Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMLİK YÖNETİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMLİK YÖNETİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 KİMLİK YÖNETİM SİSTEMİ
Yelda POLAT Defterdarlık Uzmanı

2 Kullanıcılar, Kimlik Yönetimi Sistemine kimlik.muhasebat.gov.tr
adresinden ulaşabileceklerdir.

3 Kullanıcılar, yeni Kimlik Yönetim Sistemi ve Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetim Sistemine oluşturdukları tek bir şifreyle giriş yapacaklardır. Rollere göre sistemler arası çıkış işlemi yapılmaksızın geçiş yapılabilecektir. Yeni Kimlik Yönetim Sistemi yetkilendirme işlemleri genel bütçeli idarelerde delegasyon yöntemiyle yürütülecektir. Bu çerçevede Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü), illerde Defterdarı ya da Defterdarca uygun görülecek bir yöneticiyi "Kurum Sorumlusu” olarak yetkilendirecektir.

4 Kurum sorumluları görev alanı içerisindeki muhasebe yetkilileri ve yardımcılarına "Muhasebe Yetkilisi” ve "Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı” rollerini verecek, ayrıca muhasebe yetkililerini de "Muhasebe Birimi Kimlik Yöneticisi” olarak yetkilendirecektir. Muhasebe birimi kimlik yöneticileri kendi biriminde yer alan kullanıcıları tanımlayacaktır.

5 Muhasebe birimi kimlik yöneticisi, harcama birimdeki harcama yetkilisini ya da harcama yetkilisinin uygun göreceği personeli "Harcama Birimi Kimlik Yöneticisi” olarak yetkilendirecektir. Muhasebe yetkililerine, Harcama Birimi Kimlik Yöneticilerinin tanımlanması ve rol verilmesi İçin gerekli bilgilerin temini ile yetkilerinin iptal edilmesi durumu resmi yazıyla gerçekleştirilecektir. Yazıda, tanımlaması yapılacak kişinin Adı-Soyadı, TC Kimlik numarası ve kurumsal uzantılı e-posta adresi bulunması zorunludur. Harcama birimi kimlik yöneticileri de harcama birimindeki kullanıcıları tanımlayarak rollerini verecektir. Herhangi bir nedenle geçici ya da sürekli olarak görevinden ayrılan kullanıcıların rolleri Kimlik Yöneticileri tarafından iptal edilecektir.

6

7

8

9 Özel bütçeli idarelerin muhasebe yetkilileri Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe Birimi Kimlik Yöneticisi olarak yetkilendirilecektir. Muhasebe birimindeki kullanıcılar İle Harcama Birimi Kimlik Yöneticisi ve harcama birimi kullanıcılarının yetkilendirilmesi yukarıdaki esaslara uygun olarak yapılacaktır. Kurum Sorumluları sistemdeki yetkilendirme işlemlerini elektronik imza ile gerçekleştireceklerdir.

10 HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİNDE GÖREVLER
VERİ GİRİŞ GÖREVLİSİ Harcama Talimatı Onay Belgesi ile Ödeme Emri Belgesini sistem üzerinden hazırlayarak gerçekleştirme görevlisine gönderir. Belge üzerinde imzası yoktur ancak yaptığı işlemlerin kaydı sistem tarafından tutulmaktadır. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ Veri giriş görevlisi tarafından hazırlanan belgeleri kontrol ederek onaylamakta veya belgeleri kendisi hazırlayarak sistem üzerinden Harcama Yetkilisine göndermektedir. Gerçekleştirme Görevlisinin Harcama Talimatı Onay Belgesi üzerinde «Düzenleyen», Ödeme Emri Belgesinde ise «Gerçekleştirme Görevlisi» sıfatıyla imzası bulunmaktadır.

11

12

13 HARCAMA YETKİLİSİ Gerçekleştirme Görevlisi tarafından sistem üzerinden gönderilen «Harcama Talimatı Onay Belgesini» veya «Ödeme Emri Belgesini» onaylayarak imzalamakta ve elektronik ortamda Muhasebe Birimine göndermektedir. STRATEJİ KULLANICISI Harcama sürecine ilişkin «Ön Mali Kontrol» işlemlerini yapmakta ve sistem üzerinden gerçekleştirdiği kontrollere ilişkin görüş yazısı düzenleyerek «Harcama Yetkilisine» ya da «Gerçekleştirme Görevlisine» göndermektedir.

14 MUHASEBE SİSTEMİNDE GÖREVLER
MUHASEBE PERSONELİ Muhasebe birimi havuzuna düşen düzenlenen tüm işlemlerin muhasebeleştirilmesi, Manuel muhasebe işlem fişlerinin düzenlenerek muhasebeleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir. MUHASEBE YETKİLİSİ YARDIMCISI Parasal Sınırlar dahilindeki muhasebeleştirme işlemlerinin yevmiyeleştirilmesi, Nakit taleplerinin yevmiyeleştirilerek Merkez Bankasına sunulması işlemlerini gerçekleştirmektedir. MUHASEBE YETKİLİSİ Muhasebeleştirme işlemlerinin yevmiyeleştirilmesi, nakit taleplerinin yevmiyeleştirilerek Merkez Bankasına sunulması işlemlerini gerçekleştirir.

15 TEŞEKKÜRLER…


"KİMLİK YÖNETİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları