Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M.S 2. YÜZYIL-M.S 15. YÜZYIL FELSEFESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M.S 2. YÜZYIL-M.S 15. YÜZYIL FELSEFESİ"— Sunum transkripti:

1 M.S 2. YÜZYIL-M.S 15. YÜZYIL FELSEFESİ

2 Düşünce tarihinin en uzun dönemidir.
Kendinden sonraki dönemleri birçok şekilde etkilemiştir. Bu etkinin merkezini inanç ve inanca destek olan akıl oluşturmuştur. O dönem felsefesinin ruhunu oluşturan bu durumun anlaşılması için başvurulacak kaynaklar arasında filozof ve düşünürlerin eserleri önceliklidir.

3 Bu dönem felsefesi, iki farklı din anlayışından oluşan iki farklı felsefedir. Hristiyan felsefesi ve İslam felsefesi olarak belirginleşen bu felsefelerin, MÖ 6-MS 2. yüzyıl felsefelerinden etkilendiği görülür. Bu dönemde din, felsefenin neredeyse tek konusudur. Bununla beraber İslam felsefesinin var olduğu coğrafyalarda yoğun bir şekilde matematik, astronomi ve tıp alanında faaliyetlerde bulunulması etkili bilimsel buluşlar yapılmasını sağlamış ve dinin yanında bilimin de felsefede konu edinilmesine sebep olmuştur. Nitekim bazı filozofların aynı zamanda bilim insanı olması da bundandır.

4 HRİSTİYAN FELSEFESİ DÜŞÜNÜRLERİ VE FİLOZOFLARI(MS 150-MS 1400)
Cellemens ( ) Tertullian ( ) Augustinus ( ) Boethius ( ) Erigena ( ) Anselmus ( ) Aquinalı Thomas ( ) Ockhamlı William( )

5 İSLAM FELSEFESİ DÜŞÜNÜRLERİ VE FİLOZOFLARI(MS 800-MS 1500)
El Kindi ( ) Farabi ( ) İbn Sina ( ) Gazali ( ) İbn Rüşd ( ) Mevlana ( ) Hacı Bektaşi Veli ( ) Yunus Emre ( ) İbn Haldun ( )

6 BENZERLİK FARKLILIK Her iki felsefi yaklaşım da aynı zaman diliminde benzerlik ve farklılıklar barındırmıştır. Dine dayalı felsefe yapmaları benzerliklerini gösterirken İslam felsefesinin bilimsel faaliyetlerle birlikte gelişim ve ilerleme kaydetmesi aralarındaki temel farkı gösterir.

7 Ortalama bin yıllık bir tarihsel dönemde felsefe ile din yoğun bir şekilde etkileşim göstermiştir. Bu çağda özellikle inancın pekiştirilmesi amacıyla felsefeye başvurulmuş ya da inanca zarar verdiği düşüncesiyle felsefe dışlanmıştır. Bu açıdan dönem boyunca felsefe teolojiye (ilahiyat) yaklaşmış, çoğunlukla onun bir parçası olarak görülmüş ve genel olarak inanç konularının akılsal kanıtlamalarında araç konumuna gelmiştir.

8 ETKİLENMELER İnsan ruhunun ahlaki gelişimini kendi sisteminin temel parçası yapan Platon, en yüksek iyiyi arama noktasında Hristiyan filozofların ilgisini çekmiş ve onu Hristiyanlığı savunmak ve yaymak için kullanmıştır. Özellikle Platon’un ruhun ölmemesi hatta tekrar dirilebilmesi fikri, Hristiyanlıktaki diriliş fikrini desteklediği için bu eğilimi sağlamıştır.

9 ETKİLENMELER Epikürosçuluğun mutluluk için dünyevi hazlardan uzak durulması gerektiği düşüncesi, bu dönem felsefesinde dinsel bir hayatın temeli olarak düşünülmüştür. Diğer bir taraftan Platon felsefesinin etkileri ile oluşan ve Yeni-Platonculuk adı verilen Plotinos felsefesi, “Tanrı” ve “ruh” kavramları konusunda bu dönem felsefesini etkilemiştir. Yine aynı şekilde Aristoteles mantığı özellikle Tanrı’nın varlığına yönelik akılsal kanıtlamalara destek olmuştur. Stoa öğretisi; ahlak, istenç (irade) konularında bu dönem felsefesini etkileyen diğer bir felsefedir.

10 Ancak Hristiyan felsefesi ve İslam felsefesi, kendinden önceki felsefelerin devamı niteliğinde değildir. Her ne kadar onlardan etkilense de kendine has karakteristik özellikleri vardır.


"M.S 2. YÜZYIL-M.S 15. YÜZYIL FELSEFESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları