Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar"— Sunum transkripti:

1 Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar

2 Başlangıç 1980’ler… Birçok firma etkin ve verimli bir şekilde tüm faaliyetlerini kendilerinin yapıp hala rekabetçi kalamayacaklarını anlamaya başladılar Ana rekabet konuları harici için 3. Parti arayışlar…

3 Outsourcing (Dış Tedarik) de bir organizasyon geleneksel olarak kendisinin sağladığı ürün veya hizmeti sağlamak üzere bir başka organizasyonu kiralar. Burada amaç kiralanan 3. Parti’nin bu ürün veya hizmeti karşılamada organizasyonun kendisine göre daha uzman olmasından yararlanmaktadır.

4 Outsourcing; lojistik’te tüm lojistik fonksiyonlarının yönetiminin ve operasyonel kontrolünün doğrudan ilgili olmayan 3. Parti firmalara devridir. 3.Parti lojistik sağlayıcı veya 3PL kontratla lojistik hizmet sağlayan firmalara verilen addır.

5 İyi bir 3.Parti… Yenilik Getirme Seviyesi Değer Katan Hizmetler
Entegrasyon Kapasitesi Bilgi Teknolojisi Yeterliliği

6 Yönetim Gücü Fiyatlama Yapısı Eğitim Uzlaşma

7 Lojistik Hizmet Sağlayıcı
Ham Madde/Montaj Tedarikçisi Üretici Tedarikçi Lojistik Hizmet Sağlayıcı Finansal Hizmet Tedarikçisi Pazarlama Hizmet Sağlayıcısı Marka Sahibi İ.K Hizmet Sağlayıcı Distributör Bilgi Hizmetleri Sağlayıcısı

8 İyi bir 3.Parti… Organizasyonun genişlemesi
Sıkı entegrasyon firmanın nerede bittiği ve 3.Parti’nin nerede başladığını zar - zor söyleyebildiğiniz durumdur.

9 LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICILIĞI PAZARINA FİRMALAR BİRÇOK YÖNDEN GİRDİLER VE GİRMEYE DEVAM EDİYORLAR
Çeşitli Lojistik Hizmetleri Circle C:H:Robinson Danzas Fritz Hub Group Kuhne & Nagel Schenker Depoculuk DSC Exel Tibbet & Britten USCO GENCO Kamyonculuk Builders Transport Burnham CTI Frans Maas J.B.Hut Logix Penske Logistics Pitsburgh Logistics Ryder Integrated Logistics Schneider Sanayi Caterpiller Logistics Flour Daniel GATX W.W.Grainger Deniz Taşımacılığı APL Nedlloyn Hava Taşmacılığı DHL FedEx LEC&C / Caliber UPS - WWL Lojistik Yönetimi Menlo TNT Logistics

10 Yakınlaşma………. 3. parti endüstrisi yakınlaşıyor.
Kamyonculuk temelli, depoculuk temelli, bilgi temelli, ve uluslar arası temelli hizmet sağlayıcılar birbirlerine doğru kayıyor.

11 3PL LOGISTIK FİRMALARININ SAĞLADIĞI HİZMETLER
Fonksiyon Halen Outsource Edilmiş Outsource edilmesi bekleniyor Önceden edilmiş şu an değil Depo Operasyonları 28,9% 11,4% 1,1 % Taşıyıcı Seçimi 23,8 11,7 5,8 Bilgi Sistemleri 19,7 13,4 1,7 Nakliye Planlaması 17,5 10,8 1,5 Filo Yönetimi 16,8 6,7 2,6 Paketleme 15,3 7,6 0,9 Ürün İadeleri 15,1 10,2 Sipariş İşlme& 10,4 Karşılama Tüm Tedarik Zinciri 9,9 9,3 1,3 Fonsiyonları Stok Yönetimi 8,0 9,1 Taşıma Ödemeleri & Denetim 57,0 3,9

12 Outsourcing’in Birincil Sebepleri
Katılımcıların Yüzdesi Yüksek maliyetler azalması veya gelir artışı potansiyeli doğurdu 41% Outsource edilen fonksiyonlar firmanın ana faaliyet alanı değildi 26,5 Outsource edilen fonksiyonlar firma için önemli bir problem alanıydı 10,9 Firma tedarik zincirini yeniden yapılandırıyordu (redesign veya reengineering) 9,4 Diğer 12,2

13 OUTSOURCE EDİLMİŞ LOJİSTİK HİZMETLERİN
Avantajları Aktif Yatırımlarında azalma Düşük İşletim Maliyetleri Ana faaliyete odaklanabilme Lojistik uzmanlığı kazanma Daha yüksek hizmet seviyesi elde etme Artan esneklik Dezavantajları Kontrol kaybı Maliyetlerin farklılaşması (değişmesi) Daha az müşteri teması Bağımlılık Beklentiler karşılıklı olmayabilir Operasyonel maliyetler artabilir

14 STRATEJİK ORTAKLIK (PARTNERSHIP)
Stratejik ortaklık, Karşılıklı güven, açıklık, paylaşılan risk ve paylaşılan kazanç üzerine kurulu terzi usulü oluşturulmuş bir ilişkidir. Firmanın tek başına başaramayacağı, iş performasında bir artış sonucu doğacak rekabetçi avantajı elde etmek amacıyla kurulur.

15 Stratejik Ortaklıklar
Kol Mesafesi Tip I Tip II Tip III İştirak Dikey Entegrasyon

16 KOL MESAFESİ İLİŞKİLER
Organizasyonlar arası bir alışveriş vardır ancak ; Müşterek taahhüt veya müşterek operasyon yoktur Satıcı genellikle geniş bir müşteri yelpazesine standard koşullarda, standard bir hizmet/ürün teklif eder.

17 STRATEJİK ORTAKLIKLAR
Dikey entegrasyon ve iştirakten farklı olarak bir hisse alışverişi yoktur, ancak iyi yönetilen bir stratejik ortaklık bunların olumlu sonuçlarının pek çoğunu doğurabilir.

18 3PL LERİ DEĞERLEME FAKTÖR Pl Değerleme X Faktörün Firma İçin Önemi = Ağırlıklı Not 3PL A: Ekipman bulunurluğu Teslimat Tutarlılığı Teslimat Hızı Toplam 3PL B: Ekipman bulunurluluğu Teslimat Tutarlığı

19 STRATEJİK ORTAKLIKLAR…
Tip I : İlgili organizasyonlar birbirlerini stratejik ortak olarak algılar ve kısıtlı oranda faaliyet ve planlamaları birlikte koordine eder. Ortaklık genellikle kısa döneme odaklıdır, ve sadece 1 bölüm veya fonksiyonel alanı içerir.

20 STRATEJİK ORTAKLIKLAR…
Tip II : İlgili organizasyonlar faaliyetlerin koordinasyonun ötesinde entegrasyonunu geliştirirler. Sonsuza kadar sürmesi beklenmese de, ortaklığın uzun vadeli bir ufku vardır. Firma içinde birden çok bölüm veya fonksiyonel alan ilintilidir.

21 STRATEJİK ORTAKLIKLAR…
Tip III : Organizasyonlar belirgin bir seviyede entegrasyon sağlamıştır. Her taraf diğerini kendisinin uzantısı olarak görmektedir. Ortaklığın bitimi için bir zaman söz konusu değildir.

22 Ortaklık Süreci İtici Güçler Çıktılardan beklentileri belirler
Ortaklık için karar Ortaklığın Büyümesini Destekleyici çevre Şartları İTİCİ GÜÇLER ortaklığa Mecbur eden sebebler Kolaylaştırıcılar Ortaklığı Kuran ve destekleyen ortak faaliyet ve süreçleri İtici Güçler Çıktılardan beklentileri belirler Parçalar Parçalar,İtici güçler Kolaylaştırıcılar Geri Besleme Performansın beklentilerle Örtüştüğü büyüklük Çıktılar

23 İtici Güçler Aktif / Maliyet Verimliliği: Bu ilişkinin kanal maliyetlerini düşürme veya aktif kullanımını iyileştirme olasılığı nedir? Ör: Ürün maliyetleri, dağıtım maliyelerinde tasarruf , elleçleme maliyelerinde azalma, paketleme maliyetlerinde azalma, bilgi sistemlerinde tasarruf, idari etkinlik v.s.

24 Müşteri Hizmetleri: Bu ilişkinin firma tarafından ölçülen müşteri hizmet seviyesine katkısı ne olacak? Ör: Artan zamanında teslimat, hareketlerin daha iyi izlenmesi, kağıtsız sipariş yönetimi, doğru sipariş teslimi, iyileşmiş çevrim süreleri, müşteri anket sonuçları ve süreç iyileştirmeler

25 Pazarlama Avantajı: Bu ilişkinin belirgin pazarlama avantajları getirme olasılığı nedir? Ör: Yeni pazarlara giriş, Promosyon (Ortak reklam, satış promosyonu), fiyat(azalan fiyat avantajı), ürün(ortak geliştirilen ürün buluşu, markalama fırsatları), yer (genişlemiş coğrafi kapsama) teknolojiye erişim v.s.

26 Kar Sabitlemesi veya Artışı: Bu ilişkinin kar artışı veya karda değişkenliğin azalmasına katkı olasılığı nedir? Ör: sezonsal seviyeleme, Pazar payı sabitleme v.s.

27 Lojistik Operasyonlar
4. PARTİ TANIMI Tedarik Zincirinde Gelecek Yapılanma İŞ PERFORMANSI MÜTTEFİKLERİ ANLAŞMASI 4PL Firma 3 PL Sağlayıcı Hizmet Sağlayıcılar Firma 3 PL Sağlayıcı DIŞ KAYNAK Firma Lojistik Operasyonlar İÇ KAYNAK

28 4PL Çözümleri 4 Ekonomik katmanın hepsini etkiler
GELİR ASANSÖRÜ Müşteri Hizmet Seviyesi İyileşmesi Ürün Kalitesi Artışları Artan Ürün Bulunurluğu FİRMA DEĞER KATMANLARI Karlılık Artışı Karlılık Artışı Operasyon Maliyeti Azalması TEDARİK ZİNCİRİ MALİYET AZALMA Operasyonel Verimlilikler Süreç İyileştirmeleri Tedarik Tasarrufları Hisse Sahibi Değeri Artışı FİRMA İŞLETME SERMAYESİNDE AZALMA Stok Azalmaları Azalan çevrim(Temin) süreleri İşletme Sermayesi Azalması Yatırılan Sermaye Azalması SABİT SERMAYE AZALMASI Sermaye Aktifi Transferi İyileşmş aktif kullanımı Sermaye tedariğinde tasarruf Sabit Sermayesi Azalması

29 4PL ANLAŞMALARIN BELİRGİN ORGANİZASYONEL ETKİSİ VARDIR
İDARİ: Kaliteli çözüm temini Çözümde hız ODAKLANMA: Firmayı asli alanlarına odaklama olanağı Sermayenin yeniden asli iş alnına dağılımı

30 ESNEKLİK: Büyüme hedeflerini karşılama kabiliyeti Değişken tedarik zinciri harcamaları Artan kompleksiteyi yönetme kabiliyeti ENTEGRASYON

31 ÜRETİM Mal Hizmet Bilgi

32 Mal Üretimi Nihai Mallar Üretimi Ara Mallar Üretimi
Sınai Mallar Üretimi Ara Mallar Üretimi


"Outsourcing - Dış Tedariki 3. ve 4. Parti Lojistik Organizasyonlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları