Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 = Olay Yerindeki Araç Sürücüsü İlk Yardımın Temel Uygulamalarından Hangisini Gerçekleştirmektedir? a)KORUMA b)KURTARMA c)BİLDRME d)TEDAVİ ETME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 = Olay Yerindeki Araç Sürücüsü İlk Yardımın Temel Uygulamalarından Hangisini Gerçekleştirmektedir? a)KORUMA b)KURTARMA c)BİLDRME d)TEDAVİ ETME."— Sunum transkripti:

1

2 1 = Olay Yerindeki Araç Sürücüsü İlk Yardımın Temel Uygulamalarından Hangisini Gerçekleştirmektedir? a)KORUMA b)KURTARMA c)BİLDRME d)TEDAVİ ETME

3 2 = I. Ambulans ekiplerince müdahale yapılması II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir? A) I- III - II - IV B) II - III - I - IV C) III - II - IV - I D) IV - II - I - III

4 3 = Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur? A) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması B) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması C) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması D) Kalp masajı hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması

5 Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir. İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV.

6 Bir el alına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir? A) Şok B) Yarı oturuş C) Baş geri - çene yukarı D) Yarı yüzükoyun-yan yatış

7 A) Kanayan bölgeyi yukarı kaldırmak B) Kanayan yer üzerine temiz bir bez koyarak baskı uygulamak C) Kanayan yere en uzak olan basınç noktasına elle baskı uygulamak D) Yara üzerindeki bez kaldırılmadan bandaj ile sararak baskı uygulamak

8 Açık kırıkla ilgili hangisi söylenemez? A) Kan kaybı olur. B) Deri bütünlüğü bozulmaz. C) Enfeksiyon tehlikesi yüksektir. D) Kemik bütünlüğü bozulur.

9 A) Bilinci kapalı, solunum ve nabzı olan B) Bacak bölgesinde deri ve kemik bütünlüğü bozulmuş olan C) Karın bölgesinde delici cisim bulunan D) Kulak ve burun kanaması olan

10 I. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir. II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır. III. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur. IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A) I ve IV B) II ve III C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV

11 Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı göster me olasılığı yüksektir? A) Hız sınırına uyma B) Yayaya yol verme C) Trafik levhalarını fark etme D) Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma

12 Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği´nde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir? A) Sağlık Bakanlığının B) Emniyet Genel Müdürlüğünün C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün D) Millî Eğitim Bakanlığının

13 A) I ve II B) I ve III C) II ve II D) I, II ve III

14 A) En sol şeride geçmeli B) Yavaşlayarak sağ şeride girmeli C) Hızlananarak bulunduğu şeritte devam etmeli D) Kırmızı renkli aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı

15 Hangisi "köprü yaklaşımı" levhasıdır?

16 Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

17 Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır? A) 2 B) 3 C) 6 D) 12

18 A) Sol şeride geçip beklemeli B) Önündeki aracın geçişini beklemeli C) Önündeki aracı acele etmesi için uyarmalı D) Sol şeride geçip yoluna devam etmeli A) Sol şeride geçip beklemeli B) Önündeki aracın geçişini beklemeli C) Önündeki aracı acele etmesi için uyarmalı D) Sol şeride geçip yoluna devam etmeli

19 A) Dörtlü ikaz ışıklarını yakarak beklemeli B) Korna çalarak öndeki araç sürücüsünü uyarmalı C) Hızını artırarak bu bölgeden uzaklaşmalı D) Hızını azaltarak sol şeritten yoluna devam etmeli

20 Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir? A) Takip mesafesi kuralına uyulmaması B) Görüş mesafesinin kötü olması C) Öndeki aracın durması D) Havanın yağışlı olması

21 A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 1 3 2

22 A) Hızını azaltıp şeridinde devam etmesi B) Korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarması C) Bisikletin sağından yoluna devam etmesi D) Uyarı ışıklarını yakarak durması Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

23 I. Hız sınırlamasına uymadığı II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

24 I. Güvenlik güçlerine ait araçlar II. Organ ve doku nakli yapan araçlar III. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları IV. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar Verilen araçların geçiş üstünlüğünü kullanmadaki doğru sıralaması hangisidir? A) II - III - IV - I B) III - IV - I - II C) IV - III - I - II D) IV - II - III - I

25 I. Yolcuların koruyucu tertibat kullanması II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken numaralanmış ifadelerden hangilerinin yapılması zorunludur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

26 Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir? A) Kazaların önlenmesi B) Sürücülerin dikkatinin artırılması C) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi

27 Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

28 Muayene süresi dolmasa bile aracın özel teknik muayenesi hangi durumda zorunludur? A) Araç sahibinin değişmesi B) Maddi hasarlı kazaya karışması C) Trafik zabıtalarının gerekli görmesi D) Aracın periyodik bakımının yapılmaması

29 Sürüş güvenliğini hangisi olumsuz yönde etkiler? A) Viraja girmeden önce hızı artırmak B) Aracı kullanırken yola konsantre olmak C) Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak D) Hız ile fren mesafesi arasındaki ilişkiyi öğrenmek

30 Hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir? A) Kötü koku yayması B) Çirkin görünüm arz etmesi C) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması D) Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi

31 " Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar." Verilen çalışma sistemi motor tiplerinden hangisine aittir? A) Benzinli B) Dizel C) Elektrikli D) Buharlı

32 A) Marş B) Şarj C) Ateşleme D) Fren

33 A) Aracı durdurup motoru stop etmeli B) Araç motoruna yağ ilave etmeli C) Silecek suyu deposuna su eklemeli D) Motor soğutma suyu seviyesini kontrol etmeli

34 I. Akü şarjının azalması II. Fren balatalarının azalması III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

35 Sürüşe başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi hangisidir? A) Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak B) Aracın ivmelenme süresini artırmak C) Koltukların yıpranmasını engellemek D) Yakıt tüketimini azaltmak

36 I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Numaralanmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, aracın kurallara uygun olarak derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

37 Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur? A) Aracın düşük hızda sürülmesi B) Yakıt deposunun boşaltılması C) Aracın yüksek devirde kullanılması D) Hava filtresinin değiştirilmesi

38 A) Egzozunun arızalı olduğu B) Motorunun yağ yaktığı C) Yüksek devirde kullanıldığı D) Kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı

39 Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması Verilenlerin yapılması durumunda hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A) Çevre kirliliğinin artması B) Sürüş konforunun azalması C) Trafik yoğunluğunun artması D) Aracın daha az yakıt tüketmesi

40 Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? A) Sabırsız B) Kavgacı C) Heyecanlı D) Kaygılı

41


"1 = Olay Yerindeki Araç Sürücüsü İlk Yardımın Temel Uygulamalarından Hangisini Gerçekleştirmektedir? a)KORUMA b)KURTARMA c)BİLDRME d)TEDAVİ ETME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları