Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ENGELLİ MEMUR ADAYI EKPSS/KURA REHBERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ENGELLİ MEMUR ADAYI EKPSS/KURA REHBERİ"— Sunum transkripti:

1 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ENGELLİ MEMUR ADAYI EKPSS/KURA REHBERİ

2 Engelli Kimdir? Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder.

3 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nedir?
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış rapordur.

4 Engelli Grupları Nelerdir?
Ortopedik, Zihinsel, Görme, İşitme, Dil ve Konuşma, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (Kronik), Sınıflanamayan, olmak üzere 8 adettir.

5 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) Nedir?
Engelli grupları arasında herhangi bir ayrımcılık ve ötekileştirme yapmadan eğitim durumları dikkate alınarak yapılan merkezi sınavdır. Anahtara şekil ekle

6 EKPSS’ye Hangi Eğitim Düzeylerinden Mezun Olanlar Girebilmektedir?
Ortaöğretim (lise ve dengi), Önlisans Lisans, düzeyinden mezun olanlar girebilmektedir. Anahtara şekil ekle

7 Engelli Alımında Kura Nedir?
Engel grubu ayrımı yapılmaksızın ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu engellilerin ilan edilen kadrolara tercihlerine göre yerleştirilmesini sağlamak amacıyla noter huzurunda yapılan seçim yöntemidir. Anahtara şekil ekle

8 EKPSS’de Engel Grupları İçerisinde Farklılıklar Nasıl Giderilmektedir?
EKPSS’de engel grupları arasındaki farklılıkların sınav sonucuna etkisini en aza indirmek amacıyla yöntem ve araçları belirlemek üzere ÖSYM Başkanlığında EKPSS Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Anahtara şekil ekle

9 EKPSS Bilim Kurulu Kimlerden Oluşturulmuştur?
Kurul, engel gruplarına, öğrenim düzeylerine, engellilerin algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav uygulanacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili engel grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerden oluşturulmuştur. Anahtara şekil ekle

10 Yerleştirme Nedir? Engelli adayların, ilan edilen kadrolara EKPSS veya Kura sonuçlarına göre eğitim durumları, puanları ve /veya tercihleri çerçevesinde yerleştirilmesi sürecidir. Anahtara şekil ekle

11 EKPSS, Kura ve Merkezi Yerleştirme İşlemleri Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır?
Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmaktadır. Anahtara şekil ekle

12 EKPSS, Kura ve Yerleştirme Tarihleri Nasıl Belirlenmektedir?
Devlet Personel Başkanlığı, Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM), Sağlık ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarınca müştereken belirlenmektedir. Anahtara şekil ekle

13 EKPSS Sonuçları Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?
EKPSS sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda önceki sınav sonuçları geçerliliğini devam ettirecektir. Anahtara şekil ekle

14 Engelli Memur Yerleştirme İşlemleri Ne Zaman Yapılmaktadır?
EKPSS/Kura sonuçlarına göre yerleştirmelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli alım talebinde bulunulduğu sürece her yıl yapılması öngörülmektedir. Anahtara şekil ekle

15 EKPSS ve Kura Başvuru Bilgileri Nasıl Duyurulmaktadır?
ÖSYM Başkanlığının ( ve Devlet Personel Başkanlığının ( internet adreslerinde duyurulmaktadır. Anahtara şekil ekle

16 EKPSS ve Kuraya Başvurular Nereye Yapılmaktadır?
Başvurular, ikamet edilen ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne (varsa ilçe müdürlüğüne) şahsen yapılmaktadır. Anahtara şekil ekle

17 Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir?
1) EKPSS Aday Başvuru Formu, 2) Engelli Sağlık Kurulu Raporu, 3) Diploma veya Mezuniyet Belgesi, 4) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport, 5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri, 6) Zihinsel engelli adayların varsa RAM raporları.

18 Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Nedir?
Birden fazla engeli olan adayın, hangi engel grubundan sınava alınacağına ilişkin olarak aday ile il müdürlüklerindeki görevliler tarafından imzalanan belgedir.

19 Ön Kabul ve Taahhüt Belgesi Sonrasında Hangi İşlem Yapılmaktadır?
EKPSS Başvuru Kılavuzunda belirtilen banka şubeleri veya internet aracılığıyla sınav/başvuru ücreti yatırılmaktadır.

20 ÖSYM’ye Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?
Başvuru ücretini yatıran adaylar, ÖMSS Başvuru Merkezlerine istenilen belgelerle birlikte şahsen başvururlar. Posta ile gönderilen belgeler işleme alınmamaktadır.

21 EKPSS’ye Başvuruda Hangi Belgeler İstenilmektedir?
1-Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi, 2) EKPSS Aday Başvuru Formu, 3) Engelli Sağlık Kurulu Raporunun Fotokopisi, 4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları, 5) Diploma, Mezuniyet Belgesi, Mezun Olabileceğini Gösteren Belge, 6) Nüfus Cüzdanı veya Pasaport, 7) Banka Dekontu.

22 Başvuru Kayıt Bilgileri Formu Nedir?
Başvurular yapıldıktan sonra, ÖSYM Başvuru Merkezlerince düzenlenen , adaya ilişkin bilgileri içeren ve aday tarafından imzalanan formun adıdır. Başvuru Kayıt Bilgileri Formu dikkatle incelenmeli, eksiklik veya yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalıdır.

23 Elektronik Şifre Nedir?
Adayların EKPSS/Kura başvuru bilgileri ile yerleştirme tercih işlemlerini ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden görebilmeleri veya gerçekleştirmeleri için ÖSYM Başvuru Merkezlerince verilecek olan şifredir.

24 EKPSS Soruları Nasıl Hazırlanmaktadır?
EKPSS soruları; ÖSYM Başkanlığınca engelli dernek, federasyon ve konfederasyonları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile EKPSS Bilim Kurulunun görüşleri alınarak hazırlanmaktadır.

25 EKPSS’de Hangi Testler Uygulanmaktadır?
EKPSS’de her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olacak şekilde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanmaktadır.

26 EKPSS’de Engel Gruplarına Hangi Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?
ENGEL GRUBU SINAV UYGULAMASI Görme Engelli Grafik ve Şekilli Soru Sorulmaması İsteyen adaylara 16 veya 18 punto ile basılmış soru kitapçığı verilmesi İsteyen adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması Okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlananlara ek süre verilmesi Ortopedik Engelli Ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici yardımı verilmesi El ve baş hareketlerini sabit tutamayanlara okuyucu ve işaretleyici yardımı sağlanması, ek süre verilmesi

27 EKPSS’de Engel Gruplarına Hangi Sınav Uygulamaları Yapılmaktadır?
ENGEL GRUBU SINAV UYGULAMASI İşitme Engelli İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olanlar için ayrı bir test hazırlanması ve ek süre verilmesi İlköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olanlara genel test sınavının uygulanması ve ek süre verilmesi Dil ve Konuşma Engelli Ek süre verilmesi Zihinsel Engelli Ayrı bir test oluşturulması ve ek süre verilmesi Okuyucu ve işaretleyici yardımı alanlara ise daha fazla ek süre verilmesi Özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ek süre verilmesi

28 Engel Grubu İtibariyle Sınav Süreleri ve Ek Süreler
Sıra No Engel Grubu Ek Süre Toplam 1 GENEL ENGELLİ GRUBU 1-a Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Engelliler - 60 1-b Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar, Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar 20 80 1-c Okuyucu/işaretleyici yardımı alıp kitapçığı okuyamayan CP hastaları 40 100 2 GÖRME ENGELLİ GRUBU 2-a Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar 2-b Soruları kendisi okuyabilenler 3 İŞİTME ENGELLİ GRUBU 4 ZİHİNSEL ENGELLİ GRUBU 4-a 4-b

29 EKPSS’de Uygulanacak Testler ve Soru Sayıları
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı GENEL YETENEK TESTİ SORU SAYISI Türkçe 15 Matematik GENEL KÜLTÜR TESTİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 Türkiye Coğrafyası 5 Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

30 EKPSS Puan Türleri ve Testlerin Ağırlıkları
GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR EKPSS P1 (Ortaöğretim Düzeyi) 0,50 EKPSS P2 (Önlisans Düzeyi) EKPSS P3 (Lisans Düzeyi)

31 EKPSS ve Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilmektedir?
EKPSS ve yerleştirme sonuçları, adayların T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden öğrenilmektedir. Sonuçlar adayların adreslerine postalanmamaktadır.

32 EKPSS ve Kura Sonuçlarına Göre Yapılacak Yerleştirme İşlemleri Nasıl Duyurulmaktadır?
ÖSYM’nin internet adresinde yayımlanan ÖMSS Tercih Kılavuzunda duyurulmaktadır. Bu kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, tercihlerin alınması ve yerleştirmeye ilişkin tarihler ve ilgili diğer hususlar yer almaktadır.

33 İlan Edilen Kadrolara Kimler Tercihte Bulunabilir?
ÖMSS’ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olan adaylar tercihte bulunabilir.

34 Atanabilmek İçin Genel Şartlar Nelerdir?
Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Atanacağı kadro için istenilen öğrenim düzeyine sahip olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Devlet memuriyetine engel suçlardan hükümlü olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak.

35 Atanabilmek İçin Aranılan Özel Şartlar Nelerdir?
Adayların tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan yeterlik, sertifika, bonservis, yabancı dil şartı gibi genel şartlar kapsamı dışında sahip olmaları gereken diğer şartlardır.

36 Genel ve Özel Şartları Taşımayan Adaylar Hakkında Hangi İşlem Uygulanmaktadır?
Adayların Tercih Kılavuzunda yer alan genel ve özel şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

37 Tercihler Nasıl Yapılmaktadır?
Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alan kadrolardan genel ve özel şartlarını taşıdıkları en fazla 15 kadro tercihini daha önce kendilerine verilen elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapmaktadır.

38 EKPSS Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
Adaylar puanları ve tercih sıraları itibariyle yerleştirilmektedir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Adayın son tercihine de daha yüksek puanlı bir aday yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşemeyecektir.

39 Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
Kura sonucuna göre öncelik ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilmektedir. Kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilmekte, tercihleri arasında boş kadro kalmaması halinde ise adayın yerleştirilmesi yapılamamaktadır.

40 İlkokul Mezunu Adayların Kura Sonucuna Göre Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kadro kalması halinde, kalan kadrolara ilkokul mezunu adaylar tercih sırası itibariyle yine kura usulüyle yerleştirilmektedir.

41 Adaylar Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenecektir?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını daha önce kendilerine verilmiş olan elektronik şifre ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenecektir. Ayrıca, adaylara ve kurumlara yerleştirme sonuçlarına ilişkin postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

42 Yerleştirilen Aday Atanmak İçin Nereye Başvuru Yapacaktır?
Bir kadroya yerleşen aday atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuru yapacaktır. Atanmak için gerekli belgeler ve bu belgelerin hangi tarihe kadar nereye teslim edileceğine ilişkin bilgiler adayın yerleştirildiği kurumdan öğrenilecektir.


"T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ENGELLİ MEMUR ADAYI EKPSS/KURA REHBERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları