Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UNIT 1: FRIENDSHIP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UNIT 1: FRIENDSHIP."— Sunum transkripti:

1 UNIT 1: FRIENDSHIP

2 some words about “friendship”
how should be a true friend? movie types making invitations accepting and refusing an invitation making excuses apologizing writing an invitation card and answering an invitation making simple inquiries

3 1. Some Important Words About Friendship
Back up= help= support= encourage= giving encouragement= will be there for me when I call on Buddy= mate= true/best/close friend friend x enemy Count on= rely on= depend on= trust Trustful= trustworthy= reliable x unreliable Get on well with= have a good relationship= like each other Laid-back= relaxed= never minds others= doesn’t care about anybody= not worried= calm

4 Have something in common= have similar interests= share the same interests
Honest= never tells lies= always tells the truth x dishonest Cool= fashionable = attractive= attracts attention Argue= discuss x get on well with Miss chance join= attend Come over = visit

5

6 Good – True friend Bad friend You can count/ rely/ depend on/ trust her You can’t count on her. She backs you up/supports/ encourages you She doesn’t backs you up or support you. She is laid back. You get on well with each other; have a good relationship, like each other You always argue / discuss. You can’t get on well with each other.You argue most of the time. You have something in common; have similar interests/ share the same interests You have different interest. She keeps your secret and shares her secrets with you. She doesn’t keep your secret, she tells your secret others. She is honest and reliable; she always tells the truth, never tells lies. She lies to you / tells lies to you.

7

8

9

10 NO, NOT AT ALL” ve “NOT REALLY” ifadeleri bir kişinin meşgul olmadığını ifade etmek için kullandığı cümlelerdir ve “Are you busy…?, Are you doing anything…?, DO YOU HAVE ANY PLAN?” soru kalıplarına cevap olarak kullanılırlar. NOTHING SPECIAL” ve “I AM NOT GOING TO DO ANYTHING” ifadeleri “WHAT ARE YOU DOING…?, WHAT IS YOUR PLAN…?” gibi sorulara cevap olarak kullanılır ve yine herhangi bir planı, önemli bir işi olmadığını, meşgul olmadığını ifade etmek için kullanılır.

11 5. REFUSING AN INVITATION-APOLOGIZING
I’m sorry, but I can’t come over because … . (Üzgünüm ama gelemem çünkü … .) I’m sorry I’m going to visit my grandparents. (Üzgünüm ben büyükannemleri ziyaret edeceğim.) No, thanks. I’m full / stuffed. (Hayır teşekkürler. Tokum.) I'd love to but I feel ill. (Çok isterim ama hasta hissediyorum.) I’m sorry, but I can’t. (Üzgünüm ama gelemem.) I’d love to, but I’m busy. (Çok isterim ama meşgulüm.) Sorry, but I’m too busy on Sunday. (Üzgünüm ama Pazar günü çok yoğunum.) Thank you for inviting me, butI don’t feel well. (Davet ettiğin için teşekkürler ama iyi hissetmiyorum.) I’m afraid I can’t. (Korkarım olmaz.) I’m terribly sorry. I have other plans. (Çok çok üzgünüm. Başka planlarım var.) Sorry. I’m already tied up. (Üzgünüm. Çok yoğunum.) I’d better not. Thanks anyway. (Yapmasam daha iyi. Yine de teşekkürler.) Maybe later. / Maybe another time. (Belki sonar. / Belki başka zaman) Sorry, but I am on a diet. (Üzgünüm ama diyetteyim.)

12

13 Wh- questions: What (ne), when (ne zaman), who (kim), where (nerede), why (niçin) Which (hangi) what kind of (ne tür), how (nasıl), how often (ne sıklıkta) gibi soru kelimeleriyle sorulan sorular. Bu tür sorular, doğrudan bilgi verilerek cevaplandırılır. Yani bu tür sorulara Yes/No (Evet/Hayır) ile cevap verilemez.

14 2.Yes / No Sorular: Bu tür sorular genellikle “do/does”, “did”, “am/is/are”, “was/were” gibi yardımcı fiiller cümlenin en başına getirilerek sorulur. Bu tür soruların Türkçedeki karşılığı soru eki “…mi?” ile sorulan sorulardır. Bu sorulara genellikle “Yes/No” ile cevap verilir.

15 SOME IMPORTANT CONJUNCTIONS
BECAUSE I like watching comedy films because they are funny. (Ben komedi filmlerini izlemeyi severim çünkü gülünçtür.) SO   I’m not interested in football, so I don’t want to come to the match with you. (Futbola ilgi duymuyorum, bu yüzden sizinle maça gelmek istemem.) BUT / HOWEVER “But” ve “However” ifadeleri “fakat, ama” anlamına gelir. Birbirine zıt cümleler arasında zıtlığı belirtmek için kullanılır.


"UNIT 1: FRIENDSHIP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları