Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVCI EĞİTİM PROGRAMI ATEŞLİ SİLAHIN (AV TÜFEĞİ) GÜVENLİ TAŞINMASI , MUHAFAZASI VE KULLANIMI Hazırlayan: Hüseyin DEMİREL Em. P. Md. Mv.  

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVCI EĞİTİM PROGRAMI ATEŞLİ SİLAHIN (AV TÜFEĞİ) GÜVENLİ TAŞINMASI , MUHAFAZASI VE KULLANIMI Hazırlayan: Hüseyin DEMİREL Em. P. Md. Mv.  "— Sunum transkripti:

1 AVCI EĞİTİM PROGRAMI ATEŞLİ SİLAHIN (AV TÜFEĞİ) GÜVENLİ TAŞINMASI , MUHAFAZASI VE KULLANIMI Hazırlayan: Hüseyin DEMİREL Em. P. Md. Mv.  

2 Ben Gönyeli’de sakin Em. P. Md. Mv
Ben Gönyeli’de sakin Em.P.Md.Mv. Hüseyin Demirel, bilindiği gibi Av ve Yaban Hayatı yasası gereği 3-4 yıldır ilk defa av ruhsatı sahibi olabilmek için iki günlük eğitim ve sınav gerçekleştiriliyor. Bu oluşum içerisinde ben de sizinle ateşli silahın güvenli taşınması, muhafazası ve kullanımıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Öncelikle ava gönül verdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama bence doğanın güzelliğini seyredip, tenefüs edip yaşayarak yapılan daha güzel bir hobi yoktur. Ancak daha sonra da belirteceğim gibi avcılığı güvenlik ön planla sevgi saygı ve dostluk çerçevesinde yapmalıyız. Bilhassa avlanırken çok vurma yarışmasına girmemeliyiz. Çünkü avcı dostlarımızı kim daha çok vuracak diye rakip olarak görürsek, alacağımız keyif kıskançlık ve sinire dönüşür, alınan haz düşer ve hırsın getireceği heyecan ve acelecilik kaza yapma riskini de arttıracaktır. Beni dinlerken elinizdeki notlara bakmaya gerek yok, acaba sınavda hangi sorular gelir diye sıkıntı da yaşamayın. Eline hiç silah almamış bayanlar bile. Bunu ancak benim dersim için söyleyebilirim, güvenlik konusu % 90 mantığa da dayalı olduğu için sınavı rahatlıkla başarabilirsiniz. Amaç sınav değil her türlü yasal ve etik kurala saygı göstererek hem kendi hem de çevremizdeki insanların güvenliğidir.

3 ÜLKEMİZDE; Silah bulundurmak ve taşımak mecburiyetinde olan polis, asker, özel güvenlik birimleri gibi kurum ve kuruluşların yanında bence en dikkatli olması gereken ve en tehlikeli pozisyonda olanlar avcılardır. Halk arasında, 18 yaşında bir şahsın askere gidip her türlü otomatik silah, top, tüfek, uçaksavar kullandığı halde av tüfeği ruhsatının verilmemesinin eleştirildiğini duymaktayım. Bence bu yasa doğrudur. Askerde 1-1,5 yıl dolu silah çok ender zamanlarda atış alanlarında ki burada komutanların huzurunda, onların kontrolünde silah sadece cansız ve sabit hedeflere doğru olup komutla ateş edilmekte, dolu silahın arkadaşlarımıza doğru döndürülmesi yasaktır ve mümkün değildir. Bir de sınırlarda nöbet tutan arkadaşlarımızda dolu silah olabilir. Bu arkadaşlarımız da silahlarını nöbet yerinde sadece düşmanı hedef alacak şekilde taşırlar. Ancak avcılar, (ava giden arkadaşlar bunu çok iyi bilmektedir) çok küçük olan avlaklarda ellerinde dolu silah , parmak tetikte serbest ve kontrolsüz bir şekilde dolaşmaktadır. Ülkemizde yaklaşık civarı avcı bulunmaktadır. Öyle bölgeler vardır ki av günleri neredeyse ayak basmadık metre kare kalmaz. Öyle an vardır ki her avcının dört bir tarafında yüzlerce avcı hepsi atış menzilinde (hayati tehlike olabilecek mesafede) karmakarışık doğudan batıya, batıdan doğuya, güneyden kuzeye, kuzeyden güneye hepsinin silahları dolu av arayarak yürümektedirler. Her an bu avcıların arasından nereye gideceği belli olmayan bir av kuşu veya tavşan çıkabilmektedir. Düşünün , silahlar o ava nişan alacak ve herkes birbirinden daha erken vurmak isteyecektir. ALLAH KORUSUN ! Yılda Pazar ava gidilmekte ve bu sahne her av günü yüzlerce bölgede gerçekleşmektedir. Ama askerde eli silahlı askerler terhis oluncaya kadar böyle bir ortam yaşamazlar.

4 ATEŞLİ SİLAHIN TARİHÇESİ
Ateşli silahlar 16. yüzyılın başından itibaren önce askeri amaçlar için Kullanılmaya başlandı sonra av maksadı ile kullanılırken spor ve eğlence maksadı ile de kullanılabileceği farkedildi ve sonraki yüzyıllarda silahlarla eğlence maksatlı bir çok müsabakalar yapıldı tabancalar ise yakın muharebelerde yedek bir silah olarak kullanıldı kolay taşınabilmesi tabancaları her zaman tüfekten daha cazip yapmıştır. Yüzyıllardır silah , kılıç ve bıçaklar erkekliğin simgesi olmuştur adeta erkeğin aksesuarı gibidirler silah ve tabancaların gelişimi 19. yüzyılın ortalarına doğru hız kazanır.

5 ATEŞLİ SİLAHIN TANIMI 1. Herhangi bir şekilde imal edilmiş ve
2. Herhangi bir patlayıcı maddeyi ateşlemek suretiyle 3. Saçma, kurşun veya başka tip mermi atabilen  silahları ve bunların herhangi bir parçasını kapsar. Ancak  1. Sadece bir yay veya hava basıncı gücü ile 2. Herhangi bir saçma, mermi veya başka kurşun atan oyuncak tüfek ve tabancayı, 3. Gaz basıncı ile çalışan yivli veya  yivsiz hava tüfeğini, Yivli veya yivsiz hava  tabancasını  veya 4. Kullanılmak için değil de antika amaçları için bulundurulan ve çalışır durumda olmayan ateşli silahı kapsamaz.

6 ATEŞLİ SİLAHLARIN KAYDI
Müracaat üzerine Polis Genel Müdürü; (1)  21 yaşından küçük olmayan; ve (2)  Tasarrufunda ateşli silah bulundurmaya uygun ve  iyi karakterli olan bir şahsa kayıt belgesi verebilir. (3) Ayni kişi adına av maksatlı en çok 3, atıcılık maksatlı en çok 2 adet olmak üzere toplam 5 adetten fazla ateşli silah kayıt edilemez.             Hava tüfeği ve hava tabancaları  da  ayni  usul  ile kaydedilir. Ancak bir kişi istediği kadar adına hava tüfeği veya hava tabancası kaydedebilir. Yaş sınırlaması av tüfeklerinde olduğu gibidir.

7 ATEŞLİ SİLAHLARIN DEVRİ
Polis Genel Müdürüne yazılı müracaat üzerine, Polis Genel Müdürü ateşli silahın mülkiyetinin başkasına devredilmesine müsaade edebilir

8 ATEŞLİ SİLAH SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1.    Ateşli Silahın Salimen Muhafazası            Tasarrufunda ateşli silah bulunduran her şahıs,    A. silahını kaybolmaması veya    B.çalınmaması için salim ve  emin bir şekilde muhafaza etmelidir. (Kilit altında bulundurulur. 2 yıl – TL)    2.    Ateşli Silahların Kaybı veya Tahribi            Herhangi bir şahsın tasarrufundaki bir  ateşli  silah kaybolursa veya tahrip olursa konu  şahıs  böyle  bir  kayıp veya tahrip hakkında en yakın karakoldan sorumlu polis mensubunu derhal yazılı olarak haberdar eder. (bunu ihmal eder veya bu hususta yalan söylerse 3 aya kadar hapislik ve/veya TL para cezasına çarptırılır.)    3.    Konut Değişikliği Bir şahıs daimi  konutunu bir ilçeden başka bir ilçeye  naklederse,  taşındığı ilçedeki en yakın  karakoldan  sorumlu  polis mensubuna bu değişikliği yazılı olarak bildirmelidir. (3 ay hapislik ve/veya TL para cezası) 4. Polisin Silah İbrazını İsteme Yetkisi Herhangi bir polis mensubu herhangi bir zamanda,  bir  ateşli silah ruhsatı  hamilinden  konu  ateşli  silah ruhsatını ve hakkında bu ruhsatı tuttuğu ateşli silahı teftiş için ibraz etmesini isteyebilir. Reddedilirse polis müzakeresiz ikamet edilen herhangi bir binaya girip arama yapabilir. Polise direnme ve engelleme olursa 3 ay hapislik ve/veya TL para cezası ile cezalandırılabilir.

9 ATEŞLİ SİLAHLARIN TASARRUFU TABANCA VEYA TOPLU TABANCA
1.   ÖZEL İZİN (BAKANLAR KURULU) 2.   KAYIT BELGESİ (PGM) 3.   TASARRUF RUHSATI(KAYMAKAMLIK) AV TÜFEĞİ 1.   KAYIT BELGESİ (PGM) 2.   TASARRUF RUHSATI(KAYMAKAMLIK) HAVA TÜFEĞİ 1.  KAYIT BELGESİ(PGM)  ATEŞLİ SİLAH BULUNDURULAMAYACAK KİŞİLER a)Adam kaçırma b)kundakçılık c)adam öldürme d)Yasa dışı bir derneğe üye olma e)katillik veya katilliğe teşebbüs f)isyan, kargaşalık g) soygunculuk h)fesatçılık i)ihanet j) ateşli silahlar yasasına aykırı suç k)bu madde amaçları için bakanlar kurulunca suç teşkil ettiği ilan edilen başka herhangi bir suç.

10 GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
Güvenlik Konusuna Genel Bakış Esas konumuz emniyet ve güvenlik. Yani kendimiz ve çevremizdeki insanların güvenliğidir. Silah ve kullanımı öyle bir olaydır ki silaha değer verilip, emniyet kurallarına özen gösterilmesi halinde en sağlam, en güvenilir dost olur. Ancak emniyet kurallarına dikkat edilmezse aynı silah en büyük, en tehlikeli düşmandan daha tehlikeli bir düşman olur.

11 GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
Tehlike riskinin beklendiği herhangi bir olayı, ortamı, cihazı veya bir insanı çok iyi  tanımalı, onu ezberlemeliyiz. Ayrıca emniyet için gerekli prensiplere uyulması halinde de olası tehlike en az seviyeye indirilmiş olur. Dolayısıyle biz silahımızı çok iyi tanıyıp bu hususta konan güvenlik tedbirlerine riyayet edersek kötü neticelerden uzak olmuş oluruz.

12 GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
Ateşin ve çıplak elektriğin tutulmaması ne derece önemli bir kural ise silah için konan güvenlik tedbirleri de o derece önem taşımaktadır. Kurallara uyulmamasından meydana gelen kazalar şanssızlık değildir. Bu sebeplerden dolayı meydana gelen, gerçek, çok üzücü olaylar mevcuttur.

13 GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
Örneğin: ·       2008 yılında ana avda genç  bir arkadaşımızın, aynı banyadaki av arkadaşı tarafından ölümüne sebep olan bir kaza yaptığı bilinmektedir. ·       Mağusa bölgesinde yeni evli bir çift araç içerisinden avlanırken, silahın kazara ateş almasının kadının ölümüne sebep olduğu  bilinmektedir. ·       Yine yakın geçmişte üstü açık bir araç ile geceleyin yasak av yapan bir grup gençten bir tanesi kazara başından vurularak öldüğü bilinmektedir.

14 GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
Gönyelili bir avcı ayak topuğundan vurulması sonucu topuğunun çok kötü bir şekilde parçalandığı bilinmektedir. En yakın arkadaşı tarafından vurulan bu kişi arkadaşı hakkında şikayetçi olmadı, yanlışlıkla kendi elindeki silahın patladığını söyledi. Vuran adamın ne kadar vicdan azabı çektiğini siz düşünün. Bunun gibi yüzlerce olay vardır. Her yıl avın açıldığı özellikle ilk haftalarda sadece hastahaneye giden yaralanmayla neticelenen onlarca vakayı basında görmekteyiz. Kurallara uymak, yasa gereği olduğu için değil, kendi ve arkadaşlarımızın güvenliği için olmalıdır.

15 GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
Baba-oğul çift kabin araçta giderken, baba atış menzilinde araç içerisinden keklik görür ve araçtan keklik vurmak için silahini doldurmak isterken, sürücü olan oğul kanuna aykırı ve tehlikeli olduğu için “Baba yanlış yapıyorsun” diye babasını uyardığında, baba sağa sola bakarak “ Kimse yok, kim görecek” der ve silahını doldurup namluyu pencereden dışarı çıkarırken kazara silah ateş alır. Pencerenin rüzgarlık camını parçalar. Baba heyecanlanır ve oğluna “Aman ne oldu!” der. Oğlu da “Bişey değil baba kimse görmedi.” Diye cevap verir. Yine Gönyelide sakin tecrübeli diye kabul ettiğimiz eski bir avcı misafir gittiği avda arkadaşının arabasına tüfeğini boşaltmayı unutarak binmiş ve araba hareket halindeyken dolu silah yanlışlıkla patlamıştır. Dört kişinin bulunduğu arabada şanslı oldukları için saçmalar dikiz aynasının olduğu yeri parçalayarak dışarı çıktı, ölüm dahi olabilecek bu kazada yara almadan kurtuldular. Her sezon onlarca kaza olmaktadır. Genelde kazalarda hafif yaralanmalar birbirlerini tanımayan kişiler arasında olmakta, ölüm ve ağır yaralanmalarda mağdur %90 en yakın banya arkadaşı tarafından vurulmaktadır. Kurallara yasak olduğu için değil güvenliğimiz için uymalıyız.Örneğin ölümle neticelenen trafik kazalarında genelde emniyet kemerinin takılmadığı bilinmektedir. Emniyet kemerini polis yazacak diye değil güvenliğimiz için takmalıyız.

16 GENEL EMNİYET KURALLARI
ŞU ANDA DOĞRU VE YANLIŞ HAREKETLER, DAVRANIŞLAR RESİMLERLE GÖSTERİLİP İZAH EDİLECEK 1-Avda dinlenmek üzere yatırken elin erişebileceği yerde atışa hazır dolu bir silah kesinlikle bulundurulmamalıdır.  (RESİM 1) Avda Uyumanın doğru resmi olmadığı için tek resim olarak gösterilmiştir.

17 GENEL EMNİYET KURALLARI
   Güvenli taşıma kadar önemli olan bir kural da güvenli muhafazadır. Silah boş olarak ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı kilitli bir yerde muhafaza edilmelidir. (Resim 2-3-4) Silah elbise dolabı, yatak altı gibi yerlerde muhafaza edilmez. En uygunu kilitli , zırhlı çelik kasalardır.

18 GENEL EMNİYET KURALLARI

19 GENEL EMNİYET KURALLARI
     Hiçbir silah namlusundan tutularak çekilip alınmamalıdır. Silah başkalarının kullanabilme ihtimali olan yerlerde bırakılmamalıdır. Büroda veya evde kılıfından çıkarılacak ise mutlaka başkalarının ulaşamayacağı kilitli, özel yerlerde boş olarak bulundurulmalıdır. (Resim 5)

20 GENEL EMNİYET KURALLARI
Silahın ulu orta bırakılması kazaya sebebiyet verme riskinin yanında çalınma riskini de doğurur. (Resim10) Bazı silah sahipleri silahı yetkisiz kişilere verir, ava gönderir, polis yakalarsa ‘izinsiz aldığını söyle’ der. Silah sahibi asla sorumluluktan kurtulamaz.

21 GENEL EMNİYET KURALLARI
Silah ile mühimmatı asla aynı dolapta muhafaza edilmemelidir. Tozlu ve rutubetli ortamlarda bulundurulmamalıdır.  5. Tetik üstünde kuvvet olsun ya da olmasın, silahın her an ateş alabilme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Silahın emniyet sistemi de her mekanik sistem gibi çalışmayabilir, arızalanabilir. Silahta arıza varsa, parça değiştirme veya tamirat yapıldıysa, emniyet kapalı olsa bile fişek ateşlenebilir. 7.           Atış sebebiyle görme ve işitme duyularınız ciddi şekilde zarar görebileceğinden her zaman korunmalıdır. İmkan varsa göz ve kulaklar, emniyet gözlükleri ve atış kulaklığı kullanarak korunmalıdır.

22 GENEL EMNİYET KURALLARI
Bir silah kavramadan önce zihnin açık ve zinde olduğundan emin olunmalıdır. Ateş etmeden önce veya atış sırasında uyarıcı ilaç veya alkol kesinlikle alınmamalıdır. Alkollü, sinirli ve aşırı üzüntülü durumlarda silahlardan uzak durulmalıdır.  Av günleri alkollü piknik yapıldığı ve boşalan şişeleri havaya atıp ateş edildiği bilinmektedir. Bu çok tehlikeli ve yanlıştır. 9.           Silahın, boş olduğundan emin olunsa bile, asla bir insana yöneltilmemelidir. Silah ile kesinlikle şaka yapmamalıdır. (Resim 7)

23 GENEL EMNİYET KURALLARI Silahta emniyet mandalı olsa da tetiği çekmeye niyetlenmedikçe asla parmak tetik korkuluğunun içerisine konulmamalıdır. (Resim 8) Silahın taşınması sırasında elin duracağı yer böyle olmalıdır (Resim 9)

24 GENEL EMNİYET KURALLARI Silah, doldururken veya boşaltırken asla hiçbir insana yöneltilmemelidir. Namlu ağzı daima emniyetli bir yeri göstermelidir. Hedef dışında başka bir yere nişan alınmaz. Silah emniyetli bir noktaya doğrultulduğu sürece kaza sonucu patlama olsa bile kimse yaralanmayacaktır. Bir yıl avın 1. günü babam silahını ilk doldurduğunda silahı kapatırken kendiliğinden ateş aldı. Bir başka yıl avın ilk günü ilk çektiğim tetikte iğnenin kırık olduğunu gördüm. Silahın ne zaman arıca yapacağını hiçbir zaman bilemeyiz (Resim 10-11)

25 GENEL EMNİYET KURALLARI   Özellikle silah boşaltılırken, önce namlu herhangi bir canlıya zarar vermeyecek emniyetli bir bölgeye çevrildikten sonra, silah boşaltılmalıdır. Varsa fişek yatağındaki fişek dışarıya çıkarılır, bunlardan sonra namlu içerisinde herhangi bir şey kalıp kalmadığı bir kere de gözle kontrol edilmelidir. (Resim 12-13)

26 GENEL EMNİYET KURALLARI
               Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır. Atış poligonlarında ve açık sahalarda, atış yapılacağında silah atış öncesi kontrolu hariç, kılıf içerisinde muhafaza edilmelidir.  14.             Silah temizlik, bakım ve kullanım dışında kılıfından ve muhafaza kabından çıkartılmamalıdır. Her silah, belli bir kalibredeki mühimmatı kullanmak için tasarlanmıştır. Yanlış mühimmatın, barutut ve saçmaları karışık veya uygun olmayan el dolumu mühimmatın kullanımı ciddi yaralanma ve ölüme sebep olabilir. Yanlış kalibredeki bir fişek veya uygun olmayan elle doldurulmuş tek bir fişek bile silahınızın parçalanmasına sebep olabilir. Bazı avcılar fişeği barut-keçe arasından keserek ateşler ve saçmalar kopan plastik kovan içerisinde tek mermi gibi gider. Ormanda ince bir ağaç orta yerinden kopuk ve ağacın yanında kesilmiş yarım bir fişenk bulundu iki üç gün sonra silah tamircisine namlusu patlak bir silah tamir için götürüldü ve kişi bir ağacı koparırken namlusunun patladığını itiraf etti.

27 GENEL EMNİYET KURALLARI
  Fişek ateş almadığında , silahı açıp nedenini araştırmadan önce, silahın namlusu ölü noktaya olacak şekilde otuz saniye kadar beklenmeli ve daha sonra müdahale yapılmalıdır. Fişeğin geç ateşlenmesi durumu söz konusu olabilir. Eski avcılardan ağızdan dolma silahlardan bu durumun sık görüldüğü anlatılmaktadır. Su yüzeyine ve kaya veya duvar gibi sert yüzeylere atış yapılması, saçmaların parçalanmasına ve yansımalara yol açarak, çevrenizdekilere zarar verilmesi gibi istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir.

28 GENEL EMNİYET KURALLARI
Boşa bir atış yapılacaksa, atışın istikametini ve nereye çarpacağını bilmeden atış yapılmamalıdır. Sesi duyulan bir hareketlenmeye veya renk değişimine atış yapılmamalıdır. Bilhassa ormanlık bölgelerde gerçek bir av olduğundan emin olsak bile tüm saçma menzilinin temiz olduğundan emin olmamız gerekir. Her zaman bu kurallara uymayan olacağını da aklımızda bulundurup korunmayı da düşünmeliyiz. Ormanda giderken ses çıkarınız, yüksek sesle köpeğinize seslenin, sık sık şamata ederek olası başka avcılara yer belirtiniz. Zaten saklanan av için de bunları yapmalıyız.                  Tetik çekmeden önce, hedeften ve ardında neler olduğundan emin olunmalıdır. 20.           Hiçbir silahın namlu ağzından içeriye bakmayınız

29 GENEL EMNİYET KURALLARI
21. Eğer fişekler elle doldurulacaksa, elle dolum sırasında asla sigara içilmemelidir. Neredeyse ‘ateşle barut yan yana durmaz’ deyimi ata sözü oldu. Buna rağmen bu yönde de çok hatalar görülür . Benim  tanıdığım avcı olan bir polis arkadaş rutubetli barutu tavada kısık ateşte kurulamaya çalıştı , çok kısa sürede ateş alan barut bomba gibi tavana kadar patladı. Bu arkadaşın yüzü , bıyıkları, kaşları ve saçları hafif yanarak ucuz kurtuldu. 22.Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini, özelliklerini çok iyi bilmelidir, ancak bu sayede silahın tanınmamasından kaynaklanan kazaların önüne geçebilirsiniz. Silahı tanımamaktan kaynaklanan kazalara da sıkça rastlanır. Bazı silahlar her açılıp kapandığında kilitli duruma geçer. Her Silahın tetik sertliği aynı değildir. Eski silahın tetiği sert yeni silahınızın hafif ise kaza yapma olasılığı çok yüksek olur.

30 GENEL EMNİYET KURALLARI
23. Silah başka birine verilirken boş ve kırık olarak verilmelidir. Birisinden silah alırken de boş olup olmadığı öğrenilse bile kontrolü ihmal edilmemelidir. Dere-tel-kayalıktan yardımlaşarak geçilmeli , silah her zaman kırık ve boş el değişmeli. Yalnız isek silah kırılıp boşaltılmalı.   24. Toz, yağ, su  veya bez parçası, çamur gibi herhangi bir maddenin silahın namlusunu tıkamadığından emin olunmalıdır. Silah namlusu su veya başka materyallerin içindeyken ateş edilmemelidir Silah kaza ile yere düştüğü zaman, boşaltılarak namlu içi kontrol edilmelidir. Silah atış anında normalden hafif patlamış, geri tepmesi hafif olmuşsa aynı şekilde namlu yine kontrol edilir. İlk defa silah kullananlar ses , tepme veya basınç tecrübesi olmayabilir. Onun için her atışta namlu kontrol edilmelidir. Keçe namluda kalmış olabilir. İkinci atış namluyu kesinlikle patlatır. Keçe nerede kaldıysa namlu orada patlar. Atıştan sonra silahı kırdığımız zaman fişeği aldığımız anda fişek yatağından üzerimize normalden fazla duman geliyorsa kesinlikle namlu tıkalı demektir.

31 GENEL EMNİYET KURALLARI
25.       Araç içerisinde silah taşınacaksa, silah mümkünse kılıfı içerisinde namlu ve kundak birbirinden ayrı olarak aracın bagajında taşınmalıdır. Araç terkedilirken araçta bırakılmamalıdır. (Resim )

32 GENEL EMNİYET KURALLARI

33 GENEL EMNİYET KURALLARI

34 GENEL EMNİYET KURALLARI
26.Emniyet konusunda tüfeğin kullanımında meydana gelebilecek değişikliklere dikkat edilmeli.  Şayet silahta arızadan şüpheleniyorsa,silah boşaltılarak yetkili silah tamircisine silah tamiri yapılmalıdır.  27.             Tetik, emniyet sistemi veya diğer mekanizmaları değiştirmek tehlike yaratacaktır. Sonuç olarak asla silahta değişiklik yapılmamalıdır. Zaten yasa gereği yasaktır. 28. Diğer mekanik cihazlar gibi tüfek de eskimeye maruzdur. En iyi emniyeti ve performansı güvence etmesi için periyodik olarak servisi ve bakımı yapılmalıdır. Her makine mutlak bir gün arıza yapar. Bir silahın 500 veya mermiden sonra kilidi ve/veya maşası bozulabilir. Tetiğe dokunmadan ateş alabilir. Tetiğe bir dokunuşta iki fişeğin patladığı da çok görülen bir durumdur. Senin silahının kaçıncı atışıdır ? Silah tamircilerine gidin her an sırada onlarca silah tamir beklemektedir. Bunların içerisinde maalesef yeni silahlar bile var.

35 GENEL EMNİYET KURALLARI
29. Silahın sert bir şekilde yere düşmesi halinde, atış yapılmadan önce silahta görülen bir arıza meydana gelip gelmediğinin kontrolü yapılmalı arıza varsa veya arıza olduğundan makul olarak şüpheleniyorsa  kullanılmadan önce silah tamircisine kontrol ettirilmelidir. 30. Silah horozlu ise horozu kurulu olarak taşınmamalıdır. 31. Elde silah varsa hiçbir zaman elle şaka yapılmaz. 32.  Silah kırık olmadığı sürece namlu ayak üzerine dayalı bir şekilde ya da elimiz namlu üzerinde dinlenilmez. Silah kırık olarak ayak üzerinde veya silah omuz üzerinde dinlenilebilir. (Resim )

36 GENEL EMNİYET KURALLARI

37 GENEL EMNİYET KURALLARI

38 GENEL EMNİYET KURALLARI
33.  Avda, ister tek başına ister “BANYA” olarak yan yana, isterse bir patikada arka arkaya yürürken, silah hafif yan ve havaya doğru tutulmalıdır. Silah kesinlikle yere paralel olarak yani hiç bir arkadaşımıza doğrultmadan tutulmalıdır. (Resim )

39 GENEL EMNİYET KURALLARI

40 GENEL EMNİYET KURALLARI
34.             Silah, adres değişikliği, tamir ve benzeri sebeplerden ikametkah dışına çıkabilmesi için kaymakamlıktan özel izin alınmalıdır. 35.             Silah sahibi şu veya bu sebepten ruhsat tazelemek, evde bulundurmak istemezse veya yurt dışına gidecekse bir yılı aşmayan bir süre silahı bağlı olduğu polis müdürlüğüne emanet olarak bırakmalıdır. 36. Son bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum bütün bu kurallara yasak olduğu için değil kendimizin ve en yakın avcı arkadaşlarımızın ve/veya tüm insanların güvenliği için uymalıyız.

41 GENEL EMNİYET KURALLARI
Ben bu eğitimi vermeye başladıktan sonra avda bazı genç arkadaşlarla karşılaştım beni onlar tanıyıp bana selam verdiler ve yanıma silahlarını kırıp gelmeleri beni mutlu etti. Bir genci Taşkent bölgesinde tüfeği kırık dk. Av bölgesi içerisinde telefonda konuşurken gördüm. Heyecanlı olan bu gence yardım isteyip istemediğini sordum, avda amcasını kaybettiğini , telefonunda arıza olduğunu ve ulaşamadığını söylemesi üzerine kendisine yardımcı oldum. Neden silahının dk’dır omzunda kırık olduğunu sorduğumda ‘bize ders verirken bizi çok korkuttular, güvenliğe dikkat ediyorum’ dedi. Dersi kimin verdiğini sorduğumda tanımadığını söyledi, şapkamı çıkardığımda ‘’ağabi bize bu dersi sen vermiştin’’ deyip el sıkıştı. Verdiğim dersin pratikte uygulandığını görmek bana büyük bir haz verdi.

42 Araç sürerken emniyet kemerini polis yazacak diye değil kendi güvenliğimiz için takmalıyız.
Çıplak elle ateşi ve canlı elektriği refleks olarak nasıl tutmuyorsak, benliğimize de silah ile ilgili güvenlik kurallarını yerleştirmeliyiz. Avı hiçbir zaman kar için yapmayın , vurduğunuz avı masraflarınızla karşılaştırmayın. Unutmayın hiç ava gitmeyenler avı parayla satın alanlar bizden daha ucuza mal ederler. Değerli arkadaşlar; avı av vurma yarışması olarak değil hobi olarak sevgi, saygı, muhabbet ve spor için yapınız. Hepinizin kazasız , bereketli bir av sezonu geçirmenizi dilerim


"AVCI EĞİTİM PROGRAMI ATEŞLİ SİLAHIN (AV TÜFEĞİ) GÜVENLİ TAŞINMASI , MUHAFAZASI VE KULLANIMI Hazırlayan: Hüseyin DEMİREL Em. P. Md. Mv.  " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları