Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM – SANAYİ – BiLGİ ve BİLGİ ÖTESİ TOPLUMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM – SANAYİ – BiLGİ ve BİLGİ ÖTESİ TOPLUMLAR"— Sunum transkripti:

1 TARIM – SANAYİ – BiLGİ ve BİLGİ ÖTESİ TOPLUMLAR

2 Tarım Öncesi İlkel Toplumlar
Eski Taş Devri Buzul Çağ sonu Homosapiens Ağaç kovukları ve mağara Resim ve figürler Orta Taş Devri Avcı - toplayıcı Yontularak keskin araçlar Avcılık araçları Buzullar erimiş Hayvanlar evcileştirilmiş

3 Özellikleri İlkel Toplumlar Henüz üretim yok Avcılık –Toplayıcılık
Erkekler avcı Kadınlar toplayıcı Bireysel avlanma Kitlesel avlanma Göçebe yaşam Klan ve Kabile Teknoloji Av araçları

4 Tarım Toplumu Cilalı Taş Devri M.Ö. <5500
Değişen iklim artan canlı popülasyonu Tüketiciden üreticiye geçiş Tarıma geçiş Yerleşik hayata geçiş Koyun – Keçi –Sığır üretimi Kulübe Özel mülkiyet Pişirilmiş kil - tabak

5 Tarım Toplumu Maden Çağı M.Ö. <M.Ö. 300 Bakır –Tunç – Demir
Süs eşyası Silah Yazı Tarım araçları Büyük Devletler (Sümer-Hitit vb.)

6 Tarım Toplumu Antik Yunan – Mısır - Çin Büyük Devlet ve Medeniyetler
Temel Bilim Matematik Astronomi Tıp Aristo / Sokrates/ Platon Kağıt / Barut / Abaküs

7 Tarım Toplumu Ortaçağ Avrupası Skolastik felsefe ve kilise Dini baskı
Engizisyon mahkemeleri 150 bin civarında el yazması eser yakılmıştır Karanlık dönem

8 Tarım Toplumu İslam Medeniyeti
Eflatun, Aristo vb. birçok antik dönem eser Arapçaya çevrildi Antik Yunan döneminin İslamiyet'teki altın çağı tıp, astronomi, algoritma, felsefe, matematik…. İbn-i Sina / Farabi / Harezmi Ömer Hayyam

9 Tarım Toplumu Rönesans ve Aydınlanma Reform hareketleri
Coğrafi keşifler Antik dönem eserler yeniden çevrildi Sanatsal ve bilimsel aydınlanma Leonardo da Vinci /Michelangelo vb. Matbaa ve kitap artışı

10 Özellikleri Tarım Toplumu Tarımsal üretim Yerleşik Yaşam İletişim
Köy –Kasaba –Kent İletişim Sözlü –Yazılı Tablet-Ulak –Güvercin- Mektup Teknoloji Tarım araçları İnsan/Hayvan Gücü Örgüt Sınıf – Aristokrat- Köle Ataerkil aile Eğitim Dinsel Eğitim / Soylular Ekonomi Takas / Altın/Para

11 Sanayi Toplumu – Modern Toplum
Sanayi Devrimi Buharlı makinenin icadı ile başlar Reform-Rönesans sonucu ortaya çıkmıştır Bilime dayalı teknoloji dönemi Büyük Buluşlar Thomas Edison- Tesla vb. Sermaye Hammadde – Enerji – İş gücü Makineler İşçi sınıfı Modern Toplum Kentleşme

12 Sanayi Toplumu – Modern Toplum
Bilgi ve İletişim Evrimine Doğru Telgraf – Telefon Radyo ve Telsiz Yayını Fotoğraf ve Film Makine ile Hesaplama Mekanik Veri işleme I ve II. Dünya Savaşları Savaş Teknolojileri

13 Özellikleri Sanayi Toplumu – Modern Toplum Mekanik Üretim
Makineler Dönemi Bilim ve Teknoloji Newton Mekanik Düşünce Pozitivizm & Modernizm Mekanik üretim Fabrika Buhar Gücü Enerji Petrol / Kömür Yaşam Kent Yaşamı Ulus Devletler İletişim Yazılı / Basın Radyo - Film Eğitim Zorunlu Eğitim Kitlesel Eğitim Akılcılık Pozitif Bilimler Laiklik Ekonomi Sermaye – Hammadde – Pazar Örgütsel Yapı Patron –İşçi Kentli – Köylü Modern aile yapısı Kadın erkek eşitliği Önemli olaylar Savaşlar İşçi grevleri Ekonomik Krizler Sınıfsal farklılıklar Rejimler (Faşizm-Komunizm vb.)

14 Bilgi Toplumu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dönemi ENİAC
Elektrikle çalışan ve elektronik veri işleme kapasitesine sahip ilk bilgisayar. Makine dili programlama Vakumlu bilgisayar (I. Kuşak) Yüksek enerji ve sıcaklı Transistor Dönemi (II. Kuşak) Daha az enerji- az ısı Bir bilgisayarda binlerce Entegre Devre Dönemi (III. Kuşak)

15 Bilgi Toplumu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dönemi
Mikroişlemci Dönemi (IV. Kuşak) Kişisel bilgisayarlar Hızlı işlem Yüksek bilgi üretimi Ağ ile bağlanma Arpanet ve İnternet Web

16 Toplumlar ve Özellikleri
Bilgi Toplumu Bilgi Üretimi Bilgisayarlar Dönemi Bilim ve Teknoloji Kuantum fiziği Post modernizm & Pozitivist ötesi Bilgisayarlar İnternet Robotlar Enerji Yenilenebilir enerji /Nükleer Enerji Yaşam Kent Yaşamı Aykırı yaşam İletişim Eğitim Zorunlu Eğitim Yaşamboyu eğitim Humanizm Ekonomi Bilgi Ekonomisi Örgütsel Yapı Modern aile yapısı Kadın erkek eşitliği Eşitlik – Özgürlük Küresellleşme Doğrudan Demokrasi Önemli olaylar Hızlı Değişim Uzay Terör olayları & İç savaşlar

17 Bilgi Ötesi Toplum Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler
Yapay Zeka robot ve sitemler Nesnelerin İnterneti Endüstri 4.0 Web 2.0/3.0 Semantik Web Sosyal Ağlar Mobil Aygıtlar Giyilebilir Teknoloji Artırılmış Gerçeklik 3D Yazıcı Yapay organ Mars Görevi

18 Toplumlar ve Özellikleri
Bilgi Ötesi Toplumu Bilgi Üretimi Yapay Zeka Dönemi Bilim ve Teknoloji Robotlar Yapay zeka Nesnelerin İnterneti Enerji Yenilenebilir enerji Yaşam Kent Yaşamı Aykırı yaşam İletişim İnternet Mobil Teknolojiler Sosyal Ağlar Eğitim Uzaktan Eğitim Yaşamboyu eğitim 21. yy. becerileri Ekonomi Bilgi Ekonomisi Hizmet Sektörü Örgütsel Yapı Eşitlik – Özgürlük Demokrasi Önemli olaylar Mars Görevi Uzayda Kolonileşme Yapay Zeka Sistemler Organ Üretimi Klonlama ???????


"TARIM – SANAYİ – BiLGİ ve BİLGİ ÖTESİ TOPLUMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları