 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 38). Balık bir gölde su içinde yüzmektedir; Kuş ise balığın bulunduğu gölün üzerindeki hava ortamında uçmaktadır. Balık ve kuş bulundukları konumlarına göre birbirlerini nerede görürler? KUŞ BALIĞI BALIK KUŞU A)Daha yakında Daha uzakta B)Daha derinde Daha aşağıda C)Aynı derinlikte Aynı Yükseklikte D)Daha yakında Daha yakında

72 CEVAP:A

73 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 39) Su kirliliğine aşağıdakilerden hangisi neden olmaz? A) Suların çöplüklerden yer altına süzülmesi B) Atıkların nehirlere atılması C) Gübrelerin yer altı sularına karışması D) Suda yaşayan bitki ve hayvanlar

74 CEVAP:D

75 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 40).Yeşil bitkilerin azalması atmosferde hangisinin artmasına neden olur? A) azot B) karbondioksit C) oksijen D) ozon

76 CEVAP:B

77 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 41-) Işığın bir prizmada renklerine ayrılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Işığın prizmada renklerine ayrılmasının yansıma olayı sonucunda oluşması. B) Işığın prizmada renklerine ayrılmasının kırılma olayı sonucunda oluşması. C) Işığın prizmada renklerine ayrılmasının soğurulma olayı sonucunda oluşması. D)Işığın renklerinin kaynağı prizma olması.

78 CEVAP:B

79 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 42-) Bir miktar suyla dolu bardağın içerisindeki kalem neden kırık görünür? A) Pürüzsüz bardak ışığı yansıttığı için. B) Su ışığı farklı renklere ayırdığı için. C) Su dışındaki kalem parçasının gölgesi daha koyu olduğu için. D) Işık ışınları havadan suya ve sudan havaya geçerken kırıldığı için.

80 CEVAP:D

81 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 43)- Işık ışınları bir arada toplanabilir. Yargısını ispatlamak isteyen bir öğrencinin , paralel gelen bir ışın demetinin önüne hangi optik aracı yerleştirerek gözlem yapması uygun olur ? A . Tümsek ayna B . İnce kenarlı mercek C . Düzlem ayna D . Kalın kenarlı mercek

82 CEVAP:D

83 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I- Televizyon II- Teleskop
III- Dürbün IV- Fotoğraf makinesi 44)Yukarıda verilen cihazlardan hangisinin yapısında mercek bulunmaz? A) I B) II C) III D) IV

84 CEVAP:A

85 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 45-) Beyaz bir ışık prizmaya gönderildiğinde bazı renklere ayrılır.Bu renklerden en az kırılanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırmızı B) Yeşil C) Sarı D) Mor

86 CEVAP:A

87 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ TEŞEKKÜR EDERİZ


"ORDU PERŞEMBE GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları