Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERAKENDE MAĞAZACILIKTA TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERAKENDE MAĞAZACILIKTA TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 PERAKENDE MAĞAZACILIKTA TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

2 1. TOPLANTI NEDİR. 1. 1 Nasıl Hazırlanılır. 1. 2 Vaka İncelemesi 1
1. TOPLANTI NEDİR? Nasıl Hazırlanılır? Vaka İncelemesi Kimler Katılmalı? Tarihi, Saati, Yeri, Donanımı Nasıl Olmalı? Öne Çıkan Konular Nasıl Planlanmalı? Kim, Neyi, Nasıl Söylemeli Grup Toplantısı Nasıl Yapılır?

3 2. TOPLANTI NASIL YÖNETİLMELİ?
2.1 Toplantı Açılışı Toplantı Yönetimi Toplantıyı Sonlandırma

4 3. TOPLANTI SONRASI TAKİP
3.1 Toplantı Sonrası Başarının Güvence Altında Olması 3.2 İletişim ve Eylem Planı 3.3 Hoşnutsuzluklara Kulak Verme 3.4 Toplantıyı Değerlendirme

5 Toplantı Yönetimi İle Amaçlanan;
TOPLANTI NEDİR? İnsanların belli amaçlarla bir araya gelerek oluşturduğu katılım sürecine verilen isimdir. Toplantı Yönetimi İle Amaçlanan; Doğru, gerçekçi bilgi aktarımı ile seviyeli iletişim ve sağlam kararlar almak için yapılan çift yönlü iletişim faaliyeti olan toplantının aşamalarını, gidiş yolunu aktarmaktır. Buna Ek Olarak ; Toplantı ne zaman,nasıl yapılmalı, Serim,düğüm,çözüm aşamasında hangi aşamalardan geçmeli, Amaca ulaşmak için kullanılan kuralı, Güzel açılış yapan toplantılar kötü kapanış yaparsa nelerden söz etmeli konularıyla toplantıları başarılı kılmaya yardımcı olmaktır.

6 TOPLANTININ AMACI ÜZERİNE VAKA İNCELEMESİ
Mağaza 1.müdürü olan Zeynep Hanım o hafta yapılacak toplantıyı düşündükçe gergin anlar yaşamaktaydı.Zamanını toplantı yaptığı kişilerin plansız aldıkları kararları ve asıl konuları değil toplantı dışı konuşmaların neden olduğu sorunları halletmekle geçireceğini bildiği için sıkıntı duymaktaydı.Çünkü 2.müdürü,reyon yöneticileri,kasa ve depo sorumluları onun canını sıkacak cümleleri telaffuz etmekten çekinmeyeceklerdi.”Zeynep Hanım bunu yapacağınızı neden söylemedeniz daha evvelden böyle söyleyeceğinizi ve düşündüğünüzü bilseydik yapmazdık.” Zeynep Hanım,verilen cevapların da aynı olacağını biliyordu.Bunu bir ya da iki kişinin değil herkesin yapacağını da kabullenmişti.Zeynep Hanım,etkin bir iletişim kurmak için mağazadaki ekibine yol göstermesi gerektiğinin farkındaydı.Sakız gibi uzayıp giden toplantıların işkenceye dönüşmesini hiç istemiyordu.Ortaya çıkan her sorun içinse ayrı ayrı toplantı yapmak da ayrı bir sıkıntıydı .

7 BU DURUMDA ZEYNEP NE YAPMALI ?
Toplantı çağrısı yapmanın gerekçelerinden biri karar alınması gerekliliğidir. Zeynep’in mağazadaki ekibinde yaşadığı sorunun temelinde her şeyin amaçsız ve düzensiz yapılması vardır. Bu yüzden haftalık toplantılarını saatlerce yapmak yerine gün sonunda yapacağı on beş dakikalık toplantılardan alınan geribildirimler bu zoru duruma çözüm olacaktır. Diğer bir konu ise Zeynep’in mağazadaki ekibi ile toplantıda alınan kararlardan haberdar olmamasıdır. Yeterli iletişim sağlanamadığı için meydana çıkan bu problem,iletişim araçları yetkin bir şekilde kullanıldığında çözüme ulaşacaktır.Böylece herkes toplantıda neler konuşulduğunu kararların ne olduğunu unutmayacaktır.Herkes görev ve sorumluklarının farkına varacak işlerini düzene koyacaktır.

8 TOPLANTIYA NASIL HAZIRLANILIR
TOPLANTIYA NASIL HAZIRLANILIR ? Toplantı , bir amaç belirleyerek planlanmalıdır. Kimler Katılmalı ? Toplantıyı belirleyen amaçta söz sahibi olacak asıl kişiler İşlenecek konularda bilgi yönünden donanımlı kişiler Amaçları gerçekleştirmek için verilen bilgiyi alması gerekenler Toplantıdan çıkan sonuçları uygulayacak olanlar İstenen Nedir ? Önlem almak mı ? Enformasyon vermek mi ? Düşünceleri duyurmak mı ? Kimlerin,ne yapacağına karar vermek mi?

9 Tüm bu maddelerin yanında kuralı da toplantıya katılması istenen kişiler için yardımcı olacaktır. Kuralı Nedir? Bir çözüm ve ya bir karar var ise, toplantıya çağırılması gereken kişi sayısı sekizden fazla olmamalı. İnsan kalabalık grubun içinde çözüm üretmekten ziyade sorun çıkarmaya daha yatkındır. Müthiş düşüncelerle, farklı yorum beklentisi içinde olunacak toplantılarda sayı 18’i bulabilir. Farkındalık yaratıp,yeni bir ürün üzerinde lansman kampanyası düzenlenecek bir toplantı için insanları harekete geçirme planı gibi durumlar söz konusu ise 1800’den fazla insan hedef olacaktır.

10 TOPLANTI SAATİ, YERİ, DONANIMI NASIL OLMALI ?
Ne Zaman; Değişmeyen kişilerle düzenli olarak toplantılar yapılıyorsa herkes ajandasında buluşma günlerini not alacaktır. Ancak özel bir toplantı yapılıyorsa, herkes için uygun saat belirlenmelidir.

11 TOPLANTI SAATİ YERİ DONANIMI NASIL OLMALI ?
Nerede? Toplantının mekânı,büyüklüğe ve amaca bağlıdır.Genel olarak şirketler grup toplantıları için konferans salonları seçerler.Eğer üzerinde çok konuşulacak bir iş ortaya çıkarılacaksa ve kurum bütçesi yeterli ise kurum dışında yapılacak toplantılar, sonuçları daha sindirilmiş hale getirecektir.

12 TOPLANTI SAATİ YERİ DONANIMI NASIL OLMALI ?
Ne? Toplantı üyelerinin birbirlerini direk gördükleri ve iletişime geçtikleri masa düzenlemesi karşılıklı konuşmaya olanak sağlar.Amaç, sorunlara çözüm bulmak ya da karar almaksa en sağlıklı yol bu olacaktır.Yuvarlak ve ya U biçimli masalar yüz yüze iletişim için uygun masalardır. İnteraktif toplantılarda düşünceleri yazmak için beyaz tahta,sunum yapılacak toplantılarda ise tepegöz,mikrofon gibi çalıştığından emin olunan ekipmanlar yardımcı olacaktır.

13 ÖNE ÇIKAN KONULARLA GÜNDEM NASIL OLUŞTURULUR?
Gündem Belirleme Maddeleri : Toplantının hedeflerinin kesin belirlenmesi İstenen sonuçların ne olduğu Toplantıda kimlerin yer alacağı Toplantının saati,yeri,zamanı Toplantıyı ilan eden Toplantıdaki katılımcıların rolleri İşlenecek konular Arka plan araçları

14 TOPLANTI GÜNDEMİ Amaç: Hedefler: Toplantının Konusu: Katılanlar: Yer:
Tarih ve Saat: Gündem Maddesi Kim Ayrılan Süre

15 Gündem Belirken Dikkat Edilmesi Gerekilen Noktalar ; Gündem maddeleri karmaşıklıktan ne kadar uzak,açık,anlaşılır ve net olursa işler o kadar kolay olacaktır.Konuları türlerine göre ayırıp bilgilendirme yaptıktan sonra kararları almak,sorunları en kısa yoldan çözüme ulaştıracaktır.Kolay konuları başa alıp çözüme ulaştırmak toplantı üyelerine zor konular için motive sağlayacaktır.

16 KİM,NEYİ,NASIL SÖYLEMELİ?
Toplantılardaki Başlıca Roller : Lider, amaçları ve sorumluluk alanının sınırlarını belirler. Takibini yapar. Kolaylaştırıcı, tartışma, sorun çözme ve karar almada gruba yol gösterir. Yazıcı, ana düşünceleri, ortak kararları not alır, toplantı sonrası için rapor taslakları oluşturur. Uzman, gerek duyuldukça belli meselelerde uzman bilgisi katkısında bulunur.

17 GRUP TOPLANTILARI Karar alma toplantılarında önceden yapılmış hazırlık aşaması ve alınacak önlemler akışı kolaylaştıracaktır. Toplantı amacının bir karara varmak olduğu ve katılanların anlaması Karar alma sürecinin işleyişinin nasıl olacağı Grubun bilgiye dayalı karar alabilmesi için uzman ve arka plan materyalleri ile destekleyip herkese ulaşması gerektiği Toplantı öncesi hazırlık aşamasında herkesin haberdar olabilmesi için e posta yoluyla her katılımcıyı bilgilendirilmesi

18 Karar almanın , Grup toplantılarında 3 yaygın çeşidi vardır
Oy Çokluğuyla Karar ; Kısa sürede karar alınmasını ve adil bir yol izlenilmesini sağlar.Ancak açık oylama yapılması insanları tutum almaya zorlayacak bir durum olduğundan kazanma yada kaybetme duygusu doğabilir.Bir diğer dezavantajı ise alınan kararları herkesin desteklemeyeceğidir.

19 Grup Mutabakatıyla Karar ;
Bu karar türü herkesin anladığı, desteklediği, uygulanmasına yardımcı olmaya istekli olduğu bir karar alındığı anlamına gelmektedir.Grup mutabakatıyla karar almak çoğu zaman zordur.Daha fazla süreye ihtiyaç duyulur.Ve mutabakatın oluşmadığı zamanlar ortaya çıktığında karar almak mümkün olmaz.

20 Kararı Liderin Alması;
Karar almanın en hızlı yoludur. Kriz olası durumlarda en iyi yaklaşım olabilir. Ancak toplantının diğer üyeleri kendi görüşlerinin dikkate alınmadığını düşünebilirler. Kararın benimsenmesi ise diğer karar alma türlerine göre düşüktür.

21 TOPLANTI NASIL YÖNETİLMELİ?

22 TOPLANTI AÇILIŞI Toplantıyı zamanında açıp, konuları sunmak başarılı bir toplantı için atılması gereken ilk adımı sağlayacaktır.Toplantının akışı için gereken davranış ve ilkeler vardır. Bunlara göz atılacak olursa ; Toplantının zamanlanmasına uyulması Ana temaya kimlerin katkıda bulunması gerektiği Kararların hangi yöntemle alınacağı Her sorunun çözümüne ve kararın alınmasına ne kadar zaman ayrılması gerektiği Tartışmaya toplantı üyelerinin hepsinin katılması Herkesin birbirini dinlemesi ve insanların birbirlerinin sözünü kesmemesi

23 TOPLANTIYI YÖNETMEK Gündeme bağlı kalmak,hazırlık aşamasının temelidir ve toplantının başarılı geçmesini sağlamaktır. Toplantıya kısa meselelerle ve alınabilecek basit kararlarla başlamak en doğru yoldur. Bu durum ilerdeki zor konulara geçişi kolaylaştıracaktır. Bütün görüşlerin dile getirildiğinden emin olmak,geribildirim alabilmek için birkaç püf noktası uygulanırsa bütün katılımcılarla iletişim sağlanmış olacaktır. ”Unutulan bir şey var mı?”sorusu,sessiz kalanlara verilen konuşma imkanı toplantıyı daha etkin kılacaktır.

24 Toplantıyı Yönetmek Toplantının ana konusundan sapmasına izin vermemek,gündemdeki konulara odaklanmak ve gidiş yolunu sürekli denetlemek grubu ana konudan uzaklaştırmayacaktır. Liderlik konumunun farkında olmak,bu konumdayken kişinin ne denli katıldığı,sessiz kalanlara verilmesi gerektiği,yapıcı ve teşvik edici olunması,insanları överek mutlu edebilmeyi sağlamalıdır.

25 TOPLANTIYI SONLANDIRMA
Toplantıyı özetleyerek, kilit noktaları,kararları ve hangi görevi kimin üstlendiğini tekrarladıktan sonra toplantının önemli noktalarını kayda geçirerek tamamlamak,toplantıyı başarıyla sonlandıracaktır. Bütün grup toplantıları 3 aşamadan geçer; Açılış Görevlerin yerine getirildiği çalışma evresi Toplantıda ele alınan meselelerin alındığı ve atılması gereken adımların belirlendiği kapanış evresi

26 TOPLANTI SONRASI TAKİP

27 TOPLANTI SONRASI BAŞARININ GÜVENCE ALTINDA OLMASI
Toplantı sonrasında olacakları etkileyebilmenin yollardı vardır. Birincisi tüm katılımcılara hem toplantıyı hem de atılacak adımları özetleyen e-posta iletisi, ikincisi ise toplantıdan hoşnut olmayan katılımcıların görüşlerini almak için ayrılacak zamandır.Ancak en önemli nokta ise harekete geçip,işlerin unutulup yavaşlamasını engellemektir.

28 İLETİŞİM VE EYLEM PLANI GELİŞTİRMEK
İletişim ve eylem planı yapmak toplantıyı kapattığı gibi aynı zamanda başarı duygusunu da tattıracaktır.Aynı zamanda herkese aynı bilginin gitmesini sağlayacaktır.Bir iletişim ve eylem planının üç temel unsuru vardır. Ne Toplantıdan ne karar ve sonuçlar çıktı ve toplantı sonrasında yapılması gerekilen görevler nelerdir? Kim Bu görevlerden kim sorumlu? Ne zaman Görevler ne zaman tamamlanacak?

29 İletişim Ve Eylem Planında Neler Yer Alır?
Katılanlar Toplantının Hedefleri Görüşülen kilit konular Alınan kilit kararlar Eylem planı Sonraki toplantının tarihi Katılımcılara teşekkür Özel nitelikli toplantılar için iletişim ve eylem planı daha farklı maddelerde içerebilir ; Sorunun tanımı Analiz yöntemi Görüşülen alternatifler Karar kriterleri Karar Beklenen sonuç

30 İLETİŞİM VE EYLEM PLANI
Toplantının Konusu: Katılanlar : Amaç: Hedefler: Gündem Maddesi No :1 Önerilen Seçenek ve Konular: Karar ve Tavsiyeler: Gündem Maddesi No : 2 Eylem Konuları Yerine Getirilecek Görev Sorumlu Kişi Bitiş tarihi

31 TOPLANTI SONRASI TAKİP ÜZERİNE VAKA İNCELEMESİ
Reyon yöneticisi Esra geçtiğimiz hafta harika bir toplantı yönetmişti.Sorumlu olduğu reyondaki tüm personelleri çağırmış,hedefleri net biçimde iletmiş,konuşmaları dikkatle dinlemiş,bir yandan konunun sapmamasına özen gösterirken,diğer yandan beklenmedik fikirlerin de ifade edilmesine olanak vermişti.Toplantıda özenli bir karar varılmış reyonun düzeni için ve etkili iletişim için herkes hem gerçekçi hem yaratıcı strateji geliştirmişti. Tek bir sorun vardı.Toplantı sonrasında personelleri alınan kararlar ve stratejilerden bahsetmek yerine toplantı öncesi olan biteni konuşuyordu.Toplantının yapıldığından Esra kuşku duymaya başlamıştı.

32 BU DURUMDA ESRA NE YAPMALI ?
Esra toplantıda her şeyi doğru yapmış ancak bir noktayı atlamıştı.”İzleme” Esra’nın yapması gereken ve gereğini yerine getirmekte ihmal ettiği durum, toplantı sonrası takip edilmesi gerekilen kilit kararların,atılması gerekilen adımların,sorumlu kişilerin adını yazmak ve zaman planın bir sayfalık özetini çıkarmaktı.Bu özeti toplantı sonrası orada bulunan ve bulunma zorunluluğu olmayan kişilerde dahil olmak üzere herkese ulaştırmalıydı.Bunu yaptığı takdirde Esra toplantıyı sanki hiç yapılmamış durumundan uzaklaştıracak, yok edecektir.

33 HOŞNUTSUZLUKLARA KULAK VERME
Memnun olmayan kişilerle toplantı sonrasında görüşmeye devam edilmelidir. Onlarla toplantı süreci,gündem maddeleri,hedefler,eylem planı gibi konularda işe yarayacak bildirimler alınabilir.Bunu yapmak genel grup ilişkilerini iyileştirme imkanı da verecektir. TOPLANTIYI DEĞERLENDİRME Toplantının Etkin OIup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? Sonuçlara bakarak karar verilmelidir. Hedeflere varıldı mı? Gelen kişiler doğru kişiler miydi? Ortak çalışma etkin oldu mu? Değerlendirmeler olumlu muydu? Eğer doğru bir iş yapıldı ise bu soruların cevabı evet olacaktır. Durum buysa sade bir kutlama yapılabilir. Çünkü toplantıyı doğru yürütmek kolay bir iş değildir.

34 SIRA SİZDE

35 Bu bölüm Perakende Mağazacılıkta Toplantı Yönetimi Eğitiminden Aldıklarınızı Yoklamanıza Yardımcı Olmak İçin 10 Sorudan Oluşmaktadır. 1. Hedeflerine varabilmesi için bir toplantının olabildiğince kısa tutulmasının önemli olduğu konusunda herkes hemfikirdir.Daha kesin bir ifade ile az sayıda insanın katıldığı bir iş toplantısı için önerilen makul süre aşağıdakilerden hangisidir? Otuz dakika ile üç saat arası bir süre (Eğer bir saati aşıyorsa, en az bir kez ara verilmesi koşulu ile) Dört saati aşmayacak şekilde,mümkün olan en kısa bir süre (İki saati aşıyorsa,en az bir kere ara vermek koşulu ile) Otuz dakika ile iki saat arasında

36 2. Toplantı gündemini oluştururken,görüşülecek konuları sıraya dizme imkanına sahip olunur.Aşağıdakilerden hangisi toplantıda görüşülecek konuları sıraya dizmenin tavsiye edilen biçimi DEĞİLDİR? En kolay meselelerden en tartışmalı ya da karmaşık meselelere doğru sıralamak. Enformasyon paylaşımı konularını sorun çözme konularından ayırarak En tartışmalı olanlardan en az tartışmalı olanlara doğru giderek (yeterli zaman ayırabilmek için)

37 3. Bir toplantıyı açmaya ilişkin önerilen ipuçları toplantıyı zamanında başlatmak,gündem konuları ve toplantının hedefleri üzerinden bir kez daha geçmek (ve gerekiyorsa değişiklikler yapmak)ve bunun ardından toplantının temel kurallarını hatırlatmak ya da tespit etmektir.Aşağıdakilerden hangisine temel kurallar denir? Gündem maddelerini bir önceki toplantıda belirlenmiş olanlarla sınırlayabilmek ve toplantıyı kısa tutabilmek için gayri resmi oylamalar yapmak. ( Küçük gruplarda) Yapıcı bir toplantı yapabilmeyi garanti altına almak için grup üyelerinin üzerinde anlaştıkları davranış ve ilkeler Toplantı yönetimine ilişkin Robert’s kuralları;grup üyeleri Robert’s kurallarının ya da seçilecek başka bir öbeğin kullanılması konusunda anlaşırlar.

38 4. Toplantıların çoğunda farklı fikir ve kanaatler dile getirilebilir
4. Toplantıların çoğunda farklı fikir ve kanaatler dile getirilebilir.Toplantı sırasında dile getirilen fikirleri ve alınan kararları izlemek için önerilen strateji aşağıdakilerden hangisidir? Kilit noktaları toplantı boyunca herkesin görebileceği şekilde bir ve ya daha fazla sayıda flipçart ya da beyaz tahta üzerine kaydedin Toplantının not tutucusuna not aldırtın ve tartışmaları izlettirin;gerekli oldukça özetlemeler yapmasını ve toplantıdan sonra tutanakları en kısa zamanda göndermesini isteyin.

39 5. Konusunun tartışmalı olduğunu bildiğiniz bir toplantıyı yönetmekte olduğunuzu düşünün.Şu ya da bu nedenle,o konu hakkında mevcut görüşlerden sadece biri dile getirilmiştir.Başka bakış açılarının da bulunduğunu ve onların da dile getirilmesi gerektiğini biliyorsunuz.Aşağıdakilerden hangisi farklı görüşleri açığa çıkarmada kullanılması tavsiye edilen stratejilerden biri DEĞİLDİR? Toplantıda hazır bulunanlardan birinden şeytanın avukatlığını yapmasını isteyin. Katkıda bulunmamış olanlardan konuşmalarını isteyin. Grubu ikili ya da üçlü alt gruplara ayırın ve grubun tamamına rapor verdirin Oylamaya geçmeden önce,grubun duyması gereken başka bakış açıları olduğunu yüksek sesle söyleyerek ,bunları kendiniz dile getirin.

40 6.Karar alma zamanı gelince,grup ya oylama yapar,ya mutabakat sağlanır ya da kararı lider verebilir.Her ne kadar bu yaklaşımların her birinin kendine özgü üstünlük ve sakıncaları varsa da , bir çoğumuz kararın toplantı lideri tarafından alınması konusunda ihtiyatlıyızdır.Kararın lider tarafından alınmasının üstünlükleri nelerdir? Lider kararları en çabuk alınanlardır;unutulmaması gereken önemli nokta, bütün üyelerin kendi görüşlerinin dile geldiği duygusuna sahip olmaları şartıdır. Karar lider tarafından alındığında,grup içinde hiçbir kişi ya da kesim kazanan ya da kaybeden taraf olmaz;unutulmaması gereken önemli nokta,lider kararlarıyla mutabakat oluşturulamayabileceğidir. Grup kararı lider tarafından alındığında,karar öncesi tartışma bu karara kimlerin katılıp kimlerin katılmadığını anlamaya yardımcı olur;unutulmaması gereken kilit nokta,liderin aldığı kararı bütün görüş açıları dile getirilmeden açıklamamasıdır.

41 7. Yapıcı anlaşmazlık en iyi yanıtlara ulaşmanın anahtarı olabilir
7. Yapıcı anlaşmazlık en iyi yanıtlara ulaşmanın anahtarı olabilir.Ne ki,kişisel çatışma ve çekişmeler kesinlikle yapıcı değildir.Üretken tartışma ve müzakereyi teşvik edebilmek için olumlu yönlendirici ilkeleri pekiştirmeniz gerekir.Aşağıdakilerden hangisi yapıcı tartışmayı pekiştirici DEĞİLDİR? İnsanların çatışmalı görüşler ortaya atmaları gerektiğine ve bunun önemine vurgu yapmak Lider olarak,tartışmanın kişiselleştiği sonucuna varacak olursanız,ilgili taraflardan toplantıyı terk etmelerini isteme yetkisine sahip olduğunuzu belirtmek Diğer katılımcılar hakkında olumsuz,kişisel ya da profesyonelce olmayan yorumlar yapılmaması gerektiğine vurgu yapmak

42 8. Bir iletişim ve eylem planı olmadan sona eren toplantılar çoğu zaman toplantı salonu dışında hiçbir eylem üretmez.İletişim ve eylem planının etkin bir takibi güvence altına alması için gerekli üç unsur nedir? Destekleyici fikirler de dahil,o özgül kararlar nelerdir ve niçin alınmışlardır?Kararı takip etme zorunluluğunu kim üstlenmiştir?Görevlerin her biri nasıl yerine getirilecektir? Tarihler ve kararı alanlar da dahil,kararlar ne zaman ve nerede alınmıştır? Her karara ait görevler nelerdir?Her görevin sorumluluğunu kim üstlenmiştir? Hangi özgül kararlar alınmıştır ve nasıl bir takip işi gerekmektedir? Her bir görevden kim sorumludur?Her bir görev ne zaman tamamlanacaktır?

43 9.İletişim ve eylem planı kimlere gönderilmelidir?
Toplantının bütün katılımcılarına Toplantıya katılmış olan herkese ve toplantıya katılmamış bütün diğer paydaşlara Toplantıya katılmamış bütün paydaşlara.Plan toplantının bütün kilit konularını ve kararlarını özetler;bu planı toplantı katılımcılarına gönderebileceğiniz gibi ,göndermeyebilirsiniz de,çünkü onlar toplantıda ne olup bittiğini zaten bilmektedirler.

44 10.Bir toplantının ne zaman bitirilmesi gerektiğini bilmek o toplantıya hazırlanmayı ya da yönetmeyi bilmek kadar önemlidir.Aşağıdakilerden hangisi toplantıyı bitirmek için uygun zaman değildir? Hedeflere varıldığı zaman Hedeflere doğru ilerleyiş kesintiye uğradığı zaman Zaman dolunca Zaman henüz dolmamış olsa bile,karar alacak olan kişiler arasından kilit bir kişi toplantıdan ayrılmak zorunda kaldığında

45 CEVAPLAR C, Az sayıda insanın katılacağı bir iş toplantısını 30 dakika ile 2 saati aşmayacak şekilde planlayın. C,Toplantı gündemini hazırlarken, konuları en tartışmalı olanlardan en az tartışmalı olanlara doğru sıralamak tavsiye EDİLMEZ. B,Temel kurallar,yapıcı bir toplantı yapabilmeyi garanti altına almak için grup üyelerinin üzerinde anlaştıkları davranış ve ilkelerdir. A,Kilit noktaları ya da meseleleri toplantı boyunca herkesin görebileceği şekilde bir flipçart ya da beyaz tahta üzerine kaydetmek üyeler için bir odak noktası yaratır ve herkesin orada yazılanlar konusunda hemfikir olmasını garanti altına alır. D,Bütün görüşleri açığa çıkarmanın tavsiye edilen yolu diğer bakış açılarını kendinizin dile getirmesi DEĞİLDİR.

46 CEVAPLAR A,Eğer kararın lider tarafından alınması ve bunun nedenleri konusunda anlayış birliği varsa,lider kararları en çabuk alınandır. B,Her ne kadar,iki kişinin kendilerine hakim olamamaları halinde,kendilerinden aralarındaki meseleyi toplantı salonunun dışında halletmelerinin istenebileceğini gruba hatırlatmak uygunsa da lider olarak,herhangi bir kişiden toplantıyı terk etmesini isteme türünden bir otorite dayatmasında bulunmanız doğru DEĞİLDİR. C,Bir iletişim ve eylem planının 3 unsuru olmalıdır:ne,kim ve ne zaman.Bunların üçünü de içeren bir toplantıyı kapatmak anlamına geleceği gibi,bir başarmışlık duygusu da yaratacaktır.Aynı zamanda bütün yarardaşları kilit kararlar konusunda uyaracak ve herkese aynı mesaj ve enformasyonun gitmesini güvence altına alacaktır. B,Toplantının sonuçlarına ve kararlarına ilişkin her türlü enformasyon,toplantıda görüşülen meselelerle ve alınan kararlarla ilgili herkese gönderilmelidir. D,Karar alacak olan kişiler arasından kilit bir isim toplantıdan ayrılmak zorunda kaldığı zaman,bu toplantıyı bitirmek için uygun bir zaman DEĞİLDİR.

47 TEŞEKKÜR EDERİZ TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ SONA ERDİ
BİZİ DAHA YAKINDAN TANIMAK İSTERSENİZ BİR SONRAKİ SAYFAYA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

48 Perakende de tesadüfler yoktur. Gönüllüyüz,Kararlıyız
PERAKENDE OKULUM MANİFESTOMUZ Perakende de tesadüfler yoktur. Perakende bir bilimdir. Bu bilim,akademik temellere dayanır dünyanın kendi ve güneşin etrafında dönüşü gibi birbirini andıran tekrarların döngüsel hareketi olup bilimsel yaklaşımla açıklanabilir. Bizden önce ve sonra yapılan araştırmalarla deneyler yapılarak vakit geçirilmeden uygulanmalıdır. Her uygulama yeniden gözden geçirilerek eksiklikleri tamamlanmalıdır.perakende sürekli değişir döngüseldir. Bunun farkında olarak oluşturulacak sistemlerle perakende biliminin daha ileriye taşınmasını sağlayacağız. Gönüllüyüz,Kararlıyız

49 PERAKENDE OKULUM MİSYON : VİZYON :
Profesyonellere ve şirketlere ulaşarak 2015 yılında ülkemizdeki perakende siteleri içerisinde ilk beş siteden biri olmak. MİSYON : Perakende sektöründeki tüm bilgi, sistemlerin geliştirilmesi ve sektör çalışanlarının bilinçlendirilerek sektörün gelişimine katkı sağlamak ve perakendenin sistematik farkındalığını arttırırken bilginin uygulanmasını sağlamak.

50 PERAKENDE OKULUM Temel Değerleri;
Her zaman AÇIK sloganını benimseyerek her türlü fikre açık olmak ve önyargılı olmamak. Karşılıksız, gönüllü bilgi, deneyim paylaşımı Perakende sektörünün gelişimi için istekli olmak Yüksek farkındalık ve ilgi Cesaret, özgüven, alçakgönüllülük Akademik bilgileri ve teorileri pratiğe geçirme isteği ve iradesi Yeni insanlar yetiştirme ve bitmez öğrenme tutkusu

51 BİZE ULAŞMAK İÇİN ;


"PERAKENDE MAĞAZACILIKTA TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları