Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME
BÖLÜM -11 PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

2 PERFORMANS DEĞERLENDİRME NEDİR?
Performans değerlendirme; öğrencinin öğrendiklerini karşılaştığı problem durumlarına uygulayabilme veya belirli becerilerini kullanabilme yeteneği hakkında bilgi verir . Geleneksel değerlendirme yöntemlerinde çoğunlukla öğrencinin ne bildiği ile ilgilenilirken, performans değerlendirmede öğrencinin gerçekte neler yapabileceğine yani yeteneğine odaklanılır. Performans değerlendirmenin öne çıkan özellikleri; Ürün ve süreç değerlendirme Üst düzey zihinsel beceriler Sosyal ve duyuşsal beceriler Günlük yaşam ile ilişkili problem durumları PERFORMANS DEĞERLENDİRME NEDİR? Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

3 Performans Değerlendirmenin Güçlü Yönleri
Performans değerlendirme ile diğer değerlendirme yöntemleriyle ölçülemeyecek karmaşık beceriler ölçülebilir. Performans değerlendirme modern öğrenme teorisiyle uyumludur. Performans değerlendirme öğretim ile ilişkilidir. Performans değerlendirme öğrenciler için öğrenmeyi anlamlı kılar ve öğrenmeye motive eder. Performans değerlendirmede ürüne, sürece ve hem ürün hem de sürece ilişkin değerlendirme mümkündür. Performans Değerlendirmenin Güçlü Yönleri Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

4 Performans Değerlendirmenin Zayıf Yönleri
Performans değerlendirmeden elde edilen puanların güvenirliğini sağlamak zordur. Performans değerlendirmeden elde edilen sonuçların genellenebilirliği düşük olabilir. Performans değerlendirmede kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, uygulaması ve değerlendirilmesi zaman alıcıdır ve emek gerektirir. Performans değerlendirmenin kullanımını kısıtlayan sınırlıklar söz konusu olabilir. Performans Değerlendirmenin Zayıf Yönleri Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

5 Performans Değerlendirme Yaklaşımları
Performans Görevi Proje Portfolyo Performans Değerlendirme Yaklaşımları Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

6 Performans görevleri; öğrencilerin çeşitli öğrenme hedefleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini ortaya koymalarını gerektiren günlük yaşamla ilişkili uygulamalı görevleridir. Ürün ve sürece dönük olarak hazırlanabilir. Performans Görevi Geliştirilirken; Genellenebilirlik Hayata Uygunluk Çok boyutluluk Öğretilebilirlik Ölçütlerine dikkat edilmelidir. Eşitlik Uygulanabililrlik Puanlanabilirlik Performans Görevi Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

7 Performans Görevi Türleri
Sınırlandırılmış Yanıtlı Performans Görevi: Bu görevlerde daha çok ürün değerlendirme söz konusudur. Belirli bir öğrenme hedefine dönük hazırlanmış olup, çok fazla veri toplanmasını gerektirmez. Ders saati içinde hazırlanabilir. Bkz. Sf 219 örnekler ve EK-1 Genişletilmiş Performans Görevi: Hem ürün hem de süreç değerlendirme söz konusudur. Hazırlanması birkaç hafta veya ay olarak zaman alabilir. Sınıf dışı uygulamalar içerir. Bkz. Sf 220 örnekler ve EK-2;3 ve 4 Performans Görevi Türleri Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

8 Performans Görevi Geliştirmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Birinci Aşama: Uygun Performans Görevinin Seçilmesi 1 Doğrudan ölçme hedefleri ile ilgili olmalıdır. 2 Önemli yetenekleri yansıtmalıdır. 3 Değerlendirme sonuçlarının genellenebilirliğini en fazla kılmalıdır. 4 Birden fazla öğrenme hedefini kapsamalıdır. 5 Değerlendirmeler süreç ve/veya ürünlere yoğunlaşmalıdır. 6 Günlük yaşam ile ilişkili olmalıdır. 7 Öğretilebilen yetenekleri ölçmelidir. 8 Tüm öğrenciler için adil olan görevler olmalıdır. 9 Verilen sürede ve var olan kaynaklarla gerçekleştirilebilmelidir. 10 Değerlendirmede güvenirliğe ilişkin hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 11 Geleneksel yöntemlerle ölçülemeyecek eğitim hedeflerini yansıtmalıdır. İkinci Aşama: Yönergenin Hazırlanması Öğrenciden beklenen cevap türlerini açıkça belirtmelidir. Öğrenciden tam olarak ne beklenildiği ve kısıtlamaların bilgisini açıkça belirtmelidir. Örneğin; Zamanlama –ne zamana kadar tamamlanacak veya bölümlerin zamanlaması nasıl olacak? Destek-kimlerden destek alınabilir, uzman, arkadaş ve ya veliden ne kadar destek alınabilir? Materyal kullanımı- hangi materyaller kullanılmalıdır, ulaşılabilirlik ve ekonomiklik açısından belirtilebilir Araç-gereç kullanımı-hesap makinası ve bilgisayar kullanılacak mı? İş bölümü-İş bölümü nasıl sağlanacak? Değerlendirme ölçütlerini içermelidir. Yönergenin anlaşılırlığına ilişkin uzman görüşü alınmalıdır Yönergenin öğrenciler tarafından anlaşılırlığı küçük bir grup üzerinde denenmelidir. Üçüncü Aşama: Puanlama anahtarının Oluşturulması ve Uygulanması Değerlendirme ölçütleri açıkça belirtilmeli ve doğrudan gözlenebilir olmalıdır. Ölçütler performans göstergelerinin bileşeni olmalıdır. Ölçülmek istenilen performansa en uygun puanlama aracı seçilmelidir. Puanlama aracı geliştirildikten sonra uzman görüşü alınmalıdır. Öğrencilerin performansının puanlanmasında en az iki uzman görev almalıdır. Puanlayıcıdan kaynaklı hatalar için önlemler alınmalıdır (puanlama sırasında öğrenci isimlerinin gizli tutulması, tüm öğrencilerde aynı ödev değerlendirilmeden ikinciye geçmemek gibi). Performans Görevi Geliştirmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

9 Alanınızla ilgili bir öğretim basamağından kazanımlar belirleyiniz.
Sınırlandırılmış yanıtlı ve genişletilmiş performans görevleri geliştirme aşamalarını dikkate alarak uygun performans görevleri oluşturunuz. Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

10 Projeler; Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri gibi üst düzey zihinsel becerileri gerektiren disiplinler arası uygulamalardır. Genişletilmiş performans görevlerine benzerlerdir ancak daha kapsamlı çalışmalardır. Puanlamaları performans görevleri ile benzerdir. Proje uygulamasında; Güncel problem durumu Okul dışı hayatla ilişkili Ölçütlerine dikkat edilmelidir. Uygulamalı çalışmalar İletişimi gerektirmesi Proje Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

11 Proje Türleri Bireysel Projeler:
Bireysel projelerde her bşr öğrenci kendi ürününü ortaya koyar. Proje içeriği, proje süreci ve proje sunumu gibi değerlendirme ölçütleri belirlenebilir. Grup Projeleri: En az iki öğrencinin birlikte çalışarak ürün ortaya koyarlar. Grup çalışmasına yönelik ölçütler ayrıca değerlendirme ölçütleri olarak belirlenebilir. Grup ve Bireysel Birleştirilmiş Projeler: Bireyler grup olarak çalışıp, bireysel olarak raporunu hazırlarlar. Bkz. Sayfa 223 örnekler Proje Türleri Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

12 Bireysel, grup ve birleştirilmiş projelere örnek veriniz.
Uygulama ve değerlendirmede ne gibi güçlükler ile karşılaşılabilirsiniz? Çözüm önerileriniz nelerdir? Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

13 Portfolyo (Ürün Seçki Dosyası-Öğrenci Ürün Dosyası)
Portfolyo, belirli bir zaman diliminde öğrenci çalışmalarının sistematik olarak toplanmasını içeren dosyalardır. Portfolyoda; Ürün ve süreç değerlendirme söz konusudur. Değerlendirme da farklı yaklaşımlar (Öz değerlendirme, akran değerlendirme ve öğretmen değerlendirme) vardır. Öğrencinin bireysel ilerlemesi ön plandadır. Portfolyonun 3 önemli unsuru; Biyografi Çalışmalar Yansıtma Portfolyo (Ürün Seçki Dosyası-Öğrenci Ürün Dosyası) Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

14 Portfolyoda Yer Alan Çalışmalar
Ürün çalışmaları (yazma ile ilgili etkinlikler, matematik problemi çözümü, laboratuvarda gerçekleştirilen bir deneye ilişkin sonuçlar) Bir dönem boyunca gerçekleştirilen süreci gösteren çalışmalar (dönemin farklı zaman dilimlerindeki çalışmalar, performans görevleri, projeler) Öğretmen geri bildirimlerini içeren çalışmalar (taslaklar, düzeltme ve nihai biçimleri) Öğrenci değerlendirmeleri (öz-akran-grup değerlendirme formları) Öğretmen değerlendirmeleri (kontrol listeleri, gözlem formu, dereceleme ölçekleri, dereceli puanlama anahtarı) Anekdot kayıt formu Öğrenci günlükleri Otobiyografi Fotoğraf, video, ses kaydı, resim, poster, diyagram v.b Veliye ait geri bildirimler (kontrol listeleri, gözlem formu, görüşme formu) Portfolyoda Yer Alan Çalışmalar Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

15 Portfolyo Geliştirme Aşamaları
Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

16 Portfolyonun Güçlü Yönleri
Öğrenci merkezlidir. Problem çözme becerisini destekler. Öz disiplin ve sorumluluk bilincini kazandırır. Eleştirel düşünme becerisini geliştirir. Öğrenci-veli ve öğretmen- veli iletişimine olanak sağlar. Öğrencilerin diğer ve gelecekteki öğretmenlerine bilgi sunar. Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

17 Portfolyonun Zayıf Yönleri
Nesnel değerlendirme zordur. Hazırlaması emek ve zaman gerektirir. Özgünlüğün sağlanması önemlidir. Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

18 Eğitimde e-Portfolyo Uygulaması
e-portfolyolar; öğrencinin çalışmalarının elektronik formatta toplanmasına ve düzenlenmesine imkân sağlar. Öğrenci ürünleri ses, video, grafik, metin şeklinde olabilir. Temel özellikleri klasik portfolyolar ile benzerdir. Eğitimde e-Portfolyo Uygulaması Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

19 Eğitimde e-Portfolyo Uygulamasının Üstünlük ve Sınırlılıkları
Üstünlükleri çoklu ortam araçlarını kullanabilme imkanı öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma yeterliliklerine katkı dosya saklanması ve taşınması kolaylığı dosyalara istenilen zaman ve yerden ulaşabilme imkanı dosya güvenliği hiyerarşik dosya yapısı yaşam boyu öğrenmeyi destekleme Sınırlılıkları bilgisayar donanımı gerektirmesi maliyet güvenlik problemi bellek limiti Eğitimde e-Portfolyo Uygulamasının Üstünlük ve Sınırlılıkları Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

20 e-Portfolyo Geliştirme Aşamaları
1. Değerlendirme/Karar Verme 2. Tasarım/Plan 3. Geliştirme 4. Uygulama 5. Değerlendirme e-Portfolyo Geliştirme Aşamaları Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

21 Kendi belirlediğiniz performans alanı ve sınıf düzeyinde olası bir portfolyo ve e-portfolyo içeriğinde neler olabilir? Tartışınız. Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

22 PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN PUANLAMA ARAÇLARI
Kontrol Listesi Dereceleme Ölçeği Rubrik PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN PUANLAMA ARAÇLARI Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

23 Kontrol listesi, performans değerlendirmeye konu olan davranış ya da becerinin bireyde gözlenip gözlenemediğini belirlemek amacıyla kullanılır. Bir kontrol listesi ilgili performansın bileşenlerini içerir. Her bir performans bileşeninin varlığı “evet-hayır”; “var-yok”; “gözlendi-gözlenmedi”, “1-0” şeklinde değerlendirilir. Kontrol listeleri 3 farklı türde hazırlanabilir. Süreç kontrol listesi Ürün kontrol listesi Davranış kontrol listesi Kontrol Listesi Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

24 Kontrol Listesi Örneği
Portfolyo İnceleme Formu ( Kontrol Listesi) Yönerge: Bu kontrol listesi, portfolyo değerlendirmede kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Değerlendirilmek istenilen portfolyoda her bir ölçütün gözlenme durumunu Evet veya Hayır olarak belirtiniz. Ölçütler Evet Hayır 1. İçerik amaca uygun mu? 2. Çalışmalar doğru hazırlanmış mı? 3. Görsel unsurlardan yararlanılmış mı? 4. Öğrenci ürünleri çeşitlilik göstermekte mi? 5. Uygun (Bütünlük, zaman çizelgesi, içindekiler gibi öğeleri içerecek şekilde) düzenlenmiş mi? 6. Öğrenci gelişimini yansıtıyor mu? 7. Yaratıcılığa ilişkin bilgi sağlıyor mu? 8. Öğrenci öz değerlendirmesini içeriyor mu? Kontrol Listesi Örneği Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

25 Dereceleme ölçeği davranışa ilişkin performans göstergelerinin kalitesini veya frekansını betimler.
Dereceleme ölçeğinde performansın kalitesi; çok iyi, iyi, orta ve zayıf gibi sıfatlarla ya da daima, çoğunlukla, bazen ve hiçbir zaman gibi sıklık ölçüleriyle veya bunlara karşılık gelecek sıra sayılarıyla belirtilir. Örneğin; “Öğrencinin grup içi tartışmalara katılımı ne düzeydedir?” 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Veya Hiç bir zaman ( ) Nadiren ( ) Ara sıra ( ) Sık sık ( ) Her zaman ( ) Dereceleme Ölçeği Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

26 Dereceleme Ölçeği Örneği
Portfolyo İnceleme Formu (Dereceleme Ölçeği) Yönerge: Bu dereceleme ölçeği, portfolyo değerlendirme de kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Zayıf=1, orta=2, İyi=3 olacak şekilde her bir ölçütün karşılanma düzeyini belirtiniz. Ölçütler 1 2 3 1. İçerik amaca uygun mu? 2. Çalışmalar doğru hazırlanmış mı? 3. Görsel unsurlardan yararlanılmış mı? 4. Öğrenci ürünleri çeşitlilik göstermekte mi? 5. Uygun (Bütünlük, zaman çizelgesi, içindekiler gibi öğeleri içerecek şekilde) düzenlenmiş mi? 6. Öğrenci gelişimini yansıtıyor mu? 7. Yaratıcılığa ilişkin bilgi sağlıyor mu? 8. Öğrenci öz değerlendirmesini içeriyor mu? Dereceleme Ölçeği Örneği Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

27 Kontrol listesi ve dereceleme ölçeklerinden elde edilen sonuçların geçerlik ve güvenirliğini hangi yöntemler ile belirleyebilirsiniz? Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

28 Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik)
Dereceli puanlama anahtarında diğer puanlama anahtarlarından farklı olarak performans göstergelerinin ayrıntılı olarak tanımlanması söz konusudur. Dereceli puanlama anahtarı 3 kısımdan oluşur. Değerlendirme ölçütleri Performans göstergeleri Puanlama stratejisi Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik) Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

29 Dereceli Puanlama Anahtarının Güçlü Yanları
Üst düzey zihinsel becerilerin değerlendirilmesinde uygundur. Ayrıntılı geri bildirim sağlar Daha nesnel bir değerlendirme sağlar Öğretim amaçlı da kullanılır Zaman ve emek açısından tasarruf sağlar Dereceli Puanlama Anahtarının Güçlü Yanları Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

30 Dereceli Puanlama Anahtarı Türleri
1.Bütünsel Dereceli Puanlama Anahtarı (Holistik Rubrik): Bütünsel puanlama anahtarında bütüne odaklanılıp performansın geneline ilişkin tek bir puan verilir. Performans düzeyinde tanımlamalar vardır. Bütünsel puanlama anahtarı değerlendirmenin daha kısa sürede yapılabilmesini sağlar ve daha çok ürün değerlendirmeye uygundur. 2. Analitik Dereceli Puanlama Anahtarı (Analitik Rubrik): Analitik puanlama anahtarında performans alt bileşenlerine ayrılarak puanlanır. Performansın alt bileşenlerine ilişkin değerlendirmelerin önemli olduğu ve sürece ilişkin ayrıntılı bilgi edinilmesinin istenildiği durumlarda başvurulur. Dereceli Puanlama Anahtarı Türleri Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

31 Holistik Rubrik Örneği
Puan Ölçütler 3 Çalışmada sunulan tüm bilgiler doğrudur. Bilgilerin organizasyonu iyi yapılmıştır. Görsel unsurlardan yeterince yararlanılmıştır. Sunulan bilgilerden çıkarılan sonuçlar tutarlıdır. Çalışmada yararlanılan kaynaklar belirtilmiş ve yeterli sayıdadır 2 Çalışmada sunulan bilgiler genel olarak doğrudur. Bilgilerin organizasyonunda bir takım eksiklikler söz konusudur Görsel unsurlardan az sayıda yararlanılmıştır. Sunulan bilgilerden çıkarılan sonuçların çoğu tutarlıdır Çalışmada yararlanılan kaynaklar belirtilmiş ancak yeterli sayıda değildir. 1 Çalışmada sunulan bilgiler önemli hatalar içermektedir. Bilgilerin organizasyonunda genellikle eksiklikler söz konusudur. Görsel unsurlardan neredeyse hiç yararlanılmamıştır. Sunulan bilgilerden çıkarılan sonuçların çok azı tutarlıdır Çalışmada yararlanılan kaynakların çoğunluğu belirtilmemiş ve yetersizdir. Çalışmada sunulan bilgiler doğru değildir. Bilgiler iyi bir biçimde organize edilmemiştir. Görsel unsurlara yer verilmemiştir. Sunulan bilgilerden çıkarılan sonuçlar tutarlı değildir. Çalışmada, yararlanılan kaynakların bilgisi yer almamaktadır. . Holistik Rubrik Örneği Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

32 Analitik Rubrik Örneği
Matematikte Problem Çözme Becerisi Bir Analitik Puanlama Anahtarı Ölçütler Başarı Düzeyleri 2 1 Puan Problemi Anlama Problem tamamen doğru anlaşılmıştır. Problemin bir kısmını yanlış anlama veya yorumlama söz konusudur. Problem tamamen yanlış anlaşılmıştır. Çözüm İçin Plan Yapma Doğru uygulandığında çözüme ulaşabilecek plan yapılmıştır Kısmen doğru plan yapılmıştır. Probleme uygun olmayan plan yapılmıştır. Planı Uygulama Plan doğru uygulanmış ve tamamen doğru cevaba ulaşılmıştır. İşlem hatası yapılmış, soruyu yanlış anlama nedeniyle yanlış cevap bulunmuştur. Çözüm yanlış yapılmış veya plan yanlış olduğu için cavap yanlış bulunmuştur. Kontrol Etme Cevabın doğruluğunu tam olarak kontrol edilmiştir. Cevabın doğruluğu kısmen kontrol edilmiş veya kontrol kısmen doğrudur Cevabın doğruluğu hiç kontrol edilmemiştir. Benzer Bir Problem Kurma Benzer bir problemi tamamen doğru kurmuş. Kısmen benzer bir problemi kurmuş veya benzer bir problem kısmen kurulmuş. Benzer bir problemi kurulamamıştır. . Analitik Rubrik Örneği Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

33 Kendi alanınızda istediğiniz düzey ve konuda geçerli olmak üzere oluşturduğunuz bir performans görevi için bütünsel ve analitik puanlama anahtarı geliştiriniz. Puanlama anahtarlarını geliştirirken aşağıdaki sorulara yanıt veriniz. 1. Puanlama anahtarında yer alan ölçüt, performans düzeyi, performans göstergeleri değişkenlerini nasıl belirdiğinizi, örneğiniz üzerinden açıklayınız. 2. Geliştirme aşamasında, puanlama anahtarının geçerlik ve güvenirliğini nasıl sağladınız? Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

34 Puanlamada Yaygın Olan Hatalar
1. Kişisel Yanlılık Hatası: Puanlayıcı değerlendirme sürecinde derecelendirme ölçeğinin tüm düzeylerini kullanmamaktadır. 3 türü vardır. Cömertlik Hatası-Katılık Hatası-Merkeze Yönelme Hatası 2. Halo Etkisi (İlk İzlenim Etkisi) : Puanlayıcının öğrencinin değerlendirmeye konu olan özelliği ya da becerisinden farklı bir özelliğinden etkilenerek değerlendirmeyi gerçekleştirmesi söz konusudur 3. Mantıksal Hata: Puanlayıcı iki özelliğin ilişkili olduğunu düşünerek puanlama gerçekleştirmektedir. 4. Sıra Etkisi: Puanlama işleminin başlangıcından bitimine kadar geçen sürede bir puanlayıcının puanlamalarında ortaya çıkan değişikliklerdir. Puanlamada Yaygın Olan Hatalar Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

35 Puanlama Anahtarından Elde Edilen Puanlarda Geçerlik ve Güvenirlik
Güvenirlik kestirimi için ; “test tekrar test”, “paralel formlar” ve “iki yarıya bölme ” yöntemleri ile hesaplamalar gerçekleştirilebilir. Puanlayıcıdan kaynaklı hataların kestiriminde de puanlayıcılar arası güvenirlik kestirim yöntemlerinden yararlanılabilir. Puanlayıcılar arası güvenirliğin hesaplanmasında; basit uyum yüzdesi, Cohen’s Kappa, Fleiss’Kappa, Kendall W gibi istatistiklerden yararlanılabilir. Puanlama Anahtarından Elde Edilen Puanlarda Geçerlik ve Güvenirlik Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

36 Puanlama Anahtarından Elde Edilen Puanlarda Geçerlik ve Güvenirlik
Kapsam Geçerliği Değerlendirme ölçütleri konu ile ilgisi olmayan ölçüt içermekte midir? Değerlendirme ölçütleri ölçülmesi amaçlanan içeriğin tüm yönlerini içermekte midir? Görevde belirtilen ancak dereceli puanlama anahtarında yer alamayan herhangi bir ölçüt var mıdır? Yapı Geçerliği Ölçülmesi amaçlanan yapının tüm önemli bileşenleri dereceli puanlama anahtarında yer almakta mıdır? Yapı ile ilişkisiz bir değerlendirme ölçütü var mıdır? Ölçüt Geçerliği Değerlendirme ölçütleri gelecekteki başarıyı veya ilişkili performansları nasıl yansıtmaktadır? Gelecekteki veya ilişkili performansın değerlendirilebilecek önemli bileşenleri nelerdir? Değerlendirme ölçütleri gelecekteki veya ilişkili performansın önemli bileşenlerini nasıl değerlendirebilir? Gelecekteki veya ilişkili performansın değerlendirme ölçütlerinde yer almayan boyutu var mıdır? Puanlama Anahtarından Elde Edilen Puanlarda Geçerlik ve Güvenirlik Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN

37 Bölüm 11 Bitmiştir. TEŞEKKÜRLER….. Hazırlayan Melek Gülşah ŞAHİN


"PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları