Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNANLAR : Şahin KOCABIYIK (İş ve Teknik Eğitimi Öğrtetmeni)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNANLAR : Şahin KOCABIYIK (İş ve Teknik Eğitimi Öğrtetmeni)"— Sunum transkripti:

1 SUNANLAR : Şahin KOCABIYIK (İş ve Teknik Eğitimi Öğrtetmeni)
Ufuk ELMA ( Matematik Öğretmeni) Eren ÖZ ( Sınıf Öğretmeni) Metin TOPRAK ( Kimya / Fen Bilgisi Öğretmeni ) METİN TOPRAK 2004

2 GİRİŞ: Trafik eğitiminin ne zaman başlaması gerektiği ve trafik eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda araştırmalar yaptık. Bu etkinlikteki amacımız, ülkemizde trafik kazalarının azaltılmasında bireyin eğitimin önemini fark etmenizi sağlamaktır. Bundan sonraki slaytlar planımızı anlatıyor.Öncelikle kendimizi tanıtmak istiyoruz. METİN TOPRAK 2004

3 Selam,ben Şahin KOCABIYIK;
Grubun lideriydim. Gruptaki arkadaşlar arasında iş bölümü ve görevlendirmeleri gerçekleştirdim. İnternette yaptığımız araştırmalara katıldım. Ünite plânımızı hazırlarken grubu yönlerdirdim. Sonuçlara ulaşmak için hep birlikte özveriyle çalıştık. METİN TOPRAK 2004

4 Selam,ben Ufuk ELMA: Ben grubun sözcüsüydüm.
İnternette bulduğumuz resimler ve videolardan amacımıza uygun olanları ben derledim. Web sayfasını hazırladım. METİN TOPRAK 2004

5 Selam,ben Eren ÖZ; Ben grubun yazıcısıydım. Ünite plânımızı yazdım.
Bulduğumuz bilgileri ve metinleri amacımıza uygun bir şekilde derledim. METİN TOPRAK 2004

6 Selam,ben Metin TOPRAK;
Elde edilen bilgilerin ünite plânına uygun bir şekilde derlenmesinde görev aldım. İnternetten konumuzla ilgili web sayfaları arasında yaptığımız araştırmalara katıldım. Etkinliklerimizle ilgili izlediğiniz sunuyu hazırladım. METİN TOPRAK 2004

7 Ünite Konularımız: Trafik Nedir? Trafik eğitimi nerede başlamalı?
Okul öncesi trafik eğitimi gerekli mi? İlköğretimde trafik eğitimi nasıl olmalı? Çocuklarımızın bilmesi gereken konular: Işıklı işaret cihazları ve trafik levhaları Trafik canavarı terörden beter! METİN TOPRAK 2004

8 Trafik nedir? Trafik;yayaların,hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketleridir. METİN TOPRAK 2004

9 Trafik eğitimi nerede başlamalı?
Çocuğumuz okul öncesi döneme geldiğinde, çevresi ile ilişki kurması artar, arkadaş çevresi genişler. Yuvaya giden bu dönem çocuklar ile ilk okula başlayanlar topluma uyum göstermeyi öğrenir. METİN TOPRAK 2004

10 Trafik eğitimi nerede başlamalı?
Bu yaşta evin dışında, parkta, kreşte, okulda da bir yaşam olduğu gerçeği ortaya çıkar. Kuşkusuz bununla birlikte önceki yaşlarda sık gördüğümüz ev kazalarından, trafik kazaları ile karşılaşma olasılığına geçiş olur. METİN TOPRAK 2004

11 Trafik eğitimi nerede başlamalı?
Bu yaşlar diğer toplumsal ilkeler yanı sıra trafik ile ilgili temel kuralların da öğretilmesi için uygun yaşlardır. Özetle trafik eğitimi, okul öncesi eğitim döneminde başlamalı, ilk öğretimde sürdürülmelidir. Çocuğun trafik eğitiminde de en önemli nokta, örnek olmadır. METİN TOPRAK 2004

12 İlköğretimde trafik eğitimi nasıl olmalı?
İlköğretimde zorunlu olan Trafik ve İlk Yardım Eğitimi Derslerini verecek öğretmenler öncelikle bu konuda hizmet içi eğitimine alınmalıdırlar. METİN TOPRAK 2004

13 İlköğretimde trafik eğitimi nasıl olmalı?
Anaokulu, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine, derslerde öğrendikleri trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, trafik kurallarına uygun davranış kazandırmak amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 124 üncü maddesi gereğince çocuk trafik eğitim parkları oluşturulmalıdır. METİN TOPRAK 2004

14 İlköğretimde trafik eğitimi nasıl olmalı?
Öğrencilerin , trafik bilinci ve kültürü kazanmaları, yaşam boyu sürecek kalıcı alışkanlıklar edinmeleri amacıyla, bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında, birer trafik panosu hazırlanması ve bu panoların sürekli güncellenmesi yararlı olacaktır. METİN TOPRAK 2004

15 İlköğretimde trafik eğitimi nasıl olmalı?
Araç kullanmayı, trafik işaretlerini, ilk yardım tekniklerini öğretmek yetmiyor. Her şeyden önce; öğrencilere sevgiyi, hoşgörülü olmayı, kurallara kesinlikle uymayı ahlaki bir değer olarak öğretmek ve davranış haline getirmek zorundayız. METİN TOPRAK 2004

16 İlköğretimde trafik eğitimi nasıl olmalı?
Öğrencilerin ilgisini çekecek yöntemlere ağırlık verilmelidir. Ders programında belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için öğrencilerin etkin olacağı uygulamaya dayalı yöntemlere ağırlık verilmelidir. METİN TOPRAK 2004

17 Çocuklarımızın bilmesi gereken konular:
Karşıdan karşıya geçiş kuralları Yayaların uyması gereken kurallar Yolcuların uyması gereken kurallar Bisiklet kullanımı ile ilgili kuralar Işıklı işaret ve levhaların anlamları Güvenli oyun yerlerini seçmenin yararları Okula gidiş ve gelişlerde güvenli yolun tercih edilmesinin gerekliliği METİN TOPRAK 2004

18 Karşıdan karşıya geçiş kuralları
1. Yaya kaldırımının kenarında yola inmeden bekleyiniz. 2. Önce SOLUNUZA sonra SAĞINIZA ve tekrar SOLUNUZA bakınız. 3. Hiçbir araç gelmiyorsa yola dikey olarak koşmadan seri adımlarla yürüyünüz. 4. Yolun ortasına geldiğinizde tekrar sağınıza bakıp araç gelmiyorsa geçişinizi tamamlayınız. METİN TOPRAK 2004

19 Karşıdan karşıya geçişin tehlikeli olduğu yerler:
1. Duran bir aracın hemen önünden geçmek tehlikelidir. 2. Duran bir aracın hemen arkasından geçmek tehlikelidir 3. Duran iki aracın arasından geçmek tehlikelidir. 4. Yavaş yavaş yaklaşmakta olan kamyon ve otobüs gibi bü-yük araçların önünden karşıya geçmek tehlikelidir.Böyle bir aracın hemen arkasından daha hızlı bir araç çıkabilir. METİN TOPRAK 2004

20 Karşıdan karşıya nerelerden geçilir?
Yolun her yerinden karşıya geçilmez. Tehlikelerden sakınmak için ; Trafik polisinin bulunduğu yerlerden , Trafik ışığı bulunan yerlerden, Yaya geçidinin bulunduğu yerlerden, 4. Alt ve üst geçitlerin bulunduğu yerlerden, 5. Bunların bulunmadığı yerlerde KÖŞE BAŞLARINDAN GEÇİNİZ. Köşe başlarından geçerken dönüş yapan araçlara dikkat ediniz METİN TOPRAK 2004

21 Karşıdan karşıya nerelerden geçilir?
Trafik polisinin bulunduğu yerlerden Trafik ışığı bulunan yerlerden Yaya geçidinin bulunduğu yerlerden Üst ve alt geçitlerin bulunduğu yerlerden METİN TOPRAK 2004

22 Yayaların uyması gereken konular:
Karşıdan karşıya geçiş kurallarını uygulamalı Karşıdan karşıya geçişlerde güvenli geçiş yerlerini tercih etmeli Kaldırımdan ve kaldırımın sağından yürümeli Kaldırımı olmayan yollarda yürüyüş yönüne göre yolun sol tarafındaki banketten yürümeli Işıklı işaret ve cihazlarının ,trafik işaret ve levhalarının anlamlarını bilmeli. Karanlıkta yürürken görülebilmek için gerekli önlemleri almalı METİN TOPRAK 2004

23 Yayaların uyması gereken kurallar:
Kaldırımdan ve kaldırımın sağından yürümeli Kaldırımı olmayan yollarda yürüyüş yönüne göre yolun sol tarafındaki banketten yürümeli METİN TOPRAK 2004

24 Yolcuların uyması gereken kurallar:
1. Taşıtlara iniş ve binişte sıra olunmalıdır. 2. Üzeri açık taşıtlarda yolculuk edilmemelidir. 3. Taşıt tamamen durmadan inmemeli veya binilmemelidir. 4. Taşıt içinde oturacak yer varken oturmalıdır. 5. Oturacak yer yoksa uygun bir yere tutunmalıdır. 6. Emniyet kemeri takılmalıdır. 7. Hareket hâlindeki taşıtlara asılmamalıdır. 8. Taşıtların kapı ve penceresinden el,kol ve baş dışarı çıkarılmamalıdır. 9. Taşıt içinde yüksek sesle konuşulmamalıdır. METİN TOPRAK 2004

25 Yolcuların uyması gereken kurallar :
Taşıtlara iniş ve binişte sıra olunmalıdır. Emniyet kemeri takılmalıdır METİN TOPRAK 2004

26 Bisiklet Sürücüsünün Uyması Gereken Kurallar:
Bisiklete binmeden taşıt yoluna inilir. Üzerine oturulup,bisiklet hareket durumuna getirilir. Baş geriye çevrilerek arkadaki Trafik Kontrol edilir. Taşıt gelmiyorsa sol kol uzatılır ve yola çıkış işareti verilerek hareket edilir. 5. Yolun en sağ kısmından sürülür. 6. Sağa sola dönmeden önce el işaretleriyle dönülecek yöne işaret verilerekarkadan gelen taşıtlara dönüş yönü gösterilir. 7. Yolun kesiştiği yerlerde bisikletten inilir, yolun boş olduğu kontrol edildikten sonra bisiklete binmeden karşıdan karşıya geçilir. 8. Yayalara saygılı olunur. 9. Durmadan önce sağ kol uzatılarak duruş işareti verilir. METİN TOPRAK 2004

27 Bisiklet kullanırken yapılmaması gerekenler:
Elinizi ve ayaklarınızı bırakarak bisiklet sürmeyiniz. Taşıtlara asılarak bisiklet kullanmayınız. Direksiyona torba ,file gibi yükler asarak sürmeyiniz. Bisikletin önüne veya arkasına eşya yükleyerek direksiyonu tek elle kullanmayınız. 5. Birkaç bisikletli yolda yan yan sürmeyiniz. METİN TOPRAK 2004

28 Bisiklet kullanırken yapılmaması gerekenler:
6.Bisikleti hızlı kullanmayınız ve yarış yapmayınız. 7.Hızla giderken sadece ön freni kullanmayınız. 8.Yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçerken bisikletten inipbir yaya gibi karşıdan karşıya geçmeyi ihmal etmeyiniz. 9.Bisikleti kullanırken saygısız ve hırçın davranmayınız. 10.Öndeki bisiklete bir bisiklet boyundan fazla yaklaşmayınız. METİN TOPRAK 2004

29 Bisiklet kullanırken yapılmaması gerekenler:
11.Uzun bir etek giyip bisikleti kullanmayınız. 12.Bisiklete başka bir yolcu daha bindirip bisiklet üzerinde cambazlık yapmayınız. 13.Pedalı yere dik bulundurmayınız. 14.Saygısız ve hırçın davranışlarda bulunmayınız. 15.Kumlu veya topraklı yolda hızlı gidip aniden dönmeyiniz. METİN TOPRAK 2004

30 Bisiklet kullanırken:
METİN TOPRAK 2004

31 Işıklı işaret cihazları:
Trafik ışıkları ,araçların kara yolu üzerinde karşılaşacakları,kavşak ,yaya gegeçidi ve okul geçidi gibi alanlarda yoılu kullanma sıralarını düzenlemek amacıyla konulur. METİN TOPRAK 2004

32 a) Yaya figürlü kırmızı ışık: b) Yürüyen insan figürlü yeşil ışık:
Yayalarla ilgili ışıklı işaretler: a) Yaya figürlü kırmızı ışık: Yayaların geçmesinin yasak olduğunu bildirir. Geçmek için yeşil ışığın yanması beklenmelidir.      b) Yürüyen insan figürlü yeşil ışık: Yolun yayalara açık olduğunu bildirir. Yayaların yolu dik olarak en kısa şekilde geçmeleri gerekir.. METİN TOPRAK 2004

33 Sürücülerle ilgili ışıklı işaretler:
Kırmızı ışık: Yolun trafiğe kapalı olduğunu gösterir. Kırmızı ışık yanınca yaya geçidini kapamadan durulur. Sağa ya da sola dönüşün serbest olduğunu gösteren oklu ışık varsa,okun gösterdiği yöne dönüş yapılabilir. Sadece kırmızı ışık yanıyorsa, kesinlikle yeşil ışığın yanmasını beklemek gerekir METİN TOPRAK 2004

34 Sürücülerle ilgili ışıklı işaretler:
b) Yeşil ışık: Yolun trafiğe açık olduğunu gösterir. Geçiş, sağa, sola dönüş yapılabilir. Dönüş sırasında yaya geçidindeki yayalara yol vermek gerekir. METİN TOPRAK 2004

35 Sürücülerle ilgili ışıklı işaretler:
c) Sarı ışık: Uyarı ışığıdır. Kırmızı ışıkla birlikte yanıyorsa, yolun trafiğe açılacağını bildirir. Sürücüler harekete hazır konuma gelmelidir. Yeşil ışık yanınca da geçilir. Sarı ışık, yeşil ışıktan sonra yanınca yolun trafiğe kapanacağını bildirir. Sürücü, az sonra kırmızı ışığın yanacağını düşünerek emniyetle durabilecek mesafede ise, yaya geçidini kapamadan durmalıdır. Sürücü, sarı ışığın yandığını görünce emniyetle duramayacak kadar kavşağa yaklaşmışsa normal olarak geçişini tamamlamalıdır METİN TOPRAK 2004

36 Sürücülerle ilgili ışıklı işaretler:
d) Aralıklarla yanıp sönen sarı ışık: Böyle ışık görülüne trafik kontrol edilerek dikkatle geçilmelidir e) Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık: "Dur" levhası anlamındadır. Bu ışık görülünce durmak gerekir. METİN TOPRAK 2004

37 Sürücülerle ilgili ışıklı işaretler:
f) Aralıklarla yanıp sönen yeşil ışık: Yeşil ışığın sonunun geleceğini, birazdan söneceğini bildirir. Bu durumda yol durumuna göre hızlı gelen sürücüler, durmaya ya da geçmeye karar vermeleri için uyarılır.     g) Işıklı ok işaretleri: Bu işaret, ok yönünde dönülüp dönülemeyeceğini gösterir. Yeşil ok, o yöne dönülebileceğini bildirir. Dönerken sürücülerin yayalara dikkat etmeleri, onlara yol vermeleri gerekir METİN TOPRAK 2004

38 Trafik işaret levhaları:
1.Tehlike Uyarı işaretleri: METİN TOPRAK 2004

39 Trafik işaret levhaları:
1.Trafik tanzim işaretleri: METİN TOPRAK 2004

40 Trafik işaret levhaları:
3. Bilgi işaretleri işaretleri: METİN TOPRAK 2004

41 Trafik işaret levhaları:
4.Duraklama ve Park Etme işaretleri: METİN TOPRAK 2004

42 Trafik işaret levhaları:
5.Otoyol Bilgi İşaretleri işaretleri: METİN TOPRAK 2004

43 Güvenli oyun yerlerini seçmenin yararları
Sevgili çocuklar cadde ve sokaklar İle yaya kaldırımlarında hiçbir zaman oyun oynamayınız. Çünkü her an bir ka za ile karşılaşabilirsiniz. METİN TOPRAK 2004

44 Güvenli oyun yerlerini seçmenin yararları
Oyun yerleriniz ;parklar,okul ve çocuk bahçeleri ,evinizin bahçesi, boş arsa ve trafikten uzak alanlar olmalıdır METİN TOPRAK 2004

45 Güvenli oyun yerlerini seçmenin yararları
Topla oyun oynuyorsanız,topunuz caddeye kaçarsa sakın peşinden koşmayınız.Sokağa ve caddeye aniden çıkmayınız.Oynayacağınız yerleri dikkatli seçmelisiniz. METİN TOPRAK 2004

46 Trafik canavarı terörden beter:
YILLARI İLK 11 AYINDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLÜ ya da YARALANMALI TRAFİK KAZALARININ OLUŞUMLARINA GÖRE TÜRLERİ Yayaya çarpma 14.987 12.923 Yandan çarpışma 15.288 12.518 Yoldan çıkma 10.269 6.864 Karşılıklı çarpışma 6.937 5.323 Devrilme 6.949 4.957 Arkadan çarpma 5.980 4.910 Sabit cisme çarpma 5.419 4.580 Duran araca çarpma 2.232 1.673 Hayvana çarpma 278 33 Araçtan insan düşmesi 347 299 Araçtan cisim düşmesi 75 62 TOPLAM 68.761 54.451 Son 15 yıl içinde trafik kazaları sebebiyle yaklaşık 3 bin yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Aynı dönemde, yaklaşık 1.5 milyonu aşkın yurttaşımız yaralanmış, ya da sakat kalmıştır. Kaynak: Trafik ve İlk Yardım Eğitimi (Ders Kitabı ;sayfa: 73) ( Serhat Yay.) METİN TOPRAK 2004

47 yolun tercih edilmesinin gerekliliği:
Okula gidiş ve gelişlerde güvenli yolun tercih edilmesinin gerekliliği: Okula gidiş ve geliş sırasında can güvenliğinizi tehlikeye düşürmeyecek şekilde yolunuzu belirlemelisiniz. Karşıdan karşıya geçişin en az olduğu,kontrollü geçişin olduğu, kazı ve inşaatın bulunmadığı güvenli yolların seçilmesi gerekir. METİN TOPRAK 2004

48 YARARLANILAN KAYNAKLAR:
WEB ADRESLERİ: METİN TOPRAK 2004

49 YARARLANILAN DİĞER KAYNAKLAR:
Seda HATİPOĞLU, (Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması ABD) İlköğretim Trafik ve İlk yardım Eğitimi 6.sınıf ve 8.sınıf Ders Kitapları ( Serhat yayınevi- Metinler Yayıncılık)  İlköğretim Trafik ve İlk yardım Eğitimi Müfredat Programı BAŞA DÖN METİN TOPRAK 2004


"SUNANLAR : Şahin KOCABIYIK (İş ve Teknik Eğitimi Öğrtetmeni)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları